Wydawnictwo - UAM

Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania

Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.75 zł

Zaburzona epoka

Zaburzona epoka

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 46.74 zł

„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2

„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.37 zł

Obok ekranu

Obok ekranu

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.44 zł

Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii

Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.60 zł

Katedra Bolaño

Katedra Bolaño

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.75 zł

Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych

Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 49.20 zł

Teoria nieracjonalnego działania

Teoria nieracjonalnego działania

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.90 zł

Przedkładana czytelnikowi książka nie ma charakteru jednorodnego metodologicznie studium – jest propozycją połączenia teoretycznego wprowadzenia, odwołującego się do pewnego fragmentu refleksji socjologicznej z analizami danych pochodzących z badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 2005-201

Edukacja i nierówność

Edukacja i nierówność

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.75 zł

Problem relacji między edukacją (wykształceniem) a nierównościami społecznymi stanowi integralny przedmiot badań w ramach socjologii edukacji. W tradycji badań w tym zakresie zderzają się różnorodne paradygmaty i podejścia – od funkcjonalistów strukturalnych, poprzez teorię reprodukcji społeczno-ku

Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Psychologia · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 51.66 zł

W pracy przedstawiono w perspektywie historycznej, społecznej, organizacyjnej oraz pedagogicznej systemy oddziaływań esocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki – niewątpliwych prekursorów w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań resocjalizacyjnych. Innowacyjność rozwiązań spowodowała, że w