Kategoria - Branżowe

Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego

Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

„Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego ukazuje fragment językowej rzeczywistości w wyspowej gwarze Podlasia istniejącej na terenie, który zamieszkuje ludność o dużym zróżnicowaniu pod względem językowym, kulturowym, etnicznym, a także rel

Prawo - rodzina - praca

Prawo - rodzina - praca

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Monografia została poświęcona wybranym zagadnieniom oraz instytucjom prawnym spotykanym w dwóch najważniejszych sferach ludzkiej aktywności – w pracy oraz w relacjach rodzinnych. Publikacja nie ma charakteru kompleksowego, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem wszystkich zagadnień związanych z powyż

Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

Wyjątkowa książka, w której omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii. Autorzy przyjęli oryginalny, ale zarazem czytelny sposób wykładu, posługując się wielokr

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.64 zł

-17%

W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń, ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców, tożsamość struktury miejskiej, ale także czynniki kształ

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.59 zł

-17%

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Au

Wykop

Wykop

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.43 zł

-28%

„Wykop” Andrieja Płatonowa to książka z pogranicza prozy egzystencjalnej i absurdu, odzwierciedlającą jednak sowiecką rzeczywistość. Prozaiczność Płatonowa to zamierzona mieszanka pustej nowomowy partyjnej, języka „chłopsko-robotniczego” i pozornie bezsensownego gaworzenia. Czytając „Wykop” tra

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.00 zł

-90%

Książka dotyczy wsparcia udzielanego w trudnych sytuacjach życiowych w ramach rodziny trzypokoleniowej, powiązanego z przemianami wynikającymi z wyzwań demograficznych i zmian modelu polityki społecznej. Autorki skoncentrowały się na roli środkowej generacji jako źródle pomocy dzieciom i rodzicom,

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.75 zł

-90%

W publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących. Jak wskazuje autor, warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej po

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki. Herstorie

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki. Herstorie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.96 zł

-37%

Książka stawia w centrum historie życia kobiet, które łączy aktywny stosunek do rzeczywistości oraz brak zgody na to, co zastają w swoich czasach i środowiskach, czyli odwaga w obalaniu schematów. To praca interdyscyplinarna. Autorki i autorzy tekstów składających się na książkę podejmują temat bra

Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski kultury mieszczańskiej

Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski kultury mieszczańskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.64 zł

-17%

Prezentowana publikacja to antologia przekładów dramatów francuskich z przełomu XIX i XX w., z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze polskie tłumaczenia tych, nieznanych rodzimemu Czytelnikowi, tekstów. Towarzyszy im esej wstępny redaktora tomu prezentujący rzadko podejmowane we współczes

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.18 zł

-17%

Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta, wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodk

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.49 zł

-17%

Książka dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka. Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu bi

Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.90 zł

-30%

Fluks to fascynujący, porywający esej, który bezpośrednio stara się odpowiedzieć na kwestię postawioną w konkursie rozpisanym przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, ale w sposób, który wydaje się zupełnie oryginalny, bowiem wątkiem, na którym osnute są w nim rozważania, jest tytułowy

Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 60.90 zł

-30%

Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z armaturą regulacyjną w wodnych instalacjach grzewczych. Omówiono w niej: • zagadnienia hydrauliczne w instalacjach grzewczych • historię rozwoju grzejnikowych zaworów regulacyjnych • typy, rodzaje, konstrukcje, przezn

Chemistry Theory of Machines

Chemistry Theory of Machines

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.50 zł

-90%

This book encompasses the essential range of information on technical aspects of mechanical design. It was written primarily for the students and staff of chemistry faculties of technical universities, yet it may also be utilized by everyone, who ether would like to try or already enjoys designing,

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

Po 10 latach od ukazania się podręcznika „Edukacja zdrowotna” Barbary Woynarowskiej, oddajemy w Państwa ręce nową publikację – tym razem przygotowaną przez zespół specjalistów pracujących pod kierunkiem Autorki pierwszego wydania. „Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to k

Chemia związków koordynacyjnych

Chemia związków koordynacyjnych

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.30 zł

-90%

Podręcznik jest zwięzłym, ale dostatecznie pełnym wykładem współczesnej chemii związków koordynacyjnych. Zawiera omówienie całego zakresu chemii koordynacyjnej: podstawy teorii kompleksów, podstawowe typy kompleksów, równowagi w roztworach kompleksów, syntezę templatową, współczesne metody zastosow

Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor

Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

Niniejsza publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni technicznych przystępujących do projektowania i obliczeń reduktorów.   Dzięki niej bez trudu opracują projekt przekładni zębatej na studiach inżynierskich oraz fragmentu układu napędowego na studiach drugiego stopnia.

Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Autorzy:

Wydawnictwo: Książka i Prasa

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.00 zł

-80%

Dzika reprywatyzacja albo rewitalizacja. Kawiarnie Starbucks i wakacje w Toskanii. Podpalenie klubu Jadłodajnia Filozoficzna, czy zatrważająca epidemia celiakii, choroby uniemożliwiającej spożycie glutenu. Co łączy te zjawiska? Czym jest gentryfikacja, w jaki sposób się rozwija oraz jak należy ją m

Budownictwo zrównoważone

Budownictwo zrównoważone

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

Dobra znajomość cech fizycznych materiałów i procesów fizycznych zachodzących w budynku pozwala na właściwe projektowanie jego elementów. To z kolei wpływa na tworzenie odpowiedniego dla użytkownika komfortu wewnętrznego w obiekcie. Od projektantów i wykonawców coraz częściej wymagane jest podnosze

Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających

Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

-30%

Jaka jest sytuacja życiowa dorastającej jednostki w przestrzeni życiowej wyznaczonej przez rodzinę migracyjną?   Czy istnieje zależność pomiędzy preferowanymi przez rodziców stylami wychowania a czasem rozłąki migracyjnej?   Jaki jest obraz samego siebie osób dorastających w relacjach i

Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2

Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

Drugi tom książki Profesora Brunona Hołysta poświęconej czynnikom zakłócającym ład społeczny. Tom pierwszy dotyczył kontekstów badań nad przejawami patologii społecznej, tom drugi zawiera analizę poszczególnych kategorii zagrożeń ładu społecznego.   Część pierwszą poświęcono destruktywnym zac

Tekstura obrazów biomedycznych

Tekstura obrazów biomedycznych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.50 zł

-30%

Książka jest przeznaczona dla osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ilościowej analizy obrazów biomedycznych. W szczególności adresujemy ją do lekarzy medycyny i dentystów, którzy pragną w szerokim zakresie wykorzystać w swojej praktyce klinicznej bogactwo informacji, które dostarcza

Logistyka usług

Logistyka usług

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

-30%

Fenomen gwałtownego rozwoju usług w XXI w. pojawił się w gospodarce światowej równolegle z kreowaniem nowoczesnej logistyki w przedsiębiorstwach jako ogniwach międzynarodowego łańcucha dostaw. W książce przedstawiono, na podstawie najnowszych wyników badań empirycznych oraz w kontekście literatury

Różnym głosem

Różnym głosem

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.30 zł

-30%

Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce to unikalna na gruncie polskim publikacja oparta na wywiadach grupowych z ponad 150 osobami żyjącymi w związkach jednopłciowych oraz z ich rodzinami. Stworzony w ten sposób wielogłos przedstawia refleksje na temat rodzin z wyboru z perspektywy siedmiu różnyc

Neuropsychologia kliniczna

Neuropsychologia kliniczna

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.90 zł

-92%

Atutem pracy jest połączenie w jedną spójną całość najnowszych światowych trendów w myśleniu o mózgu (przede wszystkim teorii mikrogenetycznej) wraz ze specyficznymi wskazówkami, jak prowadzić diagnozę i terapię neuropsychologiczną chorego po urazie mózgu.     Autorzy porządkują tu najnows

Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury

Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.75 zł

-90%

Autorzy podjęli próbę ukazania ewolucji zarządzania od końca XIX do początku XXI wieku. Dzielą opisywany okres na trzy różniące się etapy - industrialny, modernistyczny i informacyjny. W przystępny sposób przedstawiają, jak zmiana warunków zewnętrznych skutkowała ewolucją narzędzi zarządzania w prz

XXIII Olimpiada Szachowa – Buenos Aires 1978

XXIII Olimpiada Szachowa – Buenos Aires 1978

Autorzy:

Wydawnictwo: Comrel

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 2.90 zł

-71%

XXIII Olimpiada Szachowa – Buenos Aires 1978 Buenos Aires stało się ponownie – po 39 latach – organizatorem Olimpiady Szachowej. Zgłosiło się 65 państw, zatem rekord uczestnictwa nadal należał do Nicei, gdzie grały aż 74 kraje. Turniej został rozegrany na dystansie 14 rund. Głównym faworytem

Nowoczesna kosmetologia. Tom 2

Nowoczesna kosmetologia. Tom 2

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 3.99 zł

-91%

W jaki sposób pielęgnować urodę, aby równocześnie skutecznie dbać o zdrowie i dobre samopoczucie? Jak osiągnąć pożądany i długotrwały efekt kosmetyczny? Naukowo potwierdzone odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dwutomowym kompendium nowoczesnej kosmetologii, stworzonym dla kosmetyczek, s