Kategoria - Edukacja

Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Mirosław Strzyżewski - historyk literatury i edytor, kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK, autor książek: „Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego” (1994), „Michał Podczaszyński. Zapomniany romantyk” (1999), „Maurycy Mochnacki. Rozprawy literackie” (2000; 2 wyd....

Odmienność w kulturze

Odmienność w kulturze

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Książka stanowi interdyscyplinarną refleksję nad problemem odmienności w kulturze. Składa się z pięciu części, w których oświetlone zostały różne oblicza odmienności oraz konteksty, w jakich się ona objawia: etniczny, historyczny, lingwistyczny, religijny, artystyczny oraz społeczny. Atutem ksi...

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.59 zł

-17%

Przedmiotem refleksji teoretycznej oraz badań empirycznych w prezentowanej pracy jest kategoria twórczych transgresji. Słowo „transgresja”, wprowadzone do psychologii przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, których nadrzędnym celem jest przekraczanie granic możliwości c...

Ku rzeczom niebłahym

Ku rzeczom niebłahym

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.80 zł

-10%

Za najkrótszą charakterystykę naszego tomu można chyba uznać tytuł otwierającego go artykułu – Kilka myśli na Jubileusz Profesor Jadwigi Puzyniny. Myśli na jubileusz 90-lecia to po części myśli o samej Jubilatce: o Jej roli w życiu naukowym, o Jej zasługach dla polskiej kultury, a także – o wie...

Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.90 zł

-88%

W książce omówiono teorię, budowę, obliczenia i projektowanie rozpylaczy o przepływie zawirowanym tj. wirowych, pneumatycznych o przepływie zawirowanym oraz pęcherzykowo-wirowych. Zaprojektowanie rozpylacza wiąże się z przemyśleniem, naszkicowaniem i wybraniem konkretnej konstrukcji, przy czym...

Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?

Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.20 zł

Autorzy monografii wyrażają nadzieję, że analizy i refleksje zawarte w tomie staną się zaczynem do debaty o kształcie prospołecznego modelu aktywizacji i szansach jego upowszechnienia w naszym kraju, ale także do oceny dotychczas prowadzonych działań aktywizujących. Innymi słowy, autorzy podejm...

Kobiece dwudziestolecie 1918–1939

Kobiece dwudziestolecie 1918–1939

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.20 zł

Niniejsza publikacja – Kobiece dwudziestolecie 1918–1939 – mieści się we wciąż niedostatecznie obecnym, „praktycznym” nurcie studiów feministycznych i rekonstrukcji historii kobiet. Zbiór artykułów na tematy kobiece w głównej mierze jest przywracaniem znaczących postaci i działań kobiet, nie za...

Słownik ortograficzny PWN

Słownik ortograficzny PWN

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.80 zł

-40%

Słownik zawiera blisko 50 000 haseł, w tym ponad 1 000 nowych. Są wśród nich słowa najnowsze (anime, biletomat, bloger, dissować, dżihadysta, elektrośmieć, etka, fejk, himalaje, hejterski, hipsterka, lajkować, niekapek, owatować, real, start-up, ściema, wiral), warianty słów (bluff - blef; filung -

Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu

Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.80 zł

Książka opowiada o uwodzicielskiej sile dźwięków zorganizowanych w muzykę i o tym, że bardzo często człowiek poddaje się takiemu uwodzeniu, zarówno w sytuacjach publicznych, jak i w życiu codziennym, przy wykonywaniu domowych czynności. Istotne jest to, że poszukiwanie doznań estetycznych i emo...

Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela

Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.34 zł

-16%

Wśród właściwości, którymi charakteryzować powinien się współczesny, będący w stanie sprostać stawianym przed nim wymaganiom nauczyciel, pierwszoplanową pozycję zajmują bez wątpienia kompetencje interpersonalne. Szczególny na tle wielu innych zawodów charakter pracy nauczyciela – praca z uczniem, r

Warsztaty badawcze doktorantów - między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką

Warsztaty badawcze doktorantów - między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.97 zł

-16%

Wpisana z założenia w tę publikację eklektyczność będąca implikacją zarówno bogactwa refleksji autorów artykułów, jak i różnorodności metod i tematyk projektów badawczych, sprawia że może ona, w naszym przekonaniu, okazać się użyteczna, dla różnych grup odbiorców. Po pierwsze, mogą to być osoby, pr

Miasto Przestrzeń Tożsamość

Miasto Przestrzeń Tożsamość

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.80 zł

-87%

Problematykę książki wyznaczają relacje między trzema pojęciami i – co za tym idzie – koncepcjami teoretycznymi: tożsamością miasta, tożsamością mieszkańców oraz przestrzenią publiczną. W publikacji podjęto próbę uchwycenia elementów należących do specyficznych i dystynkcyjnych zasobów wiedzy,...

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 4

Opuscula Iaponica et Slavica Vol. 4

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.72 zł

-10%

Kolejny, czwarty już tom międzynarodowej serii japonistycznej zawiera 7 artykułów – 4 po rosyjsku (W. Ałpatowa o japońskiej tradycji lingwistycznej w odniesieniu do kategorii wyrazu, Jelizawiety Lewczenko o diachronicznej analizie nazw kolorów w japońszczyźnie, Anny Paniny o łączliwości japońskich

Organizacja Współpracy Islamskiej

Organizacja Współpracy Islamskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.29 zł

-14%

Należy stwierdzić, że prezentowana książka to jedyna jak do tej pory praca tak gruntownie przedstawiająca jedną z najważniejszych organizacji świata muzułmańskiego – Organizację Współpracy Islamskiej. […] Monografia ta jest bezbłędna pod względem merytorycznym, a wszystkie wyciągnięte przez Aut...

Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności

Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.13 zł

-14%

Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak globalizacja, transnarodowość współczesnych migracji i rozwój technik telekomunikacyjnych wpływają...

Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.98 zł

-14%

O przemianach polityki państwa w obszarze bezrobocia zwykło mówić się abstrakcyjnie i bezosobowo, analizując przepisy, statystyki i struktury organizacyjne. Autorka proponuje czytelnikom inne spojrzenie. Inspirując się badaniami street-level bureaucracy oraz francuską myślą krytyczną, patrzy na...

Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej

Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.50 zł

-87%

Prezentowany tom stanowi zbiór artykułów, których głównym bohaterem jest miasto. Pochylenie się nad przestrzenią miejską, jej funkcjonowaniem, sposobami jej doświadczania, postrzegania i ukazywania relacji pomiędzy różnymi aktorami społecznymi nie jest przypadkowe. Wybór ten uzasadniamy kilkoma prz

Migracje

Migracje

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.74 zł

-17%

Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji są zarówno ogólnie ujęte migracje zarobkowe czy studenckie, jak i skutki napływu fali uchodźców szukających azylu w różnych państwach. Globalizacja zachęciła wielu ludzi do większej mobilności i tworzenia grupy współczesnych dobrze wykształconych n...

Region jako kontekst zachowań politycznych

Region jako kontekst zachowań politycznych

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja · Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.44 zł

Laboratorium miłości

Laboratorium miłości

Autorzy:

Wydawnictwo: Fronda

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.85 zł

Kiedy zawieramy sakrament małżeństwa, z reguły wierzymy, że zawsze będzie fantastycznie. Będziemy wspaniałą rodziną, wychowamy wspaniałe dzieci bez żadnych trosk. Nasza miłość nigdy nie wygaśnie. Tak bywa. Ale najczęściej sprawa jest dużo bardziej skomplikowana… Nie dajemy Ci do ręki zbioru uniwers

Crossing Borders: An Exploration of Educational Technology in the U.S. and Poland

Crossing Borders: An Exploration of Educational Technology in the U.S. and Poland

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

The monograph has an original, interesting and correct structure that includes a comparative analysis of selected aspects of traditional education in the context of historical and modern digital media education. The cognitively important results of empirical research on phenomena and processes...

Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.60 zł

Praca dr Agaty B. Domachowskiej jest pierwszą monografią we współczesnej polskiej bałkanistyce, która w sposób gruntowny omawia działalność polityczną oraz ogólne społeczno-kulturalne przemiany Albańczyków żyjących na Bałkanach poza granicami Albanii. […] Największą zaletą tej pracy jest jej sy...

Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości

Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.80 zł

Analizując literaturę dotyczącą procesów zarządzania w organizacjach, zauważamy, że zasady i warunki sprawnego funkcjonowania organizacji takich jak przedsiębiorstwa rodzinne należą do mało rozpoznanych w Polsce, a wiedza o ich zachowaniach jest rozproszona. Mimo iż kluczowe procesy zarządzania...

Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego

Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

„Rzecz bowiem nie w tym – to główna teza tej monografii – żeby rozliczyć reżysera z jego praw i obowiązków wobec tekstu literackiego, tradycji i kultury, lecz aby znaleźć sposoby uważnej, naukowej analizy jego zabiegów na tekście i nie ulegając generalizacjom i pokusom łatwego osądu, dostrzec a...

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.49 zł

-17%

W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pedagogiką ich...

Teatr w działaniu – od juniora do seniora

Teatr w działaniu – od juniora do seniora

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

-10%

Publikacja Teatr w działaniu – od juniora do seniora, pomyślana jako poradnik metodyczny, przeznaczona jest dla polonistów, animatorów kultury, pedagogów teatru, nauczycieli, bibliotekarzy, opiekunów społecznych, harcerzy, katechetów oraz wszystkich, którzy chcą doświadczyć powstawania wspólnoty te

Eksperiencje nagości

Eksperiencje nagości

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.22 zł

-44%

Nagość jest czymś, co się zauważa, co przykuwa uwagę, przynajmniej osób doświadczających jako normy ubrania. Ale czy na pewno wiemy jak ludzie doświadczają nagości własnej? Jak doświadczają nagości innych? Czego szukają w nagości innego i jak znają własną nagość? Tylko na pierwszy rzut oka odpo...

Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.40 zł

Antoni Smuszkiewicz Artystyczny ślad na naukowej drodze. Twórczość literacka Andrzeja Stoffa / 9 Część I. W kręgu filozofii i teorii literatury Adam Grzeliński James i Santayana. O estetyce i powinowactwach obu koncepcji / 25 Leszek Żyliński Historiografia jako literatura / 37 Dorota Korwin-Pio...

Wielkopolskie szkice regionalistyczne Tom 5

Wielkopolskie szkice regionalistyczne Tom 5

Autorzy:

Wydawnictwo: Silva Rerum

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.40 zł

-40%

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społe...

Wielkopolskie szkice regionalistyczne Tom 7

Wielkopolskie szkice regionalistyczne Tom 7

Autorzy:

Wydawnictwo: Silva Rerum

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.90 zł

-90%

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społe...