Kategoria - Klasyka

Balladyna

Balladyna

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Badacze twórczości Słowackiego przypuszczają, iż postać Balladyny powstała pod wpływem twórczości Szekspira, zwłaszcza Makbeta. Dodają również, iż na powstanie tragedii wpłynął też sposób odbioru historii przez całe pokolenie rom...

Beniowski

Beniowski

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło autorstwa Juliusza Słowackiego (1809-1849), polskiego poety, dramatopisarza. Słowacki to jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych, nazywany - obok A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego - "wieszczem". Debiutował anonimowo w 1830 r. w M...

Boże

Boże

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Powstała w 1816 roku.Polska pieśń patriotyczno-religijna, pełniąca w wielu okolicznościach funkcję nieoficjalnego hymnu narodowego (pretendowała do tej rangi po odzyskaniu niepodległości 1918).Tekst zaczęto szybko przerabiać, tak, że już przed 1830 pieśń nabrała charakteru patriotycznego i odtą...

Chłopi

Chłopi

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Powieść zawiera realistyczny obraz życia zbiorowości chłopskiej. Używa w niej specyficznego, potoczystego języka, z wykorzystaniem elementów gwarowych. Życie społeczności fikcyjnej miejscowości Lipce z jednej strony wyznacza rytm przyrody...

Chmury

Chmury

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Trzecia zachowana komedia Arystofanesa, a piąta pod względem kolejności powstania. Pierwsza, niezachowana wersja sztuki zajęła w agonie komicznym na Dionizjach w 423 p.n.e. trzecie - ostatnie - miejsce; druga wersja, opracowana prawdopodobnie w...

Dziady

Dziady

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dziady wileńsko-kowieńskie, czyli II i IV cz. Dziadów, powstały w bardzo trudnym dla Adama Mickiewicza okresie życia. W tym ciężkim okresie zaczyna właśnie pracę nad II częścią Dziadów, a później także nad kolejną, IV częścią Dzi...

Eneida

Eneida

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Eneida (łac. Aeneis) – rzymski poemat epiczny, napisany heksametrem przez Publiusza Wergiliusza Maro, opiewający w 12 księgach o łącznym rozmiarze 9892 wierszy dzieje trojańczyka Eneasza, legendarnego protoplasty Rzymian.

Fraszki

Fraszki

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Fraszki pisane przez Kochanowskiego powstawały zarówno po polsku, jak i po łacinie. Ich łaciński zbiór zatytułowany był Foricoenia, natomiast utwory w języku polskim ukazały się w trzech księgach: „Fraszki pierwsze”, „...wtóre”, ...

Gloria Victis

Gloria Victis

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Gloria victis to opowiadanie E. Orzeszkowej wydane w roku 1910 w zbiorze o tym samym tytule. Dzięki złagodzeniu cenzury po 1905r. pisarka mogła - tym razem jawnie - powrócić do tematyki powstania styczniowego. Utwór relacjonuje przebieg jednego...

Katarynka

Katarynka

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus (ur. 20 sierpnia 1847 w Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie) - polski pisarz i publicysta okresu pozytywizmu. Twórczość prozatorska Bolesława Prusa należy do największych osiąg...

Knajpa

Knajpa

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Twórczość poety można podzielić na dwa okresy. Pierwszy określa się mianem „lubelskiego”. Obejmuje on utwory napisane przez Czechowicza mniej więcej do 1925 roku. Wiersze te przypominają stylistykę Młodej Polski lub wczesne dokonania S...

Krzyżacy

Krzyżacy

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Henryk Sienkiewicz, jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich, cieszy się od stu lat największą poczytnością. Urodzony dnia 5 maja 1846r. w zubożałej rodzinie szlacheckiej na Podlasiu (w Woli Okrzeskiej pod Łukowem), chłopięce lata spędzi...

Lalka

Lalka

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Leśmian uważał poezję za swego rodzaju mowę pierwotną, poeta bowiem odczuwa, poznaje i wyraża świat tak, jak czynił to kiedyś człowiek pierwotny. Fascynowała go myśl o epoce pierwotnej, takiej, w której język dopiero powstawał, gdzie ...

Legenda

Legenda

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Twórczość poety można podzielić na dwa okresy. Pierwszy określa się mianem „lubelskiego”. Obejmuje on utwory napisane przez Czechowicza mniej więcej do 1925 roku. Wiersze te przypominają stylistykę Młodej Polski lub wczesne dokonania S...

Lilla Weneda

Lilla Weneda

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło autorstwa Juliusza Słowackiego (1809-1849), polskiego poety, dramatopisarza. Słowacki to jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych, nazywany - obok A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego - "wieszczem". Debiutował anonimowo w 1830 r. w M...

Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki

Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło Ignacego Krasickiego

Noc Listopadowa

Noc Listopadowa

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Stanisław Wyspiański (ur. 15 stycznia 1869 w Krakowie, zm. 28 listopada 1907 tamże) – polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli. Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym. Tworzył w epoce Młodej Polski. Nieoficja...

Odprawa Posłów Greckich

Odprawa Posłów Greckich

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Odprawa posłów greckich jest jedynym dramatem autorstwa Jana Kochanowskiego. Pełny tytuł utworu brzmi: Odprawa posłów greckich podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie nad Warszawą dniadwunastego styczn...

Opis Obyczajów Za Panowania Augusta III

Opis Obyczajów Za Panowania Augusta III

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Opis obyczajów za panowania Augusta III był pierwszą próbą syntetycznego ujęcia obyczajowości epoki saskiej w Polsce. Prace Kitowicza, szczególnie Opis obyczajów, mają zarówno wartość literacką, jak i historyczną. Jego sądy o czasach mu współczesnych były bardzo krytyczne i bardzo bogate w szcz...

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Pan Tadeusz to najbardziej znane i najbardziej charakterystyczne działo Adama Mickiewicza. Poeta przedstawił w nim obraz „utraconej ojczyzny” - ukochanej Litwy, „kraju lat dziecinnych”, do którego tęsknił przebywając na emigracji. Napisany regularnym 13-zgłoskowcem poemat nawiązuje w formie i t...

Pieśni O Belwederskiem Powstaniu

Pieśni O Belwederskiem Powstaniu

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło autorstwa Artura Oppmana. Artur Oppman to poeta polski okresu Młodej Polski pisujący pod pseudonimem Or-Ot. Młodzieńcze utwory poety były drukowane w Kurierze Warszawskim, Wędrowcu i Kurierze Codziennym, które promowały młode talenty...

Pieśni O Legionach

Pieśni O Legionach

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło autorstwa Artura Oppmana. Artur Oppman to poeta polski okresu Młodej Polski pisujący pod pseudonimem Or-Ot. Młodzieńcze utwory poety były drukowane w Kurierze Warszawskim, Wędrowcu i Kurierze Codziennym, które promowały młode talenty...

Pieśni

Pieśni

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Pieśni napisane przez Kochanowskiego zebrane zostały w dwóch zbiorach: Pieśni księgi dwoje i Pieśni kilka. Autor tworzył je przez blisko dwadzieścia lat, zarówno przebywając na dworach, jak i w Czarnolesie. Zbiór Pieśni księgi dwoje, kt

Pieśń Świętojańska O Sobótce

Pieśń Świętojańska O Sobótce

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Pieśni napisane przez Kochanowskiego zebrane zostały w dwóch zbiorach: Pieśni księgi dwoje i Pieśni kilka. Autor tworzył je przez blisko dwadzieścia lat, zarówno przebywając na dworach, jak i w Czarnolesie. Zbiór Pieśni księgi dwoje, kt

Powrót Posła

Powrót Posła

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło Juliana Ursyna Niemcewicza. Julian Ursyn Niemcewicz to polski dramaturg, powieściopisarz, poeta, pamiętnikarz, wolnomularz.

Promethidion

Promethidion

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło Cypriana Norwida

Przestrogi Dla Polski

Przestrogi Dla Polski

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Staszic Stanisław (1755-1826), polski mieszczanin, ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, działacz polityczny i oświatowy, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej. Stu...

Rytmy Abo Wiersze Polskie

Rytmy Abo Wiersze Polskie

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Dzieło Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego

Śluby Panieńskie

Śluby Panieńskie

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca, Fredro zaczął pisać w 1827 roku. Pierwotna wersja komedii – która nigdy nie została ukończona – zatytułowana została "Nienawiść mężczyzn". Ostateczna wersja utworu powstała w 1832 roku. Ślu...

Sonety Krymskie

Sonety Krymskie

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Mickiewicz to wzór romantycznego poety-Polaka: wybitna indywidualność, poeta-prorok wyrażający uczucia i tęsknoty całego narodu, duchowy przywódca.Twórczość Mickiewicza, prawdziwie wybitna, nie przeminęła wraz z nadejściem kolejnej epok...