Wydawnictwo - Scholar

Podmiot ucieleśniony

Podmiot ucieleśniony

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.99 zł

-36%

Podmiot ucieleśniony. Psychologiczna analiza reprezentacji ciała i tożsamości cielesnej" to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia, która w sposób całościowy podejmuje zagadnienie doświadczania własnego ciała. Autorka prowadzi czytelnika przez najważniejsze etapy procesu ucieleśnienia, po

Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.83 zł

-33%

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b. Jugosławii, Rwandzie czy Somalii stanowiły motywację do zmiany myślenia o istocie ochrony praw człowie

Lepsze światy medyczne?

Lepsze światy medyczne?

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.91 zł

-36%

Monografia autorstwa Izabelli Main zawiera bogate przypadki etnograficzne dotyczące doświadczeń Polek, które zamieszkały w Barcelonie, Berlinie oraz Londynie po akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ich kontaktów ze służbą zdrowia na emigracji. Szczególnie fascynujące są rozważania o

Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej

Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej

Autorzy: · · · · · · · · · · · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.59 zł

-36%

W kulturze współczesnej, w kulturze później nowoczesności, jesteśmy świadkami i uczestnikami przełomu w obszarze pamięci społecznej. I tak, wciąż mamy do czynienia z upamiętnieniami charakterystycznymi dla przednowoczesności i nowoczesności, czego wyrazem jest ciągłe wykorzystywanie symboliki relig

Homo ethicus homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności

Homo ethicus homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.44 zł

-37%

Książka Wojciecha Misztala poświęcona jest krytycznemu omówieniu i analizie poglądów jednej z najważniejszych postaci polskiej humanistyki i nauk społecznych XX w., jaką bez wątpienia była Maria Ossowska. Twórczość pisarska tej intelektualistki, twórczyni podstaw naukowego badania zjawisk moralnych

Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka

Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.21 zł

-31%

Studia nad fenomenem miejskości w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym nieuchronnie prowadzą do pytań i postulatów, na które odpowiedzi należy szukać w dziedzinie polityki miejskiej. Stąd dwa zasadnicze wymiary proponowanego w książce ujęcia tematu: kwestia miejska i polityka rozwiązyw

Prawo i literatura. Szkice drugie

Prawo i literatura. Szkice drugie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.44 zł

-35%

Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy (…) stały się wybrane utwory literackie okresu międzywojennego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego tomu s

Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej

Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.21 zł

-41%

Rada Unii Europejskiej to jeden z kluczowych organów decyzyjnych UE, a także złożona struktura społeczna. Autor przyjmuje perspektywę konstruktywistyczną i skupia się na aktorach uczestniczących w negocjacjach. Analizuje mechanizmy socjalizacji reprezentantów państw w organach Rady, mogące wpływać

Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans

Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.21 zł

-41%

Rozprawa jest dziełem ambitnym, oryginalnym na polskim rynku wydawniczym. (…) Praca uwzględnia zarówno kwestię demokratycznego wymiaru współpracy (podejmowanie decyzji), jak i jej wymiaru ekonomicznego (koszty transakcyjne). Największą wartość prezentowanych tu dociekań upatruję w próbie generaliza

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.36 zł

-35%

Autorka omawia podstawy teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje poszczególne sektory gospodarki oraz strukturę międzynarodowej wymiany gospodarczej, a także główne czynniki i procesy kształtu

Archiwum Kryminologii, tom XXXIX 2017

Archiwum Kryminologii, tom XXXIX 2017

Autorzy: · · · · · · · · · · · · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 48.00 zł

W numerze [Contents\ Danuta Janicka: Hube – Makarewicz – Wolter. Trzy koncepcje karania na przestrzeni stu lat [Hube – Makarewicz – Wolter: Three Conceptions of Punishment in the Course of a Century\, doi 10.7420/AK2017A, s. 5–26; Zbigniew Lasocik: Kryminologia rynku pracy [Labour Market Crimin...

Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne

Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 41.50 zł

-31%

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian zachodzących w poszczególnych społeczeństwach, w tym również w Polsce, pytanie o to – czy i na il...

Capitalism and political power

Capitalism and political power

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.52 zł

-39%

"Capitalism and Political Power" presents the author’s research spanning economics, law and politics. Its central idea is that governments need two components to consolidate their position: legitimation and economic power. Legitimation is conferred by popular support, and economic power is base...

Czy głosowanie jest racjonalną decyzją?

Czy głosowanie jest racjonalną decyzją?

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.21 zł

-14%

Niemal wszystkie demokracje borykają się z problemem malejącego poziomu uczestnictwa wyborczego. Dlaczego jedni ludzie głosują, a inni nie? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie stało się jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed badaczami nauk politycznych. Istnieje wiele podejść teoretyczny...

Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody

Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.29 zł

-38%

Kto i dlaczego podejmuje ryzykowną aktywność w świecie przyrody? Czy trzeba mieć odpowiedni temperament, zapotrzebowanie na stymulację, opracowane mechanizmy opanowywania stresu i zarządzania ryzykiem, czy tylko odpowiednią motywację i przygotowanie…. Na takie pytania można poszukiwać odpowiedz...

Etos rycerski

Etos rycerski

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.21 zł

-36%

Zdzisław Najder, pisarz, krytyk literacki, profesor literaturoznawstwa, publicysta oraz światowej sławy badacz twórczości Josepha Conrada, autor m.in. książek: Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 1–2 (Warszawa 1980), Joseph Conrad. A Chronicle (New York 1983), Z Polski do Polski poprzez PRL (Wars...

Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania

Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.21 zł

-36%

Tematem książki jest przede wszystkim człowiek w gospodarce i w społeczeństwie, a w mniejszym zakresie sama gospodarka. Tym różni się ona od większości prac z ekonomii, które koncentrują się zazwyczaj na mechanizmach i strukturach gospodarki, a zwłaszcza na sferze dla ekonomisty najważniejszej,...

O Bogu, który był

O Bogu, który był

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.36 zł

-39%

W trzech głównych częściach prezentowanej pracy Mieszko Ciesielski podejmuje ważne zagadnienia teologiczne związane z pozornie paradoksalnym łączeniem postawy ateistycznej i teistycznej, będącym jednocześnie propozycją alternatywy dla dominującej dychotomii wiary i niewiary w Boga. Najwięcej mi...

Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.82 zł

-35%

Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli określonych w obowiązujących przepisach warunków, od których uzależniona jest możliwość prowadzenia sprawy przed tym Trybunałem. Szczegółowej analizie poddano przesłanki...

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.75 zł

-39%

Działalność agroturystyczna podejmowana przez gospodarstwa rolne w Polsce nie była dotychczas przedmiotem zainteresowania socjologów w takim zakresie i z takiej perspektywy, jak zaprezentował to Grzegorz Foryś. Chociaż powstały liczne opracowania naukowe opisujące działalność agroturystyczną go...

Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych

Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.21 zł

-39%

Wojna jest formą bioewolucyjnego dostosowania. Mobilizowała ludzi do współdziałania w konkurencji o ograniczone zasoby. Wytworzyła też państwo, które służy przełamywaniu barier rozwojowych. Anarchia międzynarodowa ma więc bioewolucyjne podstawy. Takież podstawy ma ludzki instynkt moralny. W nim...

Aktualność myśli Roberta Michelsa

Aktualność myśli Roberta Michelsa

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne · Psychologia · Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.13 zł

-14%

Roberta Michelsa nie należy łączyć jedynie z politologią, albowiem ze wszystkich trzech ojców założycieli elityzmu (tzw. święta trójca elityzmu: Mosca, Pareto, Michels), to właśnie on przedstawił podejście najbardziej socjologiczne. Wiele miejsca w naukowej działalności Michelsa zajmuje wypraco...

Miasto Przestrzeń Tożsamość

Miasto Przestrzeń Tożsamość

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.27 zł

-14%

Problematykę książki wyznaczają relacje między trzema pojęciami i – co za tym idzie – koncepcjami teoretycznymi: tożsamością miasta, tożsamością mieszkańców oraz przestrzenią publiczną. W publikacji podjęto próbę uchwycenia elementów należących do specyficznych i dystynkcyjnych zasobów wiedzy,...

Organizacja Współpracy Islamskiej

Organizacja Współpracy Islamskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.29 zł

-14%

Należy stwierdzić, że prezentowana książka to jedyna jak do tej pory praca tak gruntownie przedstawiająca jedną z najważniejszych organizacji świata muzułmańskiego – Organizację Współpracy Islamskiej. […] Monografia ta jest bezbłędna pod względem merytorycznym, a wszystkie wyciągnięte przez Aut...

Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności

Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.13 zł

-14%

Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak globalizacja, transnarodowość współczesnych migracji i rozwój technik telekomunikacyjnych wpływają...

Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.99 zł

-14%

O przemianach polityki państwa w obszarze bezrobocia zwykło mówić się abstrakcyjnie i bezosobowo, analizując przepisy, statystyki i struktury organizacyjne. Autorka proponuje czytelnikom inne spojrzenie. Inspirując się badaniami street-level bureaucracy oraz francuską myślą krytyczną, patrzy na...

Region jako kontekst zachowań politycznych

Region jako kontekst zachowań politycznych

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja · Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.44 zł

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.67 zł

-14%

Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Kompozycja całości książki, zawierającej trzy części, jest dobrze zaproj...

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Autorzy: · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 54.64 zł

-14%

Contents IN MEMORIAM Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18; GENERAL ARTICLES Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36; Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua...