Wydawnictwo - UMK

Bolesław Chrobry – lew ryczący

Bolesław Chrobry – lew ryczący

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Trzynasta książka to spora odpowiedzialność w stosunku do czytelników, którzy mają prawo oczekiwać lektury zajmującej i inspirującej do własnych przemyśleń. Odpowiedzialność okazuje się tym większa, że bohaterem rozważań jest władca zajmujący poczesne miejsce w panteonie dumy narodowej. Bolesła...

Rodzinne drogi

Rodzinne drogi

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Rodzinne drogi to książka o charakterze popularno-naukowym. Jest rezultatem wieloletnich poszukiwań, kwerend i badań autora z zakresu historii życia Polaków, głównie ziemiaństwa, na Żmudzi. Badania te zostały wsparte nowoczesnymi aplikacjami internetowymi i wynikami badań genetycznych DNA. Auto...

Polski wiek świateł. Obszary swoistości

Polski wiek świateł. Obszary swoistości

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Tematem książki jest oświecenie polskie w kontekście zjawisk i tendencji charakterystycznych dla Europy (a w szczególności Francji) XVIII wieku. Autorka analizuje piśmiennictwo polskie tego okresu; poruszając się w kręgu zagadnień, takich jak: uniwersalizm i rodzimość, pojmowanie utopii, stosun...

Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona

Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Impulsem do napisania książki była poślednia sława, którą cieszy się Francis Bacon. O tym filozofie często mówi się, że był słabym metodologiem, jeszcze słabszym naukowcem, a na domiar złego – pierwszym z dziejach bezrefleksyjnym piewcą nieokiełznanego postępu technicznego. Ta książka to próba...

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Kiedy czuję się Francuzem? Dlaczego jestem Algierką? Czy zależy to od dzielnicy, w której mieszkam, i zawodu, który wykonuję? Jakie znaczenie ma przeszłość francusko-algierska i percepcja islamu we Francji? Jakie są codzienne relacje między francuskością a algierskością? Na te i podobne pytania...

„Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu

„Officium a rationibus”. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Fenomen istnienia wielkich imperiów, w tym Cesarstwa Rzymskiego, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczonych. Do dziś nie do końca rozpoznane pozostaje zagadnienie funkcjonowania administracji rzymskiej w okresie pryncypatu. Kolejnym pokoleniom badaczy przychodzi zmierzyć się z pytaniami,...

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

Książka składa się z 13 części, których autorami są pracownicy naukowi z ośrodków akademickich związanych z dorzeczem Wisły. Najwięcej uwagi poświęcono aktualnym problemom dotyczącym reżimu hydrologicznego Wisły, w tym zwłaszcza niżówkom oraz zmienności przepływu. Omówiono także zagadnienia zwi...

Artur Majka. Malarstwo z motywem myśli

Artur Majka. Malarstwo z motywem myśli

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

[…] Podkreślić też trzeba, że trudno się pisze o twórczości wybitnego artysty, który jest zarazem bliskim przyjacielem autora. Po pierwsze, niezwykłość malarza zmusza piszącego do wzmożonej pracy i sprawia, że literat robi wszystko, aby tekst zbyt daleko nie odstawał od dzieła, co w rezultacie...

Mick Mannock, pilot myśliwca. Mit, życie i polityka

Mick Mannock, pilot myśliwca. Mit, życie i polityka

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Edward „Mick” Mannock urodził się w Corku w Irlandii 24 maja 1887 roku jako syn żołnierza Królewskiej Gwardii Szkockiej, który walczył w brytyjskich wojnach imperialnych. Podczas pobytu w Indiach Mannock nabawił się amebicznej infestacji, która osłabiła jego lewe oko. To nieszczęście zostanie p...

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Monografia zawiera teksty o tematyce glottodydaktycznej poświęcone w głównej mierze rozwojowi dydaktyki języka polskiego jako obcego, prezentacji tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, problemom, jakie współczesna sytuacja geopolityczna stawia przed glottodyda...

Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska i personelu bezpieczeństwa

Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska i personelu bezpieczeństwa

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kryminał / sensacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Przełożyli i opracowali - Agnieszka Szpak, Rafał Kwasiński, Przemysław Jerzy Wrzosek Publikacja pt. Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska i personelu bezpieczeństwa autorstwa emerytowanych pracowników Federalnego Biura Śledczego (FBI) Johna R. Scha...

Wizualizacja informacji w humanistyce

Wizualizacja informacji w humanistyce

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 46.40 zł

Tematyka książki, dobrze oddana jej tytułem, mieści się w najnowszym nurcie humanistyki, zwanym humanistyką cyfrową. Dotyczy problemu obiecującego, zarówno z punktu widzenia metodyki badań jaki i form prezentacji wiedzy. Niewątpliwie będzie cennym wkładem w popularyzację koncepcji i metod wizua...

Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014

Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

W warunkach ocieplania się klimatu i coraz silniejszej antropopresji obserwowane są istotne zmiany przebiegu zjawisk lodowych. W pracy podjęto temat transformacji lodowego reżimu Wisły na jej odcinku od ujścia Narwi do Tczewa. Analiza objęła m.in.: czas trwania zjawisk lodowych i pokrywy lodowe...

Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach

Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.60 zł

Monika Krajewska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Tłumaczka, autorka prac z zakresu przekładoznawstwa, współredaktorka czasopisma „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”. Mariusz Wilk przez ponad dwie d...

Pisma ekonomiczne i społeczne

Pisma ekonomiczne i społeczne

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Przekład, wstęp, redakcja - Adam Grzeliński i Marta Szymańska-Lewoszewska George Berkeley (1685–1753) do niedawna był znany przede wszystkim jako autor jedynie dwóch dzieł: Traktatu o zasadach poznania ludzkiego (1710) oraz Trzech dialogów pomiędzy Hylasem i Filonousem (1712), w których rozwiną...

Język neoliberalizmu. Filozofia, polityka i media

Język neoliberalizmu. Filozofia, polityka i media

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Czy osoba biedna i zadłużona jest równie wolna jak miliarder? Czym jest przedsiębiorczość? Cechą szczególnie uzdolnionych bądź pracowitych osób czy też raczej właściwością dobrze zorganizowanych społeczeństw? Jak powstaje wolny rynek? W wyniku spontanicznych procesów czy dzięki interwencjom pań...

Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna

Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.20 zł

Przekład i opracowanie naukowe - Rafał Michalski, Jarosław Rolewski, redakcja naukowa przekładu - Stanisław Czerniak, rozdział 7, 8 i 10 przełożyła - Elżbieta Paczkowska-Łagowska Arnold Gehlen (1904–1976), wybitny niemiecki filozof i socjolog, współtwórca antropologii filozoficznej. Autor liczn...

Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945. Bydgoszcz - Horodło - Grudziądz

Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945. Bydgoszcz - Horodło - Grudziądz

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Autobiograficzne „Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945”, urodzonej w 1928 roku w Grudziądzu Marii Daniel, opisują realia wojennej i okupacyjnej codzienności życia spędzonego przede wszystkim w Bydgoszczy i w Grudziądzu. Jest to zapis przeżyć córki oficera Wojska Polskiego w randze kapitana, Feli...

Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów

Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

Wstęp / 7 Rozdział 1. Zmiany wyglądu uzupełnień w konserwacji malarstwa sztalugowego – stan badań / 11 Rozdział 2. Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów i ich trwałość optyczna. Wyniki obserwacji / 16 2.1. Opinie konserwatorów na temat stabilności optycznej uzupełnień ubytków warstwy...

Układanie dramatu. Rzecz o "Nie-boskiej komedii"

Układanie dramatu. Rzecz o "Nie-boskiej komedii"

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Układanie dramatu. Rzecz o „Nie-Boskiej komedii” jest uporządkowanym zbiorem studiów, z których każde pozostaje odrębną lekturą dramatu zogniskowaną wokół motywu (grupy motywów), elementu lub fragmentu tekstu, jakości, gatunku czy relacji intertekstualnych. Książka nie jest klasyczną monografią...

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 1 Politics / T. 1 Polityka

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 1 Politics / T. 1 Polityka

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

I am presenting a book that shows various aspects of the functioning of the Muslim world, mainly in the modern day although a few texts also discuss history. Political, social, literary and cultural phenomena are analysed because, despite wars and conflicts, Muslims do create new positive value...

From the Vistula to the Canadian Great Lakes: A Life’s Journey

From the Vistula to the Canadian Great Lakes: A Life’s Journey

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.20 zł

The book is a memoir of Lucjan Krause, Professor Emeritus of Physics at the University of Windsor in Canada. Born in Poznań in 1928, as a scout and Home Army soldier, he took part in the Warsaw Uprising and after its failure was sent to a POW camp in Germany. The first part of the book focuses...

Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Tom 1: Kompendium tytulatur i datowania

Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. Tom 1: Kompendium tytulatur i datowania

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.00 zł

„Kompendium autorstwa Bartosza Awianowicza jest cennym i praktycznym przewodnikiem po formach legend występujących na monetach republiki i cesarstwa rzymskiego z ich językową analizą i obszernym komentarzem historycznym. Autor skoncentrował się w nim nie tyle na typologii monet i idei, które ro...

Psucie wiedzy. Ukryte skutki finansowego zawłaszczania życia publicznego

Psucie wiedzy. Ukryte skutki finansowego zawłaszczania życia publicznego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Napisałem Psucie wiedzy (2015), chcąc zwrócić uwagę na to, że wiedza finansowa wypierała inne rodzaje wiedzy w coraz bardziej niepokojący sposób, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. […] Napisałem jednak tę książkę za wcześnie! Powstała ona, zanim świat polityki dostarczył nam nowych,...

Kategoria integralności w edukacji

Kategoria integralności w edukacji

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Kategoria integralności może być różnie rozumiana. Autorzy tekstów zamieszczonych w tomie opierają się na koncepcji Kena Wilbera AQAL. Głównymi jej składowymi są koncepcja Czterech Ćwiartek, ujmująca w sposób systemowy rzeczywistość i pozwalająca analizować związki między różnymi jej fenomenami...

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 2 Society / T. 2 Społeczeństwo

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 2 Society / T. 2 Społeczeństwo

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

I am presenting a book that shows various aspects of the functioning of the Muslim world, mainly in the modern day although a few texts also discuss history. Political, social, literary and cultural phenomena are analysed because, despite wars and conflicts, Muslims do create new positive value...

Estetyka dla kognitywistów. Wykłady autorskie

Estetyka dla kognitywistów. Wykłady autorskie

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Takie własności przedmiotu naszego poznania jak piękny, wzniosły, tragiczny czy śmieszny zasadniczo różnią się od własności w rodzaju: obszerny, szeroki, ciężki itp. Te drugie dają się zmierzyć i obliczyć, te pierwsze, jak się wydaje, nie. Mimo to używamy określeń typu: piękniejszy, większa lub...

Tomasz z Akwinu. Wykład "Listu do Efezjan". Super Epistolam B. Pauli Ad Ephesios Lectura

Tomasz z Akwinu. Wykład "Listu do Efezjan". Super Epistolam B. Pauli Ad Ephesios Lectura

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.20 zł

Edycja: Piotr Roszak, Enrique Alarcón Tłumaczenie: Piotr Roszak, Andrzej Kubanowski, Jagoda Marszałek Wprowadzenie: Gilbert Dahan „Dla zapoznania się z autentyczną myślą Akwinaty potrzeba – obok takich dzieł jak jego Sumy - dotrzeć do jego biblijnych komentarzy, zwłaszcza tych do Corpus Paulin...

Pamiętnik lwowianki 1914-1919

Pamiętnik lwowianki 1914-1919

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Wstęp, opracowanie i redakcja naukowa - Wojciech Polak i Sylwia Galij-Skarbińska Pamiętnik Jadwigi Rutkowskiej (prowadzony od 30 czerwca 1914 r. do 27 czerwca 1919 r.) nie zawiera szczegółowych opisów ważnych wydarzeń politycznych, kampanii wojennych czy bitew. Są o nich liczne wzmianki, ale ra...

Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941-1942 w dokumentach generała Heinriciego

Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941-1942 w dokumentach generała Heinriciego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Przekład i redakcja naukowa - Liliana Lewandowska Gotthard Heinrici (1886-1971). W czasie I wojny światowej ciężko ranny podczas ataku gazowego. Służbę II wojnie rozpoczął od kampanii w Polsce w 1939 roku. W czerwcu 1940 r: otrzymał awans na generała piechoty. W wojnie z ZSRR początkowo dowodzi...