Kategoria - Edukacja

Nekros

Nekros

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.50 zł

-30%

Zagadnienie statusu martwego ciała/szczątków oraz postępowania z nim/i staje się obecnie coraz ważniejszym tematem dyskusji i etycznych dylematów ze względu na wykorzystywanie ciała jako rezerwuaru organów i jako materiału biologicznego (biopolityka). Duży wpływ na wzrost zainteresowania szczątkami

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.00 zł

WSTĘP / 5 ROZDZIAŁ 1. ZEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA / 9 1.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / 10 1.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w dobie globalizacji / 12 1.3. Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa...

Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej

Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.60 zł

Czy – jak głosi popularne powiedzenie – połowa ludzi musi wyjść z sądu niezadowolona? Czy sądy – jako instytucje dokonujące rozstrzygnięć uznawanych przez część kontaktujących się z nimi osób za niekorzystne – muszą być postrzegane negatywnie? Jak budować autorytet władzy sądowniczej w warunkac...

„Nuż w uhu”?

„Nuż w uhu”?

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.60 zł

Książka prezentuje poezję polskiego futuryzmu na tle europejskiej twórczości awangardowej i polskiej tradycji literackiej, koncentrując się na zagadnieniach historycznej poetyki dźwięku. Jasieński, Czyżewski, Wat, Stern i Młodożeniec uruchomili prawdziwą „fabrykę” brzmień – nigdy wcześniej w li...

Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem

Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Przedstawione w książce teksty dotyczą różnych zjawisk z odległej przeszłości – od połowy VI tysiąclecia do połowy I tysiąclecia cal BC, o dużym zróżnicowaniu kulturowym – od pierwszych społeczności rolniczych na ziemiach polskich po wspólnoty kręgu kultur pól popielnicowych końca epoki brązu i...

Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii

Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.30 zł

Książkę należy zaliczyć do publikacji przedstawiających rodowód polskiej myśli pedeutologicznej. W rozważaniach koncentruję się na odczytaniu idei, które towarzyszyły kształtowaniu się i głównym założeniom polskiej pedeutologii. Prezentuję je na przykładzie działalności i myśli zasłużonych peda...

Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego

Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 50.40 zł

Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego to obszerne studium na temat możliwości interpretacji funkcji i organizacji wewnętrznej obozowisk datowanych na środkową epokę kamienia z wykorzystaniem kilku wybranych metod analitycznych, w tym głównie: archeologii doświadczalnej,...

Między idealizmem a pragmatyzmem. Wyzwania dla współczesnych partii politycznych

Między idealizmem a pragmatyzmem. Wyzwania dla współczesnych partii politycznych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.60 zł

Książka Między idealizmem a pragmatyzmem dotyczy przeobrażeń systemów politycznych, w tym zmian, jakie dokonują się w łonie europejskich partii politycznych. Tematyka podjętych badań stanowi ważki problem analityczny dotyczący kierunków ewolucji systemów politycznych we współczesnej Europie, sz...

Budowanie na obcej ziemi

Budowanie na obcej ziemi

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.21 zł

-15%

Obecność obcych architektów i budowniczych na ziemiach polskich ma tak długą historię, jak sama architektura w Polsce, natomiast wyjazdy z ojczystej ziemi w poszukiwaniu pracy czy szansa na zrealizowanie za granicą projektu stały się udziałem polskich architektów dopiero po połowie XIX w. Budow...

Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku / Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945

Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku / Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.58 zł

-20%

„Austria jako temat obecny w polskim dyskursie publicznym posiada dwa zasadnicze wątki przewodnie: przeszłość i kulturę. Do wspólnych doświadczeń, relacji, mitów, dokonań, stosunków gospodarczych dziedziczonych i panujących odwołują się zarówno autorzy analizowanych tekstów, jak i współcześni b...

Bóg - Zło - Modlitwa

Bóg - Zło - Modlitwa

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Karol Ludwik Koniński to pisarz niezwykły, nie mający swoich poprzedników ani następców w literaturze polskiej, z rodziny wielkich gwałtowników chrześcijańskich: Pawłów i Orygenesów, Pascalów i Newmanów, Kierkegaardów i Mounierów. W dwudziestoleciu międzywojennym zajmujący ważną i bardzo własną...

Autobiografie

Autobiografie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.85 zł

-20%

Autobiografizm jest zjawiskiem pogranicznym, oscylującym między sztuką a życiem, wzniosłością a trywialnością. Choć od kilku dekad podlega systematycznym badaniom oraz cieszy się zainteresowaniem czytelników, twórców i mediów, nie traci „dzikiego” charakteru: przyrasta, zarasta, zmienia się i m...

Alternatywność w poezji i dramacie

Alternatywność w poezji i dramacie

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.38 zł

-20%

Alternatywność jest pojęciem szeroko wykorzystywanym w teoriach światów tekstowych i przestrzeni mentalnych. Badacze tych zagadnień analizują przede wszystkim negację. Pojęcie alternatywności ma zastosowanie zwłaszcza do takich konstrukcji, w których pojawia się nie jeden, lecz dwa pakiety treś...

Słowo Pouczenia

Słowo Pouczenia

Autorzy:

Wydawnictwo: Agape

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.88 zł

-34%

To, co zapisujesz, jest po to, aby ludzie zrozumieli, że Ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia. Że jestem przy każdym człowieku, w każdej chwili jego życia. Że trzeba pragnąć Mnie usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuję – pragnąć żyć w...

Środowiska programowania robotów

Środowiska programowania robotów

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

To pierwsza książka przygotowana przez wydawnictwo naukowe PWN z cyklu ROBOTYKA, wprowadzająca Czytelnika w arkana nowoczesnej wiedzy dotyczącej jednej z najbardziej rozwijających się technologii XXI wieku. Podręcznik zatytułowany Środowiska programowania robotów zapozna Czytelnika z charakterystyk

Nowe praktyki kulturowe Polaków

Nowe praktyki kulturowe Polaków

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

Tomasz Szlendak i Krzysztof Olechnicki z przeciwległych biegunów opisują życie kulturalne Polaków po 1989 roku. Pierwszy przez pryzmat świata festiwali - wielozmysłowej kultury iwentu, drugi z perspektywy zamkniętych enklaw czy też subświatów internetu. Efektem jest fascynujący reportaż socjologicz

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.10 zł

-30%

Nowe, zmienione wydanie, wzbogacone o opis nowych zjawisk językowych. Książka zawiera ćwiczenia z kultury języka polskiego i ich rozwiązania. Omawia najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Jest wykładnią normy językowej – wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygnięc

10 książek, które zepsuły świat

10 książek, które zepsuły świat

Autorzy:

Wydawnictwo: Fronda

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.90 zł

Czy głoszone przez Rousseau tezy przyczyniły się do wybuchu rewolucji francuskiej? Dlaczego Lenin cenił Machiavellego? Czy Darwin był `ojcem` eugeniki? W jaki sposób badania Kinseya wpłynęły na rewolucję seksualną w XX wieku? Beniamin Wiker przekonuje nas, że niebezpieczne idee zawarte w książkach

Lektury podręczne Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski

Lektury podręczne Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.79 zł

-15%

Lektury podręczne to antologia tekstów satyrycznych adresowana do cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski, a także do Polaków, mieszkających w kraju i za granicą. Pierwszej grupie odbiorców niniejszy zbiór pomoże poznać i zrozumieć polskie teksty satyryczne i humorystyczne, a drugiej - przyp

Architekci i historia

Architekci i historia

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

Zbiór szkiców Janusza Sepioła "Architekci i historia" to przykład rzadko uprawianego eseju architektonicznego. Na tom ten składają się głównie teksty poświęcone wielkim, ale często pomijanym lub zapomnianym twórcom. Dzieła architektoniczne ukazane zostały w szerszej perspektywie ideowych i artystyc

Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego

Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

Książka stanowi próbę ukazania szeregu zjawisk semantycznych, które wspólnie określić można mianem zmian – czy też przesunięć – punktu widzenia osoby mówiącej, przez pryzmat aparatu pojęciowego, jaki oferuje językoznawstwo kognitywne, na materiale przekładu ustnego. Analiza licznych autentycznych p

Dylematy demokracji

Dylematy demokracji

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI. Tom 114 Książka Pawła Dybla to rozbudowana i nader interesująca analiza dylematów demokracji postrzeganych na bardzo szerokim tle współczesnej filozofii polityki. Autor wykazuje się nie tylko znakomitą znajomością tej ostatniej, ale także rzadką umiejętnością używania je

Polska pozycja depresyjna

Polska pozycja depresyjna

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.54 zł

-15%

Pracę pisarską Szymona Wróbla nazwałbym „pisaniem tryskającym”, „pisaniem błyskawicowym”. Terminu écriture sidérante użył swojego czasu Michel Deguy na określenie sposobu pisania Pascala Quignarda. Książka Polska pozycja depresyjna stanowi dowód na istnienie rozprawy naukowej, która jest dziełe...

Pod grą

Pod grą

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Choć Anna Kałuża zajmuje się poezją, to jej sposób rozumienia wierszy odwołuje się do szerszych ujęć budowanych na gruncie estetyki. Estetyki nowocześnie pojętej, operującej nie tyle kategorią autonomicznego dzieła, ile szeroko pojętego artefaktu estetycznego czy nawet – samą kategorią estetycz...

Arendt i Heidegger

Arendt i Heidegger

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

W intelektualnej relacji Martina Heideggera i Hannah Arendt – jednych z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku – uwidaczniają się najistotniejsze zwroty w najnowszej filozofii oraz historii Zachodu: dramat totalitaryzmu, rozpad tradycyjnych kategorii metafizycznych i politycznych, konieczność m

Biserka

Biserka

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

Opowieść o celibacie. O zakonie tłumaczy. Biserka Rajčić, była przez pięćdziesiąt lat notariuszem polskiej literatury. Adwokatem, gońcem, tłumaczem przysięgłym. Przerywa milczenie, po pięćdziesięciu latach w cieniu autorów, których przekłada i spraw o których pisze. Serbka. Laureatka nagrody „Tr

Leśmian międzynarodowy - relacje kontekstowe

Leśmian międzynarodowy - relacje kontekstowe

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Rozprawa dr Żanety Nalewajk poświęcona jest komparatystycznej lekturze dzieła Bolesława Leśmiana, co bez wątpienia stanowi bardzo istotne dopełnienie dotychczasowych rozpoznań, ponieważ zarysowuje ona zarówno obszerny kontekst tej twórczości, jak i przyczynia się do usytuowania tego pisarstwa nie t

Anioł Ślązak Mickiewicza

Anioł Ślązak Mickiewicza

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.79 zł

-15%

Rozprawa Anioł Ślązak Mickiewicza prezentuje różne przejawy obecności wrocławskiego mistyka w twórczości autora Dziadów. Zawiera studium o miejscach w poezji Mickiewicza zainspirowanych lekturą wrocławskiego poety, który budzi w Polsce i na świecie niesłabnące zainteresowanie. Kondensacja myśli w a

Problematyczny status prawdy w polityce

Problematyczny status prawdy w polityce

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

„Książka Doroty Sepczyńskiej podejmuje bardzo ciekawy i niezwykle ważny problem prawdy w polityce i życiu społecznym. Zagadnienie to (…) na gruncie polskim jest (…) ciągle słabo rozpoznane i zupełnie nieprzebadane. (…) Biorąc pod uwagę wszystkie walory książki, można z pełną odpowiedzialnością reko

Poza horyzontem

Poza horyzontem

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Prezentowana publikacja jest próbą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące włączania osobistego doświadczenia w praktykę interpretacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia religijnego i wiary. Zderzenie ze sobą praktyki interpretacyjnej z deklaracją wiary wskazuje z jednej strony na „wspó...