Wydawnictwo - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego

Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.25 zł

-25%

Opieka i wychowanie instytucjonalne zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Jakie są formalno-prawne przeobrażenia współczesnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych Jakim zmianom podlegają wewnętrzne struktury placówek W jakim kierunku podążają te zmiany Jakie przemiany dokonały s

Szkice z andragogiki i gerontologii

Szkice z andragogiki i gerontologii

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.75 zł

-25%

Autorka od wielu lat stara się wprowadzić do andragogiki i gerontologii badania biograficzne i myśl biograficzną, jako metody pracy z ludźmi dorosłymi i starszymi. Od lat o tym pisze i mówi przy różnych okazjach, prowadzi seminaria w oparciu o tę metodę. Lansuje tematy, które wydają się kluczowe dl

Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii

Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.25 zł

-25%

Zbiór rozpraw i artykułów prof. Olgi Czerniawskiej tworzonych w ciągu wieloletniej działalności Autorki na polu pracy pedagogicznej i oświatowej z ludźmi dorosłymi. Tematy poruszane tu, to m.in.: edukacja dorosłych, alfabetyzacja, badania biograficzne i ich zastosowanie w kształceniu andragogicznym

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Psychologia · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.71 zł

-25%

Czy przemoc jest zjawiskiem w jakiś szczególny sposób przypisanym konkretnym rolom zawodowym lub społecznym? Jakie są oblicza przemocy? Czy istnieje uniwersalna charakterystyka sprawcy przemocy i jego ofiary? Czy są sfery życia i grupy społeczne całkowicie od niej wolne? Co społeczeństwo, system pr

Purusza, Atman, Tao, Sin...

Purusza, Atman, Tao, Sin...

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.93 zł

-25%

W ramach niniejszej pracy przyjrzymy się, jak pojmują podmiot różni myśliciele dwóch cywilizacji orientalnych: indyjskiej i dalekowschodniej. Przewodnikiem naszym będą terminy kluczowe występujące w tytule książki, zaczerpnięte z ich dzieł. Dla cywilizacji indyjskiej będą nimi 'purusza' &nd

Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu

Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.93 zł

-25%

W latach sześćdziesiątych XX wieku falę zainteresowania kartezjańskim modelem podmiotu wywołało „najbardziej głośne dzieło” Foucaulta Les mots et les choses. Niniejsza publikacja stanowi w dużej mierze pokłosie tego namysłu. Autorzy poszczególnych jej rozdziałów nawiązują bowiem w mniej

Uzależnienia od internetu

Uzależnienia od internetu

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.99 zł

-25%

Ze społecznego i naukowego punktu widzenia obszar badań nad internetem uwzględniając skalę i zasięg zjawiska oraz technologizację i informatyzację życia wydaje się szczególnie ważny i obiecujący. Poniższa praca podejmuje próbę jego eksploracji oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom. Głównym j...

Styl życia i zachowania prozdrowotne

Styl życia i zachowania prozdrowotne

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe · Branżowe · Hobby

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.75 zł

-25%

Znaczenie edukacji zdrowotnej, zagadnień profilaktyki, szeroko rozumianej aktywności i działań prozdrowotnych wzrasta wraz ze zmianami cywilizacyjnymi, wymuszającymi zmianę nawyków, sposobu odżywiania, tempa życia i form aktywności. Autorzy starają się zgłębić aktualne tendencje w zakresie zachowań

Wyzwania współczesnej pediatrii

Wyzwania współczesnej pediatrii

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.25 zł

-25%

Dziecko wymaga szczególnej troski i opieki zarówno przed, jak i po urodzeniu, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową. Dodatkowej opieki oraz wiele miłości, uśmiechu, empatii potrzebuje od nas, pielęgniarek/położnych, dziecko chore, przebywające w szpitalu, pozostające pod opieką...

Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.90 zł

-25%

Zamiarem autora była prezentacja ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w wymiarze normatywnym, a więc przedstawienie konstytucyjnych oraz ustawowych podstaw organizacji oraz zadań administracji według stanu prawnego na dzień 31 marca 2008 r. Przedstawiony zarys ust

Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet

Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Psychologia · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.84 zł

-25%

Na temat kobiet naruszających ważne normy społeczne i prawne funkcjonuje wiele mitów i brak rzetelnej wiedzy. Niewiedzę i nierealistyczny obraz kobiety naruszającej normy społeczne podtrzymują w pełni istniejące teorie przestępczości, prawie całkowicie skoncentrowane na przestępczości mężczyzn. Tym

Zrozumieć samochód

Zrozumieć samochód

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Poradniki · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.05 zł

-25%

"Wszystkim miłośnikom samochodów, i nie tylko im, proponuję tę książkę, która wyjaśnia, jak to się dzieje, że płacąc pewną kwotę, możemy przy określonych umiejętnościach przemieszczać się samochodem w dowolne miejsce rzeczywistości i osiągać wymarzone obszary przestrzeni marzeń. Pracując nad tą...

Zarys ustroju sądów i trybunałów

Zarys ustroju sądów i trybunałów

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.20 zł

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest, jako materiał pomocniczy, dla studentów takich kierunków, jak prawo, administracja, zarządzanie, politologia czy dziennikarstwo. Zamiarem autora była prezentacja ustroju sądów i trybunałów Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w wymiarze normatywnym, a więc pr

Przywództwo polityczne

Przywództwo polityczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.69 zł

-25%

Spór o rolę wielkich ludzi w historii Politologiczne badania nad przywództwem politycznym Typologie przywódców politycznych Przywódcy i ch zwolennicy Psychologiczne aspekty przywództwa politycznego Perspektywy przywództwa politycznego w XXI stuleciu

Polszczyzna przez wieki

Polszczyzna przez wieki

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.71 zł

-25%

W czasach, gdy nauczyciele odnoszą przykre wrażenie, że dzieje ojczystego języka są spychane na boczny tor zainteresowań uczniów i studentów, taki projekt podręcznika może wywołać entuzjastyczne przyjęcie.

Podstawy mechatroniki

Podstawy mechatroniki

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.71 zł

-25%

Mechatronika to filozofia i technika synergicznego projektowania maszyn i procesów, zdolnych do inteligentnych zachowań,o nierozłącznym, powiązaniu mechaniki, elektroniki, informatyki, elektrodynamiki technicznej, myślenia systemowego i ekonomii.

Podstawy infrastruktury transportu

Podstawy infrastruktury transportu

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Podróżnicze

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.75 zł

Książka zawiera podstawowe wiadomości z przedmiotu infrastruktura transportu dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku transport.

Osobowość typu D.

Osobowość typu D.

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.84 zł

-25%

Typy osobowości jako kategorie klasyfikacyjne Korelaty osobowości typu D Typ D a zachowania niekorzystne dla zdrowia Typ D a stan zdrowia

O rozumie i wartościach

O rozumie i wartościach

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.50 zł

-25%

Książka jest zbiorem tekstów z zakresu filozofii, które powstały mniej więcej w okresie kilkunastu lat. Problematyka tych tekstów obejmuje dwie strefy zainteresowań autora. Prof.Ryszard Kleszcz reprezentuje analityczny nurt w filozofii, a tym samym stosuje się do rady G.E.Moore'a, by odpowiadaj

Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie

Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.56 zł

-25%

W efektywnym zarządzaniu flotą pojazdów i relacjami z klientem coraz większa rolę odgrywają nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Rosnące wymagania klientów i konkurencja na rynku usług wymuszają podnoszenie jakości usług i dbałość o terminowość dostaw. Wymaga to bardzo sprawneg

Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza

Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja · Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.71 zł

-25%

Znaczenie słowa można wyjaśnić, szukając w słowniku jego synonimu. Czym jest jednak samo znaczenie? Na pytanie to udzielano wielu różnych odpowiedzi. Znaczenia utożsamiano z wyobrażeniami rzeczy oznaczanych przez słowo, wiązkami cech owych rzeczy, sposobami użycia wyrażeń lub bytami idealnymi. W ks

Duchowy wymiar istnienia

Duchowy wymiar istnienia

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.71 zł

-25%

Osoby, które potraktują siebie jako tworzywo, zyskają nową szansę. W wyniku takiego stylu stworzą nowe wartości i wzbogacą własną osobowość. Jest to propozycja nowego sposobu przeżywania własnego życia oraz poszukiwania nowych wymiarów własnej osobowości (M.K.Stasiak). Publikacja zawiera szereg ce

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.84 zł

-25%

Niezwykle intensywne przemiany kulturowe i społeczne, a w konsekwencji przemiany w obyczajach i zachowaniach dzieci oraz młodzieży można lepiej zrozumieć, gdy wszechstronnie pozna się człowieka, także z punktu widzenia biologicznego. Studenci kierunków pedagogicznych w toku studiów poznają wie...

Aspekty kultury współczesnej

Aspekty kultury współczesnej

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.43 zł

-25%

Pomysł na niniejszą publikację zrodził się podczas ?Spotkań z kulturą współczesną?. [...] Oprócz różnorodności podjętych zagadnień (tradycja w kulturze, kultura słowa, kultura audiowizualna, reklama, komiks), teksty reprezentują zróżnicowaną formę. [...] Autorzy artykułów dokonali starań, by propon

Antynomie wartości – problematyka aksjologiczna w językoznawstwie

Antynomie wartości – problematyka aksjologiczna w językoznawstwie

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.56 zł

-25%

Antynomie wartości problematyka aksjologiczna w językoznawstwie Zasadniczym przedmiotem zainteresowania autorów są wartości skrystalizowane w dziele literackim, wywiedzione z rzeczywistości i do niej odnoszące się, a zatem świat dzieła literackiego z jego aksjologicznym nacechowaniem.

Arteterapia

Arteterapia

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.44 zł

-25%

Prace i dorobek zespołu współpracującego z prof. Karolakiem są dobrze znane w Polsce i poza granicami kraju. Kolejne konferencje i spotkania oraz inicjatywy wspierające ruch związany z arteterapią pozwalają mieć nadzieję, że uzyskiwać ona będzie coraz większe znaczenie w Polsce. Świadczy o tym oryg

News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku

News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.56 zł

Czy wiadomości są prawdziwe? Czy dziennikarstwo śledcze rzeczywiście śledzi i ujawnia afery? Czy są granice wolności dziennikarskiej? To kilka z pytań, które stawiają autorzy książki News i dziennikarstwo śledcze.Sensacyjne wiadomości, afery, skandale polityczne i krwawe historie – oto chleb po...

Etyka

Etyka

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.96 zł

-25%

W książce zostały omówione najważniejsze zagadnienia rozważane na gruncie etyki, takie jak: moralność, sprawiedliwość i równość. Problematyka kolejnych rozdziałów łączy się ponadto z fundamentalnymi pytaniami zadawanymi przez niemal każdego człowieka. Najwięcej miejsca poświęcono tutaj wyzwanio...

Symulacje komputerowe w fizyce i chemii.

Symulacje komputerowe w fizyce i chemii.

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.63 zł

-25%

Symulacje komputerowe są coraz powszechniej stosowane przez badaczy w różnych dziedzinach naukowych - w naukach ścisłych stały się wręcz jednym z podstawowych narzędzi badawczych. Symulacje komputerowe należą do najtrudniejszych przedmiotów wykładowych na kierunkach studiów informatycznych. zag...

Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce

Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.93 zł

-25%

Monografia ta posiada walor naukowy – w takim sensie, jak to zdefiniował K. Ajdukiewicz; bo porządkuje problematykę, ujawnia nowe, dotąd nie stawiane problemy i wskazuje rozwiązania lub drogi poszukiwań tych rozwiązań. Przy tym podniesiono w niej ważne, dotąd mało w ten sposób rozważane problem...