Wydawnictwo - BEL studio

Kłamstwo i metoda: na przykładach reprezentacji treści w katalogach bibliotecznych i bibliografiach

Kłamstwo i metoda: na przykładach reprezentacji treści w katalogach bibliotecznych i bibliografiach

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.20 zł

-10%

Praca bibliotekarzy i pracowników informacji jak również jej rezultaty są na ogół postrzegane jako neutralne aksjologicznie, światopoglądowo, obiektywne. Zapomina się, że wszyscy jesteśmy osadzeni w społeczeństwach i systemach kulturowych, które, choć niekiedy niezauważenie, ale kształtują nasze po

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego.

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego.

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

-10%

Autor przedstawia koncepcję opracowania leksykograficznego nowego typu – h i p e r s ł o w n i k to specyficzna, osobista wypowiedź słownikowa autora, prezentująca jego wiedzę o obecności pewnej liczby haseł (wyrażeń hasłowych) danego języka naturalnego w określonym zestawie [1] słowników ogólnych

Über das Hyperwörterbuch

Über das Hyperwörterbuch

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.20 zł

-10%

HJP ist trotz alledem etwas mehr als ein Führer durch Bücherfriedhöfe. Es ist ein Führer, um sich einer weiteren Metapher zu bedienen, durch Berge von Sätzen. Jede von der Struktur her ähnliche (egal von wem erstellte) Datensammlung, die größer als die Sammlung von HJP wäre, werde ich ohne Neid, mi

Pamięci Natalii Gorbaniewskiej

Pamięci Natalii Gorbaniewskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.24 zł

-10%

Praca zawiera 9 artykułów (w języku rosyjskim, polskim, angielskim), poświęconych życiu i twórczości Natalii Gorbaniewskiej, wybitnej rosyjskiej i polskiej poetki, dysydentki, dziennikarki, tłumaczki literatury polskiej, działaczki na rzecz obrony praw człowieka. Tom upamiętnia 5o. rocznicą demonst

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 5

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 5

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.72 zł

-10%

ZNAKI SYMPATII Ponad pięć lat temu przedstawiłem w swoim kręgu zawodowym, a także rodzinnym, propozycję, by dać wyraz naszym zainteresowaniom wspaniałym językiem i kulturą japońską w druku, w postaci kilkutomowej serii wydawniczej. Jej nazwa, zaproponowana przeze mnie, została zaakceptowana. Uda

Dvor cesarja tureckogo Shimona Starovol'skogo v perevode kn. Mikhaila Kropotkina (issledovanie i izdanie teksta)

Dvor cesarja tureckogo Shimona Starovol'skogo v perevode kn. Mikhaila Kropotkina (issledovanie i izdanie teksta)

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Monografia stanowi kolejny, ósmy tom „Biblioteki Przekładów Rosyjskich XVII-XVIII w. z Literatury Staropolskiej”. Poświęcony jest jednemu z przekładów Dworu cesarza tureckiego Szymona Starowolskiego (ok. 1588-1656). W rodz. I badaczka przedstawiła biografię i twórczość polskiego autora, w II –...

Nowa retoryka teatru. Między wczoraj a jutro

Nowa retoryka teatru. Między wczoraj a jutro

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Książka jest próbą pokazania, jaką materią i tworzywem teatralnym staje się dramat w rękach reżyserów, inscenizatorów, aktorów, pedagogów, którzy bazując na własnej wyobraźni, opierając się na doświadczeniu i praktyce swojej i innych, wykorzystując osobisty potencjał artystyczny, twórczą wyobraźnię

Świadomość? Ależ to bardzo proste!

Świadomość? Ależ to bardzo proste!

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.72 zł

-10%

Książka nie jest o mózgu, neuronach i synapsach. Zagadnienia te są tylko marginalnie wspomniane. Ona dociera do istoty sprawy. Jak w materialnym tworze z mózgowej galarety powstaje dziwne poczucie świadomości? Jak rodzi się wewnętrzne poczucie jaźni? Jak to się dzieje, że rozumiemy to na co patrzym

My z Nich 2

My z Nich 2

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.24 zł

-10%

Tom zawiera 17 tekstów, prezentujących tę samą liczbę językoznawców, napisanych przez 19 autorów i współautorów. Układ tomu jest alfabetyczny, według nazwisk przywoływanych językoznawców. Podobnie jak w pierwszym tomie cyklu My z Nich, sporo miejsca zajmują teksty przypominające sylwetki naukowe ję

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (I: 1772)

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego. (I: 1772)

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

-10%

Publikacja zawiera ponad 50 000 artykułów hasłowych, prezentuje leksyke ogólna, a także terminologie, metasłownictwo języka rosyjskiego, znacznie wykraczając poza to, co znaleźć można w istniejacych słownikach i encyklopediach lingwistycznych; notuje liczne agnonimy słownikowe oraz neologizmy i neo

Tysiąc zdań polskich {1-500}

Tysiąc zdań polskich {1-500}

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.80 zł

Niestandardowy zbiór cytatów, w większości kilkuzdaniowych, zaczerpniętych z rozmaitych publikacji różnych lat; przeważa prasa z okresu 1989-2016 („Gazeta Polska Codziennie”, „Nasz Dziennik”, „Polska Niepodległa”, „Warszawska Gazeta” i in.). Każdemu cytatowi towarzyszy krótki komentarz autora zbior

Linguistica Bidgostiana. Series nova. Vol. 3. Pamięci Profesora Edwarda Brezy

Linguistica Bidgostiana. Series nova. Vol. 3. Pamięci Profesora Edwarda Brezy

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Trzeci tom periodyku „Linguistica Bidgostiana. Seria Nova” jest w całości poświęcony pamięci zmarłego 12 października 2017 r. Prof. zw. dr. hab. Edwarda Brezy, emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego, doktora honoris causa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, przyjaciela bydgoskiej polonis...

Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego

Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.68 zł

-10%

Publikacja pt. Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej. Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeń...

Fotoleksykografia ciekawa i użyteczna

Fotoleksykografia ciekawa i użyteczna

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.00 zł

-10%

Fotoleksykografia to nowa, szybko rozwijająca się subdyscyplina lingwistyki współczesnej. Tom zawiera ponad 880 fotocytatów zdaniowych z tekstów polskich, w większości ostatnich kilkunastu lat, zwłaszcza prasy, w tym tytułów dotychczas niemal nie eksplorowanych przez leksykografów polonistów w...

Ku rzeczom niebłahym

Ku rzeczom niebłahym

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.80 zł

-10%

Za najkrótszą charakterystykę naszego tomu można chyba uznać tytuł otwierającego go artykułu – Kilka myśli na Jubileusz Profesor Jadwigi Puzyniny. Myśli na jubileusz 90-lecia to po części myśli o samej Jubilatce: o Jej roli w życiu naukowym, o Jej zasługach dla polskiej kultury, a także – o wie...

Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.68 zł

-10%

W książce omówiono teorię, budowę, obliczenia i projektowanie rozpylaczy o przepływie zawirowanym tj. wirowych, pneumatycznych o przepływie zawirowanym oraz pęcherzykowo-wirowych. Zaprojektowanie rozpylacza wiąże się z przemyśleniem, naszkicowaniem i wybraniem konkretnej konstrukcji, przy czym...

Polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna w zwierciadle prasy rosyjskiej (20102016)

Polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna w zwierciadle prasy rosyjskiej (20102016)

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.24 zł

-10%

Książka przedstawia spojrzenie rosyjskich dziennikarzy na polską politykę wewnętrzną oraz zagraniczną w latach 2010-2016 i obejmuje takie zagadnienia, jak wybory, stosunki między partiami politycznymi, wpływ katastrofy smoleńskiej na polską rzeczywistość, działalność niektórych polityków, ważne wyd

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 4

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 4

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.72 zł

-10%

Kolejny, czwarty już tom międzynarodowej serii japonistycznej zawiera 7 artykułów – 4 po rosyjsku (W. Ałpatowa o japońskiej tradycji lingwistycznej w odniesieniu do kategorii wyrazu, Jelizawiety Lewczenko o diachronicznej analizie nazw kolorów w japońszczyźnie, Anny Paniny o łączliwości japońskich

Teatr w działaniu – od juniora do seniora

Teatr w działaniu – od juniora do seniora

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Publikacja Teatr w działaniu – od juniora do seniora, pomyślana jako poradnik metodyczny, przeznaczona jest dla polonistów, animatorów kultury, pedagogów teatru, nauczycieli, bibliotekarzy, opiekunów społecznych, harcerzy, katechetów oraz wszystkich, którzy chcą doświadczyć powstawania wspólnoty te

Błędy w myśleniu

Błędy w myśleniu

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Inspiracją do powstania„Błędów w myśleniu” - drugiej części wydanej w 2015 roku „Sztuki myślenia - było głębokie przeświadczenie autorki, że dopiero świadoma wiedza o błędach, do których mają skłonność wszyscy ludzie, może uchronić przed ich popełnianiem. W obecnym świecie błędy myślenia wykorz...

Opakowania a środowisko

Opakowania a środowisko

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 40.15 zł

-27%

Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieni

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Poradniki

Typ: e-book

Ocena:

cena od 69.35 zł

-27%

Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej to wyjątkowe kompendium wiedzy dotyczącej seksualności człowieka, ujmowanej pod względem opisowym, diagnostycznym i terapeutycznym. Publikacja jest poświęcona rozważaniom teoretycznym i doświadczeniom terapeutycznym dotyczącym tematów

Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i zadania

Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i zadania

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.01 zł

Niniejszy podręcznik dostosowany jest do obowiązujacego na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej programu wykładu z analizy matematycznej II. Przedstawione są w nim wybrane elementy teorii równań rózniczkowych zwyczajnych oraz przykłady ich zastosowań w naukach ekonomicznych i przyr...

Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności

Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Książka, na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej, podejmuje problematykę zwiększania wartości usługi dla pasażera miejskiego transportu zbiorowego. Dla realizacji założonych w niej celów, autorki dokonały przeglądu pojęć związanych z wartością usługi, czynników, które ją determinują, nowej k...

Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

-10%

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej...

Złota Orda: losy pokoleń

Złota Orda: losy pokoleń

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.24 zł

-10%

Od autora: ... Na znaczenie problematyki Złotej Ordy zwróciliśmy uwagę w sposób zupełnie nieoczekiwany w toku pracy nad zespołowym Projektem Rosyjskiego Funduszu Badań Podstawowych Geneza kryzysów przyrody i społeczeństwa w Rosji (19921995). Przystępując do realizacji Projektu, uważaliśmy, że n...

13 wykładów z logistyki

13 wykładów z logistyki

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

-10%

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej, mo

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Monografia Pani Prof. dr hab. Elizy Małek pt. Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na Rok Pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji stanowi ważny przyczynek zarówno do wiedzy na temat polskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku, jak i do XVII-wiec

Znaki pamięci 2

Znaki pamięci 2

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.64 zł

-10%

Pamięć o naszych nauczycielach i starszych kolegach, którzy mieli wpływ na nasz sposób myślenia o języku i którzy przez lata kształtowali nasze postawy metodologiczne w badaniach językoznawczych, jest częścią naszej zbiorowej świadomości i stanowi trwałą wartość również dla przyszłych pokoleń badac

My z Nich

My z Nich

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.80 zł

-10%

Publikacja tomu ""My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego"" zbiega się w czasie z dwiema ważnymi dla nas datami: dwusetną rocznicą powstania Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą w roku minionym i również dwusetną rocznicą początków polonistyki warszawskiej, datowaną na rok