Wydawnictwo - Uniwersytet Warszawski

Non-natives writing for Anglo-American journals: Challenges and urgent needs

Non-natives writing for Anglo-American journals: Challenges and urgent needs

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.22 zł

-19%

The author presents the problem of writing research articles in English as a foreign language by Polish scholars – specialists in linguistics and applied linguistics – for publication in Anglo-American journals. In her book she explores which aspects of the process are the most challenging for t

Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku)

Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku)

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.74 zł

-19%

Autorzy tomu z różnych perspektyw badawczych analizują druki ulotne pojawiające się na ziemiach polskich w XIX i XX w., podejmując m.in. takie kwestie, jak miejsce druków ulotnych w warsztacie historyka, trudności terminologiczne związane z ich wykorzystaniem oraz problemy z ich klasyfikacją i reje

Uchodźcy w Afryce

Uchodźcy w Afryce

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.82 zł

-19%

Publikacja zawiera krytyczną analizę uwarunkowań uchodźstwa afrykańskiego wraz z całym nieskutecznym systemem ochrony i pomocy humanitarnej. Praca etnograficzna w sensie metody oraz opisu różnych sfer przemocy i cierpienia, opowiada historie ludzi, których łączy doświadczenie wykluczenia, stresu, b

Listening and Acouological Education

Listening and Acouological Education

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.38 zł

-18%

The book is devoted to the analysis of the complex phenomenon of listening, with its own specific dynamics. Listening, understood as a way of being in the world, requires an acouological education, in which the logic of creative participation calls for a being with others that is responsible, inspi

Błądzę, więc myślę.

Błądzę, więc myślę.

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.99 zł

-19%

Autorka prezentuje podstawy systematycznej koncepcji myśli mających treść, czyli reprezentacji umysłowych. Wykorzystuje przy tym przykłady z praktyki naukowej kognitywistów: psychologów, neuronaukowców, specjalistów od sztucznej inteligencji czy filozofów umysłu. Uzasadnia przyjęte rozstrzygnięcia

Polska w świecie krążących umysłów

Polska w świecie krążących umysłów

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.75 zł

-19%

Autorzy badają proces migracji, pracy i życia uczonych przybyłych do Polski z zagranicy, zatrudnionych na pełnym etacie w Krakowie – w jednej z polskich „dolin krzemowych”. Zajmują się krakowskim światem akademickim, analizując strony internetowe uczelni i przeprowadzając wywiady pogłębione w dwóch

Laboratory of Reportage

Laboratory of Reportage

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.84 zł

-17%

The authors present the theoretical and conceptual foundation of the Laboratory of Reportage, established by the remarkable reportage writer Marek Miller. The Laboratory of Reportage operates at the Faculty of Journalism, Information and Book Studies of the University of Warsaw. Papers presented

Paryż/Artaud/Bali

Paryż/Artaud/Bali

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.58 zł

-18%

Książka Nicoli Savaresego to rzecz niezwykła z paru powodów. Przede wszystkim dlatego, że na początku wcale nie była książką, tylko rodzajem widowiska. Autor, który nie tylko jest znanym badaczem teatru, ale też próbował sił jako reżyser teatralny i aktor, osobiście występował przed zgromadzoną

Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce

Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.79 zł

-19%

Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa, instrumentom polityki demograficznej i społecznej oraz dyskursom polityczn

Ćwiczenia z mieszkania

Ćwiczenia z mieszkania

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-18%

Temat mieszkań, mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej budzi w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród badaczy i miejskich aktywistów – jest to obszar problemów i doświadczeń bliskich każdemu człowiekowi. Monografia zbiorowa poświęcona tematyce mieszkaniowej przedstawionej z

Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich

Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.21 zł

-17%

Celem książki jest próba wyjaśnienia dynamiki wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego w Azji poprzez analizę studiów przypadku czterech krajów: Indonezji, Iranu, Jordanii i Singapuru. Przedmiotem badań jest bezpieczeństwo tych państw, rozpatrywane przy wykorzystaniu teorii sekurytyzacji

Kwartalnik Pedagogiczny 2018/3 (249)

Kwartalnik Pedagogiczny 2018/3 (249)

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.91 zł

Monteskiusz w Polsce

Monteskiusz w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.62 zł

-18%

Praca dotyczy związków Monteskiusza z Polską począwszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Autor z jednej strony przedstawia poglądy francuskiego filozofa i prawnika na ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, z drugiej zaś – recepcję jego refleksji politycznych w polskiej publicyst

Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego

Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.41 zł

-19%

Celem książki jest próba określenia, jak uczucia i ich ekspresja wykorzystywane są przez członków współczesnego społeczeństwa polskiego do kształtowania wzajemnych relacji i uzgadniania przebiegu interakcji. Z perspektywy socjologii emocji Autorka opowiada, jaki użytek robią ludzie z przyrodzonej z

Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania

Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.36 zł

-19%

W pierwszej części monografii autorzy przedstawili swoiste vademecum wiedzy z zakresu nauk społecznych dedykowane przede wszystkim pedagogom. W drugiej zawarli studia nad różnymi obliczami i konsekwencjami zmian społecznych, wpisujące się w dyskurs traumy zmiany, dołączając analizę zagadnień podmio

Trybunał Konstytucyjny 1982-2018

Trybunał Konstytucyjny 1982-2018

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.04 zł

-18%

Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów w toku postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle ustrojowej roli Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, z uwzględnieniem zróżnicowania postępowań prowadzonych

Kultura pamięci

Kultura pamięci

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.70 zł

-18%

Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla funkcjonowania kultury i społeczeństwa oraz na sposobach reprezentacji przeszłości w teraźniejszości. Omawia różne modele teoretyczne i podstawowe pojęcia interdy

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.73 zł

-19%

Tom inicjuje serię „Studia Glottodydaktyczne” przygotowywaną przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, komparatyści, slawiści, logopedzi, lekarze) konfrontują się ze stawianymi g

Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815-1915)

Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815-1915)

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.40 zł

-18%

Publikacja zawiera biogramy urzędników instytucji centralnych Królestwa Polskiego oraz wybranych organów administracji terenowej na poziomie guberni. Zebrano w niej dane dotyczące ok. 9 tysięcy osób. Poszczególne hasła obejmują: nazwisko i imię (warianty), daty życia, wykształcenie, dorobek urzędni

Słownik paralotniarski

Słownik paralotniarski

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.45 zł

Praca prezentuje aktualne słownictwo z dziedziny paralotniarstwa, artykuły hasłowe obejmują definicje, kwalifikatory, wymowę, informacje gramatyczne, dokumentację słownikową i etymologię, a także przykłady użycia hasłowych leksemów. W słowniku znajdziemy nie tylko definicje znaczenia (jak w tradycy

Podstawy historii muzyki

Podstawy historii muzyki

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Podręcznik autorstwa jednego z najwybitniejszych przedstawicieli muzykologii XX wieku na świecie ma charakter syntezy, należy do kanonu literatury muzykologicznej i stanowi pewną apologię tradycji studiów nad muzyką klasyczną. Jest też jednym z nielicznych we współczesnej literaturze opracowań z za

Poeci Szkoły Nowojorskiej

Poeci Szkoły Nowojorskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.88 zł

-18%

Publikacja poświęcona twórczości Franka O’Hary, Johna Ashbery`ego, Kennetha Kocha, Jamesa Schuylera, Barbary Guest, odnajdujących się na fascynującym przecięciu wielu płaszczyzn artystycznych i instytucjonalnych, które na przełomie lat 50. i 60. doprowadziły w Nowym Jorku do wybuchu awangardowego r

Antropologia pamięci

Antropologia pamięci

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.76 zł

-18%

Antologia przekładów kilkudziesięciu tekstów dotyczących rozmaitych aspektów badań nad pamięcią. Redaktorzy i tłumacze dobrali je w taki sposób, by publikacja w pełni odzwierciedlała różnorodność zagadnień podejmowanych w ramach memory studies. Materiały zostały zgrupowane w dziewięciu działach

Elementy analizy tensorowej. Wydanie 2

Elementy analizy tensorowej. Wydanie 2

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.68 zł

-18%

Drugie, zmienione wydanie nowoczesnego wykładu analizy tensorowej w naukach fizycznych i technicznych. Autor szczegółowo wyjaśnia, czym jest rozmaitość różniczkowa, wektor i tensor oraz dlaczego wektor nie należy do przestrzeni, w której punktach jest zdefiniowany, poświęca uwagę pochodnej Liego

O życiu na żywo

O życiu na żywo

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.28 zł

-19%

Zbiór felietonów, pióra znakomitej popularyzatorki nauki prof. Magdaleny Fikus, publikowanych na łamach miesięcznika Delta w latach 2010–2018. Autorka pisze m.in. o dzieciach trojga rodziców, inżynierii genetycznej, mikrobiomie, cudownych lekach, tajemnicach ewolucji, noblistach czy źródłach naukow

Estetyka muzyki

Estetyka muzyki

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Dzieło klasyka światowej literatury muzykologicznej, Carla Dahlhausa, stanowi syntetyczne i zwięzłe ujęcie podstawowych problemów z zakresu estetyki muzyki. Prezentuje podejście systematyczne z perspektywą historyczną, wiążąc dane zagadnienie z jego genezą oraz kolejnymi fazami rozwoju. Autor w 13

Dzieła. Tom 4

Dzieła. Tom 4

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.44 zł

-17%

Książka, po raz pierwszy wydana w 1982 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy, jest prezentacją projektu filozoficznego Marka J. Siemka z lat siedemdziesiątych. Składa się z dziesięciu niezależnych artykułów poświęconych istotnym zagadnieniom filozofii XX wieku. Stawiając się w roli przewodnika,

Pachoras. Faras

Pachoras. Faras

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 88.20 zł

-18%

Publikacja dokumentuje relikty malowideł z wczesnochrześcijańskiej katedry odkrytej w Faras przez ekipę polskich archeologów pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego w latach 1961–1964 w związku z budową tamy asuańskiej. Dla każdego malowidła podane są dane metryczne, lokalizacja oraz stan za

Le sanctuaire d'Allat à Palmyre

Le sanctuaire d'Allat à Palmyre

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 119.47 zł

-17%

W 1975 roku, w ruinach niewielkiej świątyni na zachodnim krańcu Palmyry, polscy archeolodzy odnaleźli świetnie zachowany posąg Ateny, którą w tym regionie identyfikowano z boginią imieniem Allat. Bogini ta, mimo że nie zajmowała czołowego miejsca w palmyreńskim Panteonie, była otaczana wielką czcią

Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość - MacIntyre, Taylor, Ricoeur

Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość - MacIntyre, Taylor, Ricoeur

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.10 zł

-18%

Nawiązując do klasycznych filozofii podmiotowości (Kartezjusz, Kant, Hegel, Schelling) i do narratologii, która ma swoje źródła w tzw. zwrocie narratywistycznym, Autorka omawia współczesne koncepcje tożsamości narracyjnej: hermeneutyczne (MacIntyre, Taylor, Ricoeur) oraz naturalistyczne (Dennett, S