Kategoria - Edukacja

"Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców

"Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-68%

Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Praca jest kolejną, zmienioną i poprawioną, wersją podręcznika z lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, przeznaczonego główni...

"Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

"Nikt za nas tego nie zrobi". Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się

"Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej

"Państwo" we wczesnej filozofii konfucjańskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.50 zł

-59%

Książka jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych koncepcji dotyczących istoty i roli państwa, jakie stworzył dominujący w Chinach, a także w innych krajach Dalekiego Wschodu, nurt myśli filozoficznej - konfucjanizm. Idee, jakie uformowały się w nim w epoce dynastii Zhou, l...

"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

"Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989

Autorzy:

Wydawnictwo: Atut

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.93 zł

-25%

Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono już, że historia politycznego zaangażowania pisarzy NRD jest raczej ich historią poparcia dla władzy, najczęściej w opozycji do woli ogółu społeczeństwa. Teza ta jednak jest zbyt uproszczona. Obraz, który się wyłania po analizie wielu różnorodnych źródeł – d

„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty

„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.50 zł

Prezentowana książka dotyczy działalności prasowo-wydawniczej, dziennikarskiej i redakcyjnej Augustyna Wróblewskiego, wybitnego chemika i biochemika, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu 1905 r. w Krakowie powołał on do życia periodyk "Przyszłość" propagujący hasła: abstynencji, bez...

„Jonasz w brzuchu wieloryba”. Czesław Miłosz wobec nowoczesności

„Jonasz w brzuchu wieloryba”. Czesław Miłosz wobec nowoczesności

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Starotestamentowa opowieść o proroku Jonaszu połkniętym przez morskiego potwora, do której Czesław Miłosz nawiązywał w Ziemi Ulro, doskonale obrazuje problematyczność jego własnej sytuacji poznawczej – aktywnego uczestnika dziejów nowoczesnych, a zarazem ich świadka czy sędziego. Miłosz to poeta ni

„Kwestia niemiecka" w publicystyce Bolesława Prusa

„Kwestia niemiecka" w publicystyce Bolesława Prusa

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.40 zł

Autorka w publikacji podejmuje jeden z trzech "prądów wewnętrznych" w publicystyce Bolesława Prusa, jakim obok "kwestii chłopskiej" i "kwestii żydowskiej" była "kwestia niemiecka". Na podstawie analizy drukowanych przez niego tekstów publicystycznych autorka dokonuje rozróżnienia między Niemcami a

„Mistrz w czapce czeladnika” i inne recenzje

„Mistrz w czapce czeladnika” i inne recenzje

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Na Mistrza w czapce czeladnika... złożyło się trzydzieści pięć recenzji z lat 2000-2010. To wybór spośród kilkudziesięciu tekstów, które powstały w tym okresie. Część z nich (dokładnie dwadzieścia trzy) przepadła w czeluściach Internetu po przebudowie portalu kulturalnytorun.pl. Włączenie ich d...

„Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność

„Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.56 zł

Książka „Mówimy, jak mówimy…”. Gdzie ukrywa się potoczność powstała pod auspicjami Pracowni Badań nad Potocznym Językiem Rosyjskim przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Czy po zapoznaniu się z rozważaniami w niej zawartymi możemy odpowiedzieć na tytułowe pytan...

„Mówimy, jak mówimy...” Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne

„Mówimy, jak mówimy...” Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

Książka poświęcona jest kompleksowej analizie specyfiki komunikacji w języku potocznym. Jej zadaniem jest stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania (z zakresu językoznawstwa, logiki, erystyki, psycholingwistyki, psychologii społecznej, socjologii, prawa, marketingu

„Nuż w uhu”?

„Nuż w uhu”?

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.40 zł

Książka prezentuje poezję polskiego futuryzmu na tle europejskiej twórczości awangardowej i polskiej tradycji literackiej, koncentrując się na zagadnieniach historycznej poetyki dźwięku. Jasieński, Czyżewski, Wat, Stern i Młodożeniec uruchomili prawdziwą „fabrykę” brzmień – nigdy wcześniej w li...

„Wszystko lubię to, co pani...” Literackie portrety amantów i studentów

„Wszystko lubię to, co pani...” Literackie portrety amantów i studentów

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Książka Literackie obrazy amantów i studentów obrazuje, jak zmieniały się portrety wspomnianych męskich postaci na przestrzeni lat, w zależności od gustów epoki, dominującej estetyki, przesuwających się wciąż granic moralnych oraz, oczywiście, upodobań czytelników. Publikacja rozpoczyna się od got

Życie książki Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.

Życie książki Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.21 zł

-19%

Przygotowanie książki poświęconej Janowi Muszkowskiemu motywowane było przede wszystkim zamiarem ponownego podjęcia dyskusji o jego poglądach, koncepcjach naukowych, dorobku i osiągnięciach z perspektywy nowoczesnej nauki o książce. W poszczególnych artykułach poddano analizie: sylwetkę i działalno

(Anty)edukacja wczesnoszkolna

(Anty)edukacja wczesnoszkolna

Autorzy:

Wydawnictwo: Impuls

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.78 zł

-29%

Doświadczenia gromadzone przez dziecko podczas różnorodnych interakcji z otoczeniem mogą przyczyniać się do intensywnego rozwoju, mogą mieć mierne skutki rozwojowe lub spowalniać, wygaszać czy zaburzać rozwój jednostki. Również oddziaływania szkoły, w zależności od ich przebiegu i jakości, wspie

(Nad)użycia ciała w kulturze

(Nad)użycia ciała w kulturze

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

Czy można mówić o ludziach i wytwarzanej przez nich kulturze, nie mówiąc jednocześnie o ludzkim ciele? Zebrane w tomie „(Nad)użycia ciała w kulturze" artykuły udowadniają, że dyskusja nad współczesną sztuką, literaturą czy kulturą popularną nie może pominąć kategorii cielesności i że to ciało w...

(Nie)prawda w literaturze i sztuce

(Nie)prawda w literaturze i sztuce

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Spójrzmy Prawdzie w oczy. Jakie oblicze prawdy wówczas zobaczymy? Czy w XXI wieku ten termin ma jeszcze rację bytu? Czy istnieje jedna Prawda, czy wiele prawd? Co jest jej przeciwieństwem – kłamstwo, fikcja, a może nieprawda? Jak badać prawdę – czy potrafimy ocenić, co jest, a co nie jest prawdziwe

(Nie)przypadkowa edukacja

(Nie)przypadkowa edukacja

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Wyobraźmy sobie (podążając za myśleniem Michała Hellera zawartym w jego pracy Filozofia przypadku) wszystkie prawa fizyczne, biologiczne, psychologiczne i socjologiczne, którym podlega człowiek, jako wielką siatkę. W siatce tej są puste przestrzenie albo „wolne miejsca” pozostawione na działanie pr

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad histo

...I nigdy nie chodziłem do szkoły

...I nigdy nie chodziłem do szkoły

Autorzy:

Wydawnictwo: Element

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.75 zł

-31%

Książka …I nigdy nie chodziłem do szkoły André Sterna opowiada o szczęśliwym dzieciństwie, przepełnionym zaufaniem, wolnym od rywalizacji i ocen. To opowieść o dziecku, dla którego entuzjazm i zachwyt stanowiły naturalne i niewyczerpalne źródło inspiracji oraz motywacji do działania. Stern dziel

10 książek, które zepsuły świat

10 książek, które zepsuły świat

Autorzy:

Wydawnictwo: Fronda

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.90 zł

Czy głoszone przez Rousseau tezy przyczyniły się do wybuchu rewolucji francuskiej? Dlaczego Lenin cenił Machiavellego? Czy Darwin był `ojcem` eugeniki? W jaki sposób badania Kinseya wpłynęły na rewolucję seksualną w XX wieku? Beniamin Wiker przekonuje nas, że niebezpieczne idee zawarte w książkach

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawę. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawę. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Helion

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.92 zł

Schody, wieże, węże, a może zegary? Odkryj radość nauki z klockami! Klocki to podstawa udanej zabawy! Wie o tym każde dziecko. Otwierają przestrzeń aktywności i kreacji. Ich wszechstronne możliwości często wykorzystuje się we wczesnej, nieformalnej edukacji matematycznej dzieci. Zabawy i zadania

104 Pielgrzymki Jana Pawła II

104 Pielgrzymki Jana Pawła II

Autorzy:

Wydawnictwo: Petrus

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 36.11 zł

-24%

W czasie pontyfikatu Jana Pawła II dzień szesnasty każdego miesiąca był szczególnym dniem modlitwy w Jego intencji i wspomnieniem tego niezwykłego dnia 16 października 1978 roku, kiedy Konklawe wybrało Arcybiskupa Krakowa papieżem. W Materiałach Homiletycznych na każdy ze wspomnianych dni modli...

12 Roślin

12 Roślin

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.38 zł

-16%

Książka zawiera opis dwunastu kwiatów, które można wykorzystać w kuchni. Każda roślina posiada własną autorską ilustrację i krótki przepis.

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom III

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom III

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.28 zł

-10%

Od autora Przekazuję Czytelniczkom i Czytelnikom trzeci tom Leksykonu. Podobnie jak tom drugi zawiera on uzupełnienie bibliograficzne literatury źródłowej, ponieważ nie przerywam prac nad dokumentowaniem polskiej leksyki okresu od schyłku wieku XVIII do lat bieżących. Wytrwałe wędrówki po tekst...

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom IV

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom IV

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.28 zł

-10%

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.). To wielkie, jedenastotomowe dzieło zbiorowe, wydane w Warszawie w latach 1958-1969, jest bezcenne, gdyż daje kilkaset tysięcy...

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom I

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom I

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.28 zł

-10%

„250 tysięcy ciekawych słów” to nietypowy, prywatny słownik miłośnika polszczyzny, której leksyka jest na pewno ciekawa i niewątpliwie ważna. Dobór haseł jest subiektywny, ale jego podstawę stanowi siatka haseł jedenastotomowego „Słownika języka polskiego” pod red. Witolda Doroszewskiego. Sześc...

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom VI

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom VI

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.28 zł

-10%

„250 tysięcy ciekawych słów” to nietypowy, prywatny słownik miłośnika polszczyzny, której leksyka jest na pewno ciekawa i niewątpliwie ważna. Dobór haseł jest subiektywny, ale jego podstawę stanowi siatka haseł jedenastotomowego „Słownika języka polskiego” pod red. Witolda Doroszewskiego. Sześc...

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom V

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom V

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.28 zł

-10%

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.). To wielkie, jedenastotomowe dzieło zbiorowe, wydane w Warszawie w latach 1958-1969, jest bezcenne, gdyż daje kilkaset tysięcy...

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom 2

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień. Tom 2

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.28 zł

-10%

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.). To wielkie, jedenastotomowe dzieło zbiorowe, wydane w Warszawie w latach 1958-1969, jest bezcenne, gdyż daje kilkaset tysięcy...

333 pułapki języka niemieckiego... i jak ich uniknąć

333 pułapki języka niemieckiego... i jak ich uniknąć

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.25 zł

-25%

Pierwszy w Polsce tak kompletny i obszerny zbiór polsko-niemieckich „fałszywych przyjaciół”. Książka, będąca owocem piętnastoletnich doświadczeń autora jako lektora języka niemieckiego, stanowi solidne opracowanie zagadnienia pułapek języka niemieckiego. Przejrzysta, hasłowa kompozycja tekstu ułatw