Kategoria - Branżowe

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.36 zł

-20%

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea

Złote minuty w obrażeniach ciała

Złote minuty w obrażeniach ciała

Autorzy: ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 47.40 zł

-40%

Repetytorium dotyczące postępowania w obrażeniach ciała dla ratowników medycznych i straży pożarnej. Autorzy w jasny, usystematyzowany sposób przybliżają czytelnikom aktualne, oparte na wieloletnich badaniach – własnych, jak i prowadzonych na całym świecie – zalecenia dotyczące najistotniejszych el

Złamania dalszego końca kości promieniowej

Złamania dalszego końca kości promieniowej

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.90 zł

-61%

Jeden z najczęstszych urazów w obrębie kończyny górnej tradycyjnie wiązano przede wszystkim z grupą kobiet w średnim i starszym wieku. W ostatnich latach coraz powszechniej doznają go osoby przed 35 rokiem życia. Uraz powstaje u nich zwykle w mechanizmie wysokoenergetycznym, co oznacza skomplikowan

Życie i starzenie się z wirusem HIV

Życie i starzenie się z wirusem HIV

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.64 zł

-12%

Monografia dotycząca epidemiologii i przebiegu zakażeń HIV, diagnostyki neuroobrazowej, funkcjonowania psychicznego osób zakażonych wirusem HIV oraz procesów starzenia, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji węchowych i słuchowych oraz metabolicznych chorób kości u takich osób. Publikacja wyjątk...

Zwalczanie przestępczości

Zwalczanie przestępczości

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Editions Spotkania Spółka

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.51 zł

-26%

Wobec narastających współczesnych zagrożeń ze strony przestępczości, konieczny jest rozwój środków, metod i nowych narzędzi, którymi mogą się posługiwać organy ścigania. Publikacja prezentuje możliwości stosowania w nowych warunkach takich metod pracy policyjnej, jak: osobowe źródła informacji, taj

Zrozumieć samochód

Zrozumieć samochód

Autorzy:

Wydawnictwo: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Kategorie: Poradniki · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.90 zł

-36%

"Wszystkim miłośnikom samochodów, i nie tylko im, proponuję tę książkę, która wyjaśnia, jak to się dzieje, że płacąc pewną kwotę, możemy przy określonych umiejętnościach przemieszczać się samochodem w dowolne miejsce rzeczywistości i osiągać wymarzone obszary przestrzeni marzeń. Pracując nad tą...

Zmiany cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w okresie 20 lat w aspekcie zmian społecznych i stylu życia

Zmiany cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w okresie 20 lat w aspekcie zmian społecznych i stylu życia

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF Warszawa

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.04 zł

-25%

Wstęp: W latach 1996-2006 w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej miały miejsce przeobrażenia systemowe, jednak ich szczególna gwałtowność w Polsce sprawiła, że społeczeństwo polskie postawione zostało w obliczu nieuniknionego, ale i unikatowego eksperymentu zarówno ekonomicznego, społecznego, j

Zioła w medycynie. Choroby układu krążenia

Zioła w medycynie. Choroby układu krążenia

Autorzy: ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 41.40 zł

-40%

Cykl książek „Zioła w medycynie” jest doskonałym przewodnikiem po terapiach uzupełniających oraz merytoryczną podstawą do leczenia objawów chorobowych, fitoterapii schorzeń o łagodnym przebiegu i chorób przewlekłych. Cenne w niniejszych opracowaniach jest, że opisano poszczególne dolegliwości oraz

Zioła w leczeniu dolegliwości serca i układu krążenia

Zioła w leczeniu dolegliwości serca i układu krążenia

Autorzy:

Wydawnictwo: Herbavis

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.50 zł

-14%

Książka skierowana jest do tych wszystkich z Państwa, którzy mają lub mogą mieć różnego rodzaju dolegliwości związane z pracą serca i chorobami układu krążenia. Pomyślana jest jako swoiste kompendium zawierające sprawdzone informacje, wskazówki i porady, jakimi roślinami leczniczymi i uzyskanym...

Zeszyt do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego

Zeszyt do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.42 zł

Zeszyt do ćwiczeń w miarę precyzyjnie określa wiedzę i umiejętności, jakie student powinien zdobyć w trakcie kursu parazytologii lekarskiej zgodnie z realizacją programu nauczania dla studentów wydziału lekarskiego. Na początku każdego ćwiczenia umieszczono w ramce informacje, które opisują zakres

Zeszyt do ćwiczeń. Diagnostyka parazytologiczna dla studentów analityki medycznej.

Zeszyt do ćwiczeń. Diagnostyka parazytologiczna dla studentów analityki medycznej.

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.54 zł

-12%

Przed­miot dia­gno­sty­ka pa­ra­zy­to­lo­gicz­na jest re­ali­zo­wa­ny na za­ję­ciach prak­tycz­nych, któ­re obej­mu­ją 40 go­dzin ćwi­czeń. Każ­de ćwi­cze­nie jest po­prze­dzo­ne wstę­pem ilu­stro­wa­nym pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną, w trak­cie któ­rej oma­wia­ne są za­gad­nie­nia uła­twia­...

Zeszyt do ćwiczeń. Biologia pasożytów dla studentów Farmacji

Zeszyt do ćwiczeń. Biologia pasożytów dla studentów Farmacji

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.56 zł

-12%

Zeszyt do ćwiczeń został opracowany zgodnie z programem ćwiczeń dla studentów farmacji. Na początku każdego ćwiczenia umieszczono w ramce informacje, które opisują zakres wiadomości, jaki będzie wymagany od studenta po zakończeniu zajęć. Następnie w każdym ćwiczeniu podany jest spis preparatów, któ

Zespół stopy cukrzycowej

Zespół stopy cukrzycowej

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 65.40 zł

-40%

W monografii zaprezentowano najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zespołu stopy cukrzycowej (ZSC). Szczegółowo omówiono epidemiologię, etiologię, czynniki ryzyka i profilaktykę zespołu stopy cukrzycowej, rolę neuropatii i choroby naczyniowej w powstawaniu tej choroby oraz neuroartropa

Zespół metaboliczny

Zespół metaboliczny

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Medical Education sp. z o.o.

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 108.23 zł

-36%

Zbiorowe opracowanie problemu, na który składają się hiperinsulinemia, insulinooporność, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i choroba wieńcowa. Teksty stanowiące opracowanie napisane zostały z uwzględnieniem najnowszych i najważniejszych odkryć przez naukowców, farmakologów i k...

Zespół fibromialgii

Zespół fibromialgii

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Psychosyntezy

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.89 zł

-27%

Zespół fibromialgii. Zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających - to ważna pozycja książkowa dla tych, którzy zdiagnozowani jako "Fibromialgia" oczekują na rehabilitację, czasem całymi miesiącami. Aby zacząć usprawniać mięśnie, można to robić już w domu, w najbardziej dogodnej dla siebie postawie....

Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych

Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych

Autorzy:

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.00 zł

-49%

W wielu obiektach budowlanych konieczne jest projektowanie układów zasilających o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Do obiektów takich należy zaliczyć banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarną, obiekty łączności, kompleksy wojskowe itp. Ni...

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Autorzy: ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.50 zł

-89%

Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: •        koncepcji zdro

Zdrowie publiczne. Rozdział 9

Zdrowie publiczne. Rozdział 9

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-87%

ROZDZIAŁ 9 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 8

Zdrowie publiczne. Rozdział 8

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-81%

ROZDZIAŁ 8 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 7

Zdrowie publiczne. Rozdział 7

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-85%

ROZDZIAŁ 7 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 6

Zdrowie publiczne. Rozdział 6

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-87%

ROZDZIAŁ 6 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 5

Zdrowie publiczne. Rozdział 5

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-88%

ROZDZIAŁ 5 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 4

Zdrowie publiczne. Rozdział 4

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-40%

ROZDZIAŁ 4 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 3

Zdrowie publiczne. Rozdział 3

Autorzy: ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-88%

ROZDZIAŁ 3 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 2

Zdrowie publiczne. Rozdział 2

Autorzy: ·

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-85%

ROZDZIAŁ 2 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 21

Zdrowie publiczne. Rozdział 21

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-40%

ROZDZIAŁ 21 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zaga

Zdrowie publiczne. Rozdział 20

Zdrowie publiczne. Rozdział 20

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-40%

ROZDZIAŁ 20 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zaga

Zdrowie publiczne. Rozdział 1

Zdrowie publiczne. Rozdział 1

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.48 zł

-46%

ROZDZIAŁ 1 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagad

Zdrowie publiczne. Rozdział 19

Zdrowie publiczne. Rozdział 19

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-40%

ROZDZIAŁ 19 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zaga

Zdrowie publiczne. Rozdział 18

Zdrowie publiczne. Rozdział 18

Autorzy:

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.73 zł

-83%

ROZDZIAŁ 18 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zaga