Wydawnictwo - słowo/obraz terytoria

A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje. O poezji i poetach Drugiej Emigracji

A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje. O poezji i poetach Drugiej Emigracji

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.60 zł

-32%

Dwanaście studiów poświęconych emigracyjnym narracjom tożsamościowym w twórczości takich poetów, jak Stanisław Baliński, Marian Czuchnowski, Józef Łobodowski, Jerzy Pietrkiewicz czy Bronisław Przyłuski. Autora interesują drogi, jakimi poruszają się oni w poszukiwaniu poetyckiej „mowy wygnańczej”, t

Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera

Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.10 zł

-31%

Książka prezentuje spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Autor nie tylko stara się ochronić ważny element dziedzictwa narodowego, ale także przedstawia cały dramatyzm walki o uznanie prawa do tworzenia kultury przez polskich Żydów. Ważnym elementem książki, zbudowanej wokół postaci Romana B

Szymanowski. Muzyka jako autobiografia

Szymanowski. Muzyka jako autobiografia

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.40 zł

-30%

Zaskakujące studium związków łączących wyobraźnię muzyczną Karola Szymanowskiego z fantazmatyką jego skrywanych przed publicznością dzieł literackich i zapisków autobiograficznych. Autor, inspirując się myślą psychoanalityczną i genderową oraz przywołując nowe konteksty kulturowe, odkrywa w lekcewa

Filozof jako pisarz. Kołakowski - Skarga - Tischner

Filozof jako pisarz. Kołakowski - Skarga - Tischner

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Filozofia · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.85 zł

-33%

Studium twórczości trójki wybitnych filozofów: Leszka Kołakowskiego, Barbary Skargi i Józefa Tischnera. Ich dzieła stały się znane poza wąskim kręgiem specjalistów nie tylko ze względu na swoją intelektualną wartość, ale także dzięki walorom estetycznym. Autor przedstawia je z literaturoznawczej pe

Słoneczne kino Pedra Almodóvara

Słoneczne kino Pedra Almodóvara

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.30 zł

-31%

Pierwsza w Polsce monografia twórczości jednego z najbardziej popularnych i najczęściej nagradzanych reżyserów europejskich. Jakie jest kino Almodóvara? – pyta autorka. Z jednej strony wulgarne, przejaskrawione, kiczowate i ekshibicjonistyczne, z drugiej – subtelne, ciepłe, nostalgiczne, czasem ele

Miód i wosk

Miód i wosk

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.50 zł

-18%

Zbiór opowiadań, których motywem przewodnim są duchowe zmagania bohaterów w obliczu wojennego konfliktu.

Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960

Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.90 zł

-36%

Książka ukazuje złożony proces odbudowy gdańskiego Głównego Miasta po drugiej wojnie światowej, uwikłany w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne. Autor przekonuje, że odbudowane po wojnie zabytkowe centrum Gdańska to miasto równocześnie stare i nowe. Z jednej strony zachowano bowiem szere

Elegijna świadomość romantyków

Elegijna świadomość romantyków

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Kultura / sztuka · Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.90 zł

-32%

Jak poradzić sobie z niemożliwą do przepracowania stratą? Jak zamieszkać w teraźniejszości? Jak poczuć się u siebie wśród ruin i grobów? Te trzy pytania (o podmiot, doświadczenie czasu oraz przestrzeń) okazały się kluczowe w romantycznym myśleniu o elegii. W pierwszej połowie XIX wieku w całej Euro

Mao Star. Instynktowne zanikanie w przestrzeni. Listy i materiały do biografii Małgorzaty Starowieyskiej (1953-2006)

Mao Star. Instynktowne zanikanie w przestrzeni. Listy i materiały do biografii Małgorzaty Starowieyskiej (1953-2006)

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Biografie

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.80 zł

-31%

„Spośród materiałów przygotowanych do druku przez Kapsydę Kobro najbliższe są mi listy Mao Star i materiały z lat osiemdziesiątych, najbardziej bowiem intensywna działalność artystyczna Mao Star przypadła właśnie na lata osiemdziesiąte zeszłego stulecia. Ważne tu jest jej miejsce: Berlin Zach

Transkrypcje. Pisma i przekłady

Transkrypcje. Pisma i przekłady

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.90 zł

-34%

Zbiór rozproszonych szkiców, tłumaczeń i komentarzy jednego z najwybitniejszych muzykologów europejskich – Michała Bristigera.

Wenders do domu!

Wenders do domu!

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.70 zł

-30%

Autor, analizując filmy europejskich twórców o Stanach Zjednoczonych i reakcję na nie amerykańskiej krytyki, stara się dociec, dlaczego na ogół nie podoba nam się to, jak opisują nas inni. Stawia też tezę, że filmy te są wyrazem określania europejskiej tożsamości wobec dominującej pozycji USA w świ

Śmierć bohatera

Śmierć bohatera

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.60 zł

-32%

Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego do manifestacji 1861. Interdyscyplinarna rozprawa Ewy Toniak obiera za przedmiot analiz i interpretacji dzieła literackie należące do kanonu tyrtejskiego polskiej literatury romantycznej, a także wybrane dzie

Od zygoty do osoby

Od zygoty do osoby

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.90 zł

-31%

Rozprawa na temat jasnych i ciemnych stron jednego z głównych argumentów przeciwko aborcji.

Miejsca wspólne, miejsca własne

Miejsca wspólne, miejsca własne

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Obyczajowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.70 zł

-32%

Książka opisuje wzajemne relacje twórczości Brunona Schulza, Bolesława Leśmiana i Tadeusza Kantora. Choć każdy z nich był mistrzem innego języka artystycznego (proza, poezja i teatr), a zarazem indywidualistą w pełnym tego słowa znaczeniu, podobieństwa objawiają się w pokrewieństwie motywów, obrazó

Maria Konopnicka. Lustra i symptomy

Maria Konopnicka. Lustra i symptomy

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Obyczajowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.20 zł

-30%

Twórczość Marii Konopnickiej, przez wiele lat oficjalnie lansowana, funkcjonuje dziś często jako synonim anachronizmu i prowincjonalności. Lena Magnone kwestionuje ten obraz, sięgając do rzadziej bądź wcale nieprzywoływanych utworów oraz niepasujących do schematu momentów jej biografii. Książka wyk

Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego

Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Biografie

Typ: e-book

Ocena:

cena od 43.51 zł

„Książka ta nie zajmuje się wyłącznie filmem niemieckim jako takim; celem jej jest raczej wzbogacenie, i to pod specyficznym kątem, naszych wiadomości o Niemczech przedhitlerowskich. […\ Analiza filmów niemieckich pozwoli na ujawnienie głębokich prądów psychologicznych, panujących w Ni

Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy

Teatr i film Trzeciej Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.70 zł

-30%

Po objęciu w Niemczech władzy przez narodowych socjalistów całokształt oficjalnego życia kulturalnego państwa podporządkowany został szowinistycznym, zaborczym, w końcu nawet i zbrodniczym celom hitleryzmu. Wszelkie poczynania w sferze życia kulturalnego, które im odpowiadały, były szczególnie eksp

Teatr w krainie utopii

Teatr w krainie utopii

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.25 zł

-30%

"Teatr w krainie utopii" Małgorzaty Leyko to obowiązkowa pozycja dla tych wszystkich, którzy lubią sięgać do słabo znanych w Polsce zjawisk kulturalnych, które jednak odbiły się echem w pewnej dziedzinie życia nie tylko artystycznego.

Zwierciadło Bergmana

Zwierciadło Bergmana

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.25 zł

-30%

Szczepański pokazuje, jak twórczość filmowa i pisarstwo mitycznego reżysera splatają się w niepodzielną całość z jego życiem. Choć autobiograficzny charakter twórczości Bergmana nie był nigdy tajemnicą, rekonstruując bergmanowski mit, badając jego wątki i symbole, Szczepański uzmysławia, w jak wiel

Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.90 zł

-34%

Idealne wykonanie jest wyłącznie konstrukcją teoretyczną, granicą, do której zmierzają wysiłki artystów. Gdyby istniał idealny odbiorca i idealne wykonanie, zaistniałyby też idealne warunki do wydania sądu obiektywnego. Tymczasem rzeczywistość mniej lub bardziej odbiega od tego modelu.

Nimfomania, czyli Traktat o szale macicznym

Nimfomania, czyli Traktat o szale macicznym

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Romans / Erotyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.72 zł

-33%

Nimfomania, czyli szał maciczny, atakuje znienacka i dziewczęta przedwcześnie dojrzałe do miłości, i panny rozpustne, i kobiety zaniedbywane przez małżonków słabego temperamentu, i młode wdowy, przywykłe do zmysłowych delicji. Wszystkie, gdy dotknie je ta choroba, podsycają piekielny ogień trawiące

Notatki

Notatki

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Biografie

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.30 zł

-31%

Nicola Chiaromonte, jeden z najbardziej oryginalnych eseistów i myślicieli włoskich, przez całe życie prowadził notatki, które dziś uważane są za jego najbardziej oryginalne intelektualnie i literacko dzieło.

Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje

Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.75 zł

-30%

Teatr rosyjski drugiej połowy XX wieku konfrontował się głównie z własną przeszłością: z dokonaniami Stanisławskiego, Meyerholda, Wachtangowa. Niemal prawidłowością było to, że rosyjscy twórcy teatralni otwarcie deklarowali swoje przywiązanie do dziedzictwa przeszłości. Autorka książki przygląda si

Odcienie czerwieni

Odcienie czerwieni

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.20 zł

-30%

Monografia twórczości wybitnego reżysera chińskiego Zhanga Yimou, przedstawiciela Piątej Generacji, która zrewolucjonizowała kinematografię chińską i wprowadziła ją na rynki światowe. Autorka interpretuje bogatą i różnorodną twórczość Zhanga w kontekście przemian kulturowych, jakie dokonały się wów

Wokulski w Paryżu

Wokulski w Paryżu

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Literatura faktu · Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.90 zł

-35%

Co robił Wokulski w Paryżu? Pił, bardzo dużo pił: szampana z Suzinem, mazagran i koniak. Koniak pił Wokulski litrami, kiedy tylko napadały na niego wspomnienia: Warszawy i kobiety, na widok której baraniał, stawał się kastratem, impotentem, durniem, albo prowokatorem. Po tej kobiecie odbywał Wo

Ścieżkami utraconego czasu

Ścieżkami utraconego czasu

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Biografie · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.10 zł

-31%

Pełna monografia twórczości Chena Kaige.

Miłosz w krainie odczarowanej

Miłosz w krainie odczarowanej

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.70 zł

-31%

Książka ta zrodziła się z przekonania, że dopiero teraz, w XXI wieku, możemy w pełni zrozumieć intuicje Czesława Miłosza. Dopiero dziś stajemy się jego współczesnymi. Co przez to rozumieć? Przede wszystkim jego uporczywą myśl o erozji wyobraźni religijnej. Zakłada ona coś więcej niż tylko wyludnian

Religia, media, mitologia

Religia, media, mitologia

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.70 zł

-32%

W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Czy media, jak chce wielu, rzeczywiście ze swej natury są wrogie religii, niszcząc i wynaturzając w niej to, co dla niej najbardziej właściwe i najgłębsze? Jaki jest kulturowy sens procesów tabloidyzacji mediów? Skąd

Życie. Wydanie drugie poprawione

Życie. Wydanie drugie poprawione

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.25 zł

-30%

Życie. wydanie drugie poprawione to trzeci, po Białym kwadracie i okolicach i Zaduszkach, tomik wierszy Olgi Kubińskiej. Historia odgrywa tu ważną rolę; powraca w obrazach otrutych dzieci Goebbelsa, bez szansy na ocalenie w ostatnim Kindertransporcie; stary człowiek znienacka, wyraźnie pod wpływ

Tajemnice konfesjonału

Tajemnice konfesjonału

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.80 zł

-33%

Tajny podręcznik z XVIII wieku, instruujący księży, jak spowiadać z grzechów przeciw szóstemu (Nie cudzołóż) i dziewiątemu (Nie pożądaj żony bliźniego swego) przykazaniu. Współczesnemu czytelnikowi wywody biskupa Jean-Baptiste Bouviera wydadzą się zapewne zdumiewające, a przecież snuł je zaledwie n