Wydawnictwo - Narodowe Centrum Kultury

Gestorum

Gestorum

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

cena od 45.01 zł

-34%

Gestorum to chronologicznie pierwsza wydana drukiem książka Andrzeja Maksymiliana Fredry. Przestawia ona historię polityczną Polski od śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku, przez okres panowania Henryka Walezego, do objęcia tronu przez Stefana Batorego w 1576 roku. Jest to również, a może pr...

Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych

Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.50 zł

Praca otrzymała w 2014 roku I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Celem pracy było zbadanie na ile specyficzne, z jednej strony wyreżyserowane, z drugiej odrealnione, świąteczne, ludyczne i zrytualizowane międzykulturowe praktyki folklo

Polska klasa kreatywna

Polska klasa kreatywna

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

Publikacja monograficzna o polskiej klasie kreatywnej. Od kilku dziesięcioleci możemy obserwować rozprzestrzenianie się popularnych trendów i haseł dotyczących czynników rozwojowych miast i metropolii. Jednym z takich modnych i wpływowych określeń jest „klasa kreatywna” – termin wprowadzony do o

Zarządzanie strategiczne w kulturze

Zarządzanie strategiczne w kulturze

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 41.93 zł

Strategiczne zarządzanie w kulturze to pozycja, która (na konkretnych przykładach) odpowiada na pytanie, jak organizacje kulturalne powinny działać, jak planować kolejne kroki i jak się rozwijać, by realizować cele statutowe w sposób skuteczny i dążyć do osiagnięcia pozycji lidera. Książka jest

Sztuki i sztuczki

Sztuki i sztuczki

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.50 zł

W skład tomu wchodzi pięć tekstów dramatycznych - od odtworzonej po latach prawie młodzieńczej sztuki „Pan i sługa” po najnowszą „Owację na stojąco”. Znajdziemy w nich nawiązania do historii Polski i problemów, z którymi nie radzimy sobie od lat.Jest tu miejsce na miłość, ale i na rozważania nad eg

Realiści, realizm, realność

Realiści, realizm, realność

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.30 zł

Na książkę składają się artykuły, których referatowe wersje wygłoszone zostały w grudniu 2012 roku podczas konferencji pt. Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, zorganizowanej przez Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Wydział Polonistyki UW) i Pracownię

Nasza historia

Nasza historia

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Historia · Literatura faktu · Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.50 zł

Łóżko polowe, z którego sprzedaje się mięso, i kolejki do pierwszego McDonalda. Wymęczony premier Mazowiecki i prezydent Wałęsa straszący siekierką. Kult Małysza i sukces Możdżera. Pierwsze piwo w puszce, pierwsza komórka i pierwsza reklama podpasek ("Z pewną taką nieśmiałością"). Sukces wejścia do

Kino wiecznie młode

Kino wiecznie młode

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.90 zł

Ks. Andrzej Luter wybrał kilkanaście filmów z czasów PRL-u, istotnych dla niego z aksjologicznego punktu widzenia. Filmów niekoniecznie najwybitniejszych, ale subiektywnie najważniejszych. Dzięki temu sentymentalnemu powrotowi otrzymujemy opowieść szkatułkową niepozbawioną krytycyzmu, ironii, ale i

Fotografia, kino, komputer

Fotografia, kino, komputer

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Informatyka · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.90 zł

Austriacki autor, wychodząc od spuścizny wielkiego teoretyka sztuki i kulturoznawcy Aby’ego Warburga, dokonuje analizy oraz interpretacji współczesnych obrazów fotograficznych, filmowych i komputerowych, z której wyłania się frapujący i niezwykle pouczający zestaw praktycznych strategii obcowania z

Czego chcą obrazy?

Czego chcą obrazy?

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

Wydana w 2005 roku praca W.J.T. Mitchella jest jedną z najważniejszych teoretycznych propozycji prężnie rozwijających się od końca lat osiemdziesiątych badań kultury wizualnej. Książka ta stanowi obowiązkową pozycję na listach lektur także wydziałów historii sztuki i nauk o kulturze, teorii mediów

Narodziny „S”

Narodziny „S”

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

cena od 56.00 zł

Publikacja Narodziny „S” to początki Solidarności w Stoczni Gdańskiej przedstawione w czarno-białych zdjęciach Mirosława Stępniaka. Zebrane w albumie fotografie dokumentują przełomowe dla Polski chwile, ukazane z perspektywy jednego człowieka – fotoreportera przeczuwającego,  że oto na jego ocz...

Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności

Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

cena od 52.50 zł

Polskie badania nad pamięcią zbiorową mają bogatą tradycję i niemałe osiągnięcia, nierzadko prekursorskie, a przy tym ujawniają specyfikę wynikłą z odrębności naszych dziejów oraz tradycji naukowych. Książka Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności wyrasta z tych tradycji, ale sięga też do i

Skandal, gafa, prowokacja

Skandal, gafa, prowokacja

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.30 zł

Książka powstała z inspiracji skomplikowanym światem życia codziennego na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim w drugiej połowie XIX wieku, utrwalonym w literaturze pięknej i przekazie dokumentalnym. Jest to obraz niezwykle bogaty – taki, jakim go świadomie kreowano, ale również taki, jaki daj...

Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.50 zł

O globalnej wiosce słyszy się często, ale nazwisko autora tego terminu, jego poglądy i dzieła znane są tylko nielicznym. W swej pracy Kalina Kukiełko-Rogozińska nie tylko opisuje i stara się usystematyzować wiedzę na temat dorobku McLuhana, wpisując ją jednocześnie w pejzaż twórczości artystycznej

Raperzy kontra filomaci

Raperzy kontra filomaci

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.30 zł

Raperzy kontra filomaci to studium porównawcze filomatów, polskiego tajnego stowarzyszenia studenckiego, które powstało w 1817 z inicjatywy, m.in. Adama Mickiewicza, i współczesnych polskich raperów. Książka Tomasza Kukołowicza to niezwykła rozprawa naukowa, której zaplecze teoretyczne stanowią...

W Warszawie. Wybór z "Kronik" T. 3

W Warszawie. Wybór z "Kronik" T. 3

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.40 zł

Książka W Warszawie. Wybór z „Kronik” jest trzytomowym zbiorem fragmentów lub przedrukowanych w całości felietonów pisarza, publikowanych w latach 1874-1910 na łamach gazet warszawskich. Oprócz niezaprzeczalnej wartości literackiej kronik warto zwrócić uwagę na tematykę – zgromadzono tu teksty...

W Warszawie. Wybór z "Kronik" T. 2

W Warszawie. Wybór z "Kronik" T. 2

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.60 zł

Książka W Warszawie. Wybór z „Kronik” jest trzytomowym zbiorem fragmentów lub przedrukowanych w całości felietonów pisarza, publikowanych w latach 1874-1910 na łamach gazet warszawskich. Oprócz niezaprzeczalnej wartości literackiej kronik warto zwrócić uwagę na tematykę – zgromadzono tu teksty...

W Warszawie. Wybór z "Kronik" T. 1

W Warszawie. Wybór z "Kronik" T. 1

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 41.30 zł

Książka W Warszawie. Wybór z „Kronik” jest trzytomowym zbiorem fragmentów lub przedrukowanych w całości felietonów pisarza, publikowanych w latach 1874-1910 na łamach gazet warszawskich. Oprócz niezaprzeczalnej wartości literackiej kronik warto zwrócić uwagę na tematykę – zgromadzono tu teksty...

Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów

Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.50 zł

Podstawowym zasobem miast są ich mieszkańcy. Ludzka inteligencja, pragnienia, motywacje, wyobraźnia i kreatywność stają się ważniejsze od lokalizacji, bogactw naturalnych i dostępu do rynku. O przyszłym sukcesie miasta zadecyduje kreatywność jego mieszkańców i władz - twierdzi w książce Kreatywne m

Płeć powstania warszawskiego

Płeć powstania warszawskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-31%

Opierając się na dokumentach historycznych i materiałach biograficznych, Weronika Grzebalska bada politykę płci powstania warszawskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że określone pojęcia męskości i kobiecości używane były z jednej strony do mobilizowania zarówno mężczyzn,...

Fantastyczny Kraków

Fantastyczny Kraków

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

Książka ta jest przede wszystkim leksykonem wyobraźni, ale także przewodnikiem po mieście – a właściwie po kilkuset miastach, po Krakowach, stworzonych w wyobraźni autorów żyjących w różnych miejscach i w różnych czasach. Stąd i Kraków w tych utworach bywa skrajnie odmienny, rozmaicie także int...

Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty. Liczby kultury

Puszek, Druciak, Zakładka i inne isty. Liczby kultury

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Ten, kto powiedział, że nie ma głupich pytań, zapewne dobrze pamiętał swoje dzieciństwo i tysiące pytań i wątpliwości, jakie co dzień nasuwają się dziecku i jakimi zasypuje ono swoje otoczenie. Tak jest, od kiedy człowiek nauczył się...

Małpy Pana Boga. Obrazy

Małpy Pana Boga. Obrazy

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

W I tomie pt. Słowa, który ukazał się nakładem NCK w 2011 r., Maciej Parowski pełnił rolę kronikarza sztuki wyobraźni w III Rzeczpospolitej. Tom II został natomiast poświęcony związkom literatury science-fiction ze sztukami wizualnymi. Tym razem Parowski pisze o grafice, komiksie i filmie fanta...

Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego

Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.12 zł

-18%

Wydaje się, że ludzie, którzy przychodzą do urzędu jako petenci, mówią zupełnie innym językiem niż ci, którzy przychodzą tam do pracy. Polacy skarżą się często, że nie rozumieją urzędowych pism. Urzędnicy z kolei narzekają, że nie stosujemy się do ich zaleceń, choć przecież podali nam podstawy...

Wirtualne ciało sztuki

Wirtualne ciało sztuki

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.50 zł

Jak rewolucja technologiczna XX wieku głęboko przeobraziła sztukę i jak wymusiła przewartościowanie materialnej podstawy dzieła? Elżbieta Wysocka sugestywnie pokazuje zmianę tradycyjnej postaci dzieła – opartej na trwałości jego fizycznego fundamentu – na współczesne formaty cyfrowe, będące odw...

Cytadela

Cytadela

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.50 zł

-88%

Cytadela - pierwszy tom powieści Tomasza Łysiaka Nieśmiertelni - to napisana z rozmachem opowieść o powstaniu styczniowym. Na tle bogato zarysowanego tła historycznego autor ukazuje losy Polaków uosabiających dwie postawy: pozytywistyczną i romantyczną. Dzieło Łysiaka to doskonała propozycja dl...

Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku

Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.50 zł

Książka Katarzyny Kłosińskiej jest owocem wieloletnich badań, głosem językoznawczyni z uwagą śledzącej strategie językowe stosowane we współczesnym dyskursie politycznym. Autorka spogląda na jedną z najważniejszych odmian dyskursu publicznego z perspektywy dwóch koncepcji pojmowania roli polity...

Haiku

Haiku

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.30 zł

Obszerny zbiór Haiku Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza - nowatorski, budzący wielopiętrowe skojarzenia styl haiku tego autora w pełni oddaje melodię, barwę i unikatowość języka polskiego. (Wydanie elektroniczne publikacji stanowi kumulację dwóch tomów poezji) Haiku to żart, spostrzeżenie, refleksja.

Etnografia/ Animacja/ Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego

Etnografia/ Animacja/ Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.00 zł

-88%

Prowadzone od ponad ośmiu lat badania etnograficzne na południowym Mazowszu - we wsiach Broniów i Ostałówek - zaowocowały zorganizowaniem tam specjalnie przygotowanych działań animacyjnych i projektów: Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego oraz Etnografia/ Animacja/ Sztuka. Jak się...

Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja

Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja

Autorzy:

Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.60 zł

Książka Mirosława Pęczka stanowi wnikliwą analizę zjawisk związanych z subkulturami w okresie PRL. Jak pisze prof. Wojciech Burszta, jest ona „rodzajem tour de force, a więc odważną próbą syntezy obrazu kilkudziesięciu lat życia w PRL widzianego z wewnętrznej perspektywy subkultur, które zarówn...