Wydawnictwo - UMK

Współczesne zarządzanie. Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych. Tom 1

Współczesne zarządzanie. Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych. Tom 1

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.30 zł

Zmiany dokonywane w otoczeniu implikują konieczność przekształcania organizacji w podmioty oparte na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, zorientowane na ciągły rozwój i realizację procesów uczenia się. W konsekwencji pojawia się konieczność wprowadzania nowych sposobów i koncepcji zarządzania,

Zdrowie i seks seniorów

Zdrowie i seks seniorów

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.60 zł

W sytuacjach granicznych, np. w stanie miłosnego uniesienia czy podczas trudnej wspinaczki górskiej, najpełniej doświadcza się jedności tego, co powszechnie, choć błędnie, dzieli się na odrębne byty: ciało i duszę. Wówczas bowiem dwie sfery naszego ja zbliżają się do siebie i tworzą harmonijny zwią

Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce

Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.60 zł

„Praca […] podejmuje trudną z uwagi na ograniczone dane próbę ustalenia zakresu implikacji istnienia i funkcjonowania przywilejów w zabezpieczeniu na starość w sferze finansów publicznych i osobistych oraz wpływu na rynek pracy. Autor wykonał interesujące badania ankietowe dotyczące postrzegania pr

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 58.80 zł

Monografia […] porusza bardzo ważny problem naukowy dotyczący rozwoju rzeźby Polski Niżowej od późnego glacjału do czasów współczesnych. Szczególnymi walorami tej pracy są: kompleksowość ujęcia problemu, co było możliwe poprzez szczegółowe badania terenowe i laboratoryjne na licznych dobrze dobrany

Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej

Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.60 zł

Wykaz skrótów / 7 1. Wstęp / 9 1.1. Wprowadzenie / 9 1.2. Radykalna prostatektomia (RP) / 12 1.3. Laparoskopowa radykalna prostatektomia (LRP) / 15 1.4. Anatomia splotu Santoriniego / 17 1.5. Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej – technika zabiegu / 20 2. Cele pracy /

Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych

Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.80 zł

„[…] [B]ardzo wysoko oceniam monografię dr. Dawida Szostka. Po pierwsze, zwraca ona uwagę na bardzo istotne zagadnienie w zachowaniach organizacyjnych, które dotychczas było w zasadzie pomijane przez badaczy. Opracowania, których tematyką była jakość relacji międzyludzkich w zespołach pracowniczych

Bilans w polskiej perspektywie historycznej – wiek XIX i XX

Bilans w polskiej perspektywie historycznej – wiek XIX i XX

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

„Monografia wypełnia lukę, jaka pojawiła się w literaturze przedmiotu na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Przywołanie polskiej tradycji bilansowej oraz twórców i propagatorów bilansów na przestrzeni dwóch wieków może stanowić inspirację dla pracowników naukowych, studentów starszych lat, m

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.00 zł

„Temat badań [...] uważam za aktualny, ważny i interesujący, choć niełatwy. Cel pracy wytycza kilka głównych kierunków, tj. ocenę drogi aktywacji krzepnięcia zależnej od TF, ocenę procesu angiogenezy, badanie stężenia heparanazy […] we krwi […] oraz w blaszkach miażdżycowych […]. Badaniami objęt

Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013

Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.40 zł

Relacje łączące Waszyngton z poszczególnymi stolicami państw członkowskich Unii Europejskiej zależą w dużej mierze od strategii polityki zagranicznej przyjętej przez daną administrację amerykańską. W badaniu jakości owych relacji na pierwszy plan wysuwa się ich polityczny charakter, w sposób natura

Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu

Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Tomasz z Akwinu nie kojarzy się w pierwszym odruchu z kimś, kto kładłby mocny akcent na teologię Boga uniżonego we wcieleniu i na krzyżu. Tak przynajmniej wydaje się wielu współczesnym teologom, zwłaszcza tym, którzy są przedstawicielami szeroko rozumianego nurtu kenotycznego. Według nich Akwinata

Miasto w ruchu. Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891–1939

Miasto w ruchu. Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891–1939

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.60 zł

Kiedy życie miejskie zaczęło tętnić dłużej i głośniej? Kiedy piesi utracili pierwszeństwo w ruchu drogowym, a dorożki konne zostały wyparte przez samochodowe taksówki? Co spowodowało, że na początku XX wieku urzędnik miejski podróżował ponaddwukrotnie szybciej od robotnika? Wraz z powstaniem i r

Władysław Herman i dwór jego

Władysław Herman i dwór jego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.30 zł

Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Młody Zygmunt Krasiński tworzył opowieści osadzone w scenerii pełnej grobów, sztyletów, czar z trucizną i szubienic, gdzie trup ściele się gęsto, bezustannie słychać tętent koni i wojenny zgiełk, a śmierć spotyka niemal każdego, zarówno zbrodniarzy,

Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła

Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

Nie ulega wątpliwości, że w całej cywilizacji Zachodu mamy współcześnie do czynienia z narastaniem procesów laicyzacyjnych. Ich następstwem jest systematyczny i – jak się wydaje – ustawiczny spadek liczby praktykujących chrześcijan, kryzys tzw. tradycyjnych Kościołów, proliferacja nowych ruchów rel

Zrozumieć świat współczesny

Zrozumieć świat współczesny

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.30 zł

Nie po raz pierwszy w dziejach naszej kultury pojawia się niepokój związany z utratą orientacji. Takie zagubienie jest dla nas samo-wykluczeniem z istnienia. Stąd też jednym z zadań, przed którym staje dzisiaj człowiek, jest ocena współczesnego kryzysu z jednoczesnymi próbami uratowania ideałów i w

Innowacyjność małego przedsiębiorstwa

Innowacyjność małego przedsiębiorstwa

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.60 zł

Mimo wielu lat badań pytanie o to, jak budować innowacyjność przedsiębiorstwa, wciąż jest aktualne. Książa ta jest próbą odpowiedzi na to pytanie, udzielonej z perspektywy wciąż rozwijanej teorii zasobowej oraz specyfiki małych przedsiębiorstw. Przeznaczona jest zarówno dla środowisk naukowych, dok

Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia

Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.60 zł

Monografię doktor Anny Andruszkiewicz należałoby wyróżnić w szczególny sposób, jest ona próbą całościowego, naukowo uzasadnionego ujęcia aspektów funkcjonowania zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy w odniesieniu do ich stanu zdrowia. Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie poznawcze dla pielęgniarst

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.30 zł

Nikonion, usytuowane w północno-zachodniej części Morza Czarnego, znajdowało się w pobliżu Olbii, największego ośrodka greckiego w regionie, oraz Tyras, kolonii założonej w tym samym lub nieco późniejszym czasie co Nikonion. Miasto to ulegało takim samym wpływom i przemianom jak pozostałe ośrodki w

Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynach Hansa Kelsena i Johna Rawlsa

Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynach Hansa Kelsena i Johna Rawlsa

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.20 zł

Przemiany społeczno-ekonomiczne, kryzysy polityczne, zmiany w kulturze, nauce i technice mogą postawić prawnika oraz „zwykłego” obywatela nie tylko przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, „co jest zgodne z konstytucją?”, ale również przed kwestią, „czym jest sama konstytucja?”.Prezentowana monog

Paris et les artistes polonais 1945–1989 / Paris and the Polish artists 1945–1989

Paris et les artistes polonais 1945–1989 / Paris and the Polish artists 1945–1989

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.60 zł

Paris et les artistes polonais 1945-1989 / Paris and the Polish artists 1945-1989 is a volume dedicated to Polish-French artistic relations after the Second World War, in times dominated politically by communist ideology and defined by Poland’s place within the camp of the countries of ‘people’s de

Historia – klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna

Historia – klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.80 zł

Perspektywa antropocentryczna i postantropocentryczna w historycznych badaniach środowiska przyrodniczego. Wprowadzenie do lektury / 7 Wojciech Piasek Przyroda w historiografii – modele i kulturowe konteksty interpretacji / 11 Klimat Waldemar Chorążyczewski Klimat jako przedmiot refleksji

Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych

Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.30 zł

Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich jest pierwszą tego typu publikacją, zawierającą możliwie kompletny rejestr wyrażeń i konstrukcji opartych na powtarzaniu elementu leksykalnego. Rejestrowane są tutaj trzy typy powtórzeń. Pierwsze dwa to jednostki języka polskiego - repetycje zleksykalizowan

Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości

Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.20 zł

Niniejsza monografia jest prezentacją zainteresowań autorki z zakresu socjologii kultury i religii, a także nauk o islamie. Stanowi podsumowanie kilkuletnich badań empirycznych wzbogaconych obserwacjami z podróży i pobytów w krajach muzułmańskich i arabskich. Autorka przedstawia wyniki badań pro

Mściwy karzeł i inne opowieści. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku

Mściwy karzeł i inne opowieści. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.30 zł

Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Na kartach opowieści Zygmunta Krasińskiego spotkamy wyrazistych bohaterów (m.in. Williama Wallasa, Joannę d’Arc, hrabiego Wallensteina, karła Gondę, Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”), wartką narrację, wątki pełne grozy i fantastyki, co

Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych

Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.40 zł

W książce opisano metody oceny użyteczności serwisów internetowych. Po wprowadzeniu dotyczącym pojęcia użyteczności w kontekście projektowania serwisów internetowych czytelnik może zapoznać się z metodyką ich oceny za pośrednictwem listy kontrolnej, oceny heurystycznej oraz wędrówki poznawczej. Waż

Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych

Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.20 zł

Monografia jest wartościowym opracowaniem, w którym Autor umiejętnie powiązał […] problematykę kapitału intelektualnego oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich, nie zapominając o imperatywie budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Rozważania osadzone w literaturze przedmiotu [

Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3

Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 84.00 zł

Trzy tomy w jednym pliku.

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

W Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego działało wiele organizacji naukowych i kulturalnych, bujnie kwitło życie polityczne, jednak to właśnie uniwersytet i zgromadzeni wokół niego ludzie wpływali w bardzo dużym stopniu na intelektualne oblicze miasta. Ksiądz prof. Walerian Meysztowicz w

Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve'a, t. 1–2

Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve'a, t. 1–2

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 46.20 zł

Wstęp, wybór i opracowanie edytorskie – Agnieszka Markuszewska Tom 1 – 506 stron Tom 2 – 430 stron Romantyczne współpoetyzowanie. Wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a to pod wieloma względami zbiór inny od poprzednich wydań młodzieńczej korespondencji zaprzyjaźnionych ze sobą

Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.20 zł

WSTĘP / 9 Rozdział 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE / 11 1.1. Pojęcie sprawozdania finansowego / 11 1.2. Uregulowania prawne w zakresie sprawozdania finansowego / 12 1.3. Cel sprawozdania finansowego / 18 1.4. Użytkownicy sprawozdania finansowego / 18 1.5. Założenia podstawowe sporządzania sprawozdania