Wydawnictwo - Armoryka

Listy panny de Lespinasse

Listy panny de Lespinasse

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.60 zł

-35%

Julia de Lespinasse urodziła się w r. 1732. Nazwisko to było zmyślone; w istocie Julia była nieprawą córką hr. d'Albon i hr. Gasparda de Vichy. Rola, jaką odegrała za życia i jej pośmiertna sława są szeregiem nadzwyczajnych ...

Tajemnicze krainy. The Land of Mist

Tajemnicze krainy. The Land of Mist

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.90 zł

-30%

„Kraina mgieł” jest trzecią z cyklu książką opowiadającą o perypetiach profesora Challengera

Trzecia płeć

Trzecia płeć

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.90 zł

-31%

Akcja powieści toczy się w okresie II Rzeczpospolitej, która bynajmniej nie była rajem na ziemi.

Girolamo Savonarola

Girolamo Savonarola

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.17 zł

-35%

Savonarola 22 roku życia, nie dokończywszy studiów, zapalony przez czytanie pism prorockich i słowami pewnego kaznodziei, porzuca niemiły mu świat i wstępuje do dominikanów. Z zapałem oddał się nowemu trybowi życia, zaparciem budząc ...

O wzniosłym i tajemniczym połączeniu z Bogiem, które sprawuje w nas łaska

O wzniosłym i tajemniczym połączeniu z Bogiem, które sprawuje w nas łaska

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.40 zł

-35%

W księdze poprzedzającej – O istocie łaski Bożej – przyglądaliśmy się istocie łaski uświęcającej, a mianowicie, jakim to ona jest przymiotem wielce wspaniałym, nadprzyrodzonym

O istocie łaski Bożej

O istocie łaski Bożej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.20 zł

-35%

Łaska jest najważniejszym darem, jakiego św. Paweł życzy wiernym na początku i na końcu swych listów: "Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa"

O wolności sumienia

O wolności sumienia

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.76 zł

-36%

Bez wolności przedzierzga się człowiek w narzędzie przemocy, do rzędu roboczych zwierząt lub obracającego się w machinie kółka zniżony, traci godność, przestaje być człowiekiem

Trylogia księżycowa

Trylogia księżycowa

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Fantastyka / SF

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.25 zł

-49%

Akcja toczy się na przełomie XIX i XX wieku, opisuje dramatyczną wyprawę ziemskich kosmonautów na Księżyc

Poszukiwacze skarbu. The Story of the Treasure Seekers

Poszukiwacze skarbu. The Story of the Treasure Seekers

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.14 zł

-27%

Poszukiwacze skarbu to książka opowiadająca o dzieciach, które chciałyby znaleźć skarb, aby dzięki temu ich rodzina mogła wydobyć się z biedy

Wilcze gniazdo. Na zgliszczach Zakonu

Wilcze gniazdo. Na zgliszczach Zakonu

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.36 zł

-27%

Wilcze gniazdo: powieść z czasów krzyżackich. Na zgliszczach Zakonu: powieść historyczna z XV wieku – dwie powieści historyczne dla młodzieży

Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi

Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.40 zł

-35%

Czciciel Maryi koniecznie dążyć powinien do nabycia cnoty. A gdy to czyni z miłości ku Bogarodzicy, sprawia Jej wielką przyjemność

Czerwone i czarne. Le Rouge et le Noir

Czerwone i czarne. Le Rouge et le Noir

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Obyczajowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.93 zł

-27%

Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i francuskiej. Version bilingue: polonaise et française. W prowincjonalnym francuskim miasteczku, w rodzinie drwala, żyje Julian Sorel – młody chłopak, o niezwykłej wrażliwości i doskonałej pamięci. W przeciwieństwie do swojej ograniczonej rodziny o...

Kuszenie świętego Antoniego. La tentation de Saint Antoine. The Temptation of St. Antony

Kuszenie świętego Antoniego. La tentation de Saint Antoine. The Temptation of St. Antony

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.60 zł

-35%

Książka opowiada o nocy z życia egipskiego pustelnika Antoniego, podczas której jest on wystawiany na różne przerażające pokusy

O pobudkach nabożeństwa ku Najświętszej Pannie

O pobudkach nabożeństwa ku Najświętszej Pannie

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.20 zł

-35%

Prawdziwie nabożny ku Maryi ten, kto się brzydzi wszystkim, co się Maryi Pannie nie podoba, a czyni ochoczo, co Jej miłe i przyjemne. A wiemy, że Maryja nienawidzi grzechu

Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa względem Matki Najświętszej

Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa względem Matki Najświętszej

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.80 zł

-35%

Abyśmy mogli ukochać Bogarodzicę, trzeba nam się zastanawiać, jak Ona wielką, jak możną, jak wspaniałą, jak pełną cnót i zalet niezrównanych

Rozmyślania

Rozmyślania

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.00 zł

-35%

Rozmyślania – dzieło filozoficzne autorstwa cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Rozmyślania prezentują filozofię rzymskiego stoicyzmu

Prowincjałki. The Lettres provinciales

Prowincjałki. The Lettres provinciales

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.20 zł

-35%

Opatrując słowem wstępnym Myśli Pascala, skreśliłem pokrótce wizerunek ich autora oraz charakter przesilenia, jakie przechodził wówczas Kościół.

Rodzina Bernheimów. Rechts und links

Rodzina Bernheimów. Rechts und links

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.40 zł

-35%

W powieści o rodzinie Bernheimów autor pokazuje, w jaki można zdobyć bogactwo i zrobić karierę. I oczywiście także jak to może wpływać na tych, którym się w życiu powiodło

Nie-Boska komedia

Nie-Boska komedia

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.46 zł

-27%

Akcja dramatu rozgrywa się w przyszłości. Autor korzystał z wiedzy o wydarzeniach rewolucji francuskiej: walkach jakobinów, sektach i nowych doktrynach

Faust

Faust

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.25 zł

-27%

Tematem utworu jest zakład Boga z Mefistofelesem o duszę tytułowego doktora Fausta. Faust ma ją oddać diabłu, gdy zasmakuje pełni szczęścia

Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej

Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.46 zł

-27%

Wiek XVIII ze wszystkich poprzedzających był najstraszliwszy dla Kościoła katolickiego. W ciągu niego powstały przeciwko niemu sekty tak zuchwałe, chytre i silne jak nigdy nie było.

O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich

O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.46 zł

-36%

Nie masz żadnego artykułu wiary Chrześcijańskiej, na któryby się duszny nieprzyjaciel diabeł, przez naczynia swe heretyki tych czasów, swawolniej rozpuścił i srodzej oborzył, jako jest przenajdostojniejsza tajemnica ciała i krwi Pana Zbawiciela naszego pod osobą chleba i wina. O którą, acz się...

Nowoczesne wolności w oświeceniu encyklik

Nowoczesne wolności w oświeceniu encyklik

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.36 zł

-27%

Społeczeństwo nasze stopniowo utraciło swą bystrość jasnowidzenia i wyższość moralną, począwszy od chwili zapoznania prawdy katolickiej, od chwili, kiedy przejmować się zaczęło nowinkami luterskimi i kalwińskimi, zapożyczając od nich ducha niezależności względem wszelkiej władzy, ducha zaś wyro...

Wandalia. Najstarsza wizja pradziejów Polski

Wandalia. Najstarsza wizja pradziejów Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-35%

Czy Polacy pochodzą od Wandalów? Pasjonująca podróż w poszukiwaniu tajemnicy polskich korzeni. Niniejsze opracowanie stanowi próbę przybliżenia pierwszej polskiej teorii o pochodzeniu Polaków w oparciu o piśmiennictwo antyczne oraz dziejopisarstwo wieków średnich i renesansu. Wandalia stanowi n...

Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie

Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.82 zł

-27%

Ze wstępu: We dwóch czy trzech stuleciach, kończących erę starożytną, i w kilku, rozpoczynających nową, w całym, rzec można, owoczesnym świecie dziejowym, powstawał i rozpowszechniał się pewien rodzaj utworów, ważnych zarówno dla swej treści, jak i pochodzenia. Treść – jak wszystkich celniejszy...

Głos Pana kruszącego cedry libańskie, czyli rekolekcje dla osób, które się nawracają

Głos Pana kruszącego cedry libańskie, czyli rekolekcje dla osób, które się nawracają

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-35%

Zbiór nauk rekolekcyjnych dla osób zakonnych, jak też i świeckich, które się nawracają, zrywając z grzechem. Do nich to Pan Bóg kieruje te oto słowa: Dziecko moje! Łaski, które codziennie odbierasz ode mnie, są dwojakiego rodzaju, jedne wewnętrzne, drugie zewnętrzne. Wewnętrzne są to oświecenia...

Krótka historia religii

Krótka historia religii

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.45 zł

-38%

Wszystko, co Pan Bóg w mądrości Swojej stworzył, czyli powołał z nicości do bytu, miało na celu objawiać nieskończone doskonałości Jego i przez to samo oddawać Mu cześć i chwałę. Tenże sam cel musiał mieć i człowiek, najprzedniejsze stworzenie Boskie w świecie widomym, obdarzony od Pana Boga ro...

Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku

Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

-33%

Obszerna rozprawa naukowa poświęcona kształtowaniu się rodu heraldycznego Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku. Treść książki: I. Ród heraldyczny w dawnej Polsce. Geneza stanu rycerskiego w średniowiecznym państwie piastowskim. Ród heraldyczny jako twór polityczny, społeczny i kulturowy. Herby i s...

Don Juan

Don Juan

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Obyczajowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.04 zł

-35%

Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Don Juan. Z dziennika podróżującego entuzjasty / Eine fabelhafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen. W interpretacji Hoffmanna Don Juan to osobowość demoniczna, nadczłowiek powstający przeciw światu mały...

Mitologia słowiańska

Mitologia słowiańska

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.64 zł

-35%

Ze wstępu autora: Mity słowiańskie same do mitu raczej należą, skoro pewne o nich wiadomości, to jest ani urojone, ani powtarzane tylko, na stronicy druku się zmieszczą. O kultach słowiańskich, to jest o świątyniach i kapłanach, o posągach i obrzędach, o ofiarach i wieszczbach wiemy nierównie w...