Kategoria - Branżowe

Diagnozowanie kompetencji społecznych

Diagnozowanie kompetencji społecznych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.70 zł

-30%

Książka dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w otoczeniu społecznym. Omówiono w niej narzędzia ułatwiające nauczycielom diagnozę kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Przedstawiono także propozycję

Beton towarowy

Beton towarowy

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.70 zł

-30%

Chcesz wiedzieć jak: powinna wyglądać poprawnie opracowana specyfikacja betonu towarowego, zgodnie z normą PN-EN 206, właściwie stworzyć bazę recept betonu, zachować i udokumentować wszystkie warunki dostawy betonu towarowego do odbiorcy, poprawnie oceniać wytrzymałości betonu w konstrukcji? Tak ks

Moje życie po śmierci

Moje życie po śmierci

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Illuminatio

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.04 zł

-33%

WYRAŻENIE „KSIĄŻKA Z DUSZĄ” NABIERA NOWEGO ZNACZENIA Cześć, jestem Erik. Ten gość, który nie żyje. Dziwne, prawda? Zaufaj mi, rozumiem to. Trochę mi zajęło zanim się do tego przyzwyczaiłem. Nie jestem żadnym zombie ani duchem – tak naprawdę wcale tak to nie działa. Ale jeśli pozwolisz się poprow

Chłodnictwo

Chłodnictwo

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

Jak uniknąć strat jakości? Czy lepiej zamrażać ciasto z garą czy bez gary? Czym są i jak działają polepszacze do głębokiego mrożenia? Co się dzieje z drożdżami podczas mrożenia? Przez siedem dni w tygodniu, o każdej porze dnia konsument chce mieć dostęp do szerokiej gamy świeżych produktów piekarni

The Role of Innovations

The Role of Innovations

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-33%

Powszechnie uważa się, że innowacje są niezbędne do skutecznej działalności przedsiębiorstw. Ze względu na dynamicznie postępujący proces globalizacji wydaje się, że związek między innowacjami i wynikami osiąganymi przez firmy powinien być badany w kontekście podmiotów aktywnych na rynkach zagranic

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.52 zł

-18%

W kolejnym tomie z serii „Bałkany XX/XXI” zaprezentowano studia i szkice z zakresu spraw politycznych, społecznych, gospodarczych oraz wojskowych, a także dyplomatycznych i wywiadowczych, dotyczące państw Bałkanów Zachodnich. Autorzy dzielą się refleksjami m. in. o tym, jakie wyzwania stoją jeszcze

Za fasadą społeczności

Za fasadą społeczności

Autorzy:

Wydawnictwo: WUJ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 39.90 zł

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Huffington Post i wiele innych. Za nowomedialną „społecznościową fasadą” równości, partnerstwa, wspólnot i zbiorowej inteligencji, w aureoli kreatywności i doświadczeń korporacje medialne zarządzają największą sieciową fabryką świata.   Internauci są w ni

Zarządzanie reklamą

Zarządzanie reklamą

Autorzy:

Wydawnictwo: WUJ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 39.90 zł

Reklama nas otacza i osacza. Przeciętny mieszkaniec dużego europejskiego miasta styka się codziennie z blisko tysiącem reklam. Są nią przecież nie tylko telewizyjne spoty, wyskakujące okienka na stronach internetowych czy wielkie uliczne billboardy. To także opakowania produktów zawierających logo

Hydraulika siłowa

Hydraulika siłowa

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.33 zł

-36%

Książka zawiera zadania dotyczące zagadnień hydrauliki siłowej wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na samodzielną naukę i zrozumienie wskazanych w publikacji problemów.   Koncentruje się na podstawach hydrostatyki i napisana jest prostym językiem, co zwiększa jej przystępność.   Materiał

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 72.10 zł

-30%

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009 pracował jako asystent sędziego w wydziale rodzinnym i nieletnich oraz w wydzia

Wpływ funduszu sołeckiego na rozwój polskiej wsi

Wpływ funduszu sołeckiego na rozwój polskiej wsi

Autorzy:

Wydawnictwo: Witanet

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.69 zł

-16%

Wpływ funduszu sołeckiego na rozwój polskiej wsi jest formą poradnika, zarówno dla młodych jak i doświadczonych sołtysów. Stanowi kompleksową pomocą w rozwoju sołectwa. Przedstawia wszystkie możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu funduszu sołeckiego w naszych wsiach. Realne wykorzystanie fun

Bezpieczeństwo transportu morskiego

Bezpieczeństwo transportu morskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.73 zł

-33%

Dynamiczny rozwój transportu morskiego obserwowany w ostatnich latach związany jest głównie z po - stępującym procesem europeizacji i globalizacji stosunków gospodarczych i zwiększeniem wolumenu wymiany międzynarodowej w obrotach handlu zagranicznego. Gross tej wymiany odbywa się za pomocą transp

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 69.30 zł

-30%

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego  koncentrują   się  na  roli  pedagogów  szkol-nych, 

Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 66.50 zł

-30%

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie  studiów  doktoranckich  wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009  pracował  jako  asystent  sędziego w  wydziale  rodzinnym  i nieletnich ora

Zakwas. Technologia w piekarni

Zakwas. Technologia w piekarni

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

Jak zakwas wpływa na jakość pieczywa i jego właściwości odżywcze? Jakie są techniki prowadzenia kwasu pszennego i żytniego? W książce przedstawiono wyniki badań w zakresie prowadzenia zakwasu – zarówno z perspektywy naukowej, jak i empirycznej – oraz cenne wskazówki praktyczne pomocne w kłopotl

Chalcogenides

Chalcogenides

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.10 zł

-30%

The monograph should therefore play a binary role. First it should present the crystal structures of known chalcogenides. Second book should explain a wide range of preparation methods and basic chemical properties of sulphides, selenides and tellurides that can be important from practical point of

Pomiary parametrów ruchu drogowego

Pomiary parametrów ruchu drogowego

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 50.33 zł

-30%

Wzrost potrzeb transportowania oraz rozwój sieci dróg i środków transportu spowodował gwałtowny wzrost natężenia ruchu i potrzebę prowadzenia pomiaru jego parametrów. Potrzeba ta wynikała z przepisów zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, konieczności kontroli ich przestrzegania

Wysokoefektywne metody oczyszczania wody

Wysokoefektywne metody oczyszczania wody

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.10 zł

-30%

Stale rosnące wymagania co do jakości wody przeznaczonej do picia i na cele przemysłowe wymuszają stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicznych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod oczyszczania. Produkuje się nowe adsorbenty, złoża filtracyjne, masy katalityczne.

Dachy

Dachy

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

-30%

Na tle literatury przedmiotu publikacja wyróżnia się nowoczesnością i komplementarnością. Autor uczy Czytelnika, w jaki sposób spełniać wymagania techniczne i przy pomocy jakich narzędzi to osiągnąć. z recenzji dr. hab. inż., prof. UTP Andrzeja Dylli Stan techniczny pokryć dachowych oraz konstr

Nanotechnologia w praktyce

Nanotechnologia w praktyce

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.10 zł

-30%

Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru nanotechnologii. Opisana jest zarówno synteza,  jak i badanie właściwości otrzymanych nanomateriałów oraz przykłady komercyjnego wykorzystania nanostruk

Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych

Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.10 zł

-30%

Obowiązujące akty prawne regulujące wymagania odnośnie do formy i zakresu dokumentacji projektowej nie są całkowicie jednoznaczne, co pozwala na stosunkową dowolną ich interpretację. W rezultacie na placach budów i w wytwórniach konstrukcji stalowych wciąż są problemy związane z poprawnym wykonanie

Spektroskopia oscylacyjna

Spektroskopia oscylacyjna

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 44.10 zł

-30%

Monografia zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego stanowiących dopełnienie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu spektroskopii molekularnej i chemii fizycznej. Służyć może jako podręcznik dla studentów II i III stopnia

Vibrational Spectroscopy: From Theory to Applications

Vibrational Spectroscopy: From Theory to Applications

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

Compendium of IR and Raman spectroscopy!   Vibrational spectroscopy is one of the fundamental tool widely employed in the physico-chemical, material, natural, medical and pharmacological sciences.   The book describes basic techniques of Fourier-Transform Infrared (FTIR) and Raman scatt

Czynniki i procesy glebotwórcze

Czynniki i procesy glebotwórcze

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.03 zł

-30%

Rozdział 3 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa Andrzej Mocek. Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie. Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologiczn

Antropologia. Zarys teorii i historii

Antropologia. Zarys teorii i historii

Autorzy:

Wydawnictwo: PIW

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.95 zł

-50%

Książka Alana Barnarda jest jedną z najlepszych prac dotyczących historii i teorii antropologii, jakie ukazały się w ostatnich latach na świecie. Autor przedstawia w niej największe debaty, śledzi powstawanie różnych teorii i szkół myślowych, zarysowuje najważniejsze zagadnienia tej niezwykle inten

XXII Olimpiada Szachowa - Hajfa 1976

XXII Olimpiada Szachowa - Hajfa 1976

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.37 zł

-16%

XXII Olimpiada Szachowa - Hajfa 1976 Kronika Hajfy 1976 kontynuuje serię historii Olimpiad Szachowych i jednocześnie wypełnia lukę w literaturze szachowej po roku 1974, dając polskim czytelnikom okazję do poznania nieznanych faktów, partii i fotografii dokumentujących przebieg turniejów narodów.

Wprowadzenie do potoku renderującego OpenGL

Wprowadzenie do potoku renderującego OpenGL

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.43 zł

-30%

Programowanie procesorów graficznych (GPU) staje się coraz popularniejsze. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu dynamicznie rozwijającego się rynku gier i zapotrzebowania na deweloperów w tej dziedzinie, ale również z powodu dużych możliwości obliczeniowych dostarczanych przez te układy. Książk

Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech

Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

Publikacja jest monografią naukową, zawierającą całościowe ujęcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z branż wysokich technologii. Autorka przedstawia w niej między innymi: • przegląd podstawowych pojęć, zwłaszcza terminologii związanej z wysokimi technologiami i przedsiębiorstwami h

Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu

Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Vizja Press&It

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.27 zł

-36%

Celem monografii jest zapoznanie Czytelników ze złożoną problematyką podejścia procesowego w zarządzaniu w warunkach postępującej globalizacji, dynamicznego rozwoju nowych technologii i konieczności zmiany metod zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem rosnącej konkurencji. Książka adresowan