Wydawnictwo - WUŁ

„Swój urząd czynić”. Profil obywatelski twórczości Jana Kochanowskiego

„Swój urząd czynić”. Profil obywatelski twórczości Jana Kochanowskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.46 zł

-23%

Utwory Kochanowskiego o profilu obywatelskim rozpięte są między narzędziami liryki i retoryki, ale każde działanie na rzecz dobra publicznego wymaga konkretów i osadzenia w grupie sprawczej.

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.86 zł

-22%

Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego to pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego z największych poetów polskiej piosenki.

“Palaea Historica”. The Second Slavonic Translation: Commentary and Text

“Palaea Historica”. The Second Slavonic Translation: Commentary and Text

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.91 zł

-20%

The so-called Byzantine “Palaea Historica” is a text that functioned in the literature and culture of the Byzantine-Slavic commonwealth. As a collection of stories on “Old Testament” themes, which are basically of biblical origin, it preserves some pre-Christian narrations coming from the Hebrew tr

Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016. Wyzwania dla praktyki i nauki

Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016. Wyzwania dla praktyki i nauki

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.91 zł

-20%

W książce ukazano historię rachunkowości w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności pracowników i absolwentów Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w procesie transformacji systemu ...

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.31 zł

-20%

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea

Łódź Celebrates the 450th Anniversary of Shakespeare's Birth

Łódź Celebrates the 450th Anniversary of Shakespeare's Birth

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.70 zł

-15%

This online catalogue chronicles the exhibition entitled “Łódź Celebrates the 450th Anniversary of Shakespeare’s Birth,” which took place at the University of Łódź Library from 7 April to 1 May 2014.   The idea for the exhibition was put forward by the International Shakespeare Studies Centre

Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku

Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.91 zł

-55%

Książka stanowi drugi etap realizacji pomysłu zaprezentowania rodzin szlacheckich herbu Sulima na obszarze ziemi łęczyckiej w średniowieczu. Jest uzupełnieniem monografii Oporowscy herbu Sulima... (2014).

Złota moneta za słowo. Bułgarskie bajki i legendy ludowe

Złota moneta za słowo. Bułgarskie bajki i legendy ludowe

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.20 zł

-59%

Bułgarska proza folklorystyczna jako podsystem całej kultury ludowej jest złożonym konglomeratem starożytnych wierzeń pogańskich, późniejszych wpływów chrześcijańskich i muzułmańskich (wschodnich), wpisuje się w europejską tradycję folklorystyczną, ale jednocześnie posiada szczególny bałkański kolo

Życie prywatne Polaków w XIX w. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki. Tom 3

Życie prywatne Polaków w XIX w. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki. Tom 3

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Książka jest trzecim tomem serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku, będącej pokłosiem drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej z tego cyklu. Prezentowane w niej artykuły i rozprawy to efekt współpracy naukowo-badawczej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu War

Życie prywatne Polaków w XIX w. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki. Tom 2

Życie prywatne Polaków w XIX w. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki. Tom 2

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Książka jest drugim tomem serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku, będącej pokłosiem drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej z tego cyklu. Prezentowane w niej artykuły i rozprawy to efekt współpracy naukowo-badawczej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warm

Życie prywatne Polaków w XIX w. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki. Tom 1

Życie prywatne Polaków w XIX w. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki. Tom 1

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Książka jest pierwszym tomem serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku, będącej pokłosiem drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej z tego cyklu. Prezentowane w niej artykuły i rozprawy to efekt współpracy naukowo-badawczej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu W

Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru

Życie w krzemowej klatce. Sztuka nowych mediów jako krytyczna analiza praktyk cyfrowego nadzoru

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.56 zł

-21%

W publikacji czytelnik znajdzie analizę sztuki nowych mediów jako dyskursu krytycznego wobec technik i ideologii cyfrowego nadzoru.

Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786

Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.68 zł

Analiza życia sejmikowego prowincji wielkopolskiej pozwala na wyciągnięcie szeregu wniosków istotnych dla uchwycenia mechanizmów politycznych rządzących życiem parlamentarnym w Polsce w okresie poprzedzającym Sejm Czteroletni. Na tle ogólnych cech kultury politycznej epoki staropolskiej na uwag...

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.91 zł

-36%

Dziecko, żyjące w dziewiętnastowiecznych realiach ziem polskich skupiło uwagę autorów piątego tomu z serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Ukazanie „świata dziecka” jest niewątpliwie wyzwaniem ze względu na ograniczoną podstawę źródłową. „Dziecięcy świat”, dziecięcy sposób postrzega

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom VII

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Prywatne światy zamknięte w listach”. Tom VII

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.76 zł

-21%

Kolejny tom „Życia prywatnego Polaków” ma charakter interdyscyplinarny, plasuje się na styku badań historycznych, literaturoznawczych i socjologicznych. Znajdziemy w nim różne ujęcia metodologiczne dotyczące wybranych źródeł ...

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.46 zł

-23%

W publikacji można odnaleźć szerokie spektrum zagadnień dotyczących mody na: poszukiwania archeologiczne, dobroczynność, sport, sposoby leczenia, zegary i zegarki, fotografię (także pośmiertną), artystów-malarzy.

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

-43%

Książka Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw regu

Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka

Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.70 zł

Terytorium i jego rozwój. Problemy rozwoju miasta i regionu. Samorząd i zarządzanie terytorium. Ekonomiczny wymiar polityki przestrzennej. Ekonomiczne skutki polityki przestrzennej w gminach. Koncepcje rozwoju miast w świetle ...

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.66 zł

-18%

Istota i uwarunkowania dostępności transportowej. Dostępność transportowa miast w świetle infrastruktury transportowej. Dostępność transportowa miast w świetle transportów zbiorowego i indywidualnego.

Zrównoważony rozwój ‒ naturalny wybór

Zrównoważony rozwój ‒ naturalny wybór

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Koncepcja zrównoważonego rozwoju wydaje się najlepszym osiągalnym sposobem urządzenia współczesnego świata, dającym szansę trwałego i sprawiedliwego rozwoju ludzkiej społeczności zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Jest podejści...

Zrównoważony rozwój miast

Zrównoważony rozwój miast

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.91 zł

-20%

Publikacja poświęcona jest finansom jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast, w dwóch kontekstach: krajowej polityki miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju. Na tym tle omawiane są zagadnienia finansowania rozwoju miast, inwestycji, zadłużenia, rewitalizacji oraz zadań, takich jak po

Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT

Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.86 zł

-20%

Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakłada budowanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Obejmuje ona m.in. rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, w tym sektora gospodarki turystycznej, a także kon...

Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione

Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.76 zł

-21%

To pierwsza publikacja, która łączy spojrzenie socjologa i historyka na indywidualne losy byłych żołnierzy ludowego Wojska Polskiego. Przedstawia relacje autobiograficzne weteranów.

Zofia Romanowiczowa

Zofia Romanowiczowa

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.99 zł

-64%

Prezentowana publikacja jest poświęcona życiu i pisarstwu Zofii Romanowiczowej (1922–2010). Składają się na nią trzy części. Pierwszą stanowi szkic biograficzny, oparty na wypowiedziach pisarki, rozmowach z nią i jej korespondencji oraz uwzględniający różnorodne opracowania; wykorzystano w nim zaró

Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny

Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.70 zł

-19%

Prezentowana publikacja to praktyczny poradnik dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego, a szczególnie dla młodych lektorów, rozpoczynających zawodową karierę, zarówno polonistów, jak i neofilologów. Informuje o spodziewanych trudnościach w nauczaniu podsystemu fonicznego (norma języko

Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka

Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Praca dzieli się na dwie zasadnicze części: pierwsza, obejmująca rozdziały 1–4, ma charakter historyczny a zarazem polemiczny, druga – konstruktywny i przedstawia holistyczne podejście do problematyki znaczenia. Nasze rozważania rozpoczniemy od wyodrębnienia przedteoretycznych sensów terminu „z...

Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej

Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.86 zł

-20%

Monografia poświęcona jest analizie potrzeb energetycznych transportu samochodowego Unii Europejskiej w zakresie możliwości wykorzystania paliw alternatywnych. W badaniach skoncentrowano się na poszukiwaniu zależności między strategią rozwoju gospodarki niskoemisyjnej a kierunkami zmian popytu na p

Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.55 zł

-31%

Przejrzystość polityki fiskalnej wymusza racjonalne ekonomicznie zachoŹwania na politykach, przez co umożliwia efektywniejsze funkcjonowanie instytucji sektora finansów publicznych. Sprzyja też podejmowaniu trudnych decyzji gospodarczych. Dlatego potrzebne są prace, których przedmiotem jest pop...

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.72 zł

-52%

Zmiany klimatu w przystępny sposób wyjaśniają, w jaki sposób człowiek wpływa na klimat planety. Teoria dotycząca zmian klimatu jest jedną z nielicznych naukowych idei, która każe nam myśleć o zmianie podstaw współczesnego ...

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.91 zł

-20%

W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wprowadzonych w latach 2011-2014, na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007-2015. Wykorzystując metody ilościowe, dowiedziono, że wszystkie rozpatryw