Wydawnictwo - BEL studio

Linguistica Bidgostiana. Series nova. Vol. 3. Pamięci Profesora Edwarda Brezy

Linguistica Bidgostiana. Series nova. Vol. 3. Pamięci Profesora Edwarda Brezy

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Trzeci tom periodyku „Linguistica Bidgostiana. Seria Nova” jest w całości poświęcony pamięci zmarłego 12 października 2017 r. Prof. zw. dr. hab. Edwarda Brezy, emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego, doktora honoris causa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, przyjaciela bydgoskiej polonis...

Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego

Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.68 zł

-10%

Publikacja pt. Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej. Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeń...

Fotoleksykografia ciekawa i użyteczna

Fotoleksykografia ciekawa i użyteczna

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.00 zł

-10%

Fotoleksykografia to nowa, szybko rozwijająca się subdyscyplina lingwistyki współczesnej. Tom zawiera ponad 880 fotocytatów zdaniowych z tekstów polskich, w większości ostatnich kilkunastu lat, zwłaszcza prasy, w tym tytułów dotychczas niemal nie eksplorowanych przez leksykografów polonistów w...

Ku rzeczom niebłahym

Ku rzeczom niebłahym

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.80 zł

-10%

Za najkrótszą charakterystykę naszego tomu można chyba uznać tytuł otwierającego go artykułu – Kilka myśli na Jubileusz Profesor Jadwigi Puzyniny. Myśli na jubileusz 90-lecia to po części myśli o samej Jubilatce: o Jej roli w życiu naukowym, o Jej zasługach dla polskiej kultury, a także – o wie...

Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.90 zł

-88%

W książce omówiono teorię, budowę, obliczenia i projektowanie rozpylaczy o przepływie zawirowanym tj. wirowych, pneumatycznych o przepływie zawirowanym oraz pęcherzykowo-wirowych. Zaprojektowanie rozpylacza wiąże się z przemyśleniem, naszkicowaniem i wybraniem konkretnej konstrukcji, przy czym...

Polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna w zwierciadle prasy rosyjskiej (20102016)

Polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna w zwierciadle prasy rosyjskiej (20102016)

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.24 zł

-10%

Książka przedstawia spojrzenie rosyjskich dziennikarzy na polską politykę wewnętrzną oraz zagraniczną w latach 2010-2016 i obejmuje takie zagadnienia, jak wybory, stosunki między partiami politycznymi, wpływ katastrofy smoleńskiej na polską rzeczywistość, działalność niektórych polityków, ważne wyd

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 4

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 4

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.72 zł

-10%

Kolejny, czwarty już tom międzynarodowej serii japonistycznej zawiera 7 artykułów – 4 po rosyjsku (W. Ałpatowa o japońskiej tradycji lingwistycznej w odniesieniu do kategorii wyrazu, Jelizawiety Lewczenko o diachronicznej analizie nazw kolorów w japońszczyźnie, Anny Paniny o łączliwości japońskich

Teatr w działaniu – od juniora do seniora

Teatr w działaniu – od juniora do seniora

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Publikacja Teatr w działaniu – od juniora do seniora, pomyślana jako poradnik metodyczny, przeznaczona jest dla polonistów, animatorów kultury, pedagogów teatru, nauczycieli, bibliotekarzy, opiekunów społecznych, harcerzy, katechetów oraz wszystkich, którzy chcą doświadczyć powstawania wspólnoty te

Błędy w myśleniu

Błędy w myśleniu

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Inspiracją do powstania„Błędów w myśleniu” - drugiej części wydanej w 2015 roku „Sztuki myślenia - było głębokie przeświadczenie autorki, że dopiero świadoma wiedza o błędach, do których mają skłonność wszyscy ludzie, może uchronić przed ich popełnianiem. W obecnym świecie błędy myślenia wykorz...

Opakowania a środowisko

Opakowania a środowisko

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieni

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Poradniki

Typ: e-book

Ocena:

cena od 57.00 zł

-40%

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej to wyjątkowe kompendium wiedzy dotyczącej seksualności człowieka, ujmowanej pod względem opisowym, diagnostycznym i terapeutycznym. Publikacja jest poświęcona rozważaniom teoretycznym i doświadczeniom terapeutycznym dotyczącym tematów

Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i zadania

Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i zadania

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.00 zł

Niniejszy podręcznik dostosowany jest do obowiązujacego na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej programu wykładu z analizy matematycznej II. Przedstawione są w nim wybrane elementy teorii równań rózniczkowych zwyczajnych oraz przykłady ich zastosowań w naukach ekonomicznych i przyr...

Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności

Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Książka, na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej, podejmuje problematykę zwiększania wartości usługi dla pasażera miejskiego transportu zbiorowego. Dla realizacji założonych w niej celów, autorki dokonały przeglądu pojęć związanych z wartością usługi, czynników, które ją determinują, nowej k...

Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

-10%

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej...

Złota Orda: losy pokoleń

Złota Orda: losy pokoleń

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.24 zł

Od autora: ... Na znaczenie problematyki Złotej Ordy zwróciliśmy uwagę w sposób zupełnie nieoczekiwany w toku pracy nad zespołowym Projektem Rosyjskiego Funduszu Badań Podstawowych Geneza kryzysów przyrody i społeczeństwa w Rosji (19921995). Przystępując do realizacji Projektu, uważaliśmy, że n...

13 wykładów z logistyki

13 wykładów z logistyki

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej, mo

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Monografia Pani Prof. dr hab. Elizy Małek pt. Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na Rok Pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji stanowi ważny przyczynek zarówno do wiedzy na temat polskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku, jak i do XVII-wiec

Znaki pamięci 2

Znaki pamięci 2

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.64 zł

Pamięć o naszych nauczycielach i starszych kolegach, którzy mieli wpływ na nasz sposób myślenia o języku i którzy przez lata kształtowali nasze postawy metodologiczne w badaniach językoznawczych, jest częścią naszej zbiorowej świadomości i stanowi trwałą wartość również dla przyszłych pokoleń badac

My z Nich

My z Nich

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.80 zł

Publikacja tomu ""My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego"" zbiega się w czasie z dwiema ważnymi dla nas datami: dwusetną rocznicą powstania Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą w roku minionym i również dwusetną rocznicą początków polonistyki warszawskiej, datowaną na rok

Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii

Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.64 zł

Ze wstępu ... Słownik to rodzaj wypowiedzi, to wypowiedź leksykograficzna, mająca swojego autora-nadawcę i czytelnika-odbiorcę, między którymi zachodzą określone relacje. Słowniki są wytworami mającymi swoją historię, są dobrami kultury, niemal na równi z dziełami literackimi. Bez słowników nie...

Depozytorium Leksykalne Języka Polskiego. Tom XLIV. Fotoprzegląd frazematyczny (4)

Depozytorium Leksykalne Języka Polskiego. Tom XLIV. Fotoprzegląd frazematyczny (4)

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.00 zł

Oto kolejna porcja rozmaitych jednostek słownikowych, zaczerpnięta z tekstów, książek, gazet i czasopism, zwłaszcza nowszych, od roku 2000 - choć sporadycznie trafiają się też fotocytaty z końca XVIII w. Wraz z dokumentacją udostępnioną w trzech poprzednich tomach Fotoprzeglądu frazematycznego...

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 3

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 3

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.44 zł

Od 30 lat w szybkim tempie – jak na procesy gospodarczo-społeczne – cywilizacyjne centrum świata przenosi się na Daleki Wschód. Zatem wielopłaszczyznowe kontakty Polski z kulturą i gospodarką narodów Azji Wschodniej nabierają i będą nabierały znaczenia. Japończycy, będąc – pod względem gospodar...

Istoriâ o Gendrike i Melende i ee dramatičeskaâ obrabotka

Istoriâ o Gendrike i Melende i ee dramatičeskaâ obrabotka

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.70 zł

-87%

История о Гендрике и Меленде и ее драматическая обработка. К вопроcу о судьбе древнепольского романа в России Szósty tom BIBLIOTEKI PRZEKŁADÓW ROSYJSKICH XVII–XVIII WIEKU Z LITERATURY STAROPOLSKIEJ został poświęcony nie zachowanemu do naszych czasów staropolskiemu romansowi o Henryku i Melendzi...

Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki

Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.56 zł

Tom zawiera wybór tekstów opublikowanych w większości w ciągu ostatnich kilku lat w formie niewielkich broszur. Poświęcone są głównie słownictwu polskiemu, ale też rosyjskiemu i japońskiemu. Niemała ich część ukazywała się w toku intensywnych prac nad Narodowym Fotokorpusem Języka Polskiego i tego

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Monografia zawiera opis operatorów pytajnych występujących w historii polszczyzny, z uwzględnieniem ich zasobu, funkcji i genezy. Wprowadzenie krótko przedstawia aparat pojęciowy (m.in. terminy operator pytajny, zaimek pytajny, partykuła pytajna), a także relację zaimków pytajnych do równokształtny

Procesy dystrybucyjne w zrównoważonej logistyce miejskiej

Procesy dystrybucyjne w zrównoważonej logistyce miejskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.56 zł

Książka przedstawia najnowsze trendy i wyniki badań w zakresie procesów dystrybucyjnych realizowanych na terenach miast. Omówiono w niej także zagadnienia związane z miejskim transportem towarowym w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju. Autorka prezentuje wyzwania logistyczne determinujące funkcjo

Siedem bram memetyki

Siedem bram memetyki

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.52 zł

Książka poświęcona jest recepcji znanej pracy brytyjskiego biologia ewolucyjnego Richarda Dawkinsa pt. Samolubny gen (ang. The Selfish Gene), która wywarła ogromny wpływ na rozwój humanistyki pod koniec XX wieku. Siedem bram memetyki jest pierwszą na rynku polskim pozycją prezentującą w sposób syst

Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Książka jest poświęcona derywatom ekspresywnym, motywowanym przez rzeczowniki pospolite, nazywające osoby. Rzeczowniki te są wyjątkowo ważne w naszych codziennych kontaktach, a przy tym stanowią liczną grupę leksykalną. Monografia stanowi próbę uporządkowania mechanizmów słowotwórczych, regulującyc

Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych

Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.52 zł

Publikacja ukazuje związki pomiędzy tekstem artystycznym i formami jego funkcjonowania z perspektywy ich retorycznych aspektów, wynikających ze specyfiki literatury pięknej i procesu twórczego. Przywołane zostały głosy teoretyków retoryki, literatury, pedagogiki, kultury, sztuki i praktyków ‒ polon

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

Publikacja „Projektowanie systemów bezpieczeństwa” jest omówieniem podstawowych zasad, wytycznych i technik, jakie należy uwzględnić podczas nowopowstających systemów bezpieczeństwa. Wskazuje narzędzia, formy oraz procedury weryfikacji już istniejących systemów, głównie ratowniczych. Przedstawione