Kategoria - Branżowe

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.00 zł

Od Autora Oddajemy do Państwa miniporadnik wydany w ramach serii wydawniczej „Niezbędnik elektryka”, poświęcony doborowi mocy źródeł zasilających. W pierwszej części (Niezbędnik elektryka 3) przedstawiliśmy podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz niezawodności jej dos

Wentylacja w budynkach wielolokalowych

Wentylacja w budynkach wielolokalowych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.01 zł

Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych. Zeszyty dla elektryków - nr 12

Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych. Zeszyty dla elektryków - nr 12

Autorzy:

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.99 zł

Znajomość zagrożeń, jakie w organizmie człowieka może wywołać energia elektryczna, jest nie tylko istotna dla formułowania bezpieczeństwa elektrycznego, ale również dla osób udzielających poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej oraz dla lekarzy, do których trafiają poszkodowani z racji odniesionyc

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych. Niezbędnik elektryka

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych. Niezbędnik elektryka

Autorzy:

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.00 zł

Od redakcji Zgodnie z definicją, pożar stanowi szybkie spalanie materiałów palnych o niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się w czasiei przestrzeni. Przyczyny wybuchu pożarów oraz porażenia prądem elektrycznym są bardzo różne, często zawinione przezludzi wskutek nieprzestrzegania podstawowych zas

Eksploatacja i modernizacja wind

Eksploatacja i modernizacja wind

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.90 zł

Fragement rozdziału I Historia dźwigów w pigułce – od czasów najdawniejszych po współczesność Decydującą rolę w procesie cywilizacyjnym odegrały bardzo szeroko rozumiane maszyny. Najwcześniej skonstruowano tzw. maszyny proste, które dawały ówczesnym ludziom olbrzymie możliwości w zakresie dźwig

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach elektrycznych. Vademecum elektro.info

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach elektrycznych. Vademecum elektro.info

Autorzy:

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.01 zł

Wstęp Człowiek podczas pracy poddawany jest różnorodnym oddziaływaniom środowiska pracy, które wpływają bardziej lub mniej szkodliwie na jego zdrowie i zdolność do pracy. Pod pojęciem „bezpieczeństwo i higiena pracy” mieści się nie tylko ochrona zdrowia i życia pracownika, ale także ochrona ludzki

Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla zarządów i zarządców

Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla zarządów i zarządców

Autorzy:

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.80 zł

-35%

Publikacja wydana pod patronatem czasopisma ADMINISTRATOR. Miesięcznik „Administrator” od lat wspiera swoich Czytelników: udzielając porad prawnych i finansowych; odpowiadając na pytania; podpowiadając, jak rozwiązać problemy prawne, techniczne, finansowe, które pojawiają się w trakcie

Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015

Opomiarowanie i rozliczanie mediów 2015

Autorzy:

Wydawnictwo: Medium

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.01 zł

Poradnik, zawierający wiele cennych informacji związanych z zarządzaniem nieruchomością i rozliczaniem mediów we wspólnocie czy spółdzielni mieszkaniowej. Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika Administrator

Jurysprudencja 7/2016. Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Jurysprudencja 7/2016. Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.79 zł

-16%

Zagadnienie poprawnej interpretacji Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie tylko było zawsze przedmiotem sporu amerykańskiej i europejskiej nauki prawa, lecz także angażowało szeroko pojętą opinię publiczną. W książce przedstawiono najbardziej znaczące i powszechnie akceptowane poglądy teoretyków i p

Protokół Dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością

Protokół Dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością

Autorzy:

Wydawnictwo: PISM

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 40.00 zł

-20%

Książka Tomasza Orłowskiego – dyplomaty i ambasadora RP w Paryżu i Rzymie, wieloletniego szefa Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – adresowana jest do szerokiej rzeszy czytelników: zarówno profesjonalistów i studentów stosunków międzynarodowych oraz dyplomacji, jak i tych ws

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.00 zł

Publikacja „Projektowanie systemów bezpieczeństwa” jest omówieniem podstawowych zasad, wytycznych i technik, jakie należy uwzględnić podczas nowopowstających systemów bezpieczeństwa. Wskazuje narzędzia, formy oraz procedury weryfikacji już istniejących systemów, głównie ratowniczych. Przedstawione

Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne

Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.50 zł

-90%

Książka Arkadiusza Tuziaka jest fundamentalnym studium intencjonalnych zmian endogennych zachodzących na szczeblu regionów. Autor zawarł w niej głębokie analizy różnych koncepcji dotyczących zmiany endogennej, innowacji, peryferyjności, a także modelowych relacji miedzy kategoriami centralnymi dla

Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.90 zł

-28%

Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współc

Disponibilidad léxica. Teoría, método y análisis

Disponibilidad léxica. Teoría, método y análisis

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.46 zł

-17%

Niniejsza monografia przedstawia krytyczną analizę podstaw teoretycznych i metodologicznych dla badań dyspozycyjności leksykalnej w języku hiszpańskim. Badanie zasobu będącego w dyspozycji mentalnej użytkowników języka wydaje się być niezbędne dla poznania nie tylko podstawowego i najczęściej używa

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.00 zł

Skrypt po raz pierwszy został wydany w 2003 roku. Od tego czasu pracownia „Podstaw ochrony wód i gleb” oraz „Ochrony i odnowy wód i gleb” znacząco poszerzyła zakres proponowanych zajęć dydaktycznych. Drugie, uzupełnione wydanie skryptu zawiera opisy 23 zadań/ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących prob

Nazywam się Lekarski, Hyzop Lekarski

Nazywam się Lekarski, Hyzop Lekarski

Autorzy:

Wydawnictwo: eco-MEDiCO

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.57 zł

-29%

Hysoppus officinalis L. z rodzinyLabiatae = Lamiaceae jest mało popularnym ziołem w naszym kraju. Wyciąg z hyzopu wchodzi w skład preparatu płynnego Pectosol (dostępny w aptekach i sklepach zielarskich). Ziele hyzopu mozna kupić w sklepach zielarskich oraz z przyprawami. Nadaje sie do przyprawiania

Teoria - literatura - życie

Teoria - literatura - życie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.25 zł

-79%

Tytuł "Teoria – literatura – życie" konotuje dostatecznie pojemne znaczenia, by mogły w nim zmieścić się główne wątki i dylematy zarówno wcześniejszych, jak i najnowszych orientacji badawczych, od hermeneutyki po biopoetykę. Szerokie spektrum metodologiczne nasyciło się wyraźnymi barwami indywidual

Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych

Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.00 zł

Przedmiotem obserwacji w niniejszej pracy są formy francuskich czasowników występujące w zdaniu złożonym. Głównym celem rozważań jest ujawnienie i zbadanie czynników wpływających na użycie w zdaniu zależnym form czasownikowych o określonej wartości trybu i czasu. Opis ma charakter synchroniczny. Sw

Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym

Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.20 zł

-90%

Naruszanie norm sprawiedliwości zazwyczaj napotyka sprzeciw, który może przerodzić się w napięcia społeczne. Przedstawione w tej książce wyniki analiz dotyczą preferowanych przez ludzi norm sprawiedliwej dystrybucji zarobków. Normy te wywierają pewien wpływ na postawy jednostek. Przykładowo, im bar

Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu

Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocław

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.37 zł

Monografia pt. „Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu” pod redakcją B. Haor, R. Ślusarza i M. Głowackiej, podejmuje wielowątkową problematykę opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu. Autorzy zaprezentowanych w publikacji opracowań, posiadający wieloletnie doświadcz

Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog

Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.13 zł

-17%

Profesor Helena Więckowska (1897-1984) była z pewnością jedną z najbardziej znaczących postaci w polskim bibliotekarstwie, w okresie powojennym. Wniosła także istotny wkład w rozwój polskiej bibliologii i wydatnie przyczyniła się do ukształtowania systemu akademickiego kształcenia bibliotekarzy. Bi

Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych

Autorzy:

Wydawnictwo: CeDeWu

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.97 zł

-16%

Poruszane w książce zagadnienia pomogą znaleźć Czytelnikowi odpowiedzi na wiele pytań dotyczących powiązań bankowo-ubezpieczeniowych. W tym kontekście szczególnie cenne wydają się być następujące obszary opracowania: uporządkowanie pojęć z zakresu połączeń instytucji finansowych, w tym zdefiniowan

Doskonalenie jakości w bankach

Doskonalenie jakości w bankach

Autorzy:

Wydawnictwo: CeDeWu

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.99 zł

-90%

Na obecnym etapie rozwoju rynku usług bankowych w Polsce często w działalności banków nie wystarczy już tylko kształtowanie świadomości i postaw projakościowych pracowników banków oraz konstruowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością, a należy podejmować działania mające na celu usprawnienie

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa

Autorzy:

Wydawnictwo: CeDeWu

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.01 zł

-70%

We współczesnym świecie, w epoce globalizacji społeczności ludzkie ewoluują w stronę społeczeństw otwartych i opartych na wymianie informacji. Dynamiczny i nieskończony postęp technologiczny jest przejawem wzrostu nakładów kapitałowych na nowe, niezastosowane dotychczas rozwiązania, generujące wyżs

Jak dostać się do 1% najlepiej zarabiających w czasach kryzysu?

Jak dostać się do 1% najlepiej zarabiających w czasach kryzysu?

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.61 zł

-30%

„Jak dostać się do 1% najlepiej zarabiających w czasach kryzysu?” Łukasza Fabiana to poradnik z dziedziny finansów osobistych, rozwoju osobistego. Pracujesz od rana do wieczora i czujesz, że niewiele z tego masz? Jesteś pracownikiem korporacji i boisz się, że za parę lat zastąpi Cię komputer? Chces

Lex bez łez. Apteczka prawna

Lex bez łez. Apteczka prawna

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.90 zł

Apteczka prawna. Lex bez łez to pełen przykładów z życia wziętych poradnik, który uczy i przestrzega przed wieloma zagrożeniami czyhającymi współcześnie na młodych ludzi. Na ponad dwustu stronach sędziowie ze Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” uczulają nastolatków: jak zg

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945–2015)

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945–2015)

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.06 zł

-17%

W pierwszej opracowania można znaleźć zarys dziejów Uniwersytetu, uwzględniający jego rolę w tworzeniu przestrzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, natomiast w drugiej – zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uniwersytet przez krótszy lub dłuższy czas w tym okresie użytkował. N

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

"Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej" to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem konstytucyjnym. Publikacja ta jest owocem rozważań i dyskusji podjętych podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw europejskich: historia i

Verba et imagines Iaponiae

Verba et imagines Iaponiae

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.40 zł

Utworzenie w 2008 roku japonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika stanowi istotną cezurę w historii toruńskich zainteresowań Japonią. Wieńczyło ono długą drogę prowadzącą do powołania akademickiej specjalności, kształcącej w zakresie języka i kultury Japonii. Od tamtego momentu minęło już pięć