Kategoria - Branżowe

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

Układanie tras pojazdów w łańcuchu dostaw

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.77 zł

-31%

Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoją decydenci zajmujący się planowaniem zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchach dostaw, jest obsługa transportowa. W publikacji dokonano próby zebrania oraz usystematyzowania wiedzy i doświadczeń z ostatnich kilkudziesięciu lat badań nad zagadnieniami z zakresu optym

Doświadczenie i edukacja

Doświadczenie i edukacja

Autorzy:

Wydawnictwo: WFW

Kategorie: Edukacja · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.22 zł

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

Program lojalnościowy – od zbierania punktów do grywalizacji

Autorzy:

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.20 zł

-17%

Książka stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla firm chcących stworzyć własny program lojalnościowy, jak i dla tych, którzy już program posiadają. Dzięki zaprezentowanym case study można dostrzec trendy i rozwiązania, jakie współcześnie oferują programy lojalnościowe swoim uczestnikom. Wśród przean

Negocjacje i komunikacja.

Negocjacje i komunikacja.

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 41.50 zł

-17%

W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie niezmienna pozostaje wartość dobrych relacji oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania porozumienia między różnymi stronami. Opanowanie sztuki negocjacji i komunikacji międzyludzkiej staje się podstawowym atrybutem nie tylko profesjonalnych ne

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Autorzy:

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.18 zł

-17%

Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste „nakładanie się” na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza de facto jednoczesne korzystanie z artystycznych wykonań

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.95 zł

-22%

Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i w przyszłości. Ważnym zagadnieniem przedstawionym w monografii jest pró

DMSO na powszechne dolegliwości. Łatwy program bezpiecznego i skutecznego zastosowania

DMSO na powszechne dolegliwości. Łatwy program bezpiecznego i skutecznego zastosowania

Autorzy:

Wydawnictwo: Vital

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.04 zł

-17%

DMSO – jedyny lek o uniwersalnym zastosowaniu To prawie niezrozumiałe, że substancja lecznicza o tak szerokim spektrum zastosowań jak DMSO przez wiele lat pozostawała w cieniu. Na szczęście, zaczyna się to zmieniać, ponieważ w Europie oraz w USA od pewnego czasu znacznie wzrasta zainteresowanie

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe

Autorzy:

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.95 zł

-35%

Publikacja napisana została z myślą o dostarczeniu Czytelnikowi fundamentalnej wiedzy na temat możliwości kształtowania krótkoterminowych decyzji finansowych i ich wpływu na realizację celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. W książce przedstawiono zagadnienie gospodarki finansowej w konte

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.64 zł

-17%

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza, ze względu na rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringo

Ukryte przyczyny refluksu i zgagi

Ukryte przyczyny refluksu i zgagi

Autorzy:

Wydawnictwo: Vital

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.73 zł

-25%

Dlaczego tak wielu z nas cierpi z powodu refluksu i zgagi? Kiedy powszechnie reklamowane preparaty mające zwalczać zgagę i kwaśny smak w ustach nie pomagają, czas zastanowić się nad przyczyną tych zjawisk. Dzięki latom specjalistycznych badań dr Jonathan Aviv odkrył zarówno ukryte objawy, jak i

Księga Boga Żywego

Księga Boga Żywego

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.18 zł

-25%

Kto pragnie Bô Yin Râ „Księgę Boga żywego“ właściwie zrozumieć, niechaj ją czyta, jak coś zupełnie nowego, — niechaj ją czyta w spokoju, z najwyższą troskliwością i oddaniem, aż treść jej stanie się żywa w sercu i czaszce i dopomoże własnym myślom, aby same nić przędły dalej, — niechaj ją czyta nad

Umowa przewozu osób

Umowa przewozu osób

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.20 zł

-45%

Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy te mają charakter gałęziowy (odrębne akty w odniesieniu d

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Kształcenie pielęgniarek. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście standardów kształcenia i akredytacji resortowej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.20 zł

Pielęgniarstwo należy do grupy zawodów regulowanych, co oznacza, że jego wykonywanie jest określone przepisami prawa, w tym przypadku europejskiego i polskiego. Dla uzyskania pożądanych przez rynek pracy kwalifikacji zawodowych konieczne okazuje się zapewnienie odpowiedniego poziomu pielęgniarskiej

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Sprawca niepoczytalny w procesie karnym

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.54 zł

-22%

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowy

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Łódzcy bohaterowie 1918 roku

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.03 zł

-21%

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea

Bezpieczne relacje

Bezpieczne relacje

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Vocatio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.49 zł

-27%

Dlaczego tak często wybieram ludzi, którzy mnie zawodzą? Dlaczego przyciągam nieodpowiedzialne osoby? Dlaczego w mojej pracy trafiam na ludzi pozbawionych skrupułów? Dlaczego tak trudno jest mi znaleźć przyjaciół? Co takiego jest we mnie, że przyciągam złych ludzi?   Czy którekolwie

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym

Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym

Autorzy: ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.20 zł

-17%

Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów jest działanie w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa prze

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.20 zł

-17%

Umiędzynarodowienie działalności polskich firm powoduje konieczność poznawania odmiennych kultur i zwyczajów panujących w biznesie. Zróżnicowanie kulturowe jest przyczyną trudności w komunikacji. Współpraca z osobami zachowującymi się w inny sposób, problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną mog

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego.

Ku Hipersłownikowi języka rosyjskiego.

Autorzy:

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

-10%

Autor przedstawia koncepcję opracowania leksykograficznego nowego typu – h i p e r s ł o w n i k to specyficzna, osobista wypowiedź słownikowa autora, prezentująca jego wiedzę o obecności pewnej liczby haseł (wyrażeń hasłowych) danego języka naturalnego w określonym zestawie [1] słowników ogólnych

Strategia prze-myślenia – elementarz sukcesu - czyli mały nie-poradnik ogromnych różnic i jak odzyskać swoje życie dla siebie

Strategia prze-myślenia – elementarz sukcesu - czyli mały nie-poradnik ogromnych różnic i jak odzyskać swoje życie dla siebie

Autorzy:

Wydawnictwo: Poligraf

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.44 zł

-17%

Ta lektura jest dla Ciebie! Czy Ty również, podobnie jak przeważająca większość uczestników moich wykładów, odnosisz wrażenie, że to przecież nie może być wszystko?  Czy i Ty oczekujesz od życia czegoś więcej? Niemal niezauważalnie zmieniasz obozy – z obozu dla młodych na obóz dla staryc

Dzieje miłości

Dzieje miłości

Autorzy:

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.90 zł

-51%

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu. REPRINT. Jedni, chcąc ludzkość uszczęśliwić, przyznają jej prawo swobodnych stosunków płciowych, podając zarazem cały arsenał środków, zapobiegających zarażeniu i zapłodnieniu. Inni rad...

Kiedy nie ufać statystykom?

Kiedy nie ufać statystykom?

Autorzy:

Wydawnictwo: Cztery Głowy

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.99 zł

-45%

Tytuł "Kiedy NIE ufać statystykom?" nie jest kolejnym podręcznikiem do statystyki. Ani zestawem dowodów na to, że statystyki kłamią. Janina Bąk - wykładowca i popularna blogerka, znana bardziej jako Janina Daily - stworzyła praktyczny kurs zadawania demaskujących pytań tym, którzy statystykami mani

Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol

Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol

Autorzy:

Wydawnictwo: Betters

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.28 zł

Allen Carr adresuje swoją książkę do wszystkich, którzy czują, że przekroczyli już bezpieczną granicę i szczerze chcą zerwać z nałogiem, który podstępnie wkradł się w ich życie, niszczy je i nie pozwala się nim cieszyć. Jak nikt inny dotąd – Allen Carr - wyjaśnia szczegółowo, dlaczego ludzie piją i

Pułapka nadopiekuńczości. Czy wyrządzamy krzywdę swoim dzieciom, starając się za bardzo?

Pułapka nadopiekuńczości. Czy wyrządzamy krzywdę swoim dzieciom, starając się za bardzo?

Autorzy:

Wydawnictwo: Dobra literatura

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.92 zł

-20%

Bestseller New York Times Jesteśmy przemęczeni. Zmartwieni. Puści. Nasze domy nadają się do katalogów reklamowych, starannie dobieramy jedzenie i wino, ale podejście do dzieciństwa coraz bardziej przypomina wyścig zbrojeń po osiągnięcia. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że wiedziemy z naszy

BIM w praktyce

BIM w praktyce

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 47.40 zł

-40%

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność metodologia realizowania inwestycji budowlanej, pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny.   Skrót BIM jest najczęściej obecnie rozwijany jako Building Informa

Programowanie robotów przemysłowych

Programowanie robotów przemysłowych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Ostatnia z serii książek, przygotowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN z cyklu ROBOTYKA, przekazuje Czytelnikowi nowoczesną i aktualną wiedzę dotyczącej jednej z najbardziej rozwijających się technologii XXI wieku. Podręcznik zatytułowany Programowanie robotów przemysłowych systematyzuje w jednym t

Poszerzanie mostów

Poszerzanie mostów

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 42.60 zł

-40%

Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą b

Automatyka. Napęd elektryczny

Automatyka. Napęd elektryczny

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Trzecia, ostatnia i najważniejsza książka serii poświęconej Automatyce, napisanej przez wybitną postać świata nauki prof. Andrzeja Dębowskiego. Po Automatyce podstawach teorii oraz Automatyce technice regulacji ostatnią, dopełniającą publikacji serii jest prezentowana książka: Automatyka napęd elek

Zespół fibromialgii

Zespół fibromialgii

Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Psychosyntezy

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.80 zł

-48%

Zespół fibromialgii. Zestaw ćwiczeń ogólnousprawniających - to ważna pozycja książkowa dla tych, którzy zdiagnozowani jako "Fibromialgia" oczekują na rehabilitację, czasem całymi miesiącami. Aby zacząć usprawniać mięśnie, można to robić już w domu, w najbardziej dogodnej dla siebie postawie....