Wydawnictwo - WUŁ

Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy

Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.47 zł

-23%

Zebrane w tej publikacji artykuły odsłaniają kilka możliwych obszarów, w których choreografia okazuje się adekwatnym językiem opisu, strategią działania, matrycą poznawczą lub metodą badawczą.

Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej

Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.14 zł

-23%

Autorka podejmuje historyczno-pedagogiczną próbę rozpoznania i rekonstrukcji różnych elementów opieki organizowanej dla dzieci w okresie I wojny światowej w dużym ośrodku miejskim (Łódź) na terenie okupacji niemieckiej.

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.35 zł

-22%

Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm prawnokarnych.

Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne

Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.54 zł

-22%

W kolejnym tomie serii Czytelnik przeczyta o tym, w jaki sposób człowiek uczy się „z miejsc” i jaką rolę w uczeniu się odgrywa czas, także w sytuacjach egzystencjalnie trudnych.

Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.12 zł

-23%

Całościowe omówienie statusu prawnego osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego ujawnia szereg różnic względem zatrudnienia typowego, pozwalając na dokonanie ich prawnej oceny

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne · Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.27 zł

-22%

Praca pomyślana jest i zrealizowana w sposób kompetentny i ciekawy. Tytuł zapowiada ujęcie wielostronne, a zarazem prospektywne, musi więc budzić zainteresowanie wzmocnione nieco intrygującym podtytułem, odwołaniem do „sztuki życia” powiązanej ze sztuką rozumianą konwencjonalnie i pedagogicznie...

Mistrzostwo duchowe

Mistrzostwo duchowe

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.61 zł

-22%

Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi się od Wilhelma Diltheya.

Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970–2017)

Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970–2017)

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.50 zł

-43%

Badanie „efektu Gombrowicza” w literaturze jego przybranej ojczyzny udowadnia, że mamy tam do czynienia z pisarzem w dużym stopniu odmiennym od tego, którego znamy w Polsce.

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.05 zł

-22%

Zamieszczone w publikacji teksty dotyczą historii Rzeczypospolitej. w czasach nowożytnych – od schyłku średniowiecza do początku wieku XIX.

Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego

Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.66 zł

-22%

Bohaterkami większości tekstów są kobiety: piszące lub opisywane, mówiące swoim głosem lub cudzym słowem, Antygony szukające grobów braci i Amazonki walczące i ginące ja k mężczyźni, heroiny i westalki, gloryfikowane i postponowane.

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Europa i świat w czasach nowożytnych

Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Europa i świat w czasach nowożytnych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.19 zł

-23%

Zamieszczone w publikacji teksty dotyczą historii Europy (od Morza Czarnego po Atlantyk) i obu Ameryk od późnego średniowiecza po schyłek XVIII stulecia.

Ośrodek przyjemności. Zaufaj swoim instynktom

Ośrodek przyjemności. Zaufaj swoim instynktom

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.52 zł

-22%

Morten Kringelbach w swojej książce eksploruje temat najbardziej podstawowych ludzkich dążeń do zaspokojenia pragnień i odczuwania przyjemności.

Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.64 zł

-21%

Religia, poprzez działania i przekonania ludzi, wpływa na gospodarkę na wielu płaszczyznach. Kształtuje moralność, kreuje stosunek do bogactwa, propaguje określony styl życia, konsumpcji, oszczędności, a także model rodziny czy innowacji naukowo-technicznych lub społecznych. Ponadto wyznania re...

Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.35 zł

-55%

W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane modele ekonometryczne. Ta cenna pozycja książkowa jest adresowana do czytelników, którzy interesują się jakością s...

Overcoming Controversies in East Asia

Overcoming Controversies in East Asia

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.70 zł

-21%

Controversies, sometimes bitter controversies, are an inherent element of international relations. Conflicting interests, different values, overlapping spheres of influences... all this make dispute settlement mechanisms crucial elements of international system. Searching for cooperation mechan...

Metateksty i parateksty teatru i dramatu. Od antyku do współczesności

Metateksty i parateksty teatru i dramatu. Od antyku do współczesności

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.59 zł

-22%

W publikacji Czytelnik znajdzie rozważania na temat metatekstów i paratekstów dramaturgicznych, do których należą didaskalia, ilustracje, incipity, odsyłacze, posłowia, przedmowy, przypisy, tytuły, a także różnego rodzaju komentarze, recenzje, omówienia oraz streszczenia. Peryferie tekstu zmien...

Sztuka nowoczesna. Krótkie Wprowadzenie 9

Sztuka nowoczesna. Krótkie Wprowadzenie 9

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.62 zł

-22%

> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia!   Książka w przystępny sposób wyjaśnia skomplikowane zagadnienia nowoczesnych trendów w sztuce, począwszy od Maneta i Picassa, a skończywszy na najnowszych przykładach sztuki performatywnej. Kiedy możemy mówić o sztuce nowoczesn...

Dlaczego kochamy?

Dlaczego kochamy?

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.62 zł

-22%

Według Harry’ego Frankfurta wyjątkowe dla człowieka nie jest ani myślenie, ani moralność, lecz umiejętność kochania. Autor opisuje miłość jako formę bezinteresownej troski. Miłość nie musi być oparta na racjach, ale odwrotnie – sama miłość jest źródłem racji dla człowieka. Dlaczego kochamy? to...

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.19 zł

-23%

Książka dotyczy dwóch kwestii społecznych -starości i aborcji -omawianych z perspektywy artystycznej (filmowej) i socjologicznej. Autorka ukazała oba zjawiska, odwołując się do współczesnego kina amerykańskiego, europejskiego i polskiego, zwracając uwagę na subiektywny, kulturowo uwarunkowany p...

Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji

Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 39.14 zł

-22%

Pamiątkowe wydanie na 500-lecie Reformacji czterech ówczesnych polskich tłumaczeń psalmów powstało w Łodzi. Chcieliśmy, by przybrało formę tetrapli, to znaczy, że na jednej stronicy wydrukowane są cztery wersje psalmów: parafrazy poetyckiej Jana Kochanowskiego (1579) i trzech tłumaczeń: Biblii...

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.49 zł

-22%

Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się problematyką, w szczególności wychowawców więziennych, kadrę oddziałów terapeutycznych, kuratorów sądowych, sędziów penitencjarnych.

Marcin Luter. Prorok i buntownik

Marcin Luter. Prorok i buntownik

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.36 zł

-21%

Lyndal Roper proponuje interpretację życia Lutra odbiegającą w znacznym stopniu od dotychczas znanych, w wielu miejscach kontrowersyjną. To ważny, oryginalny głos w debacie nad początkami Reformacji. ks. prof. dr hab. Marcin Hintz

Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.03 zł

-22%

Monografia ma przede wszystkim charakter dogmatycznoprawny oraz uwzględnia w szerokim zakresie źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i obcego.

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.93 zł

-22%

Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce czynności prawnych, w drugiej omawiane są różne aspekty odpowiedzialności cywilnej, zaś trzecia obejmuje tematykę interdyscyplinarną.

Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu

Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.05 zł

-22%

W pracy zostały postawione pytania o to, dlaczego w XXI w. wzrosło zainteresowanie magią i medycyną niekonwencjonalną, jaki wpływ ma na to sytuacja ekonomiczna kraju i co sprawia, że ludzie wierzą wróżkom i bioenergoterapeutom.

Jean-Luc Nancy. Dekonstrukcja wobec tradycji

Jean-Luc Nancy. Dekonstrukcja wobec tradycji

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.67 zł

-21%

Jean-Luc Nancy to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli dekonstrukcji, długoletni współpracownik i przyjaciel twórcy tego nurtu filozoficznego, Jacques’a Derridy.

Julia Hartwig. Wdzięczność

Julia Hartwig. Wdzięczność

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.41 zł

-22%

Oprócz duchowego portretu Julii Hartwig, Czytelnik otrzymuje również prezentację zakresu tematów, stylów, chwytów lirycznych, którym poetka starała się dochować wierności - wszystkiego tego, co stanowi o oryginalności jej poezji.

Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica

Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.21 zł

-23%

Łódzki wykład Umberta Eco o przyszłości semiotyki stał się manifestem i głosem w dyskusji na temat roli dyscypliny, która wchodzi na nowe tory swego naukowego rozkwitu.

Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości

Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.10 zł

-55%

Finansowe aspekty przedsiębiorczości regionalnej stanowią niezwykle ciekawe zagadnienie, rzadko poruszane w środowisku naukowym i nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu.

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.49 zł

-22%

Jest to książka z pogranicza geografii, hydrologii, hydrochemii i ochrony środowiska. Autor umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań fizycznogeograficznych zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występujących tam współcześnie procesów hydrologicznych. W