Kategoria - Historia

Chronologija książąt i królów polskich

Chronologija książąt i królów polskich

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Klasyka Virtualo zawiera lektury szkolne, klasykę literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów. Seria zawiera utwory najbardziej zna...

Pieśni o belwederskiem powstaniu

Pieśni o belwederskiem powstaniu

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury światowej, jak również pozycje mniej znane, pióra pisarzy średniowiecznych, twórców z epoki renesansu i baroku począwszy od Balzaca, Dostojewskiego, Kafki czy Horacego, po Kipplinga,...

List do Leonarda Chodźki w Paryżu (`Listy Emigracyjne J.Lelewela`, t. III, nr 753, str. 175)

List do Leonarda Chodźki w Paryżu (`Listy Emigracyjne J.Lelewela`, t. III, nr 753, str. 175)

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Historia · Klasyka · Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów. Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatur

Moje drogi

Moje drogi

Autorzy:

Wydawnictwo: Frel

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 0.90 zł

-77%

Publikacja stanowi autobiografię prof. zw. Zdzisława Bombery. Opowieść zaczyna się w Trzeszczanach - miejscu urodzenia autora oraz Hrubieszowie (okres II Wojny Światowej), następnie akcja przenosi się do powojennego Wrocławia, potem Warszawy, Moskwy, Niska, Stalowej Woli, aby na koniec powrócić do

Początki feudalizmu

Początki feudalizmu

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 0.90 zł

-89%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu. REPRINT. Ze wstępu: Niełatwo spotkać się wpośród szerszej publiczności ze zdrowym, trzeźwym poglądem na średnie wieki. Pogląd ludzi postępowych jest zazwyczaj wyrokiem potępiającym; zac...

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 0.92 zł

-97%

Prezentowane materiały są podsumowaniem wyników prac badawczych w zakresie badań nad rozproszonymi dziewiętnastowiecznymi źródłami pamiętnikarskimi i epistolograficznymi Polaków pochodzących z Ziem Zabranych. Źródła rękopiśmienne i drukowane były gromadzone w roboczej bazie danych, która powsta...

Polityka Becka

Polityka Becka

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

-90%

Przykład bezkompromisowej publicystki na najwyższym poziomie – krytyka polityki zagranicznej kreowanej przez Józefa Becka, ostatniego przedwojennego ministra spraw zagranicznych.

Młodzi gwardziści - powieść z oblężenia Warszawy przez Prusaków w roku 1794

Młodzi gwardziści - powieść z oblężenia Warszawy przez Prusaków w roku 1794

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

-92%

Walery Przyborowski: Młodzi gwardziści - powieść z oblężenia Warszawy przez Prusaków w roku 1794. Znakomicie, a jednocześnie bardzo przystępnie napisana opowieść dla młodzieży i dorosłych. Dzięki jej lekturze nie tylko przyjemnie spęd...

Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (1953-2013)

Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (1953-2013)

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

Księga Jubileuszowa przygotowana na 60-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych składa się z czterech części. Część I obejmuję historię nauczania ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Przez prawie 140 lat – od 1816 r. do początku lat 50. XX w. – katedry ekonomii były przypisane do Wydziału Prawa. Dop...

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 7. Spuścizny

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 7. Spuścizny

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

-90%

Zawarte w tomie 7 Archiwum Ringelbluma "Spuścizny" to materiały przekazane do Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego przez najbliższych współpracowników Emanuela Ringelbluma: Rachelę Auerbach, Hersza Wassera, Eliasza Gutkowskiego i Menachema Mendla Kona. Zdeponowane przez nich listy, zaświadc...

Dźwięki, szepty, zgrzyty

Dźwięki, szepty, zgrzyty

Autorzy:

Wydawnictwo: Fronda

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

-90%

Bernadetta Matuszczak, Krzysztof Penderecki, Zygmunt Krauze, Krzysztof Meyer, Elżbieta Sikora, Jerzy Maksymiuk, Aleksander Lasoń, Lidia Zielińska, Krzesimir Dębski, Michał Lorenc, Paweł Łukaszewski, Paweł Mykietyn, Marcin Stańczyk, Artur Zagajewski, Agata Zubel, Tomasz Jakub Opałka. Projekt dofinan

Lud wesołków w dawnej Polsce

Lud wesołków w dawnej Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

-92%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu   REPRINT. Po znojach rycerskich zapasów następowały w wiekach średnich wywczasy u biesiadnego stołu; po praktykach religijnych i gorących modłach, po senatorskich naradach lub inny

Praca przymusowa w czasie I wojny światowej

Praca przymusowa w czasie I wojny światowej

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

-90%

Praca niemieckiego historyka Christiana Westerhoffa jest tym cenniejsza, że badania nad historią gospodarczą ziem polskich w okresie I wojny światowej wciąż należą do rzadkości. Autor przeprowadził szeroką kwerendę źródłową, docierając m.in. do nieznanych lub słabo zbadanych zespołów archiwalnych.

Kobiety rewolucji francuskiej

Kobiety rewolucji francuskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.00 zł

-90%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu. REPRINT. Autor omawia rolę kobiet w zainicjowaniu, a później przebiegu, czy nieraz wręcz kierowaniu biegiem zdarzeń rewolucji francuskiej. Zawartość książki: Znaczenie Kobiety Francusk...

Niemcy 1890–1945

Niemcy 1890–1945

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.10 zł

-90%

"Znany, ceniony i doświadczony badacz dziejów nowożytnych i najnowszych Niemiec prof. Tadeusz Kotłowski, związany z posiadającym piękne tradycje niemcoznawcze ośrodkiem poznańskim, podjął się opracowania jednego z najważniejszych fragmen...

Wanda Gertz

Wanda Gertz

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.10 zł

-90%

Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu to książka poświęcona jednej z najdzielniejszych Polek, która w męskim przebraniu wyruszyła na front I wojny światowej. Całe swoje życie oddała temu co najbardziej kochała - wojsku m.in. wsp

Pierwsze wieki historii polskiej

Pierwsze wieki historii polskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.10 zł

-91%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu.   REPRINT. Nasz wielki wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz, był nie tylko poetą, chociaż jako poeta najbardziej wszystkim jest znany. Był również badaczem, który zajmował się między

Topografia żydowskiej pamięci

Topografia żydowskiej pamięci

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.20 zł

-90%

Co łączy Kraków i Jerozolimę? Ile bożnic znajdowało się przed wojną w dzielnicy żydowskiej? Czy na Kazimierzu studiowano kabałę? Kim był Ebe-Ebe? Gdzie w latach 30. XX wieku jadano czulent? Książka jest zaproszeniem do niezwykłej ...

Gawędy o zmierzchu

Gawędy o zmierzchu

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.20 zł

-90%

Literatura najwyższej próby, gawędy wysnute ze spojrzenia na zgromadzone we własnym mieszkaniu pamiątki.

Raporty polityczne Sergiusza Wittego

Raporty polityczne Sergiusza Wittego

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.20 zł

-90%

Zbiór dokumentów z 1906 r. przygotowanych dla potrzeb gabinetu premiera S. Wittego.

Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.20 zł

-90%

Każde przeinaczenie prawdy zwiększa niebezpieczeństwa, które nam grożą ze strony bolszewizmu. Ale właśnie dlatego, że pisałem prawdę, przedstawiłem całą ohydę życia bolszewickiego, tego człowieka, którego nie tylko, że jest głodny...

Dzieje lisowczyków. W czterech tomach: tom I

Dzieje lisowczyków. W czterech tomach: tom I

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.25 zł

-90%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu   Dzieje lisowczyków. W czterech tomach. Lisowczycy, lisowczyki (początkowa nazwa straceńcy, również chorągiew elearska) – formacja lekkiej jazdy polskiej o charakterze utrzymująceg

Kozaczyzna ukrainna w Rzeczpospolitej Polskiej do końca XVIII wieku. Zarys polityczno-historyczny

Kozaczyzna ukrainna w Rzeczpospolitej Polskiej do końca XVIII wieku. Zarys polityczno-historyczny

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.25 zł

-92%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu   REPRINT. Wiemy, jaką rolę anarchiczną odegrali Kozacy w Rzeczypospolitej, że z tej trzywiekowej prawie anarchii powstawały i organizowały się, wyszłe z łona ruskiego społeczeństwa

Gorgiasz

Gorgiasz

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.25 zł

-90%

Gorgiasz z Leontinoi (ur. ok. 480, zm. ok. 385 p.n.e.) – grecki filozof, retor, teoretyk wymowy należący do 10 najwybitniejszych mówców w Starożytnej Grecji, prekursor teorii sztuki, jeden z czołowych sofistów. Pochodził z Leontinoj na Sycylii. Był uczniem Empedoklesa i nauczycielem Tukidydesa. W 4

Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości

Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.30 zł

-91%

Historia dynamicznie rozwijającego się Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Konrad VII Biały (ok. 1394–14 lutego 1452)

Konrad VII Biały (ok. 1394–14 lutego 1452)

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.30 zł

-90%

Książka prezentuje niespokojne dzieje Górnego i Dolnego Śląska w pierwszej połowie XV w. Jej głównym bohaterem jest Konrad Biały Starszy, jeden z przedstawicieli Piastów oleśnicko-kozielskich, dynastii, która odcisnęła swoje piętno na ...

Polityka ludnościowa

Polityka ludnościowa

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.32 zł

-90%

Aleksander Macedoński ukazany przez demograficzne okulary, dzięki którym antyczny władca staje się postacią pozbawioną wiekowej patyny w postaci megalomanii, obłedu boskości, czy krwawej tryranii. Kultura hellenistyczna jest narzedziem polityki ludnosciowej i jedną z pierwszych prób zbudowania społ

Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku

Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Ksiegarnia Akademicka Kraków

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.39 zł

-80%

[…] zapotrzebowanie na tego typu prace nadal wzrasta i nie wynika bynajmniej z lenistwa umysłu ludzkiego, ale z pragnienia przekonania odbiorcy, że nie tylko dzieła martyrologiczne, dawniej zakazane przez cenzurę, posiadają wartość. […] Wzmiankowana w tytule książki „świadomość zbiorowa” dzisiejszy

Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939

Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.40 zł

-90%

Historia… przyciągała i może przyciągać nadal barwnością narracji, nagromadzeniem trafnie dobranego materiału anegdotycznego, sugestywnością sądów, plastycznością opisów, umiejętnością prostego, przekonującego wyjaśniania nawet skomplikowanych procesów historycznych. Trudno sobie wyobrazić, że...

Był bal

Był bal

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.40 zł

-90%

W swoich szkicach o XIX wieku starałem się jak najbardziej o rozbudowanie anegdoty i ilustracji. Sugerowałem raczej, niż wypowiadałem swoje poglądy filozoficzne. Nie mogę pisać nierozwodnionej anegdotami książki filozoficznej nie dlatego,