Wydawnictwo - Prószyński i s-ka

Zrozumieć samochód

Zrozumieć samochód

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Poradniki · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.90 zł

-36%

"Wszystkim miłośnikom samochodów, i nie tylko im, proponuję tę książkę, która wyjaśnia, jak to się dzieje, że płacąc pewną kwotę, możemy przy określonych umiejętnościach przemieszczać się samochodem w dowolne miejsce rzeczywistości i osiągać wymarzone obszary przestrzeni marzeń. Pracując nad tą...

Zmiany cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w okresie 20 lat w aspekcie zmian społecznych i stylu życia

Zmiany cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w okresie 20 lat w aspekcie zmian społecznych i stylu życia

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF Warszawa

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.00 zł

Wstęp: W latach 1996-2006 w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej miały miejsce przeobrażenia systemowe, jednak ich szczególna gwałtowność w Polsce sprawiła, że społeczeństwo polskie postawione zostało w obliczu nieuniknionego, ale i unikatowego eksperymentu zarówno ekonomicznego, społecznego, j

Zioła w leczeniu dolegliwości serca i układu krążenia

Zioła w leczeniu dolegliwości serca i układu krążenia

Autorzy:

Wydawnictwo: Herbavis

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.56 zł

-34%

Książka skierowana jest do tych wszystkich z Państwa, którzy mają lub mogą mieć różnego rodzaju dolegliwości związane z pracą serca i chorobami układu krążenia. Pomyślana jest jako swoiste kompendium zawierające sprawdzone informacje, wskazówki i porady, jakimi roślinami leczniczymi i uzyskanym...

Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych

Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych

Autorzy:

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.87 zł

-43%

W wielu obiektach budowlanych konieczne jest projektowanie układów zasilających o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Do obiektów takich należy zaliczyć banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarną, obiekty łączności, kompleksy wojskowe itp. Ni...

Zatrucia, zespoły niedoborowe i zaburzenia metaboliczne ukłądu nerwowego

Zatrucia, zespoły niedoborowe i zaburzenia metaboliczne ukłądu nerwowego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.23 zł

-23%

ROZDZIAŁ 15 Z PUBLIKACJI PT. "TERAPIA W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO", REDAKCJA NAUKOWA WOJCIECH KOZUBSKI . Nowoczesny podręcznik leczenia chorób układu nerwowego. Publikacja obejmuje najistotniejsze zagadnienia klinicznej neurologii. Rozdziały zbudowane są według schematu: patofizjologia, objawy kli

Zarządzanie technologiami

Zarządzanie technologiami

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Biznes · Edukacja · Popularnonaukowe · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

-20%

Przez wiele lat wierzono, że niebieski laser półprzewodnikowy to przyszłość polskich zaawansowanych technologii. Dziś przypadek lasera przedstawia się częściej jako przykład niskiej skuteczności rządowej polityki innowacyjnej. Autor, opierając się na badaniach naukowych, ocenia rzeczywistą konkuren

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.07 zł

-20%

Starzenie się społeczeństw ma charakter globalny, w szczególności dotykający kraje wysoko zurbanizowane i uprzemysłowione, w tym Polskę. Złożoność tego zagadnienia narzuca konieczność interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wysiłki wielu nauk: filozofii, ergonomii, psychologii poznawczej i psycho

Zarządzanie milenialsami

Zarządzanie milenialsami

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.50 zł

-50%

Roszczeniowi, leniwi, niecierpliwi i nielojalni – milenialsi nie cieszą się popularnością wśród pracodawców. Stopniowo przejmują jednak rynek pracy i już niedługo stanowić będą najliczniejszą grupę pracowników na świecie. Już niebawem szefowie staną więc przed wyborem: dogadać się z milenialsami al

Zarządzanie jakością usług

Zarządzanie jakością usług

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.50 zł

-50%

Pierwszy w Polsce podręcznik poświęcony w całości tematowi zarządzania jakością w sektorze usługowym. Książka zawiera innowacyjne i autorskie rozwiązania oraz objaśnienia i adaptacje najlepszych światowych koncepcji. Autor skupia się m.in. na modelu Kano objaśniającym, w jaki sposób różni się odbió

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny. Część II

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny. Część II

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.76 zł

-32%

W procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego, wyrażonego szczególnie w bezpieczeństwie imprez masowych i zgromadzeń publicznych wolnych od zagrożeń, uwidacznia się nadrzędna rola administracji publicznej. Nie bez znaczenia dla rodzaju i skali zagrożeń są liczba uczestników imprez masowych i

Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym

Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.20 zł

Podstawowym zadaniem badawczym podjętym w pracy jest analiza i ocena konstrukcji prawnej zapisu windykacyjnego. Na etapie projektu legislacyjnego tę instytucję prawa spadkowego zaledwie sporadycznie opisywano, obecnie zaś – po wejściu w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 roku wprowadzającej zapis wi

Zakażenia w różnych obszarach klinicznych

Zakażenia w różnych obszarach klinicznych

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.13 zł

-20%

Rozdział 7 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikac

Własność w systemie prawa

Własność w systemie prawa

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanitas

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.50 zł

-36%

Niniejsze opracowanie jest zbiorem publikacji z różnych dziedzin prawa, które odnoszą się do różnorakich problemów związanych z własnością. Stąd też tytuł niniejszego opracowania, który w założeniu ma odzwierciedlać różnorodne dziedziny prawa będące przedmiotem zainteresowania Autorów. Lektura spis

Wyznaczanie cykli przeglądowo-naprawczych dla obiektów n-elementowych w transporcie

Wyznaczanie cykli przeglądowo-naprawczych dla obiektów n-elementowych w transporcie

Autorzy:

Wydawnictwo: Spatium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.25 zł

-23%

Problemy cyklu przeglądowo-naprawczego dla wieloelementowych obiektów technicznych w transporcie można odnosić do wielu rodzajów transportowych urządzeń technicznych. Pokazano je w licznych pracach naukowych dotyczących w szczególności pojazdów samochodowych i szynowych. Zadania wymagające podjęcia

Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

Autorzy:

Wydawnictwo: PWSZ Suwałki

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.52 zł

-25%

Monografia zawiera wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Przedstawia zarówno zagadnienia socjologiczne związane z osobami pracującymi na oddziałach zabiegowych jak i problematykę pielęgniarstwa okołooperacyjnego. Zagadnienia pielęgnacyjne, omawiane w publikacji, zostały uzupełnio...

Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXX poprawione i uzupełnione

Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXX poprawione i uzupełnione

Autorzy:

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

Już trzydziesty raz trafia w Państwa ręce wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Fakt ten odbieram z wielkim zadowoleniem, ale i zaskoczeniem. Nawet najśmielsze oczekiwania, prognozy nie wskazywały na możliwość osiągnięcia tylu wydań. Publikacja jest adresowana do funkcjonariuszy Pol

Wszy?

Wszy?

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Edukacja · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.99 zł

Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym i apteką szpitalną

Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym i apteką szpitalną

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.13 zł

-20%

Rozdział 4 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikac

Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej

Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.02 zł

-20%

W książce na przykładzie diaspory asyryjsko-aramejskiej pokazano, jak funkcjonują mechanizmy tożsamości, w jaki sposób jest ona utrwalana, co działa na jej korzyść, co zaś burzy jej podstawowy budulec. Autorka sięga nie tylko do historii, ale też, a może przede wszystkim, koncentruje się na współcz

Wprowadzenie do potoku renderującego OpenGL

Wprowadzenie do potoku renderującego OpenGL

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.62 zł

-15%

Programowanie procesorów graficznych (GPU) staje się coraz popularniejsze. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu dynamicznie rozwijającego się rynku gier i zapotrzebowania na deweloperów w tej dziedzinie, ale również z powodu dużych możliwości obliczeniowych dostarczanych przez te układy. Książk

Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych

Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.13 zł

-20%

Rozdział 1 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikac

Wizerunek miasta

Wizerunek miasta

Autorzy:

Wydawnictwo: e-bookowo

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.73 zł

-32%

Szanowny Czytelniku, książka, którą właśnie zamierzasz przejrzeć ma pewien szczególny walor, nie jest bowiem li tylko teoretycznym rozważaniem, ale stara się odpowiedzieć na wiele pytań czysto praktycznie, czasami posiłkując się przykładami. Nie jest to zapewne odpowiedź na wszystkie pytania, jakie

Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Autorzy:

Wydawnictwo: Książka i Prasa

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.94 zł

-30%

Dzika reprywatyzacja albo rewitalizacja. Kawiarnie Starbucks i wakacje w Toskanii. Podpalenie klubu Jadłodajnia Filozoficzna, czy zatrważająca epidemia celiakii, choroby uniemożliwiającej spożycie glutenu. Co łączy te zjawiska? Czym jest gentryfikacja, w jaki sposób się rozwija oraz jak należy ją m

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.76 zł

-21%

Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu optym

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.76 zł

-21%

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnoz

Terroryzm i akt terroryzmu na świecie w świetle prawa

Terroryzm i akt terroryzmu na świecie w świetle prawa

Autorzy:

Wydawnictwo: My Book

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.25 zł

-18%

Celem niniejszej monografii jest rozważenie terminów "terroryzm" i "akt terrorystyczny" z punktu widzenia nauk prawnych. Praca bierze pod uwagę wybrane akty prawne na temat terroryzmu, uwzględnia zakaz terroryzmu w Indiach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Podejmowane była także

Terapia w schorzeniach układu pozapiramidowego

Terapia w schorzeniach układu pozapiramidowego

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.33 zł

-22%

ROZDZIAŁ 5 Z PUBLIKACJI PT. "TERAPIA W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO", REDAKCJA NAUKOWA WOJCIECH KOZUBSKI . Nowoczesny podręcznik leczenia chorób układu nerwowego. Publikacja obejmuje najistotniejsze zagadnienia klinicznej neurologii. Rozdziały zbudowane są według schematu: patofizjologia, objawy klin

Terapia neuropatii

Terapia neuropatii

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.16 zł

-23%

ROZDZIAŁ 7 Z PUBLIKACJI PT. "TERAPIA W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO", REDAKCJA NAUKOWA WOJCIECH KOZUBSKI . Nowoczesny podręcznik leczenia chorób układu nerwowego. Publikacja obejmuje najistotniejsze zagadnienia klinicznej neurologii. Rozdziały zbudowane są według schematu: patofizjologia, objawy klin

Teoria - literatura - życie

Teoria - literatura - życie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.57 zł

-34%

Tytuł "Teoria – literatura – życie" konotuje dostatecznie pojemne znaczenia, by mogły w nim zmieścić się główne wątki i dylematy zarówno wcześniejszych, jak i najnowszych orientacji badawczych, od hermeneutyki po biopoetykę. Szerokie spektrum metodologiczne nasyciło się wyraźnymi barwami indywidual

Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych

Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych

Autorzy:

Wydawnictwo: e-bookowo

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.22 zł

-34%

Łacińskie słowo civilis wskazuje na postrzeganie cywilizacji jako „poziomu rozwoju osiągniętego przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i w