Kategoria - Edukacja

Pod grą

Pod grą

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Choć Anna Kałuża zajmuje się poezją, to jej sposób rozumienia wierszy odwołuje się do szerszych ujęć budowanych na gruncie estetyki. Estetyki nowocześnie pojętej, operującej nie tyle kategorią autonomicznego dzieła, ile szeroko pojętego artefaktu estetycznego czy nawet – samą kategorią estetycz...

Arendt i Heidegger

Arendt i Heidegger

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

W intelektualnej relacji Martina Heideggera i Hannah Arendt – jednych z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku – uwidaczniają się najistotniejsze zwroty w najnowszej filozofii oraz historii Zachodu: dramat totalitaryzmu, rozpad tradycyjnych kategorii metafizycznych i politycznych, konieczność m

Biserka

Biserka

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

Opowieść o celibacie. O zakonie tłumaczy. Biserka Rajčić, była przez pięćdziesiąt lat notariuszem polskiej literatury. Adwokatem, gońcem, tłumaczem przysięgłym. Przerywa milczenie, po pięćdziesięciu latach w cieniu autorów, których przekłada i spraw o których pisze. Serbka. Laureatka nagrody „Tr

Leśmian międzynarodowy - relacje kontekstowe

Leśmian międzynarodowy - relacje kontekstowe

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Rozprawa dr Żanety Nalewajk poświęcona jest komparatystycznej lekturze dzieła Bolesława Leśmiana, co bez wątpienia stanowi bardzo istotne dopełnienie dotychczasowych rozpoznań, ponieważ zarysowuje ona zarówno obszerny kontekst tej twórczości, jak i przyczynia się do usytuowania tego pisarstwa nie t

Anioł Ślązak Mickiewicza

Anioł Ślązak Mickiewicza

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.79 zł

-15%

Rozprawa Anioł Ślązak Mickiewicza prezentuje różne przejawy obecności wrocławskiego mistyka w twórczości autora Dziadów. Zawiera studium o miejscach w poezji Mickiewicza zainspirowanych lekturą wrocławskiego poety, który budzi w Polsce i na świecie niesłabnące zainteresowanie. Kondensacja myśli w a

Problematyczny status prawdy w polityce

Problematyczny status prawdy w polityce

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

„Książka Doroty Sepczyńskiej podejmuje bardzo ciekawy i niezwykle ważny problem prawdy w polityce i życiu społecznym. Zagadnienie to (…) na gruncie polskim jest (…) ciągle słabo rozpoznane i zupełnie nieprzebadane. (…) Biorąc pod uwagę wszystkie walory książki, można z pełną odpowiedzialnością reko

Poza horyzontem

Poza horyzontem

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Prezentowana publikacja jest próbą odpowiedzi na wątpliwości dotyczące włączania osobistego doświadczenia w praktykę interpretacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia religijnego i wiary. Zderzenie ze sobą praktyki interpretacyjnej z deklaracją wiary wskazuje z jednej strony na „wspó...

Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia

Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia

Autorzy:

Wydawnictwo: Helion

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.92 zł

Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia Matematyka jest częścią naszego świata. Jest nieodłącznie związana z naszym sposobem myślenia i rozumienia rzeczywistości. Matematyka to nauka, której techniki i narzędzia zostały wypracowane przez setki lat sumiennej pracy i dyskusji....

Biologia dla bystrzaków. Wydanie II

Biologia dla bystrzaków. Wydanie II

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Septem

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.92 zł

Prosty i szybki sposób na zrozumienie podstaw biologii Trzymany przez Ciebie przyjazny przewodnik odpowie na wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania istot żywych, od poziomu cząsteczkowego po cały organizm, od komórki po ekosystem. Książka jest napisana przejrzystym językiem oraz wypełniona po

Angielski dla bystrzaków

Angielski dla bystrzaków

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Septem

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.92 zł

Dowiedz się, jak: szlifować swój angielski bez pomocy nauczyciela zacząć pewnie mówić po angielsku w miejscu pracy i poza nim poprawnie stosować reguły gramatyczne i doskonalić wymowę Szlifuj angielski od samych podstaw Chcesz pokonać opór przed mówieniem po angielsku i potrzebuje

Retoryka wzniosłości w dziele literackim

Retoryka wzniosłości w dziele literackim

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.50 zł

-15%

Książka jest pierwszą monografią historii pojęcia wzniosłości. Omawia teorie wzniosłości Pseudo-Longinosa, Boileau, Burke'a, Kanta, Schillera, Hegla, Schopenhauera, Vischera, Nietzschego, Lyotarda i innych. Podaje również teorię retoryki wzniosłości w dziele literackim, tzn. odpowiada na pytanie ja

Studia z leksykografii historycznej

Studia z leksykografii historycznej

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Niniejsza książka jest efektem kilkuletnich studiów nad dawnymi słownikami języka polskiego. Obejmuje ona przede wszystkim studia materiałowe nad historycznymi dykcjonarzami w ujęciu porównawczym, także z uwzględnieniem danych statystycznych. Studium gromadzi informacje do tej pory nie znane, dotyc

Przekaz digitalny

Przekaz digitalny

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Nie ulega wątpliwości, że wraz z tomem „Przekaz digitalny” otrzymujemy nie tylko całość oryginalnie zaprojektowaną i umiejętnie zrealizowaną, ale także wizję nowocześnie uprawianego medioznawstwa budowaną na fundamencie semiotyki. (Prof. dr hab. Marek Hendrykowski)

Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim

Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.89 zł

-15%

Niniejsza publikacja stanowi prezentację wyników badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach na reliktach mostu tzw. „poznańskiego”, tj. mostu łączącego gród na Ostrowie Lednickim z dawnym traktem lądowym w kierunku Poznania. Badania te prowadzone przez Zakład Archeol...

Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena

Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

[…] recenzowana książka świadczy, że jej autorka, p. Beata Garlej, znakomicie rozumie nie tylko samą koncepcję warstw dzieła literackiego, ale też uwzględnia zróżnicowanie i rozległość kontekstów tej koncepcji. […] Chciałbym jednak podkreślić przede wszystkim duże zalety naukowe recenzowanej książk

Przeszłość praktyczna

Przeszłość praktyczna

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Przeszłość praktyczna to kolejny tom antologii tekstów uznanego za najwybitniejszego teoretyka historii w świecie anglojęzycznym, amerykańskiego badacza teorii i historii historiografii - Haydena White’a. Po wydanej przez Universitas w 2000 roku Poetyce pisarstwa historycznego (red. Ewa Domańska i

Ślady, zerwania, powroty...

Ślady, zerwania, powroty...

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Refleksja metafizyczna stanowi niewątpliwie jedno z najważniejszych pól problemowych sztuki w ogóle, a literatury w szczególności. Jej naukowy opis wydaje się dlatego niezbędny i dobrze się stało, że powstała kolejna – ciekawa i ważna – książką na ten temat. [Jej] autorzy […] postanawiają przebadać

Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana

Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

Monografia Marty Skwary jest zarówno próbą doprecyzowania języka teoretycznego stosowanego do badania przekładów w kulturze narodowej, jak i wszechstronną analizą i interpretacją funkcjonowania wierszy Walta Whitmana w kulturze polskiej. Wychodząc od dobrze znanej w translatologii formuły „seri...

Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945–1989

Antologia polskiej myśli politycznej w latach 1945–1989

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

Dokonany wybór może budzić kontrowersje, nie wynika wszakże z preferencji ideowych autorów. Staraliśmy się zachować zasadę sine irea et studio. Część tekstów ma charakter kontekstualny, ale dołożyliśmy starań, aby zamieścić przede wszystkim wypowiedzi o charakterze programowym. Poszczególne teksty

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Tom Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami prezentuje dwadzieścia pięć rozpraw badaczy wywodzących się z polskich i rosyjskich ośrodków rusycystycznych. Umieszczone w tomie studia układają się w pięć zasadniczych bloków tematycznych poświęconych kolejno: tematyce języka w przes

Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży

Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

Któż z nas w dzieciństwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytelników. Niezaprzeczalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: intersujące kreacje bohaterów literackich, doskonała znajomość p

Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej

Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

Jak na recepcję twórczości Hansa Christiana Andersena wpłynęły konteksty literackie, wydawnicze, pedagogiczne towarzyszące wprowadzaniu jej w polską kulturę na przełomie XIX i XX w.? Które wątki dzieł i biografii wielkiego Duńczyka są żywotnym źródłem inspiracji artystycznej? Jaki Andersen objawia

Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni - o literaturze i sztuce Młodej Polski

Okruchy melancholii. Przybyszewski i inni - o literaturze i sztuce Młodej Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

W literaturze i sztuce polskiego modernizmu, obok postaci melancholików, przywoływanych najczęściej w procesach repetycji dawnych, głównie romantycznych, wzorców (np. Hamleta, Don Kichota, rzadziej – w tym znaczeniu – Ikara, Don Juana), pojawiła się problematyka amor vacui, przestrzeni nasyconej em

Korespondent Witkacy

Korespondent Witkacy

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

„Uważam ten zniuansowany, wielowymiarowy portret Witkacego korespondenta, ujmujący go zarówno w kategoriach jednostkowej formuły podmiotowej, jak i w kategoriach wariantu modelu podmiotowości nowoczesnej, za największe – a wybitne w profesjonalnej skali – osiągnięcie poznawcze autorki. Do innych wa

Klucze do kultury

Klucze do kultury

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

POLONICA LEGUNTUR. Literatura polska w krajach języka niemieckiego. Tom 17 W polu zainteresowania berlińskiego polonisty znajduje się literatura polska obydwu minionych stuleci, od Mickiewicza i Słowackiego po twórców nam współczesnych, z Tadeuszem Różewiczem na czele. Amerykański filozof i komp

Ktoś spoza planety

Ktoś spoza planety

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

Edward Stachura jest najbardziej interesującym i najpopularniejszym poetą młodego pokolenia w Polsce. Książka „Ktoś spoza planety” ma charakter wspomnieniowy. Obejmuje moje spotkania i dyskusje z Edwardem Stachurą, zawiera także obszerną korespondencje z lat 1973-1979. Stachurę poznałam w 1973 roku

Kod YouTube

Kod YouTube

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.18 zł

-15%

Rola Internetu w życiu społecznym poddawana jest analizie z różnych perspektyw. Z jednej strony badacze podkreślają znaczenie interakcji online i fakt uwolnienia jednostki przez nowe technologie komunikacyjne od ograniczeń fizycznych i czasowych w ich nawiązywaniu oraz możliwość kreowania w ten spo

Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu

Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.84 zł

-15%

Palimpsest, to słowo-klucz do Pałuby, które pojawiając się w podtytule Snów Marii Dunin Karola Irzykowskiego, metaforycznie wyraża zasadę rządzącą kompozycją jednej z najwybitniejszych polskich powieści XX wieku i zarazem otwiera ją na nowe odczytania. To zachęta do przebicia się przez wierzchnie w

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX

Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na rok pański MDCLXXXIX

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.00 zł

Monografia Pani Prof. dr hab. Elizy Małek pt. Marcina Stanisława Słowakowica Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich na Rok Pański MDCLXXXIX. Próba rekonstrukcji stanowi ważny przyczynek zarówno do wiedzy na temat polskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku, jak i do XVII-wiec

Mój ojciec mój przyjaciel

Mój ojciec mój przyjaciel

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Element

Kategorie: Inne · Edukacja · Poradniki

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.50 zł

-28%

Dobrze wiemy, że przemoc, lekkomyślność i zuchwalstwo są przekazywane z rodziców na dzieci. Jednak odnosi się to także do takich umiejętności, jak uważność, empatia, szacunek, a nawet czerpanie przyjemności i radości z życia – umiejętności, które są słabo widoczne we współczesnych społeczeństwach,