Kategoria - Branżowe

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.75 zł

Książka jest pierwszą autorską monografią przedstawiającą kompleksowo współpracę państw i organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Marian Bujnowski rozpatruje pojęcie bezpieczeństwa lotniczego, charakteryzuje rodzaje i źródła głównych zagrożeń współczesnego

Selenium i testowanie aplikacji. Receptury. Wydanie II

Selenium i testowanie aplikacji. Receptury. Wydanie II

Autorzy:

Wydawnictwo: Helion

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.50 zł

Projektanci nowoczesnych aplikacji internetowych muszą obecnie sprostać wielu wyzwaniom. Oprogramowanie, które tworzą, musi działać wydajnie i bezbłędnie w różnych przeglądarkach, na różnych platformach, na różnych urządzeniach. Wobec rosnących wymagań testowanie aplikacji staje się bardzo ważnym e

Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą. Wskazówki dla nauczycieli

Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą. Wskazówki dla nauczycieli

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

-36%

Praktyczne wskazówki, jak nawiązać kontakt z uczniami i stworzyć dobry klimat do pracy.   Autor, doświadczony nauczyciel, wielokrotnie nagradzany za szkolenia z metod pracy z uczniami, objaśnia, jak zachować własny styl nauczania, stosując umiejętności i strategie chroniące godność zarówno na

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to dziedzina wiedzy, która jest wciąż rozwijana, tak w zakresie aparatury jak i jej zastoso

Słownik pedagogiki specjalnej

Słownik pedagogiki specjalnej

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.50 zł

-37%

Słownik zawiera hasła z zakresu:   - diagnozy i stymulacji rozwoju dzieci z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności;   - patologii i profilaktyki rozwoju;   - edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji oraz terapii medycznej i psychologiczno-pedagogicznej osób niepełnosprawny

Kopuły drewniane

Kopuły drewniane

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 41.30 zł

-30%

Tysiące lat trwał rozwój konstrukcji od prostych układów słupowo belkowych do łuków i form kopułowych w tym kopuł drewnianych. Niestety wiele rozwiązań konstrukcji kopuł z drewna uległo zapomnieniu. W tej książce odtworzono systemy konstrukcji kopuł, ponieważ wiele z historycznych rozwiązań ma do d

Parki i ogrody terapeutyczne

Parki i ogrody terapeutyczne

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Edukacja · Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 49.70 zł

-30%

Problematyka terapeutycznych właściwości krajobrazu jest coraz bardziej popularna. Wiele ogrodów terapeutycznymi powstaje przy placówkach służby zdrowia. Coraz częściej doświadczenia dobroczynnego wpływu kontaktu z naturą w ogrodach leczniczych próbuje się przenieść na grunt miejskich przestrzeni p

Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego

Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.60 zł

„Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego ukazuje fragment językowej rzeczywistości w wyspowej gwarze Podlasia istniejącej na terenie, który zamieszkuje ludność o dużym zróżnicowaniu pod względem językowym, kulturowym, etnicznym, a także rel

Prawo - rodzina - praca

Prawo - rodzina - praca

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.40 zł

Monografia została poświęcona wybranym zagadnieniom oraz instytucjom prawnym spotykanym w dwóch najważniejszych sferach ludzkiej aktywności – w pracy oraz w relacjach rodzinnych. Publikacja nie ma charakteru kompleksowego, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem wszystkich zagadnień związanych z powyż

Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.99 zł

Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 86.99 zł

Chemistry Theory of Machines

Chemistry Theory of Machines

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 54.99 zł

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 78.99 zł

Gleboznawstwo. Rozdział 7

Gleboznawstwo. Rozdział 7

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.99 zł

Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 32.90 zł

-30%

Wyjątkowa książka, w której omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii. Autorzy przyjęli oryginalny, ale zarazem czytelny sposób wykładu, posługując się wielokr

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń, ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców, tożsamość struktury miejskiej, ale także czynniki kształ

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Au

Wykop

Wykop

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.55 zł

-28%

„Wykop” Andrieja Płatonowa to książka z pogranicza prozy egzystencjalnej i absurdu, odzwierciedlającą jednak sowiecką rzeczywistość. Prozaiczność Płatonowa to zamierzona mieszanka pustej nowomowy partyjnej, języka „chłopsko-robotniczego” i pozornie bezsensownego gaworzenia. Czytając „Wykop” tra

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Książka dotyczy wsparcia udzielanego w trudnych sytuacjach życiowych w ramach rodziny trzypokoleniowej, powiązanego z przemianami wynikającymi z wyzwań demograficznych i zmian modelu polityki społecznej. Autorki skoncentrowały się na roli środkowej generacji jako źródle pomocy dzieciom i rodzicom,

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.84 zł

-35%

W publikacji zaprezentowano kompleksowe analizy zmian struktury zawodowej rynku pracy w Polsce przeprowadzone w celu budowy systemów informacyjnych dla rynku pracy i systemu edukacji z elementami prognoz zmian liczby pracujących. Jak wskazuje autor, warunkiem koniecznym prowadzenia efektywnej po

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki. Herstorie

Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki. Herstorie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.96 zł

-37%

Książka stawia w centrum historie życia kobiet, które łączy aktywny stosunek do rzeczywistości oraz brak zgody na to, co zastają w swoich czasach i środowiskach, czyli odwaga w obalaniu schematów. To praca interdyscyplinarna. Autorki i autorzy tekstów składających się na książkę podejmują temat bra

Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski kultury mieszczańskiej

Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski kultury mieszczańskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Prezentowana publikacja to antologia przekładów dramatów francuskich z przełomu XIX i XX w., z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze polskie tłumaczenia tych, nieznanych rodzimemu Czytelnikowi, tekstów. Towarzyszy im esej wstępny redaktora tomu prezentujący rzadko podejmowane we współczes

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.72 zł

-35%

Do rąk Czytelników oddajemy opracowanie wyjątkowe pod każdym względem. Publikacja ta, wydana w charakterze księgi jubileuszowej dedykowanej Profesor Małgorzacie Stahl, zawiera bez mała pięćdziesiąt opracowań naukowych, przygotowanych przez administratywistów reprezentujących niemal wszystkie ośrodk

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.97 zł

-35%

Książka dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka. Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu bi

Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.90 zł

-30%

Fluks to fascynujący, porywający esej, który bezpośrednio stara się odpowiedzieć na kwestię postawioną w konkursie rozpisanym przez Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, ale w sposób, który wydaje się zupełnie oryginalny, bowiem wątkiem, na którym osnute są w nim rozważania, jest tytułowy

Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje

Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

s

Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 60.90 zł

-30%

Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z armaturą regulacyjną w wodnych instalacjach grzewczych. Omówiono w niej: • zagadnienia hydrauliczne w instalacjach grzewczych • historię rozwoju grzejnikowych zaworów regulacyjnych • typy, rodzaje, konstrukcje, przezn

Chemistry Theory of Machines

Chemistry Theory of Machines

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.50 zł

-30%

This book encompasses the essential range of information on technical aspects of mechanical design. It was written primarily for the students and staff of chemistry faculties of technical universities, yet it may also be utilized by everyone, who ether would like to try or already enjoys designing,

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna

Autorzy:

Wydawnictwo: WN PWN

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 55.30 zł

-30%

Po 10 latach od ukazania się podręcznika „Edukacja zdrowotna” Barbary Woynarowskiej, oddajemy w Państwa ręce nową publikację – tym razem przygotowaną przez zespół specjalistów pracujących pod kierunkiem Autorki pierwszego wydania. „Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka” to k