Kategoria - Branżowe

W poszukiwaniu zwinności w architekturze systemów IT

W poszukiwaniu zwinności w architekturze systemów IT

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Prezentowana książka została w całości poświęcona praktykom zwinnym ze szczególnym uwzględnieniem spojrzenia na opisywane zagadnienia z perspektywy roli architekta. Publikacja pozwala zapoznać się z aspektami zwinnego wytwarzania systemów rozproszonych, zrozumieć wagę jaką stanowi architektura w no

Projektowanie instalacji tryskaczowych

Projektowanie instalacji tryskaczowych

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Instalacje tryskaczowe spełniają bardzo ważną funkcję ratują życie i chronią własność przed ogniem. Instalacje te działają w sposób niezawodny i efektywny. W niniejszej publikacji monograficznej zostały przedstawione zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych wodnych dla budynków o różnym

Zarządzanie jakością usług

Zarządzanie jakością usług

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

Pierwszy w Polsce podręcznik poświęcony w całości tematowi zarządzania jakością w sektorze usługowym. Książka zawiera innowacyjne i autorskie rozwiązania oraz objaśnienia i adaptacje najlepszych światowych koncepcji. Autor skupia się m.in. na modelu Kano objaśniającym, w jaki sposób różni się odbió

Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.80 zł

-40%

Rolnictwo precyzyjne to system rolnictwa w którym poszczególne obszary – „strefy produkcyjne” – pola uprawnego traktowane są z różnym nakładem środków produkcji: dawki nawozów i środków ochrony roślin, wielkość dawki polewowej przy nawadnianiu, gęstość siewu czy sadzenia. Taki sposób stosowania śro

Sukces i szczęście. Dobry los a mit merytokracji

Sukces i szczęście. Dobry los a mit merytokracji

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

Bill Gates to niewątpliwie utalentowany programista, który dzięki ciężkiej pracy zbudował jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm na świecie. Ale czy udałoby mu się to, gdyby jako nastolatek nie miał dostępu do zaawansowanego komputera, o którym większość jego rówieśników mogła tylko pomarzyć? A M

Rusz głową! Gimnastyka mózgu dla dzieci

Rusz głową! Gimnastyka mózgu dla dzieci

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że mózg ludzki rozwija się najbardziej intensywnie w pierwszych latach życia? Dzieci uwielbiają się uczyć i rozwijać swój umysł! W chwili narodzin są kłębkiem możliwości wypełnionym jeszcze nieznanymi umiejętnościami. A rodzic jest pierwszym nauczycielem swojego dzi

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Prezentowana publikacja przedstawia teorię, budowę i sposoby projektowania różnego rodzaju maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi stosowane jako prądnice (np. w OZE) są maszynami synchronicznymi o stałym wzbudzeniu, stosowane jako silniki mają

Bezwarunkowy dochód podstawowy

Bezwarunkowy dochód podstawowy

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

Co zrobisz, jeśli nie będziesz musiał martwić się o czynsz? Kiedy będziesz mogła wybrać najlepszą ofertę pracy, a nie taką, na którą musisz się zgodzić? Gdy będziecie mogli kształcić się i rozwijać, nie poświęcając cennego czasu na dorabianie? Rewolucja jest bliżej, niż wam się wydaje.   Czym

Akustyka w budownictwie

Akustyka w budownictwie

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.80 zł

-40%

Akustyka jako dyscyplina naukowa zajmuje się dźwiękiem, jego powstawaniem, propagacją i percepcją, a także wszystkimi efektami związanymi z występowaniem i oddziaływaniem dźwięku. Zakres zagadnień rozpatrywanych w obszarze akustyki jest bardzo rozległy, można wyliczyć kilkadziesiąt specjalistycznyc

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie.   Celem książki jest przedstawienie kluczowych procesów związanych

Fizyka dla ogrodników

Fizyka dla ogrodników

Autorzy:

Wydawnictwo: Autorskie

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.87 zł

-21%

Książka ma charakter pomocniczego podręcznika dla studentów szkół rolniczych na kierunku ogrodnictwo. Może być przydatna również dla słuchaczy kierunków rolniczych i leśniczych. Tematyka książki koncentruje się na ważnych w życiu roślin właściwościach obiektów fizycznych (gleba, woda i jej roztwor

Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce

Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Książka wypełnia lukę w polskiej literaturze ekonomicznej na temat istoty, roli i znaczenia przedsiębiorstw państwowych w gospodarce. Publikacja zawiera analizę stanu, celów i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w kilkunastu wybranych, reprezentatywnych krajach świata (m.in. wielkie i

Public finances and the new economic governance in the European Union

Public finances and the new economic governance in the European Union

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 57.00 zł

-40%

This work is an attempt to assess to what extent the new economic governance of the EU helped to discipline public finances in the member states.   The poor institutional design of the EU, the authors point out, magnified the negative fiscal effects of the last financial crisis. The work atte

Kształtowanie kapitału społecznego organizacji

Kształtowanie kapitału społecznego organizacji

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

Autorki skupiły się na problematyce kapitału społecznego wewnatrz organizacji przyjmując definicję, w której kapitał społeczny rozumiany jest jako całość sieci wartości społecznych i norm determinujących relacje międzyludzkie umożliwiające osiągnięcie efektu współpracy. Fundamentem tej całości jest

Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Oszczędzanie energii jest jednym z ważniejszych wyzwań XXI wieku. Polityka polegająca na stopniowym zaostrzaniu wymagań budowlanych, dotyczących przede wszystkim izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych wpływa głównie na poprawę efektywności energetycznej budynków nowo wznoszonych. Biorąc jedna

Podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-55%

Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro. Obok ujęć teoretycznych, odnoszących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii,

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Infrastruktura transportu jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływa bowiem między in. na: • atrakcyjność lokalizacyjną regionów, • koszty transportu, a w efekcie koszty dostaw i dystrybucji towarów, • korzyści skali produkcji, umożliwiając dostęp do coraz bardziej odległych rynków zaopa

Podstawy maszynoznawstwa

Podstawy maszynoznawstwa

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Konstruowanie maszyn jest procesem bardzo złożonym, a powstanie odpowiednio działającego i bezpiecznego urządzenia wymaga znajomości podstaw projektowania jego poszczególnych elementów. Niezwykle istotne jest też to, aby każdy inżynier posiadał podstawową wiedzę o aktualnie dostępnych materiałach i

Uzależnienia behawioralne

Uzależnienia behawioralne

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Komu z nas nie przyszła do głowy myśl, że za dużo pracuje albo za dużo wydaje pieniędzy, za dużo czasu spędza przed komputerem albo za dużo je? Rosnące tempo życia powoduje, że coraz więcej czasu spędzamy w pracy, coraz mniej mamy go natomiast na spotkania z przyjaciółmi, realizację zainteresowań i

O naturze preferencji politycznych. Perspektywa psychologiczna

O naturze preferencji politycznych. Perspektywa psychologiczna

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.60 zł

-40%

O naturze preferencji politycznych to publikacja, która syntetycznie pokazuje dorobek psychologii dotyczący preferencji politycznych. Urszula Jakubowska opisuje zarówno klasyczne teorie, które na dziesięciolecia wyznaczyły kanony myślenia o preferencjach politycznych, jak i teorie z ostatnich lat,

Logistyczna obsługa klienta

Logistyczna obsługa klienta

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

To pierwszy podręcznik, który koncentrując się jednocześnie na metodach gromadzenia i analizowania danych z pomiaru ilościowego oraz jakościowego w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia obsługi klienta. Jego zakres został dobrany pod kątem problemów występujących w praktyce zawodow

Teorie integracji europejskiej

Teorie integracji europejskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Studenci często zadają pytanie, dlaczego powinniśmy się zajmować teoriami. Odpowiedź jest następująca: teorie pozwalają zrozumieć rzeczywistość społeczną i rządzące nią prawa. Teorie integracji europejskiej wyjaśniają procesy polityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w Europie. Analizują przyc

Komputerowy detektyw

Komputerowy detektyw

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Oto Franek Runtime skompromitowany eks-komisarz, bezduszny detektyw, ekspert poszukiwań. Gdy komenda główna policji zostaje obrabowana, to Franek Runtime i jego niezwykłe umiejętności pozwolą schwytać winnych. W tym opowiadaniu kryminalnym dowiesz się jak korzystać z narzędzi algorytmicznych, aby r

Fuzje uczelni

Fuzje uczelni

Autorzy:

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.80 zł

-40%

Najnowsza książka prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego służy rozpoznaniu obszaru kształtowania się rynku uczelni i reformowania systemów nauki i szkolnictwa wyższego opartego na konsolidacjach. Obok doświadczeń międzynarodowych oraz analizy porównawczej fuzji uczelni, w publikacji zgłębiane są koncep

Transport intermodalny

Transport intermodalny

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Efektywne zarzadzanie procesami logistycznymi wymaga budowy nowoczesnych struktur systemów transportowych. Wybór sposobu przemieszczania ładunków w systemach logistycznych wynika ze specyfiki samego systemu oraz stosowanej technologii przewozowej.   W ostatnim okresie wyraźnie wzrasta zainter

Modelowanie i symulacja 3D obiektów magazynowych

Modelowanie i symulacja 3D obiektów magazynowych

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.20 zł

-40%

Jednym z celów projektowania systemów logistycznych jest optymalizacja powierzchni magazynowych. Obecnie można użyć do tego nowoczesnych narzędzi projektowania, na przykład narzędzi do modelowania i symulacji 3D obiektów magazynowych przy pomocy odpowiednich programów informatycznych. Niniejsza ksi

Chemia koordynacyjna metali w zastosowaniach

Chemia koordynacyjna metali w zastosowaniach

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-40%

Chemia koordynacyjna to dziedzina chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali. Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania związków kompleksowych metali, jak

Cisza

Cisza

Autorzy: ·

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.40 zł

-40%

Większość z nas przywitała świat krzykiem. Większość z nas chciałaby żegnać się ze światem w ciszy. Między tymi dwoma punktami rozgrywa się ta książka. Słyszymy często, że „milczenie jest złotem”. Potakujemy, gdy padają słowa „cicha woda brzegi rwie”. Wiemy, co to „cisza jak makiem zasiał”. Powtar

Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja, reklamacje

Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja, reklamacje

Autorzy:

Wydawnictwo: Poltext

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.92 zł

-20%

Dr Wojciech Budzyński jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w kraju i za granicą, prowadzi szkolenia dla firm, a ponadto jest autorem ponad 50 książek. Nakładem wydawnictwa Poltext ukazały się dwie inne książki autorstwa Dr Wojciecha Bu

Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja, reklamacje

Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja, reklamacje

Autorzy:

Wydawnictwo: Mt Biznes

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.45 zł

-40%

To praktyczna i narzędziowa książka adresowana do specjalistów i me-nedżerów odpowiedzialnych w firmach za wszelkie aspekty krajowego oraz międzynarodowego transportu towarów. Dr Wojciech Budzyński jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w