Wydawnictwo - WUŁ

Sens życia i jego znaczenie

Sens życia i jego znaczenie

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.19 zł

-35%

Wszyscy poszukujemy w naszym życiu sensu, a rozpoznajemy jego brak, kiedy życie charakteryzuje nuda, otępienie, alienacja i apatyczne wycofanie. Czym jednak w życiu jest sens? Czy można go sprowadzić do innych celów i pojęć, czy też jest on od nich odmienny? Czy jest kategorią przydatną w myśle...

Relacje interpersonalne dorosłych rodzeństw w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego i krytycznych wydarzeń życiowych

Relacje interpersonalne dorosłych rodzeństw w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego i krytycznych wydarzeń życiowych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.24 zł

-35%

Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Prezentowane w książce kwestie teoretyczne i rezultaty najnowszych badań dotyczą jakości oraz znaczenia relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw. Autorka w podjętych analizach koncentruje się na czterech następujących zagadnieniach: charakterystyka...

Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej. Series Ceranea 4

Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej. Series Ceranea 4

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.59 zł

-23%

Czwarty tom Series Ceranea stanowi monografia dotycząca drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej –bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu.   Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego...

Piękno. Krótkie Wprowadzenie 14

Piękno. Krótkie Wprowadzenie 14

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.94 zł

-35%

> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Piękno to przystępne omówienie zagadnień związanych z estetyką. Autor przygląda się nie tylko dziełom sztuki, lecz także naturze i przedmiotom w codziennym życiu. Czym jest piękno? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu? Czy jest wart...

Humor. Krótkie Wprowadzenie 12

Humor. Krótkie Wprowadzenie 12

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.94 zł

-35%

> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Humor to omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zjawiska, które niełatwo jednoznacznie zdefiniować. Czym jest humor? Dlaczego się śmiejemy? Czy rozbawienie jest emocją? Czy czarny humor jest etyczny? * Interdyscyplinarn...

Facets of prefabrication. Perspectives on modelling and detecting phraseological units

Facets of prefabrication. Perspectives on modelling and detecting phraseological units

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Corpus-based studies have brought fresh insights into the role of collocability and lexico-grammatical patterning as core aspects of language permeating its structure and use. Facets of Prefabrication builds upon these findings and provides further impetus in the direction of large-scale explor...

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.44 zł

-35%

Podręcznik jest próbą dydaktycznej aplikacji wniosków z badań, które mają usprawnić nabywanie ważnych kompetencji osobowościowych przez ucznia żyjącego w nowym tysiącleciu.

Oblicza getta. Antologia literatury z getta łódzkiego

Oblicza getta. Antologia literatury z getta łódzkiego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.78 zł

-25%

Antologia jest zwierciadłem getta łódzkiego, jego dnia powszedniego i wydarzeń nadzwyczajnych, funkcjonowania najróżniejszych gettowych instytucji i ludzi żyjących, pracujących, głodujących w getcie.

Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.34 zł

-35%

Książka zawiera wywiady ze znanymi osobami oraz porady eksperckie na temat poprawy jakości życia ludzi starszych.

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.59 zł

-35%

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa.

Русская фразеология для поляков. Пратиче

Русская фразеология для поляков. Пратиче

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Pracę można w pełni uznać za wyróżniającą się, godną rozpowszechnienia, ponieważ jest nowocześnie napisanym, profesjonalnie przygotowanym oraz niezmiernie ważnym dla rusycystyki i slawistyki podręcznikiem, bardzo potrzebnym w dydaktyce obu języków oraz w praktyce translatorskiej. […\ Książka bę...

Metafora w działaniu

Metafora w działaniu

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.89 zł

-35%

Książka dotyczy przejawów, sposobu działania i skutków funkcjonowania metafor - zarówno werbalnych, jak i wizualnych - w wielu obszarach życia, takim jak: prawo, polityka, edukacja, psychoterapia, perswazja.

Suisetica Inania. Ryszarda Swinesheada spekulatywna nauka o ruchu lokalnym

Suisetica Inania. Ryszarda Swinesheada spekulatywna nauka o ruchu lokalnym

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.22 zł

-35%

W publikacji został ukazany temat najważniejszy i jednocześnie najbardziej reprezentatywny dla matematycznej filozofii przyrody oksfordzkich kalkulatorów – zjawisko ruchu lokalnego.

Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne

Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.34 zł

-35%

Publikacja poświęcona jest władzy monarszej w średniowiecznej Polsce w zakresie odbierania poddanym ich dóbr nieruchomych.

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.84 zł

-35%

Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną.

Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej

Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.59 zł

-35%

Humanistyka oznacza „praktykowanie krytycznego oporu wobec wszystkich pojęć, wartości, idei czy kulturowych tendencji po to, by nie przekształciły się one w zawłaszczające dogmaty i ideologie”.

Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Przykład NewConnect

Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Przykład NewConnect

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.84 zł

-35%

Przedstawione w książce założenia badawcze wpisują się w nurt ekonomii neoklasycznej i zakładają tym samym efektywność rynków oraz racjonalność podejmowanych decyzji przez inwestorów.

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.47 zł

-35%

Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w orzecznictwi...

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku

Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.59 zł

-35%

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XIX i początków XX wieku. Autorzy – historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy – na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych omawiają różne problemy związane ze szkolnictwem, opieką i oświ...

Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze

Ecowskie inspiracje. Semiotyka w komunikacji i kulturze

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.59 zł

-35%

Tom powstał jako efekt współpracy kilkunastu autorów z polskich i włoskich ośrodków akademickich, a jednocześnie uczestników międzynarodowej konferencji semiotycznej, która odbyła się z udziałem Umberta Eco w Łodzi w 2015 roku. Badacze nawiązują do łódzkiego wykładu Umberta Eco i wyrażonej wówc...

Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli

Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.59 zł

-35%

W książce ukazano, jak wielkim wyzwaniem dla Amerykanów było utrzymanie wywalczonej niepodległości, która wyrosła z konfliktu kolonii z metropolią. Historycy amerykańscy są dumni ze swojej historii, nie dostrzegając wielu problemów. Znacznie szerzej widzi to zagadnienie Autorka, która analizuje...

Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku w perspektywie kulturowej

Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku w perspektywie kulturowej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.24 zł

-35%

W publikacji zaprezentowano analizy kulturoznawcze wybranych spektakli adaptujących mity antyczne z kręgu kultury śródziemnomorskiej w obrębie estetyki postmodernizmu. Autorka podjęła pierwszą na rodzimym gruncie transdyscyplinarną analizę recepcji mitów we współczesnym teatrze polskim. Wybrała...

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Książka dotyczy niepełnosprawności jako zjawiska społecznego powstającego pod wpływem czynników historycznych, kulturowych oraz politycznych.

W poszukiwaniu teorii znaczenia. Próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku

W poszukiwaniu teorii znaczenia. Próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Jeżeli przyjmiemy, że filozofia analityczna narodziła się wraz z pracami Gottloba Fregego o języku, to uznać można, że zagadnienie pojęcia znaczenia leży u podstaw całego tego nurtu.

Filozofia prawa Immanuela Kanta. Wprowadzenie

Filozofia prawa Immanuela Kanta. Wprowadzenie

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.94 zł

-35%

Ostatecznym celem nauki prawa wedle Kanta jest ustanowienie i zagwarantowanie trwałego pokoju na świecie. Chociaż filozof w Metafizycznych podstawach nauki prawa zajmuje się wieloma innymi kwestiami, to jednak wszystkie jego ustalenia są ukierunkowane na jeden cel - przyjęcie powszechnego stanu...

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

W publikacji zaprezentowano ważne kwestie związane z zachowaniami współczesnych przedsiębiorców w radykalnie zmienionych warunkach rozwoju firm na skutek oddziaływania nowego paradygmatu cywilizacyjnego. W ramach podjętych badań stwierdzono fakt odchodzenia od gospodarki zarządzanej na rzecz go...

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Przedmiotem refleksji teoretycznej oraz badań empirycznych w prezentowanej pracy jest kategoria twórczych transgresji. Słowo „transgresja”, wprowadzone do psychologii przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, których nadrzędnym celem jest przekraczanie granic możliwości c...

Topics in Syntax and Semantics. Linguistic and Philosophical Perspectives

Topics in Syntax and Semantics. Linguistic and Philosophical Perspectives

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Syntax and semantics are traditional areas of the study of language recognised in linguistics and philosophy of language. This overlap of research areas seems to justify publication of a volume containing both linguistic and philosophical papers on selected issues pertaining to syntax and seman...

Shakespeare: His Infinite Variety. Celebrating the 400th Anniversary of His Death

Shakespeare: His Infinite Variety. Celebrating the 400th Anniversary of His Death

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

The great asset of Shakespeare: His Infinite Variety is its wide historical and geographical range - that is, from the time of the Bard himself to the latest metamorphoses of meanings new electronic media made available. Every reader, depending on his/her age and prior experience with Shakespea...

Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku

Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.94 zł

-35%

Książka stanowi reedycję klasycznej już publikacji J. Dunina z 1982 r., która wpłynęła na dalszy rozwój badań historycznoliterackich i historycznobibliologicznych w Polsce.