Wydawnictwo - WUŁ

Czego chce współczesna kobieta?

Czego chce współczesna kobieta?

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.60 zł

Participatory Social Work: Research, Practice, Education

Participatory Social Work: Research, Practice, Education

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja · Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.86 zł

Participatory social work raises anew the issues of credibility of knowledge, processes of its creation and use, the purpose of social work, and its relationship to politics. It has given the impetus to the emergence of participatory research teams or, in the more radical viewpoints, to the gradual

Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.46 zł

-22%

Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę. Prawna konstrukcja tej darowizny ma długą i skomplikowa

Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty

Fototerapia. Fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.76 zł

-21%

Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty, jest coraz częściej używana w zakresie coachingu i rozwoju osobistego. Autorka rozumie ją jako zbiór powiązanych ze sobą technik opartych na osobistych i rodzinnych fotografiach oraz na zdjęciach wykonany

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.46 zł

-23%

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania ś

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.95 zł

-20%

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na etykę badawczą oraz obszar badawczy,

Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego

Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Warunki uczestnictwa społecznego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.46 zł

-22%

W późnonowoczesnym społeczeństwie, w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości, przebieg życia wymaga kontroli. Jednostka musi czuwać, by nie przegapić szansy lub zagrożenia. Jest to istotne zarówno w wymiarze zewnętrznym - przy wyborze spośród różnych rodzajów ofert społecznych, jak i wewnęt

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania – perspektywy

Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania – perspektywy

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.46 zł

-23%

Prezentowana publikacja jest zachętą do refleksji na temat napięć oraz nieoczywistości, istoty i znaczenia współczesnych debat nad dzieciństwem i wczesną edukacją. Przedstawione rozważania dotyczą krytycznego namysłu nad kondycją wczesnej edukacji, potencjału dziecka i jego sposobów doświadczania ś

U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w

U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.91 zł

-20%

Bohaterami prezentowanej książki są Waregowie i Frankowie służący w armii bizan­tyńskiej w XI w. Autor wszechstronnie przedstawia powody, dla których przybywali oni do Bizancjum, śledzi ich udział w jego zmaganiach z wrogami zewnętrznymi, jak i ukazuje ich znaczenie w życiu wewnętrznym cesarstwa. B

Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski

Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem. Ad honorem Professoris Marci Cybulski

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.86 zł

-20%

Tom gromadzi trzydzieści jeden tekstów w różny sposób nawiązujących do tytułowego zagadnienia. Refleksję nad rolą filologii podejmują przede wszystkim historycy języka, jednak wielość ujęć, wynikająca z różnego rozumienia idei porządkowania chaosu, różnorodność analizowanych źródeł oraz przyjmowani

Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.76 zł

-21%

W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską, ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim,

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.46 zł

-22%

Pierwsza w literaturze przedmiotu monografia przedstawiająca całościowo myśl polityczno-prawną jednego z najbardziej znaczących pisarzy politycznych siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Praca analizuje podstawowe kategorie myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry przez pryzmat ustrojowej i doktrynalnej

Praktyka wnioskowania statystycznego

Praktyka wnioskowania statystycznego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Poradniki

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.86 zł

-21%

Książka ta nie jest typowym podręcznikiem metod statystycznych, w którym omawia się podstawowe albo zaawansowane metody statystyczne wykorzystywane do opracowywania wyników badań ilościowych w naukach społecznych, medycznych itp. Zwracam w niej uwagę przede wszystkim na problemy wynikające z niespe

Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwoju

Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwoju

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.86 zł

-20%

Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich latach na popularności, zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika oraz konieczności zabiegania o pozyskanie i za

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.06 zł

-20%

Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbio

Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze

Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.76 zł

-21%

Z naukowego punktu widzenia publikację należy oceniać jako udany i wartościowy cykl literaturoznawczych i kulturoznawczych refleksji nad zjawiskiem najszerzej rozumianego mimetyzmu w literaturze i innych obszarach sztuki (z licznymi odwołaniami do zoologii, botaniki, geografii, etnologii, antropolo

Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.86 zł

-20%

Książka dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie dla porządku społecznego. W publikacji nawiązano do terminów kluczowych dla reprodukcji życia społecznego, takich jak bezpieczeństwo

Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków

Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.76 zł

-21%

Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym. Autorka zwraca uwagę na specyficzną rolę banków we współczesnej gospodarce i na związane z nią implikacje w obszarze mechanizmów corporate governance. Ważną c

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.86 zł

-20%

W publikacji dokonano analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne zatrudnienia nierejestrowanego i produkcji ukrytej z wykorzystaniem narzędzi teorii

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.86 zł

-21%

Do przygotowania niniejszego opracowania skłoniły nas zarówno zapotrzebowanie ze strony studentów chemii na skrypt zawierający opis ćwiczeń wykonywanych w laboratorium chemii fizycznej, jak i wieloletnie doświadczenie zdobyte w czasie organizowania i prowadzenia zajęć z chemii fizycznej na kierunku

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.91 zł

-20%

Monografia dotyczy roli informacji oraz wiedzy rynkowej i marketingowej w zarządzaniu organizacją. Cechą współczesnego otoczenia biznesu jest niepewność i złożoność, a przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą posiadać sprawny system

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.91 zł

-20%

Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach licencjackich, w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedago

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.86 zł

-21%

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieost

Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego

Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.86 zł

-20%

W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych, które stanowiły przejaw realizacji funkcji pożyczkod

Metakolaż. O kanonie myślenia metaforycznego

Metakolaż. O kanonie myślenia metaforycznego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.46 zł

-23%

Autorka przybliża metakolaż, omawiając hybrydową koncepcję metafory oraz sposoby myślenia metaforycznego w filozofii, nauce czy ideologii. Wielowątkowy opis różnych metafor, pełniących funkcję modeli myślenia, ukazuje ich podobieństwo do szyby. Patrzymy przez nią, poznając świat, ale nie wiemy, czy

Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie

Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.46 zł

-22%

Autorka prezentuje historyczne ujęcie kwestii odrodzenia narodowego Polaków na obszarze współczesnej Wileńszczyzny na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz utworzenia polskojęzycznej, autonomicznej jednostki w obrębie Litwy. Wątek polityki narodowościowej

Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej

Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.46 zł

-22%

Czy znajomość nazwiska determinuje image przypisywany autorowi wypowiedzi na podstawie jego tekstu? Czy i jak zdjęcie autora obok tekstu wpływa na jego wizerunek? Jaka jest różnica między wizerunkiem „z tekstu” a wizerunkiem „ze zdjęcia”? Na jakich zasadach funkcjonuje image, który tworzymy i zapam

Literatura w cieniu fabrycznych kominów. Antologia / Literatur im Schatten der Fabrikschornsteine. Anthologie

Literatura w cieniu fabrycznych kominów. Antologia / Literatur im Schatten der Fabrikschornsteine. Anthologie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.86 zł

-20%

Książka jest dwujęzyczną antologią kilkudziesięciu tekstów niemieckojęzycznych autorów z XIX i XX wieku, nieobecnych do tej pory w świadomości krytycznoliterackiej i czytelniczej, ale silnie zakorzenionych w łódzkiej tradycji. Redaktorzy tomu podjęli próbę rekonstrukcji literatury pisanej m.in. w c

Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych

Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.67 zł

-20%

Istot posiadających status moralny nie możemy traktować w sposób dowolny, gdyż mamy wobec nich obowiązki wynikające z moralności. Co jednak decyduje o tym, komu lub czemu przypisujemy status moralny? Życie, odczuwanie, osobowość czy rola organizmu w środowisku naturalnym bądź społecznym? Mary Anne

Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania

Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.26 zł

-18%

Publikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania organizacji. Zaprezentowany w monografii autorski model organizacji jako systemu si