Kategoria - Edukacja

Czujesz tak, jak myślisz

Czujesz tak, jak myślisz

Autorzy:

Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.48 zł

-23%

Czujesz tak, jak myślisz to pasjonujące i odkrywcze źródło materiałów do praktycznego wykorzystania w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Przedstawione rozwiązania były udoskonalane przez samego autora i wielokrotnie wypró...

Don Kichot z La Manczy

Don Kichot z La Manczy

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo MG

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.43 zł

-30%

Największe dzieło hiszpańskiego satyryka i poety Miguela de Cervantesa. Don Kichot z La Manczy zwany także Rycerzem Ponurego Oblicza to pięćdziesięcioletni szlachcic, który pod wpływem literatury rycerskiej postanawia zostać błędnym rycer...

Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage'u

Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage'u

Autorzy:

Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.50 zł

-28%

Muzyka eksperymentalna jest naocznym świadectwem powstania powojennej anglo-amerykańskiej muzycznej tradycji związanej z muzyką i koncepcjami Johna Cage?a. Opublikowana w roku 1974, stała się klasycznym tekstem poświęconym radykalnej alter...

Społeczne konteksty edukacji medialnej

Społeczne konteksty edukacji medialnej

Autorzy:

Wydawnictwo: Katedra

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.88 zł

-29%

"Książka Społeczne konteksty edukacji medialnej zawiera wybrane teksty napisane przez studentów i pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowanych pedagogicznymi aspektami oddziaływań mediów na dzieci, ich wpływem...

Najciekawsze mity greckie

Najciekawsze mity greckie

Autorzy:

Wydawnictwo: Media Rodzina

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.85 zł

-35%

Kto to taki Minotaur? Jak powstał świat greckich bogów/ I dlaczego Dedal i Ikar potrafili latać? Książka ta porywa małych i dużych czytelników w ciekawy świat greckich mitów. Opowiada o Syzyfie i jego próbie przechytrzenia śmierci; o Ka...

Jak zostać pisarzem

Jak zostać pisarzem

Autorzy:

Wydawnictwo: Bukowy Las

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.16 zł

-34%

Innowacyjny na polskim gruncie poradnik dla wszystkich adeptów sztuki pisania jest pracą zbiorową, w której specjaliści przedstawiają podstawy wiedzy niezbędnej przy tworzeniu tekstów prozatorskich. W książce mowa jest o strukturze utworu l...

Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie

Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.82 zł

-27%

Ze wstępu: We dwóch czy trzech stuleciach, kończących erę starożytną, i w kilku, rozpoczynających nową, w całym, rzec można, owoczesnym świecie dziejowym, powstawał i rozpowszechniał się pewien rodzaj utworów, ważnych zarówno dla swej treści, jak i pochodzenia. Treść – jak wszystkich celniejszy...

Objawienia Najświętszej Maryi Panny W Gietrzwałdzie. Ze źródeł autentycznych

Objawienia Najświętszej Maryi Panny W Gietrzwałdzie. Ze źródeł autentycznych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.84 zł

-27%

Objawienia w Gietrzwałdzie – seria jedynych zatwierdzonych przez Kościół objawień w Polsce, które wydarzyły się we wsi Gietrzwałd (na Warmii) w roku 1877, kiedy to od 27 czerwca do 16 września, na przykościelnym klonie, Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom. Objawienia były badane przez wł...

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.60 zł

-35%

Ze wstępu: Grzech ma to do siebie, że nie mówi nigdy: „Dosyć, poprzestań”, lecz ciągnie, niejako gwałtem porywa człowieka za sobą i w coraz większą wtrąca go przepaść nieprawości. Z grzechem dzieje się podobnie jak z lawiną. Grzesznikowi zdaje się zawsze, że ten grzech, który popełnia, to jeszc...

Do czego służy żaba?

Do czego służy żaba?

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.75 zł

Jak możliwe jest istnienie jakiejkolwiek struktury we Wszechświecie? Dlaczego w niektórych przypadkach struktura rzeczywiście samoistnie powstaje, i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby się to stało? Czy i w jaki sposób stopień złożoności struktury i związana z nim ilość informacji może sp...

STO LAT POLSKIEJ OŚWIATY (1918–2018)

STO LAT POLSKIEJ OŚWIATY (1918–2018)

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.65 zł

-12%

Oddajemy w ręce Czytelnika książkę, powstałą z inicjatywy pracowników Katedry Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ta publikacja jest zbiorowym wysiłkiem historyków wychowania, i nie tylko, którzy odpowiedzieli na nasz apel o nadsyłanie tekst...

Warsztaty badawcze doktorantów. Między teorią a praktyką metodologiczną

Warsztaty badawcze doktorantów. Między teorią a praktyką metodologiczną

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.00 zł

Teksty, składające się na niniejszą publikację, zostały przygotowane w zdecydowanej większości przez adeptów studiów pedagogicznych (magistrów, doktorantów) Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz uczestników konferencji z innych ośrodków naukowych w Polsce. Autorzy tekstów - zgodnie z przyjętym zm...

Słownik polszczyzny XIX wieku. Rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje

Słownik polszczyzny XIX wieku. Rejestr jednostek, konteksty, lokalizacje

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.00 zł

-14%

Publikacja jest zapowiedzią większej pracy (i zarazem swego rodzaju manifestem leksykograficznym) nt. XIX-wiecznego słownictwa polskiego. Lata 1801-1900 w dotychczasowej literaturze przedmiotu są opisane słabo, niedokładnie, m.in. ze względu na nadmierną wagę, jaką leksykografowie tradycyjnie p...

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.89 zł

-12%

Mamy nadzieję, że przedstawione w publikacji treści okażą się inspirujące dla praktyków, badaczy, a także studentów pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki czy polityki społecznej. Mamy świadomość, że książka nie wyczerpuje złożonej problematyki zarysowanych tu kwestii/problemów społecznych. Tr...

WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE Teraźniejszość – Przyszłość

WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE Teraźniejszość – Przyszłość

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.37 zł

-12%

Zachodzące obecnie w Polsce zmiany w zakresie procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem, skłaniają do refleksji nie tylko na temat samych trendów, lecz także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych. Pub...

Rodziny bezdomnych matek. Charakterystyka i działania pomocowe

Rodziny bezdomnych matek. Charakterystyka i działania pomocowe

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.13 zł

-12%

Tematyka prezentowanej książki koncentruje się na sytuacji kobiet, matek, które z różnych względów, w pojedynkę wychowują dziecko/dzieci. Nie dotyczy ona jednak wszystkich samotnych matek, ale ich szczególnej części – pozbawionych własnego, bezpiecznego schronienia, zamieszkujących domy – insty...

NORMA I ZABURZENIA KOMUNIKACJI JEZYKOWEJ W KONTEKSCIE EDUKACYJNYM

NORMA I ZABURZENIA KOMUNIKACJI JEZYKOWEJ W KONTEKSCIE EDUKACYJNYM

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.89 zł

-12%

Prezentowana monografia stanowi nawiązanie do konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2016 roku. Było to kolejne spotkanie osób, którym bliskie są zagadnienia z pogranicza językoznawstwa, logopedii, psychologii, pedagogiki i dydaktyki...

Pedagogika dialogu. Pomiędzyw intersubiektywnejprzestrzeni edukacji

Pedagogika dialogu. Pomiędzyw intersubiektywnejprzestrzeni edukacji

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.89 zł

-12%

„Przedstawiony do recenzji tom jest przykładem owocnego dyskursu wielu naukowców, kolejną próbą odczytania ludzkiego fenomenu, jakim jest dialog, jego różnych konceptualizacji i możliwości doświadczania. Jest to bogate treściowo, wieloautorskie opracowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teo...

RODZEŃSTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ w drodze od osamotnienia do zaradności, zrozumiałości i sensowności

RODZEŃSTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ w drodze od osamotnienia do zaradności, zrozumiałości i sensowności

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.79 zł

Tematyka pracy mieści się w obszarze poszukiwań badawczych głównie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Mając to na uwadze, autorka starała się omówić tu podstawowe problemy dotyczące rodziny jako środowiska wychowawczego, w tym poczucia osamotnienia i koherencji u rodzeństwa osób z ni...

Rozwojownik. Inspirujący poradnik rozwoju osobistego i szczęścia

Rozwojownik. Inspirujący poradnik rozwoju osobistego i szczęścia

Autorzy: ·

Wydawnictwo: GWP dla dzieci

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.90 zł

• Zależy Ci na tym, by Twoje życie wypełniały uważność, radość i szczęście? • Szukasz inspiracji do własnego rozwoju? • Pragniesz wprowadzić zmiany w swoim życiu i trzymać się ich konsekwentnie? • Brakuje ci motywacji i pomysłu, jak to zrobić? • Chcesz maksymalnie wykorzystywać każdy dzień?...

Edukacja artystyczna w twórczej komunikacji

Edukacja artystyczna w twórczej komunikacji

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.00 zł

-14%

Publikacja jest próbą pokazania edukacji artystycznej w twórczej komunikacji z perspektywy praktyków teatru i filmu rosyjskiego. Przywołane zostają opinie i poglądy znamienitych twórców ‒ reżyserów, aktorów, tancerzy, śpiewaków, którzy często sami będąc pedagogami, kształtowali w swoich uczniac...

Sławne przysłowia i cytaty w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

Sławne przysłowia i cytaty w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

Autorzy:

Wydawnictwo: Bogulandia

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.06 zł

-20%

Sławne przysłowia i cytaty w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski na każdy dzieńKsiążka zawiera około 1000 wybranych myśli, powiedzeń oraz przysłów angielskich z tłumaczeniem na język polski. Ułożono je alfabetycznie i wzbogacono zabawnymi rysunkami. Ich lektura wzbogaci każdego, a...

Potrawy z cielęciny

Potrawy z cielęciny

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.25 zł

-31%

Poradnik kulinarny „Potrawy z cielęciny” autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej (publikującej w międzywojennej Polsce pod pseudonimem „Pani Elżbieta”) to jedna z wielu niezwykle wartościowych książek kucharskich. Poradnik ten zawiera 70 przepisów na smaczne i łatwe do wykonania potrawy z mięsa. Są to...

Nalewki i likiery

Nalewki i likiery

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.25 zł

-27%

Poradnik kulinarny „Nalewki i likiery” autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej (publikującej w międzywojennej Polsce pod pseudonimem „Pani Elżbieta”) to jedna z wielu niezwykle wartościowych książek kucharskich. Poradnik ten zawiera 70 przepisów na smaczne i łatwe do wykonania nalewki i likiery – m.in....

Jedz ryby. Przepisy przyrządzania karpia i innych ryb słodkowodnych.

Jedz ryby. Przepisy przyrządzania karpia i innych ryb słodkowodnych.

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.57 zł

-29%

Poradnik kulinarny „Jedz ryby” autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej (publikującej w międzywojennej Polsce pod pseudonimem „Pani Elżbieta”) to jedna z wielu niezwykle wartościowych książek kucharskich. Poradnik ten zawiera 24 przepisy na smaczne i łatwe do wykonania potrawy z ryb słodkowodnych – karp...

Drób – sposoby przyrządzania

Drób – sposoby przyrządzania

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-28%

Poradnik kulinarny „Drób – sposoby przyrządzania” autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej (publikującej w międzywojennej Polsce pod pseudonimem „Pani Elżbieta”) to jedna z wielu niezwykle wartościowych książek kucharskich. Poradnik ten zawiera 60 przepisów na smaczne i łatwe do wykonania potrawy z drob...

Konfitury, kompoty i inne konserwy owocowe

Konfitury, kompoty i inne konserwy owocowe

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-28%

Poradnik kulinarny „Konfitury, kompoty i inne konserwy owocowe” autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej (publikującej w międzywojennej Polsce pod pseudonimem „Pani Elżbieta”) to jedna z wielu niezwykle wartościowych książek kucharskich. Poradnik ten zawiera 75 przepisów na smaczne i łatwe do wykonania...

100 postnych i jarskich dań

100 postnych i jarskich dań

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-28%

Poradnik kulinarny „100 postnych i jarskich dań” autorstwa Elżbiety Kiewnarskiej (publikującej w międzywojennej Polsce pod pseudonimem „Pani Elżbieta”) to jedna z wielu niezwykle wartościowych książek kucharskich. Poradnik ten zawiera 100 przepisów na smaczne i łatwe do wykonania potrawy jarski...

Czego chce współczesna kobieta?

Czego chce współczesna kobieta?

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.60 zł

Antologii tekstów poświęconych problematyce kobiecej z przełomu XIX i XX wieku, za tytuł posłużyło pytanie, które nigdy nie straci na aktualności: „Czego chce współczesna kobieta?” - artykuł, w którym próbowano rozstrzygnąć to zagadnienie ukazał się w „Kurierze Łódzkim” z 1908 r. Próbowano w ni...

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.40 zł

Niniejsza książka jest efektem kilkuletniej pracy autorki nad bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w Polsce. Natężenie promieniowania słonecznego mierzone przy powierzchni Ziemi zmienia się w czasie i przestrzeni. Dzieje się tak na skutek działania czynników naturalnych oraz narastającej działal