Wydawnictwo - UMK

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

W Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego działało wiele organizacji naukowych i kulturalnych, bujnie kwitło życie polityczne, jednak to właśnie uniwersytet i zgromadzeni wokół niego ludzie wpływali w bardzo dużym stopniu na intelektualne oblicze miasta. Ksiądz prof. Walerian Meysztowicz w

Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve'a, t. 1–2

Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve'a, t. 1–2

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 52.80 zł

Wstęp, wybór i opracowanie edytorskie – Agnieszka Markuszewska Tom 1 – 506 stron Tom 2 – 430 stron Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a to pod wieloma względami zbiór inny od poprzednich wydań młodzieńczej korespondencji zaprzyjaźnionych ze sobą

Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

WSTĘP / 9 Rozdział 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE / 11 1.1. Pojęcie sprawozdania finansowego / 11 1.2. Uregulowania prawne w zakresie sprawozdania finansowego / 12 1.3. Cel sprawozdania finansowego / 18 1.4. Użytkownicy sprawozdania finansowego / 18 1.5. Założenia podstawowe sporządzania sprawozdania

Martwi głosu nie mają

Martwi głosu nie mają

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kryminał / sensacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.17 zł

Toruń – odwiedzana przez miliony turystów perła gotyku. Miasto równie piękne, jak niebezpieczne. Miasto, w którym zbrodnia zostawia krwawe ślady na cegłach, ulicznym bruku i w ciemnych kątach średniowiecznych uliczek. Tutaj nie ma żadnych reguł – każdy może być i ofiarą, i oprawcą, a niegodziwość g

Instytucja plea bargainingu – w amerykańskim postępowaniu karnym – między ekonomią a sprawiedliwością

Instytucja plea bargainingu – w amerykańskim postępowaniu karnym – między ekonomią a sprawiedliwością

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Problem badawczy, jaki podjęto w niniejszej pracy można sformułować następująco: jak i dlaczego możliwe jest funkcjonowanie amerykańskiego procesu karnego, w ramach którego obowiązuje instytucja pozwalająca na tak dalekie i powszechne ominięcie jego podstawowego elementu, jakim jest rozprawa. W ksi

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 7

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 7

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.40 zł

Życzliwe przyjęcie przez czytelników poprzednich sześciu tomów studiów zatytułowanych Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii1 i niesłabnące wciąż zainteresowanie dziejami jazdy, głównie polskiej2, a także podjęcie przez redaktora współpracy z kolejnymi autorami zajmującymi się naukowymi

Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii. Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs

Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii. Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Jeden z amerykańskich fotografów żyjących w XIX stuleciu – Mathew B. Brady - jest autorem słynnego powiedzenia, które brzmi: „Nawet najbardziej doświadczeni fotografowie nie są do końca pewni wyników swoich działań”. Specjaliści zajmujący się konserwacją-restauracją fotografii mają podobne doświadc

Kultura - ideologia - metafora

Kultura - ideologia - metafora

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Czterolecie między śmiercią Stalina a potwierdzeniem hegemonii socjalistycznego realizmu to okres intensywnej walki o utrzymanie tej pozycji. Ważną rolę odegrała tu zasadnicza ideologiczna dychotomia SWOI – OBCY, MY – ONI, WROGOWIE, tym bardziej że wobec spodziewanego odprężenia po śmierci wodza dr

Z nauczania Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową

Z nauczania Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

Dnia 16 października 1978 roku arcybiskup Krakowa kardynał Karol Wojtyła został niespodziewanie wybrany na Stolicę Piotrową, przybierając imię Jan Paweł II. Został on 264 papieżem i zarazem pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra nie-Włochem, i pierwszym papieżem Słowianinem. W tym roku przypad

Herbert w Toruniu. Miasto i mistrz

Herbert w Toruniu. Miasto i mistrz

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Dzięki książce Cezarego Dobiesa mamy szansę wiernie zrekonstruować okoliczności, w jakich dojrzewała wyjątkowość Herbertowskiej poezji, a zapewne w wielu przypadkach otrzymać nowe klucze interpretacyjne do jego tekstów. A zatem możemy poznać Toruń przez pryzmat Herberta, a poetę przez pryzmat Grodu

Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu

Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Przedmowa ......................................................................................................................................... 7 Bibliografia prac Profesora Macieja Grochowskiego od 2014 roku ........................................................ 9 Andrzej Bogusławski Polska

Pisma estetyczne

Pisma estetyczne

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Redakcja naukowa i opracowanie – Kinga Kaśkiewicz Przekład – Kinga Kaśkiewicz i Mirosław Żelazny Salomon Maimon przynależał do trzech kultur: niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Pisał po niemiecku i hebrajsku. Będąc intelektualistą swych czasów, postrzegał samego siebie jako Europejczyka należąc

Potencjał zmiany. Rezultaty działania ruchu społecznego na przykładzie aktywizmu LGBT* w Polsce

Potencjał zmiany. Rezultaty działania ruchu społecznego na przykładzie aktywizmu LGBT* w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Twoje wnioski i obserwacje są jak najbardziej celne, opis sytuacji kompletny, a przewidywania na przyszłość jak najbardziej prawdopodobne i pokrywające się z moimi przewidywaniami. Bardzo płynnie to wszystko przedstawione, bez przesadnego nadęcia […]. Widać, że spędziłaś nad tym sporo czasu i temat

Mozaikowy wizerunek uczących się w uniwersyteckim kształceniu on-line

Mozaikowy wizerunek uczących się w uniwersyteckim kształceniu on-line

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Książka ta jest wielowątkowym studium pedagogicznym, w której Autorka stara się nakreślić wizerunek uczących się w wirtualnej klasie, co wymaga oparcia na gruncie pedagogiki i jej subdyscyplinach jak również sięgnięcia do dorobku innych nauk, a tym samym szerszego spojrzenia i uwzględnienia mariażu

Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego

Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Książka wskazuje na doskonałe zrozumienie współzależności między odkrywaniem a kreowaniem w myśli humanistycznej. Zamiast wykluczania i wypierania minionych paradygmatów badawczych raczej włącza się ich przeformułowane składniki płynnie w nowy dyskurs akademicki. Bardzo jasno zmierza autor w stronę

„Jonasz w brzuchu wieloryba”. Czesław Miłosz wobec nowoczesności

„Jonasz w brzuchu wieloryba”. Czesław Miłosz wobec nowoczesności

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Starotestamentowa opowieść o proroku Jonaszu połkniętym przez morskiego potwora, do której Czesław Miłosz nawiązywał w Ziemi Ulro, doskonale obrazuje problematyczność jego własnej sytuacji poznawczej – aktywnego uczestnika dziejów nowoczesnych, a zarazem ich świadka czy sędziego. Miłosz to poeta ni

Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza

Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Jest to już trzecia publikacja Wydawnictwa Naukowego UMK z serii Abacus poświęcona zagadnieniom historii rachunkowości. Poprzednie nosiły podtytuły Od źródeł rachunkowości po współczesność (Toruń 2014) oraz Od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości (Toruń 2016). Tym raz

Dziecko w świecie ruchomych obrazów

Dziecko w świecie ruchomych obrazów

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.20 zł

Czwarta publikacja z serii „Biblioteczka Dziecięca” zawiera kilkanaście artykułów poświęconych rozmaitym zagadnieniom związanym z filmem, telewizją oraz nowymi mediami, w których dziecko albo pojawia się jako temat, albo jest ich odbiorcą. Fenomen ruchomych obrazów, wyrastający na Zachodzie z wielo

Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Do chwili przedłożonego przez Prof. Grażynę Gzellę opiniowanego "Słownika" brak podobnego opracowania stanowił dostrzegalną lukę w prasoznawczej historiografii tyczącej dziejów pomorskiego czasopiśmiennictwa. Toteż w mojej opinii nie będzie egzageracją, jeśli stwierdzę, że oceniania praca jest nie

„Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia

„Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Książka jest próbą przyjrzenia się wybranym „kobiecym” gatunkom telewizyjnym, w szczególności serialowi telewizyjnemu (także nowej generacji) i operze mydlanej. Nie jest to historia tych gatunków, ale kulturowa analiza ich uwikłań w dyskurs nowoczesności, kultury masowej i popularnej oraz emancypac

Dyscyplina wojskowa a gotowość bojowa

Dyscyplina wojskowa a gotowość bojowa

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

Dyscyplina wojskowa jest fundamentem działania sił zbrojnych. Poddawana badaniom, pozwala lepiej zrozumieć, jak kształtować oczekiwane postawy żołnierskie, mające zdecydowany wpływ na jakość i efektywność pełnionej przez żołnierzy służby wojskowej i wpływające – w dalszej perspektywie – na bezpiecz

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie archiwalnym

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.20 zł

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator o zasobie archiwalnym to pierwsze kompleksowe opracowanie zasobu uniwersyteckiej składnicy akt, przygotowane przez pracowników Archiwum w związku z obchodzonym w roku 2018 jubileuszem siedemdziesięciolecia instytucji. Informator powstał

Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920–1939). Biogramy i szkice biograficzne, część II

Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920–1939). Biogramy i szkice biograficzne, część II

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 40.00 zł

Prezentowany zbiór biogramów stanowi drugą część opracowania Ludzie Torunia Drugiej Rzeczypospolitej, nad którym dr Przybyszewski pracował z ogromną pasją i poświęceniem do ostatnich chwil swego jakże owocnego życia. W jego tytanicznej pracy przyświecała mu niezmiennie jedna myśl, by ocalić od zapo

Litwa i Polska. Stosunki wzajemne do roku 1939

Litwa i Polska. Stosunki wzajemne do roku 1939

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.20 zł

Wstęp i opracowanie naukowe – Waldemar Rezmer Autorem rozprawy, którą przekazujemy do rąk Czytelników, jest płk dypl. Leon Mitkiewicz-Żółłtek, wybitny oficer liniowy i sztabowy, człowiek gruntownie wykształcony, o szerokich horyzontach i wielkich zaletach intelektualnych. Przed II wojną światową

Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich

Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.40 zł

Zachodzące współcześnie zmiany polityczne (ustrojowo-systemowe) i gospodarcze (procesy transformacji, integracja z Unią Europejską) wpływają na przestrzenne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze obszarów wiejskich. Określenie dynamiki i tendencji przemian oraz wyznaczenie pożądanych kierunków trwał

W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera

W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Czeski filozof języka i komunikacji, myśliciel żydowski, niemiecki teoretyk mediów, brazylijski eseista, krytyk i kurator sztuki – wszystkie te etykiety mogą opisywać tożsamość Viléma Flussera (1920–1991). Jednak nawet zebrane razem nie wyczerpują wymaganych w jego przypadku znaczeń. Flusser uważał

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Pielęgniarstwo należy do grupy zawodów regulowanych, co oznacza, że jego wykonywanie jest określone przepisami prawa, w tym przypadku europejskiego i polskiego. Dla uzyskania pożądanych przez rynek pracy kwalifikacji zawodowych konieczne okazuje się zapewnienie odpowiedniego poziomu pielęgniarskiej

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem – swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publiczneg...

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Samowie – lud tubylczy zamieszkający północ Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji, kiedyś i niekiedy wciąż nazywanych przez innych niewłaściwie Lapończykami. Przedmiotem badań w ramach monografii jest bezpieczeństwo ludzkie oraz zagrożenia dla tychże w kontekście Arktyki analizowane na przykładz...

Listy z zesłania

Listy z zesłania

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

Kazimierz Szetkiewicz jest znany dzięki temu, że jego córka Maria wyszła za mąż za Henryka Sienkiewicza. Tym samym pisarz związał się z jej rodzicami. Zarówno Kazimierz Szetkiewicz, jak i jego żona Wanda weszli do kręgu osób najbliższych Litwosowi i bez wątpienia mieli wpływ zarówno na jego życ...