Polityka prywatności

Polityka Prywatności
I Zasady ogólne

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie bookto.pl jest Patryk Kobierski AGUILA, ul. Oświęcimska 90, 32500,Chrzanów, NIP: 6782655734.
2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Użytkowników w poufności. Dane te nie będą przekazywane bez zgody Użytkowników żadnym innym podmiotom.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
c) poprzez gromadzenie logów serwera www.
5. Jeżeli podczas Rejestracji, albo w innym momencie korzystania z usług została wyrażona zgoda przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym newslettera), zgromadzone dane będą wykorzystywane w celu jego wysłania na podany adres e-mail. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych.

II Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

III Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulaminu serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.


Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz je usunąć, możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres kontakt@bookto.pl.