Kategoria - Edukacja

Błędy w myśleniu

Błędy w myśleniu

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Inspiracją do powstania„Błędów w myśleniu” - drugiej części wydanej w 2015 roku „Sztuki myślenia - było głębokie przeświadczenie autorki, że dopiero świadoma wiedza o błędach, do których mają skłonność wszyscy ludzie, może uchronić przed ich popełnianiem. W obecnym świecie błędy myślenia wykorz...

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Sztuka i wychowanie w XXI wieku. W poszukiwaniu zagubionej teorii sztuki życia i sztuki w wychowaniu

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne · Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.12 zł

-18%

Praca pomyślana jest i zrealizowana w sposób kompetentny i ciekawy. Tytuł zapowiada ujęcie wielostronne, a zarazem prospektywne, musi więc budzić zainteresowanie wzmocnione nieco intrygującym podtytułem, odwołaniem do „sztuki życia” powiązanej ze sztuką rozumianą konwencjonalnie i pedagogicznie...

Polski wiek świateł. Obszary swoistości

Polski wiek świateł. Obszary swoistości

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Tematem książki jest oświecenie polskie w kontekście zjawisk i tendencji charakterystycznych dla Europy (a w szczególności Francji) XVIII wieku. Autorka analizuje piśmiennictwo polskie tego okresu; poruszając się w kręgu zagadnień, takich jak: uniwersalizm i rodzimość, pojmowanie utopii, stosun...

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Kiedy czuję się Francuzem? Dlaczego jestem Algierką? Czy zależy to od dzielnicy, w której mieszkam, i zawodu, który wykonuję? Jakie znaczenie ma przeszłość francusko-algierska i percepcja islamu we Francji? Jakie są codzienne relacje między francuskością a algierskością? Na te i podobne pytania...

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

Książka składa się z 13 części, których autorami są pracownicy naukowi z ośrodków akademickich związanych z dorzeczem Wisły. Najwięcej uwagi poświęcono aktualnym problemom dotyczącym reżimu hydrologicznego Wisły, w tym zwłaszcza niżówkom oraz zmienności przepływu. Omówiono także zagadnienia zwi...

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.60 zł

Monografia zawiera teksty o tematyce glottodydaktycznej poświęcone w głównej mierze rozwojowi dydaktyki języka polskiego jako obcego, prezentacji tradycyjnych i nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, problemom, jakie współczesna sytuacja geopolityczna stawia przed glottodyda...

Zaburzona epoka

Zaburzona epoka

Autorzy:

Wydawnictwo: UAM

Kategorie: Edukacja · Popularnonaukowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 46.74 zł

Jak pisać, żeby czytali?

Jak pisać, żeby czytali?

Autorzy:

Wydawnictwo: Cztery Głowy

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.00 zł

-12%

Artur Jabłoński, ekspert w dziedzinie copywritingu, odkrywa tajemnicę dobrego pisania. Dobrego - czyli takiego, które przekaże czytelnikowi to, co chcesz mu przekazać. Z tytułu „Jak pisać, żeby czytali?” dowiesz się między innymi: jak ludzie czytają, na które elementy zwracać szczególną uwagę,...

Naucz się uczyć

Naucz się uczyć

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Cztery Głowy

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.50 zł

-90%

Polskie wydanie doskonałego poradnika autorstwa Sebastiana Leitnera — twórcy systematyki psychodydaktycznej, bazującej na nauce z kartoteki. Poradnik prezentuje szereg praktycznych wskazówek i ćwiczeń dzięki którym można szybko, trwale i skutecznie opanować materiał, którego należy nauczyć się...

Opakowania a środowisko

Opakowania a środowisko

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieni

Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i zadania

Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i zadania

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.00 zł

Niniejszy podręcznik dostosowany jest do obowiązujacego na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej programu wykładu z analizy matematycznej II. Przedstawione są w nim wybrane elementy teorii równań rózniczkowych zwyczajnych oraz przykłady ich zastosowań w naukach ekonomicznych i przyr...

Chemia żywności Tom 2

Chemia żywności Tom 2

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 47.40 zł

-40%

Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, dodatków i zanieczyszczeń żywności, a także o biochemicznych i chemicznych reakcjach zachodzących w surowcach oraz produktach żywnościowych w czasie przechowywania i przetwarzania. Zajmuje się również wpływem składników, doda

Chemia żywności Tom 1

Chemia żywności Tom 1

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 47.40 zł

-40%

Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, dodatków i zanieczyszczeń żywności, a także o biochemicznych i chemicznych reakcjach zachodzących w surowcach oraz produktach żywnościowych w czasie przechowywania i przetwarzania.   Zajmuje się również wpływem składnik

Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014

Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

W warunkach ocieplania się klimatu i coraz silniejszej antropopresji obserwowane są istotne zmiany przebiegu zjawisk lodowych. W pracy podjęto temat transformacji lodowego reżimu Wisły na jej odcinku od ujścia Narwi do Tczewa. Analiza objęła m.in.: czas trwania zjawisk lodowych i pokrywy lodowe...

Dieta Mind

Dieta Mind

Autorzy:

Wydawnictwo: M

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.34 zł

-16%

Co roku „dieta mind” znajduje się w czołówce rankingu najzdrowszych diet, tworzonym przez lekarzy – dietetyków, diabetologów, psychologów. Jej pierwotnym zadaniem miało być przede wszystkim wzmocnienie układu nerwowego i sprawności umysłu, jednak ku zaskoczeniu lekarzy pozytywnie wpłynęła na funkcj

Układanie dramatu. Rzecz o "Nie-boskiej komedii"

Układanie dramatu. Rzecz o "Nie-boskiej komedii"

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Układanie dramatu. Rzecz o „Nie-Boskiej komedii” jest uporządkowanym zbiorem studiów, z których każde pozostaje odrębną lekturą dramatu zogniskowaną wokół motywu (grupy motywów), elementu lub fragmentu tekstu, jakości, gatunku czy relacji intertekstualnych. Książka nie jest klasyczną monografią...

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 1 Politics / T. 1 Polityka

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 1 Politics / T. 1 Polityka

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

I am presenting a book that shows various aspects of the functioning of the Muslim world, mainly in the modern day although a few texts also discuss history. Political, social, literary and cultural phenomena are analysed because, despite wars and conflicts, Muslims do create new positive value...

Kategoria integralności w edukacji

Kategoria integralności w edukacji

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Kategoria integralności może być różnie rozumiana. Autorzy tekstów zamieszczonych w tomie opierają się na koncepcji Kena Wilbera AQAL. Głównymi jej składowymi są koncepcja Czterech Ćwiartek, ujmująca w sposób systemowy rzeczywistość i pozwalająca analizować związki między różnymi jej fenomenami...

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 2 Society / T. 2 Społeczeństwo

The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Vol. 2 Society / T. 2 Społeczeństwo

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.80 zł

I am presenting a book that shows various aspects of the functioning of the Muslim world, mainly in the modern day although a few texts also discuss history. Political, social, literary and cultural phenomena are analysed because, despite wars and conflicts, Muslims do create new positive value...

Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Mistrzowie i uczniowie. Kształtowanie warsztatu, osobowości i postaw współczesnego artysty

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

-10%

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej...

Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany

Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.92 zł

-16%

Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytywany, to książka wyjątkowa ze względu na nowatorski koncept wpisania myśli i idei korczakowskich w dyskurs o dzieciństwie w pryzmacie wybranych aspektów wielokulturowości. To odniesienie korczakowskiego ducha do problemów

Rilke poetów polskich

Rilke poetów polskich

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.20 zł

Na tle recepcji europejskiej odbiór Rilkego wśród poetów polskich to jednak zjawisko bezprecedensowe. Spojrzenie na rodzimą poezję przez pryzmat lektury klasyka poezji światowej stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny „polskiego fenomenu”.

Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku

Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

Uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie terytorialnym odtwarzała samorząd na poziomie gminy. Od tego momentu stał się on istotnym elementem ładu ustrojowego, zgodnym zresztą z polską tradycją. W 1995 roku Adam Bień, ostatni z żyjących sądzonych w procesie szesnastu, mówił, że „nadzieja Pol

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.80 zł

Dzieje różnorodnych pod względem wyznania, pochodzenia czy języka społeczności zamieszkujących niegdyś region kujawsko- pomorski są od dawna przedmiotem badań historyków z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesują one także i tych mieszkańców województwa, którzy z szacunkiem i zacieka

MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV

MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Helion

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 39.20 zł

Modeluj, rozwiązuj problemy i wizualizuj wyniki z MATLAB-em i Simulinkiem! Wykonaj złożone obliczenia i wykresy bez programowania Poznaj składniki pakietu MATLAB, przygotuj niezawodne i łatwe w użytkowaniu programy Napisz przyjazne aplikacje App z interfejsem graficznym użytkownika Pozn

Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich. Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie - tom II

Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich. Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie - tom II

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.75 zł

-18%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Z przemowy: Pragnąć zastąpić tak u nas rozpowszechnione Almanachy Gotajskie wydawnictwem polskim, ułożyłem niniejszy „Almanach błękitny”, który zawiera na sposób ogólnoeuropejsk...

Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich. Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie - tom I

Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich. Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie - tom I

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.58 zł

-20%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Z przemowy: Pragnąć zastąpić tak u nas rozpowszechnione Almanachy Gotajskie wydawnictwem polskim, ułożyłem niniejszy „Almanach błękitny”, który zawiera na sposób ogólnoeuropejsk...

Świat antyczny a my

Świat antyczny a my

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.98 zł

-36%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Świat antyczny a my: (osiem wykładów, wygłoszonych na uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901). Tadeusz Stefan Zieliński, pseud. Eheu (1859-1944) – polski historyk kultury, filol

Chrześcijaństwo starożytne, a filozofia rzymska

Chrześcijaństwo starożytne, a filozofia rzymska

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.55 zł

-36%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu REPRINT. Od Autora: „To samo ziarnko nauki Chrystusowej siali apostołowie Ewangelii po całym obszarze cesarstwa rzymskiego, ale niejednakowa była ruń, jaka z biegiem stuleci wyrosła z teg

Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny

Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.91 zł

-36%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu Scharakteryzowanie ruchu, który bynajmniej nie zanikł, a jedynie zmienił formę i wciąż dzieje się przed naszymi oczami jest trudne, a trudność polega na tym, że prowodyrzy tegoż ruchu dok