Wydawnictwo - słowo/obraz terytoria

Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego

Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.87 zł

-29%

We współczesnej Mongolii, która przeszła przez proces transformacji i ze świata socjalizmu dość gwałtownie wkroczyła w rzeczywistość wolnorynkowej ekonomii, cały czas rodzą się zaskakująco trwałe formy współdziałania.

Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta

Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.87 zł

-29%

Książka prezentuje doświadczenia znanego gdańskiego architekta Andrzeja Macura, związane z konserwacją zabytków na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, a także z ochroną dóbr światowego dziedzictwa kultury w Estonii, Macedonii, Egipcie i Algierii. Autor ukazuje, jak kształtował się jego profil zawodowy,

Gdańsk przed burzą. Korespondencja z Gdańska dla "Kuriera Warszawskiego" t. 1: 1931-1934

Gdańsk przed burzą. Korespondencja z Gdańska dla "Kuriera Warszawskiego" t. 1: 1931-1934

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.22 zł

-29%

Gdańskie korespondencje Adama Czartkowskiego do „Kuriera Warszawskiego” z lat 1931–1939 to fascynująca lektura, w najlepszych momentach porywająca kronika Wolnego Miasta Gdańska zmierzającego do katastrofy. Autor, pracujący od 1928 roku w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej, okazuje się skrupulatny

Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku

Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.47 zł

-40%

Autor, wykładowca w Rhode Island School of Design (USA), był jednym z pierwszych polskich publicystów, którzy zainteresowali się zjawiskiem postmodernizmu i zaczęli je analizować w kategoriach filozoficznych i estetycznych. Spośród bogatej dziś polskiej literatury na temat postmodernizmu i sztuki k

Fotografia mowa ludzka. Tom 2: Perspektywy historyczne

Fotografia mowa ludzka. Tom 2: Perspektywy historyczne

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.92 zł

-41%

Publikacja Pism Urszuli Czartoryskiej jest poświęcona historii fotografii jako odrębnej sztuki, która kształtuje swoje oblicze przez niemal dwa stulecia. Świadomość tego, że fotografia przynależy do grona sztuk obrazowych, była zarzewiem najostrzejszych dyskusji wśród teoretyków i praktyków tej dys

Europa i jej narody

Europa i jej narody

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.61 zł

-41%

Nowe, uzupełnione i rozszerzone wydanie. Autor opisuje ponad tysiącletnią historię jednoczenia Europy najpierw przez chrześcijaństwo, następnie przez oświecenie do XX wieku. W tomie zawarte są także artykuły o ostatnim półwieczu integracji europejskiej, konfliktach między dążeniami ku zjednoczeniu

Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945 - 1970

Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945 - 1970

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.30 zł

-43%

W roku 1945 Gdańsk stał się nowym miastem w podwójnym znaczeniu. Przestrzeń miejska została w znacznym stopniu zniszczona, a nowi osadnicy zastąpili starych mieszkańców. Z kolei rok 1970 ujawnił poważny kryzys miasta portowego - młodzi st...