Kategoria - Sport

Victor Valdés. Samotność bramkarza

Victor Valdés. Samotność bramkarza

Autorzy:

Wydawnictwo: Sine Qua Non

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.72 zł

-80%

To nie będzie banalna autobiografia!Paraliżujący lęk przed każdym meczem. Koszmarna presja ze strony kolegów z drużyny, trenerów, kibiców, mediów. Świadomość, że błędy są nieuniknione. Zawodowa kariera taka sama jak każda inna – ...

Przedszkolne zabawy z elementami karate

Przedszkolne zabawy z elementami karate

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.45 zł

-50%

Mateusz Zarzecki w książce "Przedszkolne zabawy z elementami karate" dokonał  przeglądu literatury i przedstawił w skrócie historię karate, jako sztukę walki, ale także prężnie rozwijającą się dyscyplinę sportową. W książce zwrócono uwagę na rozwój karate na świecie, jak i w Polsce, krótko omów...

Ocena własna sprawności fizycznej członków kadry narodowej karate

Ocena własna sprawności fizycznej członków kadry narodowej karate

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.45 zł

-50%

Mateusz Zarzecki w książce "Ocena własna sprawności fizycznej członków kadry narodowej karate” dokonał przeglądu literatury i przedstawił  w skrócie historię karate jako sztuki walki, ale także prężnie rozwijającej się dyscypliny sportowej. Zwrócił uwagę na charakterystyczne okresy rozwoju kara...

Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej

Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF w Krakowie

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.66 zł

-21%

Turystyka osób upośledzonych intelektualnie nie jest tylko formą rekreacji i  wypoczynku, lecz ważnym elementem terapeutycznym w rewalidacji, środkiem pozwalającym na utrzymanie kontaktów międzyludzkich i  pełniejszą integrację społeczną. Integracja osób upośledzonych umysłowo ze zdrowymi nie j...

Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym

Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF w Krakowie

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.65 zł

-21%

W tej książce podjęto próbę określenia istoty, struktury i praktycznego zarządzania potencjałem pracy (kompetencjami) w przedsiębiorstwie turystycznym.Podano również metodykę diagnozowania i doskonalenia potencjałupracy, przy czym nacisk położono na opis metod i technik pomocnych w owym zarządz...

Śnieżne sporty wytrzymałościowe w zimowych igrzyskach paraolimpijskich

Śnieżne sporty wytrzymałościowe w zimowych igrzyskach paraolimpijskich

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF w Krakowie

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.65 zł

-21%

Praca dotyczy roli sportu w życiu osób niepełnosprawnych, podejmując wieloaspektowo zagadnienie charakterystyki niektórych dyscyplin pod kątem kategoryzacji regulaminowej, metodyki treningu sportowego oraz jego uwarunkowań fizjologicznych i psychologicznych w ujęciu holistycznym. Obecnie poszer...

Wpływ podwyższenia temperatury ciała na zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych i status antyoksydacyjny osocza biegaczy długodystansowych oraz mężczyzn nietrenujących

Wpływ podwyższenia temperatury ciała na zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych i status antyoksydacyjny osocza biegaczy długodystansowych oraz mężczyzn nietrenujących

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF w Krakowie

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.37 zł

-21%

Poszukiwanie skutecznych metod podnoszenia efektywności pracy zawodowej, jak również osiągania coraz lepszych wyników w sporcie wymaga wszechstronnego śledzenia zmian przystosowawczych organizmu do warunków aktywności ruchowej w zmiennym otoczeniu środowiska.

Gimnastyka

Gimnastyka

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF w Krakowie

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.70 zł

-23%

Zadaniem pracy absolwentów akademii wychowania fizycznego kierunku fizjoterapia jest przywracanie zdrowia i zdolności do samodzielnego życia ludziom cierpiącym na różne dolegliwości, za pomocą środków fizycznych. Jednym z nich jest ruch, który według biologów i teoretyków kultury fizycznej jest...

Żeglarz jachtowy - teoria i praktyka

Żeglarz jachtowy - teoria i praktyka

Autorzy:

Wydawnictwo: Psychoskok

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.95 zł

-50%

Dominik Życki, doskonały teoretyk i praktyk żeglarstwa regatowego, partner Mateusza Kusznierewicza, napisał o pierwszym wydaniu podręcznika recenzję zatytułowaną: 30 lat praktyki na 100 stronach. Powyższe zdanie, a nie oryginalny tytuł, jes...

A w Hong Kongu

A w Hong Kongu

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.95 zł

-16%

"A w Hong Kongu" to relacja z porywającej wyprawy do chińskiego miasta. Autor opisuje swoje wspomnienia z trzech dni pełnych fascynujących przygód. Książka jest częścią całego cyklu relacji z podróży.

Żagle

Żagle

Autorzy:

Wydawnictwo: TIME SA

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.79 zł

Futbol dawnej Warszawy

Futbol dawnej Warszawy

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Książka jest popularnonaukowym zarysem dziejów piłki nożnej w Warszawie w okresie od początku XX wieku do roku 1950. Autor omawia m.in. takie zagadnienia, jak: futbol w czasie I wojny światowej, rozgrywki ligowe w Warszawie, polityczne i narodowościowe zróżnicowanie klubów w okresie II Rzeczypospol

JUDO. Historia i metodyka nauczania. Wybrane aspekty

JUDO. Historia i metodyka nauczania. Wybrane aspekty

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF Warszawa

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.75 zł

-35%

Można śmiało powiedzieć, że powstawanie i rozwój poszczególnych systemów walki wręcz funkcjonuje jako ewolucyjny proces odbywający się wraz z rozwojem cywilizacji, określonymi jej wymogami i przenikaniem się różnorodnych wzorców kulturowych. Nie jest to odkrycie jednego genialnego człowieka, który

Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1993 i 2004 roku w Polsce

Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1993 i 2004 roku w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: AWF Warszawa

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.50 zł

-35%

Zasadniczymi celami tej pracy jest poznanie charakteru zmian jakie zaszły w budowie ciała oraz sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną badanych w 1993 roku i w 2004 roku. Dotychczas nie było rzetelnych i zweryfikowanych opracowań naukowych tych zagadnień. Fediuk (1988) w swo

Współczesne trendy w metodyce wychowania fizycznego – teoria i praktyka

Współczesne trendy w metodyce wychowania fizycznego – teoria i praktyka

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSZ w Koninie

Kategorie: Sport

Typ: e-book

Ocena:

cena od 5.27 zł

-45%

Praca przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków nauczania wychowania fizycznego. Badacze, a zwłaszcza nauczyciele, którzy chcą rozwijać swoje przygotowanie merytoryczne i warsztat metodyczny, znajdą w książce opracowania dotyczące wykorzystania najnowszych trendów (np. neurodydaktyka, mo