Wydawnictwo - UMK

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.40 zł

Niniejsza książka jest efektem kilkuletniej pracy autorki nad bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w Polsce. Natężenie promieniowania słonecznego mierzone przy powierzchni Ziemi zmienia się w czasie i przestrzeni. Dzieje się tak na skutek działania czynników naturalnych oraz narastającej działal

Językowe szaty duchowości

Językowe szaty duchowości

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.20 zł

„Czym jest duchowość? Jeszcze sto lat temu rzadko zadawano sobie to pytanie. Sam termin zaczął być częściej używany dopiero w połowie XX wieku. Od tego czasu jego popularność rośnie”. Tak zaczyna swoją książkę Historia duchowości chrześcijańskiej James A. Wiseman OSB. Zdania te streszczają powszech

Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym

Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Niniejsza praca ukazuje procesy rewitalizacji i gentryfikacji ze wspólnej dla nich perspektywy, wypełniając tym samym, przynajmniej częściowo, pewne braki literaturowe. O innowacyjności monografii świadczy przedstawiona przez autora zhybrydyzowana forma obu zjawisk: rewigentracja. Jest to pierwsze

Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji

Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.20 zł

Osoby polskiego pochodzenia z Kazachstanu – wskutek procesów wywołanych zmianami ustrojowymi w Europie Środkowo-Wschodniej i byłym Związku Radzieckim – stanęły w obliczu konieczności rekonstrukcji własnej tożsamości społeczno-kulturowej. Autorka książki, posługując się narzędziami badawczymi antrop

Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce

Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

Monografia pt. Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)stanowi rezultat pogłębionych zainteresowań badawczych autora oscylujących wokół tematyki relacji człowiek–sacrum w kulturze. W świetl

Modele ze zmiennymi ukrytymi w analizie inflacji w Polsce

Modele ze zmiennymi ukrytymi w analizie inflacji w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

„[…] monografia jawi się jako dzieło spójne, poświęcone modelowaniu i prognozowaniu inflacji. Praca ma charakter metodyczno-empiryczny. Omawiana problematyka jest aktualna, ważna, podejmuje ją wielu badaczy w skali międzynarodowej oraz ma bardzo bogatą, stale powiększającą się literaturę. Wkład Aut

Gry Imperium. Globalny kapitalizm i gry wideo

Gry Imperium. Globalny kapitalizm i gry wideo

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.40 zł

PRZEKŁAD – Krzysztof Abriszewski, Paweł Gąska, Adrian Zabielski REDAKCJA NAUKOWA ORAZ NAUKOWE OPRACOWANIE PRZEKŁADU – Krzysztof Abriszewski i Paweł Gąska Gry wideo są modelowymi mediami zarówno Imperium, jak i niektórych sił, które się mu sprzeciwiają – taka teza przyświeca Grom Imperium, książc

Od Rouchona do Cappiella. Złoty wiek francuskiego plakatu reklamowego

Od Rouchona do Cappiella. Złoty wiek francuskiego plakatu reklamowego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 40.00 zł

Książka jest faktograficznym zapisem historii dziewiętnastowiecznego plakatu francuskiego i jego miejsca w społeczeństwie. Czytelnik odnajdzie w niej informacje o prekursorach tej sztuki, którą we Francji nazwano art de la rue – sztuką ulicy. Nim rzeczywiście stała się sztuką, musiała udowodnić, że

Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji

Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.34 zł

Książka stanowi eksploracyjne studium emocji miłosnych w praktykach flirtów i podrywów. Zawarte w niej analizy są rezultatem wieloletnich badań terenowych prowadzonych w sanatoriach, w środowisku kuracjuszy oraz podczas imprez klubowych, w gronie młodych ludzi bawiących się w klubach. Efektem przep

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 46.40 zł

„Dotychczasowa tradycja interpretowania utworów romantyka jest tradycją niepełną, cząstkową, często świadomie pomijającą wiele tekstów literackich poety. Deprecjonowanie przez komentatorów życia i twórczości Krasińskiego zwłaszcza powstałych w drugiej połowie lat dwudziestych i na początku lat trzy

Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów

Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 43.20 zł

Wykaz skrótów / 19 Wstęp / 21 Część I. Niemiecka polityka narodowościowa w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939–1945 / 25 Część II. Dokumenty niemieckie w polskim tłumaczeniu / 39 Część III. Dokumenty niemieckie w oryginalnym brzmieniu / 347 1. Antecedencje / 41 / 349 Dokument 1

Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego

Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.74 zł

Kuba Wojewódzki – dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy, publicysta, felietonista, satyryk i showman. Nazywany Królem TVN. Jego ekscentryczna osobowość, cięty język i ostre pióro przysparzają mu tylu zwolenników, co przeciwników. Która z odgrywanych ról jest jednak Wojewódzkiemu najbliższa?

Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia

Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Powstawanie nowych przedsiębiorstw energetycznych na obszarach wiejskich z jednej strony stanowi wyzwanie, z drugiej zaś stwarza szansę rozwoju. Przejście od scentralizowanej energetyki konwencjonalnej w kierunku zdecentralizowanej energetyki odnawialnej wykorzystującej zasoby lokalne to proces wie

Komunikacja międzykulturowa w polityce. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932–1952

Komunikacja międzykulturowa w polityce. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w latach 1932–1952

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Komunikacja międzykulturowa zyskuje coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród teoretyków, lecz również wśród osób zaciekawionych odmiennościami kulturowymi. Niejednokrotnie okazuje się, że spotkanie z „innością” bywa wyzwaniem, które wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zrozumienia i zaakcep

Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku

Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.10 zł

Monografia przedstawia dzieje prac legislacyjnych nad przepisami materialnego prawa spadkowego w Polsce w okresie 1945-1964. Jej zasadniczym celem jest ukazanie i wyjaśnienie genezy rozwiązań, jakie ostatecznie zostały przyjęte w ostatniej księdze kodeksu cywilnego z 1964 roku, którego większość ur

Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku

Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

„Książka Mnemozyne i córki jest pierwszą syntetyczną i przekrojową, cenną próbą spojrzenia na literaturę polskiego oświecenia stanisławowskiego poprzez kategorie badawcze proponowane w nurcie humanistyki skupionej na zagadnieniach pamięci. […] Opracowanie przez Profesor Teresę Kostkiewiczową obrazó

Współczesne zarządzanie. Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych. Tom 1

Współczesne zarządzanie. Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych. Tom 1

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.20 zł

Zmiany dokonywane w otoczeniu implikują konieczność przekształcania organizacji w podmioty oparte na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, zorientowane na ciągły rozwój i realizację procesów uczenia się. W konsekwencji pojawia się konieczność wprowadzania nowych sposobów i koncepcji zarządzania,

Zdrowie i seks seniorów

Zdrowie i seks seniorów

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.37 zł

W sytuacjach granicznych, np. w stanie miłosnego uniesienia czy podczas trudnej wspinaczki górskiej, najpełniej doświadcza się jedności tego, co powszechnie, choć błędnie, dzieli się na odrębne byty: ciało i duszę. Wówczas bowiem dwie sfery naszego ja zbliżają się do siebie i tworzą harmonijny zwią

Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce

Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.34 zł

„Praca […] podejmuje trudną z uwagi na ograniczone dane próbę ustalenia zakresu implikacji istnienia i funkcjonowania przywilejów w zabezpieczeniu na starość w sferze finansów publicznych i osobistych oraz wpływu na rynek pracy. Autor wykonał interesujące badania ankietowe dotyczące postrzegania pr

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 67.20 zł

Monografia […] porusza bardzo ważny problem naukowy dotyczący rozwoju rzeźby Polski Niżowej od późnego glacjału do czasów współczesnych. Szczególnymi walorami tej pracy są: kompleksowość ujęcia problemu, co było możliwe poprzez szczegółowe badania terenowe i laboratoryjne na licznych dobrze dobrany

Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej

Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Wykaz skrótów / 7 1. Wstęp / 9 1.1. Wprowadzenie / 9 1.2. Radykalna prostatektomia (RP) / 12 1.3. Laparoskopowa radykalna prostatektomia (LRP) / 15 1.4. Anatomia splotu Santoriniego / 17 1.5. Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej – technika zabiegu / 20 2. Cele pracy /

Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych

Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.13 zł

„[…] [B]ardzo wysoko oceniam monografię dr. Dawida Szostka. Po pierwsze, zwraca ona uwagę na bardzo istotne zagadnienie w zachowaniach organizacyjnych, które dotychczas było w zasadzie pomijane przez badaczy. Opracowania, których tematyką była jakość relacji międzyludzkich w zespołach pracowniczych

Bilans w polskiej perspektywie historycznej – wiek XIX i XX

Bilans w polskiej perspektywie historycznej – wiek XIX i XX

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.12 zł

„Monografia wypełnia lukę, jaka pojawiła się w literaturze przedmiotu na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Przywołanie polskiej tradycji bilansowej oraz twórców i propagatorów bilansów na przestrzeni dwóch wieków może stanowić inspirację dla pracowników naukowych, studentów starszych lat, m

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.97 zł

„Temat badań [...] uważam za aktualny, ważny i interesujący, choć niełatwy. Cel pracy wytycza kilka głównych kierunków, tj. ocenę drogi aktywacji krzepnięcia zależnej od TF, ocenę procesu angiogenezy, badanie stężenia heparanazy […] we krwi […] oraz w blaszkach miażdżycowych […]. Badaniami objęt

Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013

Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Relacje łączące Waszyngton z poszczególnymi stolicami państw członkowskich Unii Europejskiej zależą w dużej mierze od strategii polityki zagranicznej przyjętej przez daną administrację amerykańską. W badaniu jakości owych relacji na pierwszy plan wysuwa się ich polityczny charakter, w sposób natura

Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu

Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

Tomasz z Akwinu nie kojarzy się w pierwszym odruchu z kimś, kto kładłby mocny akcent na teologię Boga uniżonego we wcieleniu i na krzyżu. Tak przynajmniej wydaje się wielu współczesnym teologom, zwłaszcza tym, którzy są przedstawicielami szeroko rozumianego nurtu kenotycznego. Według nich Akwinata

Miasto w ruchu. Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891–1939

Miasto w ruchu. Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891–1939

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Kiedy życie miejskie zaczęło tętnić dłużej i głośniej? Kiedy piesi utracili pierwszeństwo w ruchu drogowym, a dorożki konne zostały wyparte przez samochodowe taksówki? Co spowodowało, że na początku XX wieku urzędnik miejski podróżował ponaddwukrotnie szybciej od robotnika? Wraz z powstaniem i r

Władysław Herman i dwór jego

Władysław Herman i dwór jego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.17 zł

Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Młody Zygmunt Krasiński tworzył opowieści osadzone w scenerii pełnej grobów, sztyletów, czar z trucizną i szubienic, gdzie trup ściele się gęsto, bezustannie słychać tętent koni i wojenny zgiełk, a śmierć spotyka niemal każdego, zarówno zbrodniarzy,

Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła

Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.80 zł

Nie ulega wątpliwości, że w całej cywilizacji Zachodu mamy współcześnie do czynienia z narastaniem procesów laicyzacyjnych. Ich następstwem jest systematyczny i – jak się wydaje – ustawiczny spadek liczby praktykujących chrześcijan, kryzys tzw. tradycyjnych Kościołów, proliferacja nowych ruchów rel