Kategoria - Edukacja

„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2

„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.37 zł

Łzy Wertera. Płacz i jego konteksty w literaturze

Łzy Wertera. Płacz i jego konteksty w literaturze

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Książka ta jest niezwykle ważna w polskiej i europejskiej myśli humanistycznej. Po raz pierwszy w polskich badaniach literackich i kulturowych (również teatrologicznych i komparatystycznych) przedstawia wnikliwie, rzeczowo, z wyczuciem odmienności epok i stylów literackich zagadnienie płaczu i łez

Łowcy wolności

Łowcy wolności

Autorzy:

Wydawnictwo: M

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.14 zł

-29%

Łowcy wolności - najnowsza książka Roberta Tekielego - jest kontynuacją nagrodzonej w 2013 roku na Targach Wydawców Katolickich, pozycji Zmanipuluje cię, kochanie. W swojej kolejnej książce autor pogłębia i rozszerza znane Czytelnikom tematy związane z duchowymi zagrożeniami współczesnego człow...

Żywienie

Żywienie

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 89.25 zł

-12%

Nowoczesny podręcznik, w którym w zwięzły sposób przedstawiono najważniejsze aspekty związane z żywieniem człowieka we wszystkich etapach życia. Wiedza w nim zawarta obejmuje problematykę żywienia przedstawioną z perspektywy fizjologa, biologa molekularnego oraz dietetyka. W publikacji przedstawion

Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Mirosław Strzyżewski - historyk literatury i edytor, kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK, autor książek: „Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego” (1994), „Michał Podczaszyński. Zapomniany romantyk” (1999), „Maurycy Mochnacki. Rozprawy literackie” (2000; 2 wyd....

Życie towarzyskie

Życie towarzyskie

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.60 zł

Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku

Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.45 zł

-68%

Prezentowana książka przez pryzmat islamu przedstawia historię osadników tatarskich przybyłych do Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV stuleciu. Poruszono w niej różne aspekty ich życia religijnego na przestrzeni XVI-XIX wieku. Pracę zaopatrzono w interesujące ilustracje, często wcześniej niepu...

Życie intymno-emocjonalne osób starszych

Życie intymno-emocjonalne osób starszych

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.42 zł

Niniejsza książka jest poświęcona problematyce starości, przede wszystkim życiu intymno-emocjonalnemu osób starszych. Inspiracją do podjęcia tego tematu był jeden z kursów z programu studiów pedagogicznych. Uczestnictwo w tych zajęciach uświadomiło mi istnienie pewnych sfer życia seniorów, któr...

Życie Apulejusza platończyka z Madaury

Życie Apulejusza platończyka z Madaury

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.20 zł

-36%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Apulejusz z Madaury (Lucius Apuleius) (ok. 125 - po 170) – berberyjski pisarz, filozof i retor. Apulejusz urodził się w numidyjskim mieście Madaura ok. 125, jak można się domyśla

Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego

Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: Wiedza Powszechna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.51 zł

-18%

„Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego” w przystępny i przejrzysty sposób zapoznaje uczącego się z zasadami wymowy i akcentowania, budową i odmianą wyrazów oraz podstawowymi strukturami języka bułgarskiego. Zagadnienia gramatyczne objaśnione są pod kątem odbiorcy polskiego. Przeznaczona do nauki na

Zwierzyniec literacki

Zwierzyniec literacki

Autorzy:

Wydawnictwo: SBP

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.89 zł

-29%

Niniejsza książka, już siódma z serii „Biblioteka – Dzieci – Młodzież” jest tematycznym poradnikiem literackim, prezentującym literaturę dziecięcą i młodzieżową związaną ze światem zwierząt. Zarówno obfitość pozycji, które ukazały się w ostatnich latach na ten temat, jak indywidualne zainteresow

Zwierzyniec het od A do Żet

Zwierzyniec het od A do Żet

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

Proponowana książka jest przeznaczona do ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Na poszczególnych stronach znajdują się graficzne znaki małej i dużej litery z alfabetu oraz miejsce na ćwiczenia w pisaniu kształtu liter. W edukacyjnej zabawie pomogą dzieciom wesołe grafiki...

Związki frazeologiczne języka potocznego

Związki frazeologiczne języka potocznego

Autorzy:

Wydawnictwo: BBNET

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.90 zł

Związki frazeologiczne to połączenie dwóch lub więcej wyrazów. Wnoszą do języka nowe, zwykle przenośne znaczenie. Warto je znać i stosować. Publikacja zawiera objaśnienia związków frazeologicznych używanych w języku potocznym. Polecan...

Zrozumieć Montessori

Zrozumieć Montessori

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.00 zł

-61%

Przedmiotem rozważań książki pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka jest zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących podstawy teorii pedagogicznej Marii Montessori. Podjęto zatem przede wszystkim zagadnienie wy...

Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany

Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.44 zł

-11%

[...] Naszym zamiarem było przygotowanie publikacji interdyscyplinarnej, dlatego skierowaliśmy swoje zaproszenie do współpracy do badaczy różnych dyscyplin, przede wszystkim pedagogiki, psychologii, socjologii, pochodzących z kilku ośrodków akademickich. Wymiana myśli przedstawicieli różnych po...

Zrozumieć programowanie

Zrozumieć programowanie

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.64 zł

-30%

Książka jest techniczno-popularyzacyjną pozycją traktującą o programowaniu oraz tematach pokrewnych i jest napisana z myślą o początkujących oraz średniozaawansowanych programistach. Celem publikacji jest przedstawienie ciekawych elementów programowania oraz ekosystemu programistycznego, a także pr

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.28 zł

W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne z punktu widzenia geografa problemy, zależności i uwarunkowania związane z kształtowaniem i wartościowaniem przestrzeni mieszkaniowej. Problematyka pracy jest istotna z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, mieści się ona w głównym nurcie współczesnyc...

Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.20 zł

W większości artykułów prezentowanych w niniejszym opracowaniu rozwój zrównoważony jest rozumiany w wielu znaczeniach, a między innymi jako rozwój owocujący poprawą spójności regionalnej i harmonijności rozwoju.

Źródła nacjonalizmu żydowskiego

Źródła nacjonalizmu żydowskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: NOMOS

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.80 zł

-19%

W pracy przedstawiono oba problemy, tj. nacjonalizm żydowski i nacjonalizm arabski, konsekwentnie podobnie analitycznie. Oba nacjonalizmy miały swoich prekursorów i ideologów - i to zostało w pracy pokazane. […] Wartość pracy upatruję w następujących jej cechach: po pierwsze, jest to pierwsza znana

Zrób to sam. Zabawki dla nauczycieli, rodziców i dzieci 5-10 lat

Zrób to sam. Zabawki dla nauczycieli, rodziców i dzieci 5-10 lat

Autorzy:

Wydawnictwo: Arkadia / Literat

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.39 zł

-35%

Praktyczny poradnik - jak samodzielnie wykonać atrakcyjne i niebanalne zabawki w domu lub szkole. Autorka wyjaśnia w prosty sposób oraz przedstawia na licznych zdjęciach, jak zrobić np. laleczkę, myszkę, żuczka czy konika. Na początku podano...

Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej

Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.63 zł

Czternastu Autorów, czternaście bardzo różnych ujęć zagadnień związanych z resocjalizacją składa się na niniejszy tom i staje się początkiem dalszych poszukiwań. Niniejsza publikacja zrodziła się z wielu przemyśleń. Na jej kartach zabrali głos nie tylko wytrawni pedagodzy, ale i ci, którzy staw...

Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt

Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.36 zł

-45%

Nowoczesny podręcznik zoologii kondensujący w czternastu rozdziałach wiedzę na temat całego świata zwierzęcego w perspektywie ewolucyjnej. Omówienie poszczególnych grup pierwotniaków, bezkręgowców i kręgowców uwzględnia nie tylko dane anatomiczne, ale również bogate już obecnie dane molekularne...

Zofia Romanowiczowa

Zofia Romanowiczowa

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.64 zł

-17%

Prezentowana publikacja jest poświęcona życiu i pisarstwu Zofii Romanowiczowej (1922–2010). Składają się na nią trzy części. Pierwszą stanowi szkic biograficzny, oparty na wypowiedziach pisarki, rozmowach z nią i jej korespondencji oraz uwzględniający różnorodne opracowania; wykorzystano w nim zaró

Zobaczyć świat

Zobaczyć świat

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.84 zł

-25%

Publikacja podejmuje ważne społecznie zagadnienie dotyczące edukacji polonistycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Jej Autorka wybrała problematykę badawczą, która stanowi próbę nowego ujęcia zagadnień z zakresu dyftopedagogiki w aspekcie podmiotowo-przedmiotowym rozwijanym zarówno na gru...

Zniesienie współwłasności rzeczy w drodze sprzedaży publicznej

Zniesienie współwłasności rzeczy w drodze sprzedaży publicznej

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

W książce przedstawione zostały: – podstawowe zagadnienia dotyczące współwłasności oraz uprawnień współwłaścicieli; – jedno z praw przysługujących współwłaścicielom – prawo do żądania zniesienia współwłasności; – postępowanie o zniesienie współwłasności w drodze publicznej sprzedaży rzeczy lub pra

Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe

Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe

Autorzy:

Wydawnictwo: Mt Biznes

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.42 zł

-15%

Książka jest skierowana do osób znających podstawy języka angielskiego, które chcą opanować język niemiecki. Autorka: radzi, jak skutecznie nauczyć się języka niemieckiego na podstawie wiedzy o języku polskim i angielskim; opisuje w sposób krótki i przejrzysty najważniejsze zagadnienia z gramatyki

Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe

Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe

Autorzy:

Wydawnictwo: Poltext

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.57 zł

-21%

Autorka: radzi, jak skutecznie nauczyć się języka niemieckiego na podstawie wiedzy o języku polskim i angielskim; opisuje w sposób krótki i przejrzysty najważniejsze zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego z nawiązaniem do języka polskiego i angielskiego; prezentuje listę 117 najczęśc

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Seria „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”, w której ukazuje się niniejsza książka, stanowi wyraz kontynuacji tradycji współpracy historyków, badaczy dziejów regionu kujawsko-pomorskiego, ze środowiskami nauczycieli i metodyków zajmujących się poszukiwaniem optymalnych metod upowszechniania dor