Kategoria - Branżowe

Podręczny Słownik Krzyżówkowicza - Nr 62

Podręczny Słownik Krzyżówkowicza - Nr 62

Autorzy:

Wydawnictwo: Karpaty

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.62 zł

PODRĘCZNY SŁOWNIK KRZYŻÓWKOWICZA - to już 65 wydanych numerów tematycznych. W każdym numerze znajdziemy ponad 1000 haseł ułożonych alfabetycznie i według długości wyrazów. Definicje wszystkich haseł są maksymalnie zwięzłe zawierające minimum tego co powinniśmy na określony temat wiedzieć. Podrę...

Zakup bezwypadkowy

Zakup bezwypadkowy

Autorzy:

Wydawnictwo: Pascal

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.50 zł

Jacek Balkan bezlitośnie obnaża wszystkie sztuczki handlarzy samochodów. Podpowiada, jak samemu sprawdzić, czy auto uczestniczyło w wypadku, powodzi albo pożarze. Pomaga też dobrać idealną markę i model do naszych potrzeb.

Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości

Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Studio Emka

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.75 zł

-33%

  10 powodów, dla których warto kupić tę książkę!1. Mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finansowa i zabezpieczenie przyszłości w prosty, przystępny sposób2. Inspiruje do stawiania sobie śmiałych wyzwań i celów życiowych...

Gluten - sam o sobie

Gluten - sam o sobie

Autorzy:

Wydawnictwo: eco-MEDiCO

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.32 zł

-29%

Po przeanalizowaniu wywiadu udzielonego przez gluten nasuwają się mi autorowi następujące wnioski. Współczesna powszechna żywność zaburza stan flory jelitowej, zmniejsza-jąc jej różnorodność i ułatwiając zasiedlanie się szkodliwych gatunków bakterii. Przykładowo, gluten znajdujący się w pieczy...

Linguistica Bidgostiana. Series nova. Vol. 4. 45 lat bydgoskiego językoznawstwa polonistycznego

Linguistica Bidgostiana. Series nova. Vol. 4. 45 lat bydgoskiego językoznawstwa polonistycznego

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.00 zł

-15%

Zmiany, jakie dokonują się obecnie w szkolnictwie wyższym na podstawie przyjętej w minionym roku Konstytucji dla Nauki, powodują, że zmienia się m.in. struktura uczelni. To jedna z przyczyn mojej decyzji o zaniechaniu redagowania następnych tomów niniejszego pisma (vol. IV będzie zatem ostatnim z t

Podatek od złudzeń. Sposoby cichego zniewalania i wywłaszczania społeczeństwa oraz Droga do wolności

Podatek od złudzeń. Sposoby cichego zniewalania i wywłaszczania społeczeństwa oraz Droga do wolności

Autorzy:

Wydawnictwo: Poligraf

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.92 zł

Książka ta ukazuje, za pomocą jakich sposobów społeczeństwo polskie okradane jest z posiadanych wartości, mając jedynie oficjalny wybór: "czy zabierze Ci pieniądze rabuś czy złodziej". Sposoby te, w pełni propagowane przez marionetkowe rządy zarówno Polski, jak i pozostałych państw tego świata, dop

Prawda w procesie karnym

Prawda w procesie karnym

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.17 zł

-23%

Monografia poświęcona została prawdzie jako determinancie konstrukcyjnej modelu procesu karnego. W pracy dokonano przeglądu filozoficznych koncepcji prawdy, a także wyeksplikowano istotę prawno-procesowej prawdy materialnej i formalnej. Analizie poddano formalizacyjne aspekty poznania sądowego, ze

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Aktywacja krzepnięcia zależna od czynnika tkankowego i pobudzenie angiogenezy a stężenie heparanazy u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.00 zł

-15%

„Temat badań [...] uważam za aktualny, ważny i interesujący, choć niełatwy. Cel pracy wytycza kilka głównych kierunków, tj. ocenę drogi aktywacji krzepnięcia zależnej od TF, ocenę procesu angiogenezy, badanie stężenia heparanazy […] we krwi […] oraz w blaszkach miażdżycowych […]. Badaniami objęt

Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia

Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego pielęgniarek a ich stan zdrowia

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

-11%

Monografię doktor Anny Andruszkiewicz należałoby wyróżnić w szczególny sposób, jest ona próbą całościowego, naukowo uzasadnionego ujęcia aspektów funkcjonowania zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy w odniesieniu do ich stanu zdrowia. Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie poznawcze dla pielęgniarst

Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynach Hansa Kelsena i Johna Rawlsa

Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną. Pojęcie konstytucji w doktrynach Hansa Kelsena i Johna Rawlsa

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Przemiany społeczno-ekonomiczne, kryzysy polityczne, zmiany w kulturze, nauce i technice mogą postawić prawnika oraz „zwykłego” obywatela nie tylko przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, „co jest zgodne z konstytucją?”, ale również przed kwestią, „czym jest sama konstytucja?”.Prezentowana monog

Przyczynowa zagadka chorób autoimmunologicznych

Przyczynowa zagadka chorób autoimmunologicznych

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Psychosyntezy

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.15 zł

-84%

Choroby autoimmunologiczne to skutki wielonarządowego zespołu toksycznego, atakującego cały organizm, mające swoje odniesienia zarówno w mózgu jak i jelitach. Na kartkach tej ksiązki przyglądam się skąd pochodzą i dokąd wracają. A czy istnieje droga powrotna -odpowiedź na to pytanie zależy od każde

DMT. Molekuła duszy

DMT. Molekuła duszy

Autorzy:

Wydawnictwo: Illuminatio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.54 zł

-40%

Pomiędzy 1990 a 1995 rokiem dr Rick Strassman przeprowadził zatwierdzone przez DEA badania kliniczne na Uniwersytecie Nowego Meksyku, podczas których sześćdziesięciu ochotników otrzymało DMT – jeden z najpotężniejszych znanych nam psychodelików. Niniejsza książka stanowi niezwykle szczegółowy opis

Smart logistics

Smart logistics

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.07 zł

-30%

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W części pierwszej zaprezentowano podstawowe definicje oraz ewolucję zmian w obszarze logistyki w kierunku inteligentnych rozwiązań. Przedmiotem rozważań w rozdziale drugim są implikacje organizacyjne rozwoju inteligentnej logistyki i inteligentnych łańcu

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Autorzy:

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.68 zł

-33%

W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu autorka podjęła się próby wniesienia wkładu do sprecyzowania kierunkó

Shakespeare: His Infinite Variety. Celebrating the 400th Anniversary of His Death. Second Edition

Shakespeare: His Infinite Variety. Celebrating the 400th Anniversary of His Death. Second Edition

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.98 zł

-50%

The great asset of Shakespeare: His Infinite Variety is its wide historical and geographical range - that is, from the time of the Bard himself to the latest metamorphoses of meanings new electronic media made available. Every reader, depending on his/her age and prior experience with Shakespeare,

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu optym

Doświadczenie i edukacja

Doświadczenie i edukacja

Autorzy:

Wydawnictwo: WFW

Kategorie: Edukacja · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.22 zł

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

Autorzy:

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.63 zł

-33%

Książka stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla firm chcących stworzyć własny program lojalnościowy, jak i dla tych, którzy już program posiadają. Dzięki zaprezentowanym case study można dostrzec trendy i rozwiązania, jakie współcześnie oferują programy lojalnościowe swoim uczestnikom. Wśród przean

Negocjacje i komunikacja.

Negocjacje i komunikacja.

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.25 zł

-36%

W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji międzyludzkiej staje się podstawowym atrybutem nie tylko profesjonalnych ne

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Autorzy:

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.42 zł

-32%

Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste „nakładanie się” na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza de facto jednoczesne korzystanie z artystycznych wykonań

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.12 zł

-30%

Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i w przyszłości. Ważnym zagadnieniem przedstawionym w monografii jest pró

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Autorzy:

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.18 zł

-32%

Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. W książce przedstawiono zagadnienie gospodarki finansowej w konte

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza, ze względu na rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringo

Księga Boga Żywego

Księga Boga Żywego

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.83 zł

-30%

Kto pragnie Bô Yin Râ „Księgę Boga żywego“ właściwie zrozumieć, niechaj ją czyta, jak coś zupełnie nowego, — niechaj ją czyta w spokoju, z najwyższą troskliwością i oddaniem, aż treść jej stanie się żywa w sercu i czaszce i dopomoże własnym myślom, aby same nić przędły dalej, — niechaj ją czyta nad

Umowa przewozu osób

Umowa przewozu osób

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.89 zł

-35%

Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy te mają charakter gałęziowy (odrębne akty w odniesieniu d

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Pielęgniarstwo należy do grupy zawodów regulowanych, co oznacza, że jego wykonywanie jest określone przepisami prawa, w tym przypadku europejskiego i polskiego. Dla uzyskania pożądanych przez rynek pracy kwalifikacji zawodowych konieczne okazuje się zapewnienie odpowiedniego poziomu pielęgniarskiej

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.96 zł

-20%

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowy

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.36 zł

-20%

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea

Bezpieczne relacje

Bezpieczne relacje

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Vocatio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.24 zł

-27%

Dlaczego tak często wybieram ludzi, którzy mnie zawodzą? Dlaczego przyciągam nieodpowiedzialne osoby? Dlaczego w mojej pracy trafiam na ludzi pozbawionych skrupułów? Dlaczego tak trudno jest mi znaleźć przyjaciół? Co takiego jest we mnie, że przyciągam złych ludzi?   Czy którekolwie