Kategoria - Filozofia

Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.65 zł

-93%

Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy realizmu i idealizmu politycznego. Pozwala to pokazać, że prawa człowieka pozostają w stosunkach wewnąt...

Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory, Sclavus saltans – wspomnienie z Syberii

Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory, Sclavus saltans – wspomnienie z Syberii

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.95 zł

-35%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu Ludwik Bruner tak napisał o twórczości Sieroszewskiego, zesłania na Sybir, naukowca, badacza, ale także i literata: Wśród pisarzy naszego pokolenia dusza to najprostsza, najpogodniejsza,...

Zbiór mądrości i cytatów

Zbiór mądrości i cytatów

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.35 zł

-71%

W książce przytoczone zostały cytaty wybitnych ludzi takich jak: Kartezjusz, Albert Einstein, Czesław Miłosz, Platon, Stanisław Jerzy Lec, Fulton John Sheen, Seneka Starszy, Jan Paweł II, jak i własne cytaty autora.

Twój Anioł

Twój Anioł

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.42 zł

-27%

…Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem, z pewnością jak dla większości z Was… Pokonując bariery losu dajemy ujście swoim emocjom, uczuciom, problemom. Z naszymi PRZYJACIÓŁMI życie wydaje się łatwiejsze… Beata Romaniewicz-Dutkiewicz, ur. 6 stycznia 1978r. w Częstochowie. Od kilkudziesięciu lat pasjonu

Rzut oka na dzieje orfiki w starożytności i w nowszych czasach

Rzut oka na dzieje orfiki w starożytności i w nowszych czasach

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.60 zł

-22%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Z wprowadzenia: „Był czas, niepowrotnie miniony, kiedy to greckość starano się estetycznie pojmować i dopatrywać się w kulturze helleńskiej, zwłaszcza w sztuce, harmonii życia i

Eksperymenty hipnotyczne

Eksperymenty hipnotyczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.25 zł

-54%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Opis badań nad hipnozą, opis eksperymentów hipnotycznych, które rzeczywiście miały miejsce. Analiza ich, próba wyciągnięcia wniosków – wszystko to zawarte jest w niniejszej ksią...

Wola mocy

Wola mocy

Autorzy:

Wydawnictwo: Masterlab

Kategorie: Filozofia · Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.27 zł

-27%

Rzeczy wielkie wymagają, by o nich milczano lub w wielkim stylu mówiono: w wielkim stylu, to znaczy cynicznie i niewinnie. To, co opowiadam, jest historią dwóch najbliższych stuleci. Opisuję, co będzie, co inaczej już być nie może: pojawienie się nihilizmu. (Fragment)

Bauman [ponowoczesność]. Minibook

Bauman [ponowoczesność]. Minibook

Autorzy:

Wydawnictwo: Znak

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.49 zł

"Nowoczesna obietnica wygody" | Duch i ciało na rynku | "10,780,000 wyników w 0,21 sekund"

Zawód: pisarz. Minibook

Zawód: pisarz. Minibook

Autorzy:

Wydawnictwo: Znak

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.49 zł

Być pisarzem – co to właściwie dziś oznacza? Odpowiedzi, jakie odnaleźć można w przekazach medialnych, nie napawają optymizmem. Podobnie jak głosy niektórych ludzi pióra, wskazujących – jak Paweł Potoroczyn czy Kaja Malanowska – na fatalną sytuację (zarówno finansową, jak i symboliczną), w jaki...

Modlitewnik fatimski. Wydanie jubileuszowe w 100-lecie objawień

Modlitewnik fatimski. Wydanie jubileuszowe w 100-lecie objawień

Autorzy:

Wydawnictwo: Rafael

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.52 zł

-28%

Rok 2017 przynosi nam stulecie objawień fatimskich. Dla wszystkich czcicieli Matki Bożej ta okrągła rocznica jest wyjątkową sposobnością do głębokiej modlitwy i uwielbienia Maryi. Modlitewnik jest nieocenioną pomocą dla każdego, kto pragnie zgłębiać i realizować w swoim życiu orędzie fatimskie p

Różaniec chorych

Różaniec chorych

Autorzy:

Wydawnictwo: Rafael

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.52 zł

-28%

W obliczu choroby stajemy się bezradni. Ale trzeba pamiętać, że Chrystus jest źródłem mocy i zawsze podtrzyma człowieka w jego nieszczęściu. Warto otworzyć się na tę łaskę, sięgając po różaniec i prosząc Maryję o wstawiennictwo u swego Syna. Można rozpocząć tę modlitwę słowami:„Panie Jezu, któr...

Deska ratunku na wzburzonej rzece życia

Deska ratunku na wzburzonej rzece życia

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.66 zł

-23%

Książka jest opisem wydarzeń związanych z ingerencją Świętych, porównanych do dopływów, zasilających rzekę życia. Warto przeczytać także książkę "W cieniu serca św. M. Kolbe", opisującej całe życie autorki porównane do czterech pór roku i będącej świadectwem nawrócenia....

Książę

Książę

Autorzy:

Wydawnictwo: Masterlab

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.74 zł

-62%

Książę – najsłynniejsze dzieło Niccolò Machiavellego, jedna z najważniejszych pozycji w dziejach filozofii politycznej...

Drogi i zadania nowoczesnej filozofii

Drogi i zadania nowoczesnej filozofii

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Esej Stanisława Brzozowskiego „Drogi i zadania nowoczesnej filozofii” został napisany w kwietniu 1906 roku. Tekst po raz pierwszy został opublikowany w „Przeglądzie Społecznym”, nr 4 z 8 IV, nr 5 z 14 IV i nr 6 z 21 IX 1906 r. Zakończenie (od słów: „Wielkie kataklizmy przyrody”) wydrukowane pod...

Drogi dojścia jogów indyjskich

Drogi dojścia jogów indyjskich

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Dzieło Yogi Ramacharaka. Yogi Ramacharak, właściwie William Walker Atkinson to prawnik, wydawca i pisarz, jak i okultystą. W ciągu swej kariery pisał i publikował zarówno pod pseudonimem, jak i pod własnym nazwiskiem.

Filozofja jogi i okultyzm wschodni

Filozofja jogi i okultyzm wschodni

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Dzieło Yogi Ramacharaka. Yogi Ramacharak, właściwie William Walker Atkinson to prawnik, wydawca i pisarz, jak i okultystą. W ciągu swej kariery pisał i publikował zarówno pod pseudonimem, jak i pod własnym nazwiskiem.

Hoene Wroński

Hoene Wroński

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Dzieło Antoniego Bukatego. Antoni Bukaty, to filozof i historyk; z zawodu inżynier. Bardzo wysoko ceniony przez A. Mickiewicza i J. Słowackiego, który zaliczył go do grupy "duchów" tworzących szereg nowych ludzi w Polsce i budujących jej przyszłość.

Filozofia Fryderyka Nietzschego

Filozofia Fryderyka Nietzschego

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Cała rzeczywistość jest ludzka i pochodzi z ludzkiej praktyki. To człowiek stworzył problemy nad którymi się głowi, jak i całe społeczeństwo jest wynikiem jego praktyki, z tym że,jest tworem nieświadomości i niewoli. Alienacja ukazuje produkty ludzkości jako obce, a nawet jej wrogie, tworząc fa...

Monistyczne pojmowanie dziejów i filozofia krytyczna

Monistyczne pojmowanie dziejów i filozofia krytyczna

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Esej Stanisława Brzozowskiego „Monistyczne pojmowanie dziejów i filozofia krytyczna” został napisany w okresie od maja do grudnia 1904 roku.Tekst po raz pierwszy został opublikowany pod tytułem „Monistyczne pojmowanie dziejów i idealizm społeczny” w piśmie „Głos”.

Światopogląd pracy i swobody

Światopogląd pracy i swobody

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Sam tytuł – "Światopogląd pracy i swobody" nakierowuje nas na główny wątek rozważań Brzozowskiego. Ma być nim właśnie na nowo pojmowana swoboda rozumiana w powiązaniu z zagadnieniami problematyki pracy. W wykładach tych, w odróżnieniu od wiedzy, którą posiadamy na temat konstruowania filozofii...

Fryderyk Nietzsche

Fryderyk Nietzsche

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

O potrzebie zrozumienia mechanizmów historii, za czym iść winno kierowanie dziejami ludzkości, pisał np. Stanisław Brzozowski. Jego nauczycielami byli Karol Marks i Fryderyk Nietzsche. Brzozowski przestrzegał, że człowiek, który nie będzie rozumiał historii, stanie się ofiarą historii niezrozum...

Wybór dzieł

Wybór dzieł

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Dzieło Michela de Montaigne. Michel de Montaigne to francuski pisarz i filozof-humanista; jeden z głównych przedstawicieli renesansu

Logika

Logika

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Obszerny i nawet rozwlekły podręcznik. Autor, słynny filozof angielski, empiryk, miał na względzie interesy ucznia, zwłaszcza studenta, przygotowującego się do egzaminu, ale wykład jego często jest niespójny, przeładowany uwagami luźnymi. Zagadnienia, ze stanowiska autora sporne, znalazły się w...

Wstęp do filozofii

Wstęp do filozofii

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Tekst należący do wczesnej twórczości Brzozowskiego — do tzw. filozofii czynu — o której nie pisze się tak często, jak o jego późniejszej twórczości okresu „filozofii pracy". Głównymi bohaterami dialogu Brzozowskiego są Ryszard i Emanuel. Pierwszy z nich reprezentuje stanowisko empiriokrytycyzm...

Materializm dziejowy jako filozofia kultury

Materializm dziejowy jako filozofia kultury

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Materializm dziejowy wyklucza raz na zawsze wszelkie ideologiczne, fetyszystyczne substancjalizacje naszej bierności: czy nazywają się one bóstwem, czy ideą, czy bardziej skromnie.

Nauka jogów

Nauka jogów

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Dzieło Yogi Ramacharaka. Yogi Ramacharak, właściwie William Walker Atkinson to prawnik, wydawca i pisarz, jak i okultystą. W ciągu swej kariery pisał i publikował zarówno pod pseudonimem, jak i pod własnym nazwiskiem.

Obrona Sokratesa

Obrona Sokratesa

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Idea systematu Hegla

Idea systematu Hegla

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Idea systematu Hegla autorstwa A. Ott z 1845 roku. Fragment: "Schelling położył pierwszy ideę Pantheizmu, ale go nie dowiódł. Hegel wziął przed się dopełnić myśli Schellinga, twierdzenie jego wesprzeć dowodzeniem; wznieść umiejętność na posadzie mglistych podań mistrza, związać systematycznie z...

Myśli

Myśli

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

Rozprawa o metodzie

Rozprawa o metodzie

Autorzy:

Wydawnictwo: Imprint

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł