Kategoria - Inne

IX Olimpiada Szachowa. Dubrownik 1950

IX Olimpiada Szachowa. Dubrownik 1950

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Pierwsza powojenna Olimpiada zebrała w Jugosławii 16 reprezentacji i 84 zawodników. Rozegrano łącznie 480 partii. Gospodarze nie zawiedli pokładanych w nich oczekiwań!

X Olimpiada Szachowa. Helsinki 1952

X Olimpiada Szachowa. Helsinki 1952

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

X Olimpiada Szachowa została zorganizowana w stolicy Finlandii w sierpniu 1952 r. Poprzedziły ją XVI Letnie Igrzyska Olimpijskie rozgrywane w Helsinkach w lutym tego samego roku, którym towarzyszyła bardzo napięta atmosfera, panująca między działaczami z krajów bloku wschodniego oraz krajów zachodn

Kapłańska droga. Wspomnienia ks. Zenona Szerle

Kapłańska droga. Wspomnienia ks. Zenona Szerle

Autorzy:

Wydawnictwo: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Życie jest drogą do Boga. Każdy człowiek ma swoją. Nie od razu wiemy, jak ją przebyć. Dokonujemy wyborów, mniej lub bardziej rozsądnych, ale efekty zobaczymy dopiero po upływie czasu. Czy były dobre, widzimy oglądając się wstecz? Moja droga zaczęła się w Tczewie, bo tu się urodziłem 5 VI 1930 r...

VIII Kobieca Olimpiada Szachowa - Buenos Aires 1978

VIII Kobieca Olimpiada Szachowa - Buenos Aires 1978

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

W VIII Olimpiadzie wzięła udział rekordowa ilość 32 zespołów. Polska osiągnęła najlepszy dotychczasowy wynik w historii Olimpiad.

Obserwacje i pomiary astronomiczne

Obserwacje i pomiary astronomiczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-65%

Książka zawiera propozycje kilkudziesięciu prostych obserwacji astronomicznych, które można przeprowadzić samodzielnie bez jakichkolwiek instrumentów optycznych albo za pomocą lornetki lub aparatu fotograficznego, oraz opisuje obserwacje trudniejsze, wymagające podstawowej wiedzy fizycznej i as...

O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego

O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-65%

Książka ta jest pierwszym nowoczesnym polskim wydaniem słynnego dzieła Karola Darwina, odtwarzającym kanoniczną wersję O powstawaniu gatunków z 1859 roku (publikowany dotąd polski przekład z XIX wieku został wykonany na podstawie szóstej edycji z 1872 roku, uznawanej obecnie za wersję zawierają...

Portrety psychologiczne

Portrety psychologiczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-62%

W prezentowanym tomie zostały zamieszczone szkice analityczne poświęcone Virginii Woolf, Johnowi Irvingowi, Józefowi Henowi, Augustowi Strindbergowi i Józefowi Piłsudskiemu, poprzedzone studiami wstępnymi z obszernymi rozważaniami na temat portretu psychologicznego wybitnej i niezwykłej osobowo...

XXV Olimpiada Szachowa - Lucerna 1982

XXV Olimpiada Szachowa - Lucerna 1982

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

W Lucernie, wiekowym szwajcarskim mieście, założonym w VIII wieku, na XXV Olimpiadzie Szachowej stawiły się 92 reprezentacje męskie (w tym dwie szwajcarskie) i 42 kobiece.

X Kobieca Olimpiada Szachowa - Lucerna 1982

X Kobieca Olimpiada Szachowa - Lucerna 1982

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Rekord poprzedniego turnieju narodów został pobity i w dziesiątej, jubileuszowej Olimpiadzie w kategorii kobiet zagrało 45 drużyn, włącznie ze Szwajcarią B.

Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać!

Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać!

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Zbiór esejów o sztuce pokazywania danych to próba usystematyzowania wiedzy przydatnej do projektowania i wykonania dobrej wizualizacji danych.

Jak socjologowie opowiadali o socjologii

Jak socjologowie opowiadali o socjologii

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Książka Jarosława Kiliasa zawiera dwa studia z historii myśli socjologicznej. Autor poddaje krytycznej analizie podręczniki i historie socjologii. Są one warte uwagi ze względu na ich znaczenie dla tożsamości socjologii jako dyscypliny naukowej. Socjologia jest nauką zróżnicowaną zarówno pod

XXVII Olimpiada Szachowa - Dubaj 1986

XXVII Olimpiada Szachowa - Dubaj 1986

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Oficjalnie protektorat nad „Turniejem Narodów” objęła Federacja Szachowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Olimpiadzie wzięło udział 108 zespołów, co stanowiło absolutny rekord.

Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Książka stanowi efekt wspólnych badań dwunastu autorów z Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Zakładu Geografii Politycznej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poświęcona jest na...

Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji

Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Niniejsza praca poświęcona jest bardzo ważnemu i – na gruncie polskim – rzadko wcześniej eksplorowanemu zagadnieniu ewolucji idei, którymi rządziło się i rządzi państwo rosyjskie, a może na odwrót – które rządziły i rządzą państwem rosyjskim. Połączenie dwóch perspektyw: historycznej i współcze...

Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Po akcesji do Unii Europejskiej Polska przestała być postrzegana jako słaby, postkomunistyczny kraj, który jest „petentem” koncentrującym się na dołączeniu do struktur euroatlantyckich. Stała się aktywnym uczestnikiem systemu euroatlantyckiego, który gwarantuje jej suwerenność i bezpieczeństwo....

Architektura oddzielenia

Architektura oddzielenia

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Autorka książki „Architektura oddzielenia. Polityka władz Izraela wobec Palestyńczyków mieszkających na Zachodnim Brzegu Jordanu w pierwszych dekadach XXI wieku” przedstawia przestrzenne działania Izraela wobec Palestyńczyków prowadzone od 1967 roku na terytorium Zachodniego Brzegu. Wznoszone t...

Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej

Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

„Książka Anny Ciepielewskiej-Kowalik wypełnia poważną lukę w polskiej literaturze i badaniach nad polityką edukacyjną. (…) Problemy związane z niedorozwojem opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce odczuwa boleśnie wielu Polaków. Jest to też problem rozpoznany w polityce międzynarodowej i polsk...

Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-72%

Podręcznik adresowany jest do studentów wszystkich polskich wyższych uczelni, w których prowadzone są kierunki geologia lub gleboznawstwo.

Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka

Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Autorka dokonuje socjologicznej analizy kontraktu zatrudnienia jakim stała się umowa o pracę w modelu państwa określanego jako welfare state. Przedstawia proces instytucjonalizacji umowy o pracę jako instytucji ekonomicznej, prawnej i społecznej w ujęciu historycznym i porównawczym. Omawia wspó...

The Muon Trigger of the CMS experiment - design, performance, upgrade

The Muon Trigger of the CMS experiment - design, performance, upgrade

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

The CMS experiment has operated smoothly during the LHC Run-1 (2010–2013). A large numer of collisions, triggered by the CMS Level-1 and High-Level trigger systems allowed CMS to discover the Higgs boson and perform many important physics measurements and searches.In this monograph the muon tri...

Muzułmanie chińscy

Muzułmanie chińscy

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Publikacja przedstawia problemy związane z rozwojem islamu w Chinach, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku. Autor omawia genezę chińskiej społeczności muzułmańskiej i dzieje jej kultury, narodziny i rozwój radykalnego ruchu religijnego yihewani w chińskim islamie, sytuację muzułmanów chińskich...

Między Rusią a Polską Litwa

Między Rusią a Polską Litwa

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Kolejny tom w serii „Druga Europa” przybliżający czytelnikowi tysiącletnie dzieje Litwy, prezentuje różne ich postrzeganie przez autorów tekstów - historyków polskich, litewskich i białoruskich.Zawarte w tomie artykuły są plonem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę...

Orchidea

Orchidea

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-50%

Dla głównej bohaterki, kobiety w kwiecie wieku, jeden wieczór zmienia życie o 180 stopni. Bohaterka, choć początkowo nie może odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Wszystkie białe damy

Wszystkie białe damy

Autorzy:

Wydawnictwo: Gmork

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-20%

Trzynaście mrocznych opowiadań z pogranicza grozy i urban legend utrzymanych w nastroju ghost story.

Kodeks karny

Kodeks karny

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

-20%

Kodeks postępowania karnego. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Wydanie IV zmienione i uzupełnione

Księżyc w nauce XVII wieku

Księżyc w nauce XVII wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Księżyc w nauce XVII wieku przedstawia historię badań, które doprowadziły do ukształtowania się współczesnego obrazu Srebrnego Globu — bryły obiegającej Ziemię po orbicie keplerowskiej i wirującej wokół własnej osi

Krwawa hrabina Báthory. Mroczna powieść historyczna - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo.

Krwawa hrabina Báthory. Mroczna powieść historyczna - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 7 dni za darmo.

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.00 zł

Kim była bohaterka powieści? Istotą mityczną, czy postacią historyczną. Na jej temat takie można znaleźć informacje: Elżbieta Batory, węg. Báthory Erzsébet (1560-1614) – arystokratka węgierska zwana Krwawą Hrabiną z Čachtic – od nazwy zamieszkiwanego przez nią zamku w Čachticach, którego nie na...

Owoce zatrutego drzewa

Owoce zatrutego drzewa

Autorzy:

Wydawnictwo: Universitas

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.03 zł

-30%

Przełomowe procesy międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, które wpłynęły na rozwój prawa. Pięć historii o tym, jak precedens sądowniczy zmienia rzeczywistość prawną danego kraju.

Trzy

Trzy

Autorzy:

Wydawnictwo: My Book

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.04 zł

-16%

Zbiór krótkich form literackich - miniopowiadań i myśli; czasem zabawnych, czasem bardziej refleksyjnych. Nasza codzienność, nasze wady i zalety, słowem, najrozmaitsze aspekty życia, w niezwykły, niebanalny sposób zamknięte w kilku słowac...

Wariatki

Wariatki

Autorzy:

Wydawnictwo: e-bookowo

Kategorie: Inne · Obyczajowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.04 zł

-16%

Powieść „Wariatki” składa się z trzech części: „Nefretete”, „Lady” i „Pirania”, są to trzy portrety zupełnie niepodobnych do siebie kobiet, do których w pewnym momencie dołącza czwarta. Mamy więc cztery postacie, komentowane i objaśniane przez mężczyz