Kategoria - Edukacja

Kronika polska Marcina Kromera, tom 5

Kronika polska Marcina Kromera, tom 5

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.80 zł

-35%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. REPRINT. Kronika Polska Marcina Kromera, Biskupa Warmińskiego. Księgi: pierwsza, wtóra, trzecia i czwarta, opisujące dzieje Polski od czasów pogańskich aż po rządy króla Bolesława II Śmiałego na język polski z łacińskiego przełożona przez Marc...

Zagadka człowieka. Wstęp do studium nauk tajemnych

Zagadka człowieka. Wstęp do studium nauk tajemnych

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.80 zł

-35%

REPRINT. Czym jest ta książka? To wstęp do studium nauk tajemnych. Nauki tajemne w nowoczesnej formie nie mają za zadanie prowadzić do wiary, lecz przygotować nową wiedzę i już z tego powodu nie wskazują na przeszłość, ale na daleką przyszłość. Są one przeznaczone, by dla światopoglądu przyszło...

Kronika polska Marcina Kromera, tom 2

Kronika polska Marcina Kromera, tom 2

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.80 zł

-35%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. REPRINT. Kronika Polska Marcina Kromera, Biskupa Warmińskiego. Księgi: pierwsza, wtóra, trzecia i czwarta, opisujące dzieje Polski od czasów pogańskich aż po rządy króla Bolesława II Śmiałego na język polski z łacińskiego przełożona przez Marc...

Życie Cię kocha

Życie Cię kocha

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.00 zł

Życie jawi się nam często jako coś trudnego, wypełnionego kłopotami i nie gwarantującego niczego pewnego. Toczymy codzienną walkę o przetrwanie i dochodzimy do wniosku, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nam. Ta książka uświadomi każdemu z nas, że życie nie tylko nie jest źle do nas nastawio...

Steam Lessons

Steam Lessons

Autorzy: ·

Wydawnictwo: eLitera

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 53.12 zł

-17%

This is a book that shows how to educate the competences of the future. This is a realistic book, set in the realities of life. Pupils took an active part in its creation. It is a book about children created by children. It presents the global trend in education developing around 20 years, a me...

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawę. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawę. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Helion

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.92 zł

Schody, wieże, węże, a może zegary? Odkryj radość nauki z klockami! Klocki to podstawa udanej zabawy! Wie o tym każde dziecko. Otwierają przestrzeń aktywności i kreacji. Ich wszechstronne możliwości często wykorzystuje się we wczesnej, nieformalnej edukacji matematycznej dzieci. Zabawy i zadania

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 5

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 5

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.72 zł

-10%

ZNAKI SYMPATII Ponad pięć lat temu przedstawiłem w swoim kręgu zawodowym, a także rodzinnym, propozycję, by dać wyraz naszym zainteresowaniom wspaniałym językiem i kulturą japońską w druku, w postaci kilkutomowej serii wydawniczej. Jej nazwa, zaproponowana przeze mnie, została zaakceptowana. Uda

Wychowanie bez nagród i kar

Wychowanie bez nagród i kar

Autorzy:

Wydawnictwo: MiND

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.52 zł

-33%

Książka wybitnego amerykańskiego psychologa może zaskoczyć rodziców przyzwyczajonych do tradycyjnych poglądów na temat wychowania i dyscypliny. Powołując się na dziesiątki fachowych badań, autor demonstruje negatywne skutki kontrolowania dzieci za pomocą nagród, pochwał i kar. Co ważniejsze, de...

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem – swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publiczneg...

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów. Wybrane zagadnienia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Samowie – lud tubylczy zamieszkający północ Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji, kiedyś i niekiedy wciąż nazywanych przez innych niewłaściwie Lapończykami. Przedmiotem badań w ramach monografii jest bezpieczeństwo ludzkie oraz zagrożenia dla tychże w kontekście Arktyki analizowane na przykładz...

Listy z zesłania

Listy z zesłania

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

Kazimierz Szetkiewicz jest znany dzięki temu, że jego córka Maria wyszła za mąż za Henryka Sienkiewicza. Tym samym pisarz związał się z jej rodzicami. Zarówno Kazimierz Szetkiewicz, jak i jego żona Wanda weszli do kręgu osób najbliższych Litwosowi i bez wątpienia mieli wpływ zarówno na jego życ...

Cień Hamleta – tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku

Cień Hamleta – tropy szekspirowskie w literaturze przełomu XIX i XX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Na tragiczną rolę Hamleta zwracano często uwagę, natomiast niewiele zastanawiano się nad jej komizmem, groteską czy ironią, co jest walorem tej właśnie pracy. Uwaga kierowana na preegzystencjalizm Hamleta jest interesująca i słuszna, a jego odczucie owego „braku” jak najbardziej trafne. Oddaje...

Język – dydaktyka – komunikacja

Język – dydaktyka – komunikacja

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Niniejsza monografia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zatytułowana jest Perspektywa komunikacyjna wobec dydaktyki języków nierodzimych jako zjawiska społecznego, natomiast druga nosi tytuł Perspektywa komunikacyjna a wybrane zjawiska społeczne. Wspólnym mianownikiem obydwu części jest...

Wieloaspektowość logopedii. Część I: Zaburzenia mowy w cyklu życia

Wieloaspektowość logopedii. Część I: Zaburzenia mowy w cyklu życia

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i propozycje terapii owych zaburzeń. Publikacja prezentuje trad...

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe jest kolejną, trzecią monografią tego autora i jednocześnie pierwszą w Polsce pracą poświęconą systematycznemu opisowi powtórzeń wewnątrzzdaniowych, reduplikacji i quasi-tautologii. Głównym przedmiotem opisu są tu repetycje występujące w polszczyźn...

CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych

CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródłowego (open source’owe), stanowią ważny element infrastruktury niezbędnej, aby mogło dokonywać się tzw. otwarcie komunikacji, w tym komunikacji naukowej, literatury naukowej, edukacji. C...

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i propozycje terapii owych zaburzeń. Publikacja prezentuje trad...

Instrumenty wspólnej polityki rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich. Studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

Instrumenty wspólnej polityki rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich. Studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 80.00 zł

Opracowanie zawiera wyniki kompleksowych badań nad problematyką absorpcji funduszy wdrażanych w ramach programów finansowanych ze Wspólnej Polityki Rolnej w regionie kujawsko-pomorskim. Walorem pracy jest zastosowanie szerokiego ujęcia problemowego (przyjęto ogół wdrażanych dotychczas programów...

Praca operacyjna Policji

Praca operacyjna Policji

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Czynności operacyjno-rozpoznawcze to najbardziej utajnione metody i formy pracy policyjnej. Wymagają specyficznych umiejętności, niektóre z nich zastrzeżone są tylko dla funkcjonariuszy posiadających najwyższe kwalifikacje. Budzą duże emocje i zainteresowanie. Są tematem powieści oraz filmów kr...

Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani. Teachers. Meritorious – underrated – remembered

Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani. Teachers. Meritorious – underrated – remembered

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Władysława Szulakiewicz Nauczyciel jako przedmiot badań pedeutologii historycznej / 9 Część I. Nauczyciele – w służbie nauki i edukacji Aneta Bołdyrew Zofia Daszyńska-Golińska (1866–1934) i jej badania nad młodzieżą ubogą i zaniedbaną / 31 Ludwik Grzebień Stefan Weidel SJ (1905–1970) – wyjątkow...

Armeno-Kipchak Studies

Armeno-Kipchak Studies

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 53.97 zł

-22%

The volume constitutes a collection of studies on the Armeno-Kipchak language by Professor Edward Tryjarski, an eminent Polish Turcologist, great authority on Armeno-Kipchak, his life-long main subject of research. Armeno-Kipchak was the language of the Armenians who settled in the former south...

Dwa wątki

Dwa wątki

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.13 zł

-22%

Znakomite obeznanie z najnowszą światową literaturą przedmiotu związaną z problematyką antropologiczną i tożsamościową (wspomnę choćby krytykę postkolonialną, refleksję spod znaku zwrotu spacjalnego, czy koncepcje genderowe) – to cecha charakterystyczna warsztatu Dąbrowskiego. […]. To właśnie p...

Twórczość Cypriana Norwida a teorie ewolucjonizmu drugiej połowy XIX wieku

Twórczość Cypriana Norwida a teorie ewolucjonizmu drugiej połowy XIX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.13 zł

-22%

Przedmiotem publikacji jest dzieło literackie Cypriana Norwida na tle antropologii kulturowej (jej przedmiot zainteresowania jest zaś w dużej mierze zbieżny z przedmiotem zainteresowania poety) i ewolucjonizmu drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Ewolucjonizm, z którym w książce mamy do czyn...

Leksykon dyplomatyczny

Leksykon dyplomatyczny

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.14 zł

-17%

Leksykon dyplomatyczny to rodzaj kompendium wiedzy na temat współczesnej dyplomacji, jej historii, instytucji, funkcjonowania, terminologii, sentencji i zwrotów używanych w dyplomacji. W związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej, należna uwaga została poświęcona jej instytucjom i po...

Korespondencja dyplomatyczna

Korespondencja dyplomatyczna

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.53 zł

-22%

Jest to nowe, piąte uaktualnione, wydanie podręcznika korespondencji dyplomatycznej. Korespondencja dyplomatyczna, to wyjątkowy aspekt wiedzy zawodowej dyplomaty. Wyjątkowość ta wynika m.in. z faktu, że podobnie jak sama dyplomacja, korespondencja dyplomatyczna kształtowała się w ciągu setek, a...

Korespondencja sztuk - Literatura i sztuki plastyczne

Korespondencja sztuk - Literatura i sztuki plastyczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.42 zł

-22%

Autorka stawia sobie za cel przybliżenie idei korespondencji sztuk i spojrzenie na znane teksty znanego polskiego prozaika z perspektywy interdyscyplinarnej. Podstawowy problem badawczy polegał na wyodrębnieniu, nazwaniu i opisaniu rodzajów oraz funkcji istniejących w powieściach Chwina relacji...

Ambasadorki wychowania

Ambasadorki wychowania

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

W prezentowanej pracy analizie poddano dorobek polskich autorek prac pedagogicznych drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Można powiedzieć, że były one ambasadorkami pewnych idei wychowawczych. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy kształcenie charakteru, wychowanie do wartości, kształto...

Norwidowski świat rzeczy

Norwidowski świat rzeczy

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Badanie kultury, tworzenie silnej wspólnoty interpretacyjnej powinno być głównym zadaniem polskiej humanistyki, stąd niniejsza monografia – zbiór kolejnych odczytań Norwida potwierdzających wagę pisarza i jego miejsce w naszej kulturze. Autorzy artykułów skoncentrowali się na aspekcie pozornie...

Od indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiska

Od indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiska

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

Analiza procesu indywidualizacji życia społecznego wskazuje na występowanie kilku interesujących zjawisk. Po pierwsze, możemy mówić o problemie ideologizacji indywidualizmu, co oznacza, że zmieniający się charakter relacji jednostki ze społeczeństwem, tzn. oparty na coraz większej autonomii czł...

Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011

Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.86 zł

-17%

Książka jest bardzo interesującym studium zawikłanej historii i działalności polskiej prawicy od czasów zmiany systemowej do roku 2011. Praca stanowi solidny, klarowny i dobrze napisany wkład do rozważań na temat dużej części polskich partii politycznych. Książka jest wartościowym przewodnikiem...