GIMP Biblia

GIMP Biblia

Autorzy: Holly Webb

Wydawnictwo: Zielona Sowa

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 744

cena od: 49.50 zł

 

Kompendium wiedzy na temat GIMP-a!

 

 

 

 

 • Czym jest GIMP? •  
 • Jak wykorzystać jego potencjał? •  
 • Jakie są jego ograniczenia?

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMP to jedno z tych narzędzi, w przypadku których stosunek jakości do ceny zmierza do nieskończoności. Jest całkowicie darmowe, ma wiele funkcji oraz wierną, chętną do pomocy społeczność użytkowników i deweloperów. Pierwsza wersja GIMP-a ukazała się ponad piętnaście lat temu i od tego czasu jest on nieustannie rozwijany. Efekt? Program ten stanowi realną i rozsądną alternatywę dla innych popularnych, lecz drogich aplikacji do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. O popularności GIMP-a niech świadczy fakt publikacji licznych książek, a wśród nich tej wyjątkowej: "GIMP. Biblia".

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy, kto zna tę serię, wie, że znajdzie w niej komplet informacji na temat omawianego zagadnienia. Nie inaczej jest w przypadku książki poświęconej GIMP-owi. W trakcie lektury poznasz mocne i słabe strony tego programu oraz jego ograniczenia. Zaprzyjaźnisz się z zaproponowaną przez autorów koncepcją interfejsu oraz dostosujesz go do własnych potrzeb. Następnie zdobędziesz podstawową wiedzę na temat grafiki rastrowej oraz jej zalet i wad, by szybko przejść do ciekawszych zagadnień. Nauczysz się korzystać z dostarczonych narzędzi, pracować z warstwami, maskami oraz ścieżkami. Ponadto odkryjesz możliwości kanałów, filtrów oraz funkcji korygujących grafikę. To tylko niektóre z tematów poruszanych przez autorów w tym kompendium wiedzy na temat GIMP-a. Poznaj jego możliwości!

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Możliwości i ograniczenia programu GIMP •  
 • Interfejs użytkownika •  
 • Dostosowywanie GIMP-a do własnych preferencji •  
 • Różnice pomiędzy tradycyjnym a cyfrowym obrazem •  
 • Kompresja grafik •  
 • Praca z plikami •  
 • Narzędzia dostępne w programie GIMP •  
 • Korzystanie ze ścieżek - wektory w grafice rastrowej •  
 • Potencjał warstw i masek •  
 • Zastosowanie kanałów •  
 • Przekształcenia obrazów - kadrowanie, skalowanie, obracanie •  
 • Korygowanie kolorów •  
 • Praca z tekstem •  
 • Rysowanie w programie GIMP •  
 • Ulepszanie zdjęć •  
 • Wykorzystanie filtrów i efektów •  
 • Filtry specjalizowane •  
 • Przetwarzanie wsadowe •  
 • Zastosowanie pakietu GIMP Animation Package •  
 • Funkcje wideo w programie GIMP •  
 • Wyszukiwanie i instalacja dodatków •  
 • Tworzenie skryptów •  
 • Instalacja GIMP-a w systemach Linux, Windows i Mac OS X

 

 

 

  

Poznaj alternatywne rozwiązanie dla drogich programów graficznych!

 

Tytuł oryginału: GIMP Bible

Tłumaczenie: Piotr Pilch

ISBN: 978-83-246-2766-0

Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.

All Rights Reserved. This translation published under license.

Translation copyright © 2011 by Helion S.A.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission.

All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley Publishing, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:

ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gimpbi.zip

Wydawnictwo HELION

ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE

tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63

e-mail: helion@helion.pl

WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!

Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres

http://helion.pl/user/opinie?gimpbi

Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Printed in Poland.

• Kup książkę

• Księgarnia internetowa

• Poleć książkę

• Lubię to! » Nasza społeczność

• Oceń książkę

Spis treci

O autorach ....................................................................................................... 17

O redaktorze technicznym ............................................................................. 18

Wprowadzenie ................................................................................................. 19

Cz I Program GIMP .................................................................... 25

Rozdzia 1. Czym jest GIMP? .............................................................................. 27

Co program GIMP potrafi, a czego nie ...............................................................................................30

Praca z interfejsem programu GIMP ...................................................................................................31

Okna i menu ..................................................................................................................................32

Doki i okna dialogowe ..................................................................................................................34

Obrazy i pótna .............................................................................................................................42

Ustawianie preferencji ........................................................................................................................48

Meneder moduów ......................................................................................................................48

Preferencje programu GIMP .........................................................................................................49

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych .........................................................................................66

Podsumowanie ....................................................................................................................................67

Rozdzia 2. Mylenie w sposób cyfrowy .......................................................... 69

Porównanie obrazów cyfrowych z tradycyjnymi fotografiami ...........................................................70

Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej ........................................................................................72

Obrazy rastrowe ............................................................................................................................72

Obrazy wektorowe ........................................................................................................................73

Rozdzielczo i rozmiar obrazu ..........................................................................................................75

Zmiana rozmiaru i rozdzielczoci obrazu .....................................................................................76

Mylca terminologia .....................................................................................................................78

Gbia kolorów ...................................................................................................................................79

Obszary kolorów i tryby kolorów .......................................................................................................80

Obszary kolorów ...........................................................................................................................80

Tryby kolorów ..............................................................................................................................82

Kompresja ...........................................................................................................................................84

Kompresja bezstratna ....................................................................................................................85

Kompresja stratna .........................................................................................................................86

Podsumowanie ....................................................................................................................................88

Kup książkę

Poleć książkę

8

GIMP. Biblia

Cz II Wprowadzenie .................................................................. 89

Rozdzia 3. Praca z plikami ............................................................................... 91

Otwieranie plików ...............................................................................................................................92

Otwieranie obrazów ......................................................................................................................92

Tworzenie nowego pustego obrazu ...............................................................................................98

Generowanie obrazu za pomoc wtyczki lub urzdzenia ............................................................100

Zarzdzanie otwartymi obrazami ................................................................................................105

Praca w obrbie okna obrazu ............................................................................................................107

Kopiowanie i wklejanie ....................................................................................................................109

Zabawne rzeczy do wykonania za pomoc wklejania .................................................................109

Zaawansowane kopiowanie i wklejanie z zastosowaniem buforów ............................................111

Korzystanie z funkcji cofania ............................................................................................................112

Zapisywanie plików ..........................................................................................................................114

Wasny format programu GIMP — XCF ....................................................................................115

Inne formaty ...............................................................................................................................116

Podsumowanie ..................................................................................................................................120

Rozdzia 4. Krótki przegld narzdzi programu GIMP ................................... 121

Menu Widok .....................................................................................................................................121

Modyfikowanie widoku w oknie obrazu .....................................................................................121

Uywanie filtrów wywietlania do poprawnego prezentowania przez program GIMP

kolorów na ekranie monitora ...................................................................................................124

Wywietlanie i ukrywanie informacji .........................................................................................125

Kontrolki przycigajce ..............................................................................................................126

Kolor wycióki ..........................................................................................................................126

Wywietlanie i ukrywanie obszarów okna obrazu ......................................................................127

Narzdzia zaznaczania ......................................................................................................................127

Zaznaczenie prostoktne .............................................................................................................128

Zaznaczenie eliptyczne ...............................................................................................................130

Zaznaczenie odrczne .................................................................................................................130

Zaznaczenie rozmyte ..................................................................................................................131

Zaznaczenie wedug koloru ........................................................................................................131

Inteligentne noyce .....................................................................................................................131

Zaznaczenie pierwszego planu ...................................................................................................132

Narzdzia obrazów ............................................................................................................................133

Narzdzia informacyjne ..............................................................................................................133

Narzdzia przeksztacania ...........................................................................................................135

Narzdzia rysownicze .......................................................................................................................135

Narzdzia kolorów ............................................................................................................................135

Podsumowanie ..................................................................................................................................136

Rozdzia 5. Korzystanie ze cieek ................................................................. 137

Zalety cieek: troch wektorowoci w grafice rastrowej .................................................................137

Tworzenie cieek .............................................................................................................................139

Rysowanie za pomoc narzdzia cieki ....................................................................................139

Tworzenie cieki za pomoc zaznaczenia .................................................................................143

Zarzdzanie ciekami ......................................................................................................................148

Okno dialogowe cieki .............................................................................................................148

Importowanie i eksportowanie cieek .......................................................................................151

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treci

9

Zastosowanie cieek ........................................................................................................................154

Rysowanie wzdu cieki ..........................................................................................................154

Zaznaczenie tworzone za pomoc cieki ...................................................................................162

Podsumowanie ..................................................................................................................................163

Rozdzia 6. Praca z warstwami i maskami ..................................................... 165

Zarzdzanie warstwami .....................................................................................................................166

Krótki przegld okna dialogowego Warstwy ..............................................................................167

Dodawanie, duplikowanie i usuwanie warstw ............................................................................169

Rozmieszczanie warstw na stosie ...............................................................................................173

Scalanie warstw ..........................................................................................................................173

Modyfikowanie warstw .....................................................................................................................175

Zmiana rozmiaru warstw ............................................................................................................176

Wyrównywanie warstw ..............................................................................................................179

Uycie przezroczystoci warstwy ...............................................................................................182

Tryby mieszania ................................................................................................................................187

Zastosowanie masek warstw .............................................................................................................193

Definiowanie masek warstw .......................................................................................................193

Modyfikowanie masek warstw ...................................................................................................195

Skuteczne korzystanie z funkcji menu Zaznaczenie ...................................................................197

Podsumowanie ..................................................................................................................................200

Rozdzia 7. Zastosowanie kanaów ................................................................ 201

Kanay ...............................................................................................................................................201

Czerwony, zielony i niebieski: domylne kanay kolorów ..........................................................202

Troch zachwytu: kana alfa .......................................................................................................203

Uycie kanaów .................................................................................................................................206

Tworzenie kanaów .....................................................................................................................206

Korzystanie z utworzonych kanaów ..........................................................................................207

Praktyczne zastosowanie: zmiana ta ..........................................................................................209

Podsumowanie ..................................................................................................................................213

Cz III Przetwarzanie obrazów ................................................ 215

Rozdzia 8. Przeksztacanie obrazów ............................................................. 217

Polecenia modyfikujce dostpne w menu Obraz i Warstwa ............................................................217

Okrelanie wymiarów .................................................................................................................218

Przycinanie i gilotynowanie ........................................................................................................221

Odbijanie i obracanie ..................................................................................................................225

Dodatek Liquid Rescale, czyli by moe najciekawsza rzecz dotd ...........................................228

Zastosowanie narzdzi menu Obraz ..................................................................................................239

Narzdzie Wyrównaj ..................................................................................................................240

Narzdzie Kadruj ........................................................................................................................243

Narzdzie Odbicie ......................................................................................................................246

Podsumowanie ..................................................................................................................................247

Rozdzia 9. Korygowanie kolorów .................................................................. 249

Uycie menu Kolory .........................................................................................................................251

Praca z narzdziami kolorów ......................................................................................................251

Odwracanie wartoci ..................................................................................................................272

Uycie funkcji automatycznego modyfikowania ........................................................................272

Praca z oddzielnymi skadowymi kolorów .................................................................................279

Kup książkę

Poleć książkę

10

GIMP. Biblia

Ponowne odwzorowywanie kolorów ..........................................................................................287

Analizowanie kolorów za pomoc narzdzi podmenu Informacje ..............................................299

Dodatki filtrów menu Kolory ......................................................................................................302

Eksportowanie separacji kolorów za pomoc dodatku Separate+ .....................................................309

Podsumowanie ..................................................................................................................................313

Rozdzia 10. Praca z tekstem .......................................................................... 315

Zastosowania tekstu w obrazach .......................................................................................................315

Dodawanie i edytowanie tekstu ........................................................................................................316

Dostosowywanie tekstu za pomoc panelu .................................................................................319

Umieszczanie tekstu wzdu cieki ...........................................................................................324

Tworzenie cieki za pomoc tekstu ...........................................................................................325

Praca z warstwami tekstowymi .........................................................................................................327

Podsumowanie ..................................................................................................................................329

Rozdzia 11. Rysowanie w programie GIMP ................................................... 331

Uycie pdzli ....................................................................................................................................332

Dopasowywanie pdzli ...............................................................................................................333

Tworzenie nowych pdzli ...........................................................................................................338

GIMP Paint Studio, czyli zestaw predefiniowanych ustawie dla malarzy ................................348

Rysowanie linii kaligraficznych za pomoc narzdzia Stalówka ......................................................349

Praca z gradientami ...........................................................................................................................351

Tworzenie wypenie za pomoc deseni ...........................................................................................355

Podsumowanie ..................................................................................................................................356

Rozdzia 12. Ulepszanie zdj ......................................................................... 357

Tradycyjne narzdzia fotografa .........................................................................................................358

Narzdzie Rozmywanie/Wyostrzanie .........................................................................................358

Narzdzie Rozsmarowywanie .....................................................................................................360

Narzdzie Rozjanij/Wypal ........................................................................................................363

Uycie narzdzi Klonowanie i atka do usuwania problematycznych obszarów .............................365

Narzdzie Klonowanie ................................................................................................................366

Narzdzie Klon perspektywy ......................................................................................................370

Narzdzie atka ..........................................................................................................................373

Uycie dodatku Exposure Blend .......................................................................................................375

Podsumowanie ..................................................................................................................................380

Cz IV Filtry i efekty ................................................................ 381

Rozdzia 13. Zastosowanie filtrów rozmycia, uwydatniania

i znieksztacenia ....................................................................... 383

Wspólne cechy filtrów ......................................................................................................................384

Zastosowanie filtrów podmenu Rozmycie ........................................................................................387

Rozmywanie ...............................................................................................................................387

Rozmycie Gaussa ........................................................................................................................387

Rozmycie "w ruchu" ...................................................................................................................389

Pikselizacja .................................................................................................................................391

Selektywne rozmycie Gaussa .....................................................................................................393

Rozmycie kafelkowe ..................................................................................................................394

Filtry podmenu Uwydatnianie ...........................................................................................................395

Wygadzanie ...............................................................................................................................395

Usuwanie przeplotu ....................................................................................................................396

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treci

11

Odplamianie ................................................................................................................................397

Usu paski ..................................................................................................................................398

Filtr NL .......................................................................................................................................399

Usuwanie czerwonych oczu ........................................................................................................400

Wyostrzanie ................................................................................................................................401

Maska wyostrzajca ....................................................................................................................402

Filtry podmenu Znieksztacenia ........................................................................................................403

Zalepienie ..................................................................................................................................403

Wyginanie ...................................................................................................................................404

Wytoczenie ................................................................................................................................406

Grawerowanie .............................................................................................................................407

Czy co drugi wiersz .................................................................................................................409

Deformowanie ............................................................................................................................409

Znieksztacenie geometryczne ....................................................................................................413

Mozaika ......................................................................................................................................414

Wydruk gazetowy .......................................................................................................................416

Zawinicie strony ........................................................................................................................417

Wirowanie ..................................................................................................................................418

Falowanie ...................................................................................................................................419

Przesunicie ................................................................................................................................420

Propagacja wartoci ....................................................................................................................421

Wideo .........................................................................................................................................422

Faluj ............................................................................................................................................423

Skrcenie i zaciskanie .................................................................................................................424

Wiatr ...........................................................................................................................................425

Podsumowanie ..................................................................................................................................426

Rozdzia 14. Uycie filtrów tworzenia obrazów ............................................ 427

Filtry podmenu wiato i cie ...........................................................................................................427

Bysk gradientowy ......................................................................................................................428

Flara obiektywu ..........................................................................................................................431

Efekty wietlne ...........................................................................................................................432

Byskotanie .................................................................................................................................435

Supernowa ..................................................................................................................................437

Rzucanie cienia ...........................................................................................................................438

Perspektywa ................................................................................................................................439

Efekt Xach ..................................................................................................................................439

Soczewka ....................................................................................................................................439

Szklane pytki .............................................................................................................................440

Filtry podmenu Szum ........................................................................................................................441

Szum HSV ..................................................................................................................................441

Wygnie ......................................................................................................................................441

Wyciosaj .....................................................................................................................................441

Szum RGB ..................................................................................................................................442

Rozszarp .....................................................................................................................................443

Rozrzucenie ................................................................................................................................444

Filtry podmenu Renderowanie ..........................................................................................................445

Podmenu Chmury .......................................................................................................................445

Podmenu Natura .........................................................................................................................446

Podmenu Dese ..........................................................................................................................448

Rozrzut obwodu ..........................................................................................................................453

Kup książkę

Poleć książkę

12

GIMP. Biblia

Przegldarka fraktali ...................................................................................................................453

Gfigury .......................................................................................................................................454

Lawa ...........................................................................................................................................455

Linia Nowej ................................................................................................................................455

Projektant sfery ...........................................................................................................................456

Spyrogimp ..................................................................................................................................456

Podsumowanie ..................................................................................................................................457

Rozdzia 15. Uycie filtrów kompozycji ......................................................... 459

Praca z filtrami podmenu Wykrywanie krawdzi .............................................................................460

Rónicowe rozmycie Gaussa ......................................................................................................462

Krawd ......................................................................................................................................464

Laplace .......................................................................................................................................467

Neon ...........................................................................................................................................467

Sobel ...........................................................................................................................................469

Uycie filtrów podmenu Ogólne .......................................................................................................470

Znieksztacenie macierzowe .......................................................................................................470

Rozcigaj i Erozja .......................................................................................................................474

Uycie filtrów podmenu czenie ....................................................................................................476

czenie gbi .............................................................................................................................476

Odcinek filmu .............................................................................................................................478

Korzystanie z filtrów odwzorowania ................................................................................................483

Mapowanie wypukoci ..............................................................................................................483

Przesuwanie ................................................................................................................................486

Znieksztacenie fraktalne ............................................................................................................488

Iluzja ...........................................................................................................................................491

Stwórz bezszwowy .....................................................................................................................492

Odwzorowanie obiektu ...............................................................................................................493

Papierowe kawaki ......................................................................................................................498

Mae kafelki ................................................................................................................................500

Kafelki ........................................................................................................................................501

Deformowanie ............................................................................................................................502

Podsumowanie ..................................................................................................................................507

Rozdzia 16. Ulepszanie obrazów za pomoc filtrów artystycznych ........... 509

Filtry artystyczne ..............................................................................................................................509

Nakadanie na pótno ..................................................................................................................509

Rysunek ......................................................................................................................................511

Kubizm .......................................................................................................................................511

GIMPresjonista ...........................................................................................................................513

Farba olejna ................................................................................................................................514

Fotokopia ....................................................................................................................................515

Predator .......................................................................................................................................516

Lekki ar .....................................................................................................................................518

Van Gogh (LIC) ..........................................................................................................................519

Filtry podmenu Dekoracja ................................................................................................................520

Dodaj faz ...................................................................................................................................520

Dodaj krawd ............................................................................................................................521

Plama po kawie ...........................................................................................................................523

Poszarpana krawd ....................................................................................................................524

Stara fotografia ...........................................................................................................................525

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treci

13

Zaokrglone rogi .........................................................................................................................527

Slajd ............................................................................................................................................527

Schematyczne wyobienie .........................................................................................................529

Schematyczne chromowanie .......................................................................................................530

Podsumowanie ..................................................................................................................................531

Rozdzia 17. Uycie filtrów specjalizowanych ............................................... 533

Filtry podmenu Sie WWW ..............................................................................................................533

Mapa obrazu ...............................................................................................................................534

Pó-spaszczenie ..........................................................................................................................535

Image slice ..................................................................................................................................536

Filtry podmenu Animacja .................................................................................................................538

Przenikanie .................................................................................................................................538

Falowanie ...................................................................................................................................539

Obracajca si kula .....................................................................................................................540

Fale .............................................................................................................................................541

Optymalizowanie filtrów ............................................................................................................541

Alfa na logo ......................................................................................................................................542

Otoczka 3D .................................................................................................................................542

Podsumowanie ..................................................................................................................................545

Rozdzia 18. Przetwarzanie wsadowe

za pomoc filtrów automatyzujcych .................................... 547

Przetwarzanie wsadowe wielu plików ..............................................................................................548

Uycie dodatku Batch Process ....................................................................................................548

Zastosowanie dodatku Contact Sheet .........................................................................................558

Automatyzowanie zada za pomoc filtru Filtermacro pakietu GAP ...............................................560

Okno filtru Filtermacro ...............................................................................................................562

Dodawanie operacji ....................................................................................................................563

Narzdzie Filter All Layers ...............................................................................................................565

Uycie narzdzia Filter All Layers .............................................................................................565

Szybki skrót: Selection to AnimImage .......................................................................................569

Podsumowanie ..................................................................................................................................571

Rozdzia 19. Uycie pakietu GIMP Animation Package .................................. 573

Uycie sekwencji klatek i warstw do utworzenia animacji ...............................................................574

Tworzenie prostej animacji GIF przy uyciu warstw .................................................................574

Przeksztacanie obrazów w warstwy i warstw w obrazy .............................................................578

Zarzdzanie klatkami sekwencji obrazów za pomoc pakietu GAP ...........................................583

Wygodne funkcje usprawniajce przepyw zada .............................................................................590

Uycie funkcji Move Path ..........................................................................................................591

Morfing .......................................................................................................................................593

Przenikanie uj ..........................................................................................................................597

Tworzenie scenorysu ........................................................................................................................601

Podsumowanie ..................................................................................................................................604

Rozdzia 20. Korzystanie w programie GIMP z funkcji wideo ....................... 605

Odtwarzanie wideo ...........................................................................................................................606

Karta Video Options ...................................................................................................................607

Karta Audio Options ...................................................................................................................610

Karta Preferences ........................................................................................................................612

Kup książkę

Poleć książkę

14

GIMP. Biblia

Kodowanie wideo .............................................................................................................................613

Ustawianie opcji wideo ...............................................................................................................615

Ustawianie opcji audio ................................................................................................................626

Konfigurowanie narzdzia audio ................................................................................................628

Uycie karty Extras .....................................................................................................................629

Karta Encoding ...........................................................................................................................631

Wyodrbnianie klatek z pliku wideo .................................................................................................632

Uycie opcji Extract Videorange ................................................................................................632

Uycie funkcji wyodrbniania bazujcej na odtwarzaczu MPlayer ............................................636

Podsumowanie ..................................................................................................................................638

Cz V Zagadnienia zaawansowane ......................................... 639

Rozdzia 21. Wyszukiwanie i instalowanie dodatków ................................... 641

Witryna GIMP Plugin Registry .........................................................................................................642

Instalowanie dodatków .....................................................................................................................644

Instalowanie skryptów ................................................................................................................645

Instalowanie dodatków kompilowanych .....................................................................................646

Kilka dodatków wartych uwagi ........................................................................................................648

Exposure Blend ...........................................................................................................................649

GIMP-GAP .................................................................................................................................650

GIMPshop i GimPhoto/GimPad .................................................................................................654

GREYCstoration i G’MIC ..........................................................................................................656

Layer Effects ...............................................................................................................................658

Liquid Rescale ............................................................................................................................661

Separate+ ....................................................................................................................................665

Podsumowanie ..................................................................................................................................669

Rozdzia 22. Tworzenie efektów niestandardowych za pomoc skryptów ... 671

Wielojzykowy program GIMP: obsugiwane jzyki skryptowe ......................................................672

Scheme i Python — podstawowe jzyki skryptowe programu GIMP ........................................673

Inne jzyki skryptowe obsugiwane przez program GIMP .........................................................676

Korzystanie z przegldarki procedur ..........................................................................................676

Zastosowanie konsoli skryptów ........................................................................................................677

Podsumowanie ..................................................................................................................................678

Dodatki ....................................................................................... 679

Dodatek A Pobieranie i instalowanie programu GIMP .................................. 681

Instalowanie programu GIMP w systemie Linux ..............................................................................681

Debian/Ubuntu ............................................................................................................................682

Fedora .........................................................................................................................................684

OpenSUSE ..................................................................................................................................685

Gentoo ........................................................................................................................................687

Mandriva .....................................................................................................................................688

Instalowanie programu GIMP w systemie Windows ........................................................................689

Zwyka instalacja w systemie Windows .....................................................................................689

Instalowanie programu GIMP Portable ......................................................................................691

Instalacja programu GIMP w komputerze Apple Macintosh ............................................................692

Instalowanie programu GIMP w systemie OS X ........................................................................694

Instalowanie programu GIMP za pomoc systemu MacPorts .....................................................695

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treci

15

Dodatek B Konfigurowanie zewntrznych urzdze wejciowych ............ 697

Uzyskiwanie obrazów za pomoc skanera ........................................................................................698

Linux ..........................................................................................................................................698

Mac OS X i Windows .................................................................................................................701

Drukowanie obrazów ........................................................................................................................702

Uycie wbudowanego moduu GTKPrint ...................................................................................703

Drukowanie za pomoc systemu Gutenprint ..............................................................................706

Konfigurowanie tabletu do rysowania ..............................................................................................711

Dodatek C Dostosowywanie programu GIMP ................................................ 715

Zmiana obrazu powitalnego ..............................................................................................................715

Uycie innej kompozycji ..................................................................................................................717

Linux ..........................................................................................................................................719

Windows .....................................................................................................................................720

Mac OS X ...................................................................................................................................723

Dodatek D Dodatkowe zasoby ....................................................................... 727

Witryny internetowe .........................................................................................................................727

IRC ....................................................................................................................................................730

Skorowidz ...................................................................................................... 733

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

383

Rozdzia 13.

Zastosowanie filtrów

rozmycia, uwydatniania

i znieksztacenia

W tym rozdziale:

 Filtry programu GIMP — wprowadzenie

 Zwikszanie gbi i uwagi paradoksalnie za pomoc rozmycia

 Zastosowanie zautomatyzowanych metod oczyszczania obrazów

 Znieksztacanie obrazów i poprawianie ich wygldu

Niniejszy rozdzia stanowi pocztek caej czci ksiki powiconej rozbudowanej i robicej wraenie licie filtrów programu GIMP. Mówic wprost, filtr to niewielki program, który na wejciu pobiera dane obrazu, wykonuje dla nich jeden lub wicej kroków procesu przetwarzania, a nastpnie zwraca zmodyfikowan wersj obrazu. Filtr moe wymaga dodatkowych danych wejciowych w postaci ustawie i parametrów, które uatwiaj dostosowanie i kontrolowanie tych kroków procesu przetwarzania. W przypadku wikszoci filtrów programu GIMP warstwa aktywna (lub aktualnie zaznaczone piksele tej warstwy) peni rol danych obrazu przekazywanych filtrowi.

W rozdziale omówiono niektóre z najczciej uywanych filtrów w procesach edytowania obrazów. Cho filtry podmenu Rozmycie stworzono z myl o zaciemnianiu szczegóów, uywajc ich, mona zwróci uwag ogldajcego na waniejsze obszary obrazów. W zestawie filtrów podmenu Uwydatnianie programu GIMP udostpniono narzdzia, które umoliwiaj wyrónienie okrelonych lub wszystkich szczegóów na obrazach. Filtry w podmenu Znieksztacenia mog spowodowa diametralne przeksztacenie danych obrazu w co, co jedynie sugeruje, jaki by oryginalny obraz. To naprawd ekscytujce.

Kup książkę

Poleć książkę

384

Cz IV  Filtry i efekty

Filtry anonimowe: powana uwaga dotyczca naduywania filtrów

W tym oraz siedmiu pozostaych rozdziaach nalecych do czwartej czci ksiki przedstawiono zadziwiajcy wiat filtrów programu GIMP. Oto ostrzeenie dotyczce zwaszcza osób, które roz-poczynaj przygod z grafik komputerow: filtry to narzdzia o niebywaych moliwociach, które na obrazach pozwalaj uzyska kilka naprawd fajnych efektów. Dlaczego jest to powód do ostrzeenia? Có, tylko to, e co mona zrobi, nie zawsze oznacza, e jest to dobry pomys.

Czsto jest to spotykane w przypadku osób, które dopiero zaczynaj prac z obrazami cyfrowymi.

Maj one do dyspozycji dyski twarde prawie w caoci wypenione zbytnio przetworzonymi obrazami zupenie przyzwoitej fotografii, która moe wymaga jedynie niewielkiej obróbki, a ponadto uruchamiaj niemal wszystkie z dostpnych filtrów i dodatków. Cho ostateczny rezultat moe wy-glda ciekawie lub interesujco z powodu stopnia, w jakim róni si on od stanu pocztkowego, niekonieczne oznacza to uzyskanie dobrego obrazu.

Nie rozumiem przez to, e z braku czasu i miejsca na dysku nie jest moliwe wielokrotnie powta-rzane intensywne przetwarzanie. Bez wtpienia w niektórych sytuacjach sens ma nawet uycie efektu bysku obiektywu, który nie wyglda zbyt tandetnie. Jednake naprawd warto usi i spró-

bowa zrozumie, czego obraz wymaga, a nie co sprawi, e bdzie wyglda „fajnie”. Co wicej, kady moe uy menu Filtry i utworzy jeden z efektów specjalnych, klikajc kilka przycisków.

Nosi to jednak znamiona mechanicznoci, która sama w sobie pozbawiona jest zwykle wyrazi-stoci wymaganej w obrazie. Dobry artysta uywajcy technologii cyfrowych wie, jak maksymalnie wykorzysta moliwoci filtru, stosujc go w minimalnym stopniu tylko wtedy, gdy jest to konieczne,

czc go z umiejtnym uyciem mniej zautomatyzowanych narzdzi w celu uzyskania kocowego obrazu cechujcego si unikalnoci i moliwociami.

Filtry s troch jak alkohol. Uywane z umiarem mog sprawi wiele radoci i w duej mierze przy-czyni si do poprawienia wygldu obrazów. Gdy jednak s uywane nadmiernie, istnieje spore zagroenie, e cay obraz zostanie popsuty i zaciemniony. Z filtrów naley korzysta rozwanie.

Wspólne cechy filtrów

Wikszo filtrów programu GIMP ma kilka wspólnych cech. Sporód nich najbardziej oczywist jest to, e wszystkie s dostpne w menu Filtry okna obrazu (rysunek 13.1).

Rysunek 13.1.

Wszystkie filtry

doczone

do programu GIMP

i wiele dodatków,

które mona pobra ,

znajduj si w menu

Filtry okna obrazu

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

385

W tym menu pierwsze cztery pozycje s niezwykle przydatne:

 Powtórz ostatni ( Ctrl+F) — kliknicie tej pozycji menu spowoduje wywoanie filtru, który uruchomiono jako ostatni. Uyte zostan te same ustawienia co ostatnim razem. Skrót klawiaturowy powizany z t pozycj pozwala szybko

zastosowa ten sam filtr dla wielu zaznacze , warstw, a nawet obrazów.

W przypadku tej funkcji godne uwagi jest to, e zapamituje tylko ostatni filtr uywany w biecej sesji programu GIMP. Jeli zamknito i ponownie

uruchomiono edytor, ta pozycja bdzie nieaktywna i niedostpna.

 Wywietl ponownie ostatni ( Shift+Ctrl+F) — ta opcja dziaa podobnie do opcji Powtórz ostatni, lecz zamiast automatycznie uywa tych samych ustawie filtru, otwiera okno dialogowe filtru (jeli jest dostpne) i umoliwia wprowadzenie zmian przed ponownym uruchomieniem filtru. Jest to znakomita funkcja, gdy dla konkretnego obrazu s sprawdzane róne ustawienia filtru. Dokonywane zmiany mona wywietli na panelu Podgld filtru. Moliwe jest uruchomienie filtru, cofnicie za pomoc polecenia Cofnij ( Ctrl+Z) efektów operacji przetwarzania, jeli wyniki nie s zadowalajce, a nastpnie ponowne wywietlenie okna dialogowego danego filtru ( Shift+Ctrl+F) w celu wypróbowania nowych ustawie . Poniewa

niektóre efekty filtrów nie oferuj panelu Podgld, podgld efektu jest prezentowany w oknie obrazu. Moliwe jest wywietlenie efektu, cofnicie zmian za pomoc

polecenia Cofnij ( Ctrl+Z) i spróbowanie czego nowego ( Shift+Ctrl+F).

 Ostatnio uywane — podmenu udostpniane przez t opcj zawiera list wszystkich filtrów i dodatków zastosowanych w biecej sesji programu GIMP. Kliknicie dowolnej pozycji z listy spowoduje wywietlenie okna dialogowego konkretnego filtru z ostatnio uywanymi ustawieniami. Ta pozycja menu i powizane z ni

podmenu pojawiaj si tylko wtedy, gdy w ramach biecej sesji uruchomiono dodatki lub filtry. W przeciwnym razie pozycja menu jest ukryta.

 Resetuj wszystkie filtry — zwykle, gdy filtr zostanie ponownie wywietlony, niezalenie od tego, czy za pomoc funkcji Wywietl ponownie ostatni, czy po prostu przez wybranie filtru po raz drugi z poziomu jego okna, filtr jest prezentowany z ostatnio uywanymi ustawieniami. W wikszoci przypadków

jest to podane dziaanie, które znakomicie nadaje si do utrzymania szybkiego przepywu zada . Jednake sporadycznie bardziej przydatne jest rozpoczcie pracy z filtrem, który korzysta z wartoci domylnych. Dotyczy to zwaszcza niektórych bardziej zoonych filtrów. T pozycj menu naley klikn, aby dla wszystkich filtrów biecej sesji programu GIMP przywróci wartoci domylne.

Pozycje menu Powtórz ostatni, Wywietl ponownie ostatni i Ostatnio uywane w rzeczywistoci maj zastosowanie nie tylko w przypadku operacji dostpnych z poziomu menu Filtry. Za pomoc tych pozycji menu mona wywoa dowolny zainstalowany dodatek, który zarejestrowano w programie GIMP. Na przykad funkcja Przytnij warstw, znajdujca si w menu Warstwa, w rzeczywistoci ma posta

dodatku. Po uruchomieniu dodatek jest dodawany do podmenu Ostatnio uywane i moe by powtórnie zastosowany przy uyciu pozycji Powtórz ostatni i Wywietl ponownie ostatni. Jest to wygodne rozwizanie, jeli planowane jest przycicie wielu warstw bez koniecznoci nawigacji w obrbie menu, gdy mona po prostu uy

skrótu klawiaturowego Ctrl+F. Jednake dezorientujce moe by ujrzenie operacji na samym pocztku menu Filtry, które w rzeczywistoci nie s filtrami. Poniewa

na szczcie ju wiadomo, dlaczego tak jest, nie powinno to stanowi problemu.

Kup książkę

Poleć książkę

386

Cz IV  Filtry i efekty

Inn wspóln cech wielu filtrów programu GIMP jest niewielkie okno podgldu. Na rysunku 13.2 przedstawiono trzy typowe wersje okien podgldu, z którymi mona si spotka.

Rysunek 13.2. Od lewej do prawej strony przedstawiono podstawowe okno podgldu, okno z moliwoci przesuwania i okno umoliwiajce powikszanie

Jak wida na rysunku, dostpne jest podstawowe okno podgldu, w którym jest wy-

wietlany jedynie miniaturowy podgld obrazu, troch bardziej zaawansowana wersja tego okna z moliwoci przesuwania lub najbardziej rozbudowane okno podgldu, któ-

re pozwala zarówno na przesuwanie, jak i powikszanie. Wikszo okien podgldu przypomina drugi wariant okna z wyej wymienionych. Okna te prezentuj powikszenie 100% aktywnej warstwy lub zaznaczenia, a ponadto umoliwiaj przesuwanie przy uyciu metody polegajcej na klikniciu i przeciganiu kursora myszy w obrbie okna.

Moliwe jest równie kliknicie krzyyka nawigacji w prawym dolnym naroniku okna podgldu w celu interaktywnego przemieszczania obszaru podgldu w obrbie miniatu-rowej wersji obrazu. Pod wzgldem dziaania krzyyk przypomina odpowiedni przycisk znajdujcy si w oknie obrazu.

Korzystanie z typowego okna podgldu oferujcego wycznie przesuwanie moe by

naprawd frustrujcym dowiadczeniem w przypadku przetwarzania wikszych obrazów, poniewa w oknie tym jest wywietlany tylko niewielki obszar dostpnych pikseli obrazu.

Cho nie istnieje prosta metoda powikszenia takiego podgldu, mona zwikszy jego widoczny rozmiar. Wystarczy zmieni rozmiar okna dialogowego filtru i powikszy je przez kliknicie i przecignicie jednej z krawdzi okna. Okno podgldu powinno zosta

dopasowane do nowego dostpnego obszaru. Chocia w dalszym cigu obraz nie zostanie pomniejszony, w ten sposób uzyska si szerszy kontekst.

Warianty okien podgldu wycznie z funkcj przesuwania oraz z funkcjami przesuwania/powikszania oferuj dodatkowe moliwoci kontroli. Po klikniciu prawym przyci-skiem myszy w oknie podgldu zostanie wywietlone niewielkie menu podrczne. Jeli aktywna warstwa lub zaznaczenie zawiera kana alfa, za pomoc nastpujcych dwóch pozycji menu mona okreli sposób wywietlania przezroczystych obszarów w oknie podgldu:

 Wygld szachownicy — pozycja menu kontroluje wygld szachownicy, która suy do reprezentowania przezroczystych obszarów obrazu w oknie podgldu. Moliwe jest wybranie jasnych, szarych lub ciemnych pól bd zupene zrezygnowanie z szachownicy i ustawienie przezroczystych obszarów jako w peni biaych,

szarych lub czarnych.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

387

 Rozmiar szachownicy — jeli zdecydowano si na wywietlenie desenia szachownicy w oknie podgldu, ta druga pozycja menu okrela, czy pola s mae,

rednie czy due. W przypadku obrazów z mnóstwem szczegóów czsto korzystne jest uycie wikszych pól, aby widok nie by niewyrany.

Zastosowanie filtrów podmenu Rozmycie

Troch paradoksalne jest to, e w przypadku nonika, którego porednim celem jest prze-kazywanie informacji wizualnych, niektóre z najczciej uywanych narzdzi to filtry stworzone do utrudniania zobaczenia szczegóów. Cho moe wyda si to dziwne, tak wanie jest. Filtry w podmenu Rozmycie przydaj si w przerónych zastosowaniach, poczwszy od tworzenia powiaty i cieni, a sko czywszy na uzyskiwaniu efektu ruchu, a nawet odtwarzaniu obrazów. Okazuje si, e do spora liczba innych filtrów programu GIMP, takich jak niektóre filtry wykrywajce krawdzie, wywouje filtry podmenu Filtry/Rozmycie w ramach jednego z kroków procesu przetwarzania. Z artystycznego punktu widzenia rozmyta cz obrazu stanowi znakomity sposób na zwrócenie uwagi ogldajcego na konkretne miejsca kompozycji.

Rozmywanie

Sporód filtrów podmenu Rozmycie filtr Rozmywanie jest najprostszy. W celu uruchomienia go naley wybra pozycj menu Filtry/Rozmycie/Rozmywanie. Po wywoaniu filtr ten jest stosowany od razu. Filtr nie oferuje adnego okna dialogowego. Kady piksel aktywnej warstwy lub zaznaczenia ma wasne wartoci kolorów poczone z warto-

ciami kolorów ssiednich pikseli. Filtr dziaa bardzo szybko, nawet w przypadku wikszych obrazów. Jeli jednak filtr Rozmywanie jest uywany dla bardzo duego obrazu, prawdopodobnie uzyskane wyniki bd zbyt subtelne, aby mona byo je zauway.

Czsto uytkownicy uruchamiaj ten filtr wielokrotnie w przypadku wikszych obrazów.

Z kolei gdy filtr Rozmywanie zostanie zastosowany dla mniejszych obrazów, wyniki s

znacznie bardziej wyrane. Filtr ten najlepiej zastosowa do delikatnego wygadzenia obrazu lub jako rodek pozwalajcy na szybkie uycie efektu wygadzania dla obrazu z wyjtkowo ostrymi krawdziami lub przejciami kolorów. Jeli jednak uruchomiono filtr Rozmywanie, a nastpnie wielokrotnie uywano kombinacji klawiszy Ctrl+F, mona rozway skorzystanie z jednego z innych filtrów podmenu Rozmycie. Na rysunku 13.3

porównano wyniki jednokrotnego uruchomienia dla obrazu filtru Rozmywanie z efek-tami 20-krotnego wywoania pod rzd tego samego filtru.

Rozmycie Gaussa

Algorytm filtru Rozmycie Gaussa to prawdopodobnie najczciej uywany w grafice komputerowej algorytm rozmywania. Ma to swoje uzasadnienie. Filtr dziaa szybko, generuje spójne wyniki i jest atwy do kontrolowania. Przede wszystkim, na filtrze tym bazuj artyci korzystajcy z technologii cyfrowych, gdy musz dokona rozmycia dowolnej czci obrazu. Po uruchomieniu filtru Rozmycie Gaussa programu GIMP

( Filtry/Rozmycie/Rozmycie Gaussa) powinno pojawi si okno dialogowe przedstawione na rysunku 13.4.

Kup książkę

Poleć książkę

388

Cz IV  Filtry i efekty

Rysunek 13.3.

Od góry do dou

przedstawiono

oryginalny obraz

oraz obrazy,

dla których filtr

Rozmywanie

uruchomiono raz

i 20 razy

Rysunek 13.4.

Okno dialogowe

Rozmycie Gaussa

pozwala dokadnie

kontrolowa

rozmywanie obrazu

z uwzgldnieniem

stopnia rozmycia

w poziomie

i w pionie, a take

metody rozmycia

Poniej ramki podgldu w oknie dialogowym filtru Rozmycie Gaussa znajduj si dwie podstawowe kontrolki suce do okrelania charakteru rozmycia.

 Promie rozmycia — te dwa pola wartoci liczbowych umoliwiaj kontrolowanie stopnia rozmycia. Domylnie pola s poczone a cuchowo, aby zmiana jednej wartoci powodowaa zmian drugiej. Jednake mona rozczy pola i dokona

wikszego rozmycia obrazu w jednym kierunku ni w drugim. Cho domylnie

dla pól opcji Promie rozmycia s uywane piksele, mona uy menu rozwijanego

jednostek widocznego obok pola tekstowego Pionowo i wybra dowoln z innych jednostek obsugiwanych przez program GIMP.

 Typ rozmycia — filtr Rozmycie Gaussa oferuje dwie róne metody stosowania rozmycia. Chocia metody zapewniaj identyczne wyniki, w zalenoci

od zawartoci obrazu jedna metoda moe by szybsza od drugiej.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

389

 IIR — jest to skrót terminu Innite Impulse Response. Ta metoda filtru Rozmycie Gaussa jest najbardziej skuteczna w przypadku obrazów

cechujcych si du zmiennoci (na przykad fotografia). Jest to te

dobra opcja, jeli ustawiono due wartoci w polach Promie rozmycia.

 RLE — metoda RLE ( Run-length Encoding) filtru Rozmycie Gaussa sprawdza si najlepiej w przypadku obrazów zawierajcych due obszary o jednolitym

kolorze lub zblionym do takiego.

Na rysunku 13.5 przedstawiono wyniki uycia filtru Rozmycie Gaussa dla przykadowego obrazu. Aby zorientowa si, jak za pomoc tego filtru uzyska efekt cienia, mona te cofn si do rozdziau 6.

Rysunek 13.5. Filtr Rozmycie Gaussa bardzo atwo moe rozmy obraz tak, e bdzie niewyrany Rozmycie "w ruchu"

Rozczajc i izolujc wartoci w polach Poziomo i Pionowo sekcji Promie rozmycia

filtru Rozmycie Gaussa, mona uzyska podstawowy efekt dynamicznego rozmycia w poziomie lub w pionie. Jak jednak naley postpi w przypadku dynamicznego rozmycia pod dowolnym ktem? A jak w celu uzyskania efektu rozmycia przypominajcego szybkie powikszenie obiektu przez aparat? Na szczcie, program GIMP oferuje filtr Rozmycie "w ruchu" , który z atwoci tworzy takie efekty, a take kilka innych. W celu aktywowania filtru naley wybra pozycj menu Filtry/Rozmycie/Rozmycie "w ruchu" .

Zostanie otwarte okno dialogowe pokazane na rysunku 13.6.

Poniej ramki podgldu w tym oknie dialogowym znajduj si trzy podstawowe sekcje ustawie okrelajcych charakter rozmycia generowanego przez filtr. S to sekcje: Typ rozmycia, rodek rozmycia i Parametry rozmycia. Poniej opisano kad sekcj oraz udostpnione w nich opcje.

 Typ rozmycia — filtr Rozmycie "w ruchu" oferuje nastpujce róne rozmycia dynamiczne:

 Liniowy — pod wzgldem uycia opcja przypomina filtr Rozmycie Gaussa.

Jednake rónica polega na tym, e w przypadku tej opcji rozmycie moe by

dokonane w dowolnym kierunku, a nie tylko w poziomie lub w pionie.

 Radialny — mona sobie wyobrazi obrót pótna obrazu dookoa jednego punktu, tak jakby obraz znajdowa si na samej górze obracanego przez kogo

parasola. To wraenie obrotu jest odtwarzane za pomoc opcji Radialny

rozmycia dynamicznego.

Kup książkę

Poleć książkę

390

Cz IV  Filtry i efekty

Rysunek 13.6.

Okno dialogowe

filtru Rozmycie

"w ruchu"

 Powikszenie — w przypadku tego efektu rozmycia jest podejmowana próba odtworzenia szybkiego przemieszczania w stron pojedynczego punktu na pótnie lub oddalania si od niego. Opcja rozmycia Liniowy powoduje przemieszczanie równolegle do paszczyzny obrazu, natomiast opcja rozmycia Powikszenie prostopadle.

 Blur outward — to pole wyboru jest dostpne tylko wtedy, gdy wybrano opcj

Powikszenie jako typ rozmycia. Domylnie pole jest zaznaczone. Oznacza to,

e piksele s oddalane od wybranego rodka rozmycia. Wyczenie tego pola

wyboru spowoduje kierowanie pikseli przez opcj rozmycia Powikszenie

w stron rodka rozmycia.

 rodek rozmycia — sekcja ma zastosowanie w przypadku uycia opcji rozmycia Radialny lub Powikszenie. Ustawienia sekcji definiuj wspórzdne pojedynczego punktu, wzgldem którego jest wykonywany obrót lub powikszanie. Domylnie wartoci pól X i Y s ustawione jako rodek pótna. Zmiana tych wartoci powoduje automatyczne dopasowanie filtru Rozmycie "w ruchu" do nowo okrelonego

rodka. Cho, niestety, nie mona po prostu klikn podgldu lub obrazu, aby zdefiniowa te wartoci, moliwe jest znalezienie danych wspórzdnych

rodka rozmycia, korzystajc z funkcji wywietlania wspórzdnych w obszarze statusu na dole okna obrazu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

391

 Parametry rozmycia — te dwa ustawienia okrelaj intensywno rozmycia.

W zalenoci od wybranego typu rozmycia ustawienia te mog funkcjonowa

troch inaczej lub s nieaktywne i cakowicie niedostpne.

 Dugo — w przypadku korzystania z opcji rozmycia Liniowy lub Powikszenie warto tego suwaka okrela w pikselach odlego piksela od pozycji pocztkowej, o jak zostanie przemieszczony w trakcie operacji rozmycia. Jeli wybrano

opcj rozmycia Radialny, suwak jest wyczony.

 Kt — przy uyciu opcji rozmycia Liniowy warto tego suwaka okrela dowolny kt rozmycia. Poniewa warto suwaka jest wyraona w stopniach, wartoci

0, 180 lub 360 reprezentuj kierunek poziomy, a wartoci 90 lub 270 kierunek pionowy. W przypadku zastosowania opcji rozmycia Radialny warto suwaka wskazuje odlego, w jakiej piksel jest obracany wzgldem pozycji pocztkowej.

Jeli wybrano opcj rozmycia Powikszenie, suwak Kt jest wyczony.

Na rysunku 13.7 przedstawiono wszystkie moliwe rozmycia, które mona uzyska za pomoc filtru Rozmycie "w ruchu" .

Rysunek 13.7. Filtr Rozmycie "w ruchu" umoliwia utworzenie (od lewej do prawej strony) rozmycia liniowego, rozmycia radialnego bd rozmycia z powikszeniem lub pomniejszeniem Pikselizacja

Aby uzyska pikselizacj obrazu, mona po prostu uy programu GIMP w celu zastosowania odpowiedniego filtru. Zanim jednak przejd do omawiania szczegóów, naley najpierw wyjani, czym jest piksel, do czego suy, a take w jaki sposób wpywa na obrazy cyfrowe.

Zgodnie z definicj piksel jest uwaany za najmniejszy skadnik obrazu wywietlonego na ekranie komputerowym. Zwykle piksel jest reprezentowany przez kropk. Liczba pikseli przypadajcych na cal ( ppi — pixels per inch) okrela rozdzielczo obrazu. Im wysza warto ppi, tym wiksza bdzie rozdzielczo obrazu moliwego do wywietlenia. Kropki wywietlane w przypadku uycia odpowiedniego rozmiaru obrazu do-kadnie odwzorowuj obraz na ekranie komputerowym. Tonacja pikseli obrazu cyfrowego (oznacza to po prostu zakres przechodzcy od ciemnoci do jasnoci) jest wyraana jako liczba z przedziau od 0 do 255 w przypadku przetwarzania pliku 24-bitowego obrazu RGB. Podobnie do standardowego wykresu wartoci heksadecymalnych kolory s re-prezentowane za pomoc tych wartoci. Warto 0 odpowiada czystej czerni, a warto

255 pozwala uzyska czyst biel. Poniewa kady obraz zawiera bardzo specyficzn

liczb bloków pikseli uywanych do opisu tonalnoci, naley wiedzie, e im wicej zastosowano pikseli, tym wiksze moliwoci obrazu w zakresie rozdzielczoci.

Kup książkę

Poleć książkę

392

Cz IV  Filtry i efekty

Aby okreli wymiary pikseli, mona uy prostego równania matematycznego. Jeli konieczne jest oszacowanie lub ocenienie rozmiaru obrazu, mona to szybko obliczy za pomoc wymiarów obrazu. Nastpujcy wzór prezentuje sposób przeprowadzenia obliczenia: Liczba pikseli = wymiar fizyczny u liczba pikseli na cal (ppi) Naley równie rozway to, jak obliczenie wyglda w przypadku przykadowego pliku obrazu. Wymiary pikseli obrazu cyfrowego maj posta wartoci bezwzgldnej. W ramach praktycznego przykadu powyszy wzór mona zastosowa dla pliku obrazu i obliczy dokadn liczb pikseli na podstawie wymiaru fizycznego obrazu pomnoonego przez liczb pikseli na cal (ppi). Naley te zauway, e omawiam obrazy RGB. Rozmiar plików obrazów CMYK bdzie nieznacznie wikszy.

Gdy ju wiadomo, czym jest piksel i w jaki sposób jest powizany z rozmiarem i rozdzielczoci obrazu, dla przykadowego obrazu mona zastosowa filtr Pikselizacja, aby przekona si, jak moe przeprowadzi pikselizacj. W przypadku przetwarzania grafiki komputerowej pikselizacja jest efektem, którego mona uy w celu powikszenia rozmiaru obrazu (np. bitmapa) lub jego sekcji, a tym samym uzyskania znieksztacenia.

Jeli powikszono zdjcie, moe zosta znieksztacone, gdy jego rozmiar przekracza moliwoci poprawnego odwzorowania rozdzielczoci. Czsto wystpuje to po powikszeniu obrazu, w przypadku którego wyra nie wida struktur pikseli (rysunek 13.8).

Rysunek 13.8. Efekt pikselizacji mona uzyska przez powikszenie obrazu lub zastosowanie filtru Pikselizacja. Powikszenie obrazu o danej rozdzielczoci umoliwi wyrane obejrzenie pikseli Zamiast powiksza obraz w celu spowodowania pikselizacji mona zastosowa filtr Pikselizacja programu GIMP. Podobnie jak w poprzednim przykadzie w celu uzyskania pikselizacji (lub rozmycia) obrazu konieczne jest jedynie wybranie go, a nastpnie zastosowanie odpowiedniego filtru. W tym celu naley wybra pozycje Filtry/Rozmycie/Pikselizacja.

Aby uzyska pikselizacj obrazu, naley uy filtru w sposób przedstawiony na rysunku 13.9.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

393

Rysunek 13.9.

Wywietlanie

efektu pikselizacji

w trybie podgldu

Po zastosowaniu filtru Pikselizacja dla obrazu w oknie obrazu powinien on zosta znieksztacony w sposób zaprezentowany w sekcji podgldu okna dialogowego Pikselizacja.

Cho wynik uycia filtru przypomina efekt „rozmycia”, w rzeczywistoci filtr powiksza jedynie obraz o danym rozmiarze (i wspóczynniku ksztatu) w celu spowodowania wystpienia tego efektu. Naley zauway, e zamiast pikseli (reprezentowanych przez px) mona te uy innych jednostek, takich jak cm (centymetry), ft (stopy), in (cale), yd (jardy) itp.

Selektywne rozmycie Gaussa

Podobnie do filtru Rozmycie Gaussa, który omówiono wczeniej w rozdziale, filtr Selektywne rozmycie Gaussa stosuje dokadnie ten sam efekt z t rónic, e w przypadku tego filtru uzyskuje si inne moliwoci kontrolowania stosowanego filtru. Jeli na przykad rozmycie Gaussa ma zosta uyte dla obrazu (warstwy) ta w celu lepszego wyrónienia obrazu pierwszoplanowego, naley skorzysta z tego filtru. Efekt otrzymywany w tym przypadku w fotografii jest okrelany mianem gbi ostroci. Efekt zapewnia gbi obrazowi pierwszoplanowemu. Aby zastosowa efekt rozmycia, który oferuje gbi, mona skorzysta z filtru Selektywne rozmycie Gaussa. W celu uruchomienia go naley wybra pozycj Filtry/Rozmycie/Selektywne rozmycie Gaussa.

Filtr dotyczy tylko konkretnych pikseli, a nie wszystkich, jak w przypadku wczeniej przedstawionego filtru Rozmycie Gaussa. Dziaanie filtru Selektywne rozmycie Gaussa polega na rozmywaniu wycznie wartoci ssiednich pikseli (czyli obrazu ta) i usta-wianiu dla nich wartoci mniejszej od wartoci delty, któr mona skonfigurowa w oknie dialogowym filtru Selektywne rozmycie Gaussa (rysunek 13.10).

W oknie dialogowym Selektywne rozmycie Gaussa mona dostosowa ustawienia parametrów filtru, takich jak Promie rozmycia i Maksymalna delta. Modyfikujc pro-

mie rozmycia, po prostu okrela si warto intensywnoci rozmycia dla zaznaczenia.

Parametru Promie rozmycia nie naley myli z podobnym ustawieniem opcji rozmycia

Radialny, która powoduje zastosowanie dla obrazu obrotu rozmycia. Opcja ta jest konfigurowana w przypadku filtru Rozmycie "w ruchu" .

Kup książkę

Poleć książkę

394

Cz IV  Filtry i efekty

Rysunek 13.10.

Zastosowanie filtru

Selektywne

rozmycie Gaussa

dla obrazu

pierwszoplanowego

Moliwe jest równie dostosowanie maksymalnej delty, która za pomoc wartoci (z przedziau od 0 do 255) okrela rónic midzy wartoci wybranego piksela i warto-

ciami ssiednich pikseli.

Rozmycie kafelkowe

Filtr Rozmycie kafelkowe mona skonfigurowa i uy go do wygadzenia pocze midzy obrazami z kafelkami. Czsto projektanci zajmujcy si grafik stosuj obraz ta, który jest zoony z mniejszych identycznych obrazów. Powoduje to uzyskanie efektu kafelków. Aby utworzy gadkie to przypominajce to kafelkowe, naley skorzysta z filtru Rozmycie kafelkowe programu GIMP.

Po zastosowaniu filtr ten zlewa, rozmywa i znieksztaca poczenia obrazu, dziki czemu efekt kafelków nie jest tak widoczny. W rezultacie uzyskuje si agodniejsze krawdzie i poczenia midzy kafelkami w poziomie lub w pionie. Wygadzone poczenia nadaj

obrazowi bardziej estetyczny wygld.

Filtr Rozmycie kafelkowe znajduje si w menu Filtry/Rozmycie. Na rysunku 13.11

przedstawiono okno dialogowe Rozmycie kafelkowe.

Filtr Rozmycie kafelkowe zapewnia wiele opcji sucych do modyfikowania obrazu.

Na przykad suwak Promie umoliwia dostosowanie efektu rozmycia. Jeli to kafel-

kowe wymaga usunicia pocze , za pomoc tego suwaka mona ustawi warto 50.

Aby uy mniejszego promienia rozmycia, dla suwaka Promie mona na przykad

ustawi warto 5.

Istnieje te moliwo uycia opcji Rozmycie pionowe i Rozmycie poziome w celu ustawienia rozmycia kafelkowego w poziomie lub w pionie. Domylnie pole Typ rozmycia pozwala wybra jeden z dwóch rónych algorytmów kompresji — Innite Impulse Response (IIR) i Run-length Encoding (RLE). Algorytm IIR moe zosta uyty w przypadku zeskanowanych obrazów i obrazów fotografii. Algorytm RLE mona zastosowa

dla obrazów wygenerowanych komputerowo.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

395

Rysunek 13.11. Filtr Rozmycie kafelkowe, uywany do wygadzenia pocze midzy kafelkami

Filtry podmenu Uwydatnianie

Filtry podmenu Uwydatnianie su do równowaenia niedoskonaoci obrazów, do któ-

rych naley zaliczy niedoskonaoci spowodowane przez czsteczki kurzu, szum, klatki z przeplotem (uzyskiwane zwykle z urzdzenia przechwytujcego klatki obrazu telewizyjnego) i niewystarczajc ostro. Filtry omówione w tym podrozdziale obejmuj

nastpujce: Wygadzanie, Usuwanie przeplotu, Odplamianie, Usu paski, Filtr NL,

Usuwanie czerwonych oczu, Wyostrzanie i Maska wyostrzajca.

Wygadzanie

Podczas pracy w programie GIMP moe by konieczne przetworzenie krawdzi obrazów lub zaznacze utworzonych w ich obrbie. Do wykonania tej czynnoci mona te

uy filtru Wygadzanie. Jeli filtr ten nie zostanie uyty tam, gdzie to jest wymagane, moe wystpi widoczne znieksztacenie.

Wygadzanie jest procesem majcym na celu wygadzenie obrazu zoonego z wyrazi-stych elementów z postrzpionymi krawdziami. Na przykad obraz bitmapowy skada si z niewielkich kwadratów. Po powikszeniu obraz ten moe prezentowa postrzpio-ne krawdzie zamiast wygadzonych. W przypadku utworzenia zaznaczenia w oknie obrazu i uycia filtru Wygadzanie program GIMP wygadzi krawdzie, korzystajc z ka-nau alfa wybranej warstwy. W celu uruchomienia tego filtru naley wybra pozycj

Filtry/Rozmycie/Wygadzanie. Na rysunku 13.12 przedstawiono proces stosowania filtru w oknie obrazu.

Kup książkę

Poleć książkę

396

Cz IV  Filtry i efekty

Rysunek 13.12.

Uywajc filtru

Wygadzanie, naley

zwróci uwag na pasek

statusu na dole okna

obrazu przetwarzanego

podczas konfigurowania

efektu

Poniewa efekty wygadzania omówiono w rozdziale 19., naley zajrze do niego w celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat.

Jedn z rzeczy, które mona wykona po zastosowaniu filtru Wygadzanie, jest wywietlenie menu Edycja okna obrazu i wybranie pozycji Zanikanie Wygadzanie.

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Zanikanie Wygadzanie, umoliwiajcego zmodyfikowanie trybu rysowania i nieprzezroczystoci dla ostatniej wykonanej operacji przetwarzania pikseli. Innym pomocnym zabiegiem jest uycie filtrów podmenu Rozmycie, gdy wygadzenia wymaga tylko niewielki obszar obrazu.

Usuwanie przeplotu

Filtr Usuwanie przeplotu stanowi wany element zestawu narzdzi. Poniewa wiele obecnie sprzedawanych cyfrowych kamer wideo w poowie rozdzielczoci pionowej rejestruje jedynie okoo 60 klatek na sekund w standardzie NTSC (50 klatek na sekund

w standardzie PAL), w rezultacie obrazy zarejestrowane w ruchu wydaj si by znieksztacone. Jeli podczas rejestrowania pominito istotny element ruchu, prawdopodobnie ostateczny obraz bdzie „podzielony”. Dziaanie filtru Usuwanie przeplotu polega na zastpowaniu w podzestawie obrazów linii wystpujcych midzy wczeniejszymi i póniejszymi liniami obrazu. W efekcie uzyskuje si rozmyty obraz lub zaznaczenie.

W celu uruchomienia tego filtru naley wybra pozycj Filtry/Uwydatnianie/Usuwanie przeplotu. Na rysunku 13.13 zaprezentowano rónic midzy rozmyciem z uyciem pól parzystych i nieparzystych. Naley wypróbowa oba warianty i stwierdzi, który zapewnia lepszy rezultat.

Rysunek 13.13.

Uycie filtru

Usuwanie przeplotu

do utworzenia

rozmytego obrazu

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

397

Naley zauway, e filtr Usuwanie przeplotu jest niezwykle przydatny w wideografii cyfrowej i niezbyt czsto uywany w przypadku zwykej fotografii. Filtr ten jest uywany wraz z pakietem GIMP Animation Package (GAP) do usuwania przeplotu z mate-riau wideo. Pakiet omówiono w rozdziale 19.

Odplamianie

Filtr Odplamianie ( Filtry/Uwydatnianie/Odplamianie) suy do usuwania wszelkich defektów z obrazu, takich jak zarysowania widoczne na zeskanowanym obrazie lub cz-

steczki kurzu. Dowolna plamka obecna na obrazie by moe zostanie usunita za pomoc filtru Odplamianie. Wane jest podjcie próby dokadnego zaznaczenia obszaru, dla którego ma zosta zastosowany filtr. W przeciwnym razie filtr moe zosta uyty dla caego obrazu, znieksztacajc go w sposób zaprezentowany na rysunku 13.14.

Rysunek 13.14.

Wywietlanie efektu

zastosowania filtru

Odplamianie

dla caego obrazu

Oprócz opcji Podgld (umoliwia ujrzenie efektu przed zastosowaniem go) w oknie dialogowym filtru Odplamianie s dostpne inne opcje. Oto one:

 rodkowy ( Adaptywnie) — tej opcji naley uy, aby promie by dostosowany do zaznaczenia lub caego obrazu.

 rodkowy ( Rekurencyjnie) — tej opcji naley uy, gdy filtr Odplamianie ma zosta powtórnie zastosowany w celu zwikszenia efektu jego dziaania.

 Promie — opcja umoliwia ustawienie rozmiaru okna dziaania w zakresie od 1 (3u3 piksele) do 20 (42u42). Za pomoc tej opcji mona wygadzi

niedoskonaoci i obraz.

Kup książkę

Poleć książkę

398

Cz IV  Filtry i efekty

 Poziom czerni — opcja pozwala usun dowolny piksel z obrazu, który jest ciemniejszy od ustawionego poziomu czerni. Ustawienie zawiera si w przedziale od 0 do 255.

 Poziom bieli — opcja pozwala usun dowolny piksel z obrazu, który jest janiejszy od ustawionego poziomu bieli. Ustawienie zawiera si w przedziale od 0 do 255.

Usu paski

Filtr Usu paski ( Filtry/Uwydatnianie/Usu paski) suy do usuwania niewielkich

defektów spowodowanych przez kurz lub zarysowania wystpujce na zeskanowanym obrazie. Ponadto filtr usuwa efekt mory w przypadku obrazów zeskanowanych z czasopisma. Przed zastosowaniem tego filtru naley wybra wyizolowane defekty w celu uniknicia zmian w innych obszarach obrazu. Na rysunku 13.15 przedstawiono okno dialogowe filtru Usu paski.

Rysunek 13.15.

Ulepszanie obrazu

za pomoc filtru

Usu paski.

Poniewa obraz

cechuje si

zawartoci o duej

intensywnoci,

paski mog zosta

utworzone te przez

ten filtr. W zwizku

z tym przed

zastosowaniem go

naley sprawdzi

wynik i uywa filtru

z rozwag

Cho okno dialogowe filtru Usu paski nie oferuje zbyt wielu opcji, narzdzie to oka-

zuje si wyjtkowo przydatne, gdy konieczne jest usunicie pasków z obrazów, które zwykle s tworzone przez kiepskiej jakoci skanery, lub z obrazów z zawartoci cechujc si bardzo cienkimi liniami. Filtr Usu paski usuwa paski przez utworzenie

desenia wewntrz obrazu czcego si z obrazem i eliminujcego paski, które mogy by obecne na obrazie. Filtr osiga to przez zastosowanie dla obrazu tego, co okrela si

mianem „wzorca negatywnego” uzyskiwanego z obliczonej sumy pionowych elementów zawartych w obrbie obrazu.

Opcje filtru Usu paski umoliwiaj dostosowanie szerokoci usuwania pasków, a take

utworzenie histogramu. Histogram jest zwykle reprezentowany jako czarno-biay wykres przedstawiajcy czytelny wzorzec interferencji. Histogram mona utworzy w celu pokazania szczegóów charakteru obrazu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

399

Niektóre dodatki nie s domylnie dostpne podczas instalowania i konfigurowania programu GIMP. Cz dodatków lub filtrów wymaga pobrania z witryny GIMP

Plugin Registry lub innego cenionego róda. Na przykad GREYCstoration

( http://registry.gimp.org/node/137) to dodatek redukujcy szum, który mona pobra i zainstalowa. Dodatek umoliwia usunicie szumu lub ziarna, a take niewielkich artefaktów.

Innym popularnym dodatkiem jest dodatek G’MIC przeznaczony dla programu GIMP

( http://registry.gimp.org/node/13469). Dodatek ten definiuje zestaw rónych filtrów, w tym midzy innymi filtry artystyczne, funkcje usuwania szumu i ulepszajce obrazy i funkcje renderujce 3D. Dodatek G’MIC ma moliwo aktualizowania za porednictwem internetu wasnej listy definicji filtrów. Uytkownik moe stworzy

wasn list. Dodatek ten zosta stworzony przez autora algorytmu GREYCstoration w celu zastpienia tego dodatku. Wicej informacji na temat dodatków zamieszczono w rozdziale 21. Dodatkowe informacje o algorytmie GREYCstoration mona znale

w rozdziale 2.

Filtr NL

Filtr NL ( Non-linear), dostpny w podmenu Filtry/Uwydatnianie, pod wzgldem dzia-

ania przypomina filtr Odplamianie. Jednake zakresem jego dziaania jest objty cay obraz, a nie tylko zaznaczenie. Filtrów tych mona uy dla zaznacze lub caych obrazów, cho kady z nich dziaa najlepiej, gdy jest wykorzystywany zgodnie z przewi-dzianym przeznaczeniem. Filtr NL nie zadziaa, jeli aktywna warstwa zawiera kana alfa.

W tym przypadku pozycja menu filtru jest nieaktywna. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Uwydatnianie/Filtr NL. Na rysunku 13.16 przedstawiono przykad uycia filtru Filtr NL do wprowadzenia ulepsze w wynikach pracy.

Rysunek 13.16.

Uycie filtru Filtr NL

programu GIMP

do wygadzenia obrazu

lub utworzenia innego

rodzaju efektów

ulepszenia.

Filtr oferuje trzy

podstawowe tryby

dziaania: rednia

przycita do alfy,

Optymalne

przewidywanie

i Uwydatnianie

krawdzi

Kup książkę

Poleć książkę

400

Cz IV  Filtry i efekty

W oknie dialogowym filtru Filtr NL udostpniono wiele opcji. Oprócz wartoci suwaków Alfa i Promie , okrelanych na podstawie wybranego trybu filtrowania, mona dokona

wyboru sporód trzech odmiennych trybów. Oto one:

 rednia przycita do alfy — tryb ten umoliwia dopasowanie porednich wartoci alfa, a ponadto zapewnia efekt bdcy czym porednim midzy

wygadzaniem i redukcj szumu.

 Optymalne przewidywanie — tryb ten powoduje uzyskanie dla obrazu efektu wygadzenia. Dla kadego piksela jest obliczana wariacja wartoci z otaczajcego szecioboku, a stopie wygadzania jest stosowany na podstawie wariacji odwrotnej.

 Uwydatnianie krawdzi — jeli efekt wygadzania nie jest podany, mona skorzysta z tego trybu. Jest on bezporedni odwrotnoci filtru wygadzania.

Tryb ten pozwala na uzyskanie w obrbie obrazu bardziej wyrazistej krawdzi.

Usuwanie czerwonych oczu

Czasem s wykonywane zdjcia lub generowane obrazy, które prezentuj efekt okrela-ny mianem efektu „czerwonych oczu”. Polega on na zaczerwienieniu oczu, które jest zalene od owietlenia i sposobu wykonania zdjcia. Bez powodowania utraty jakoci lub spójnoci obrazu z atwoci mona usun ten efekt. Filtr Usuwanie czerwonych oczu jest prosty w obsudze, a ponadto moe by cigle uywany w czasie pracy z obrazami przedstawiajcymi oczy (lub renice).

Ten przydatny filtr umoliwia powikszenie i wyeliminowanie zaczerwienienia pojawiajcego si w renicach sfotografowanego obiektu. W tym celu konieczne jest najpierw uruchomienie filtru i skadrowanie zaznaczenia, które ma zosta poprawione (lub ulepszone). W celu uycia filtru naley wybra pozycj Filtry/Uwydatnianie/Usuwanie czerwonych oczu. Na rysunku 13.17 zaprezentowano okno dialogowe filtru z zaznaczeniem obrazu, który wymaga korekty.

Rysunek 13.17.

Konfigurowanie

filtru Usuwanie

czerwonych oczu

w celu usunicia

zaczerwienienia

renic

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

401

W celu skorzystania z filtru wystarczy klikn ikon lupy ze znakiem + lub –, aby odpowiednio dokona powikszenia lub pomniejszenia. Moliwe jest uycie pasków przewijania lub kliknicie i przecignicie w oknie podgldu w celu wywietlenia renic. Nastpnie mona ustawi próg, który powoduje odbarwienie renic, a tym samym usunicie zaczerwienienia. Istnieje równie moliwo rcznego zaznaczenia oczu (renic), a nastpnie zastosowania filtru. Uatwia to powikszenie oczu w przypadku wikszych obrazów.

Wyostrzanie

Wielokrotnie podczas poprawiania obrazu dojdzie si do wniosku, e jest on pozbawio-ny dynamiki, a ponadto moe sprawia wraenie pozbawionego ostroci. Wikszo obrazów cyfrowych wymaga okrelonej formy korekcji. Wyostrzanie obrazu to ulubiony zabieg w przypadku wielu fotografów i artystów korzystajcych z cyfrowych technologii.

Pozbawione dynamiki obrazy nie zwracaj uwagi ogldajcego. Jednake z atwoci

mona to zmieni. By moe krawdzie lub poczenia s rozmyte bd obraz ma nisk

jako. W celu poprawienia lub wyostrzenia obrazu mona dla niego zastosowa filtr Wyostrzanie ( Filtry/Uwydatnianie/Wyostrzanie).

Dziaanie filtru polega na wyrónianiu krawdzi obrazu. Jednake moe to spowodowa znieksztacenie obrazu, jeli zostanie zastosowane zbyt mocne wyostrzanie. Na rysunku 13.18 przedstawiono obraz z uytym filtrem Wyostrzanie.

Rysunek 13.18.

Obraz z zastosowanym filtrem

Wyostrzanie. W przypadku

uycia zbyt mocnego

wyostrzenia obraz moe ulec

znieksztaceniu, dlatego naley

skorzysta z opcji Podgld

w celu uatwienia konfiguracji.

W ostatecznym wyniku obróbki

jest wymagane uzyskanie

bardziej naturalnego

poczenia

Filtr Wyostrzanie moe by równie uyty w poczeniu z filtrem Maska wyostrzajca, który omówiono jako nastpny. Mona stwierdzi, e filtr Maska wyostrzajca zapewnia te same wyniki. Z tego powodu mona skorzysta z jednego z tych filtrów.

Moliwe jest te uycie dodatku Smart Sharpen (Redux), który mona pobra z witryny GIMP Plugin Registry ( http://registry.gimp.org/node/108).

Dodatek Smart Sharpen (Redux) wykorzystuje wersj inteligentnego wyostrzania.

Aby opcje wyostrzania obsugiwa za pomoc skryptu, mona te pobra dodatek Refocus ( http://refocus.sourceforge.net/).

Kup książkę

Poleć książkę

402

Cz IV  Filtry i efekty

Maska wyostrzajca

Podobnie do filtru Wyostrzanie filtr Maska wyostrzajca ( Filtry/Uwydatnianie/Maska wyostrzajca) suy do poprawiania ostroci obrazu lub zaznaczenia. Filtr ten zapewnia bardziej naturalne ulepszenie obrazu. Filtr Wyostrzanie czasami tworzy szum (lub zwiksza jego ilo) w obrazie, natomiast filtr Maska wyostrzajca ulepsza obrazy lub zaznaczenia bez powodowania powstawania szumu lub plamek. Na rysunku 13.19 przedstawiono okno dialogowe Maska wyostrzajca z podgldem obrazu, w którym wida

wyraniejszy obraz po zastosowaniu filtru.

Rysunek 13.19.

Uycie filtru

Maska wyostrzajca

w celu uzyskania dobrze

prezentujcego si

obrazu bez szumu,

znieksztacenia lub

plamek, które czasem

s tworzone przez filtr

Wyostrzanie lub inne

aplikacje, takie jak

wyostrzajce narzdzia

programowe skanera

W oknie filtru Maska wyostrzajca dostpnych jest kilka opcji. Oto one:

 Promie — warto tej opcji mona ustawi za pomoc suwaka, przesuwajc go od lewej do prawej strony. Mona te po prostu dan warto liczbow

wprowadzi w polu. Wartoci zawieraj si w przedziale od 0,1 do 120.

Suwak (lub pole liczbowe) umoliwia ustawienie liczby pikseli boku lub

dowolnej krawdzi obrazu, na które filtr bdzie mia wpyw.

 Rozmiar — ten suwak i pole umoliwiaj ustawienie stopnia wyostrzania.

Wartoci zawieraj si w przedziale od 0,00 do 5,00.

 Próg — opcja dziaa podobnie do opcji Promie i Rozmiar. Próg pozwala

zmodyfikowa wartoci pikseli, dziki czemu mona tak dostosowa efekt

wyostrzania, aby unikn szumu lub plamek w kompozycji lub wynikach pracy.

Niektóre dodatki nie s domylnie dostpne w programie GIMP. Cz z nich

wymaga pobrania z witryny GIMP Plugin Registry. W przypadku poszukiwania

narzdzia do usuwania szumu mona pobra dodatek Wavelet Denoise

( http://registry.gimp.org/node/4235). Ten filtr lub dodatek jest narzdziem, które redukuje szum niezalenie w kadym kanale obrazu. Midzy innymi dodatek zapewnia do pracy interfejs uytkownika, oferuje moliwe do wybrania efekty usuwania szumu dla poszczególnych kanaów, a take umoliwia przeprowadzenie profilowania szumu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

403

Filtry podmenu Znieksztacenia

Filtry podmenu Znieksztacenia su do zastosowania dla wyranych obrazów efektów znieksztacenia. Filtry te przeksztacaj obraz na wiele rónych sposobów. W tym podrozdziale omówiono nastpujce filtry: Zalepienie, Wyginanie, Wytoczenie, Grawerowanie, Czy co drugi wiersz, Deformowanie, Znieksztacenie geometryczne, Mozaika, Wydruk gazetowy, Zawinicie strony, Wirowanie, Falowanie, Przesunicie, Propagacja wartoci, Wideo, Faluj, Skrcenie i zaciskanie i Wiatr.

Zalepienie

Filtr Zalepienie tworzy w obrbie obrazu efekt „aluzji”. Typowe aluzje przepuszczaj

wiato i blokuj je przy uyciu poziomych i pionowych listew. Filtr ten mona zastosowa dla obrazu w celu uzyskania efektu, który zapewnia ogldajcemu zniekszta-

cony widok oryginalnego obrazu. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj

Filtry/Znieksztacenia/Zalepienie. Na rysunku 13.20 wyranie pokazano, w jaki sposób filtr Zalepienie znieksztaca obraz na podobie stwo tego, jak aluzja znieksztaca padajce wiato soneczne.

Rysunek 13.20.

Uycie filtru Zalepienie

dla obrazu w celu

utworzenia

znieksztaconego widoku

oryginalnego obrazu

Okno dialogowe filtru Zalepienie zawiera wiele opcji, z których mona skorzysta.

Za pomoc opcji sekcji Uoenie moliwa jest zmiana uoenia efektu. W oknie mona dopasowa znieksztacenie aluzji, aby pojawiy si w poziomie lub w pionie, tak jak na rysunku 13.20. Ponadto mona wczy opcj w sekcji To. W efekcie kolor listwy bdzie kolorem ta ustawionego w oknie Przybornik. Cho pole wyboru Przezroczysty umoliwia uzyskanie przezroczystego ta w obrbie obrazu, musi on zawiera kana alfa.

Moliwe jest równie przesunicie za pomoc suwaka. Suwak (lub pole edycyjne) umoliwia poszerzenie listew, a take symulacj otwierania i zamykania aluzji. Opcja Ilo segmentów pozwala wybra liczb listew wywietlanych na obrazie.

Kup książkę

Poleć książkę

404

Cz IV  Filtry i efekty

Wyginanie

Filtr Wyginanie ( Filtry/Znieksztacenia/Wyginanie) jest wyjtkowo przydatny w przypadku tworzenia dla obrazu efektu ugicia. Filtr ten moe uatwi tworzenie obrazów wklsych, a take doda do obrazu efekt skrtu, uk oraz wiele innych cech, które zapewniaj ogldajcemu co interesujcego do obejrzenia.

Filtr Wyginanie umoliwia wygenerowanie krzywych i innych znieksztace , które w przypadku zastosowania dla aktywnej warstwy lub zaznaczenia zapewniaj wiele rónych efektów moliwych do osignicia przy uyciu pozycji menu Znieksztacenia programu GIMP.

W oknie dialogowym filtru Wyginanie mona skonfigurowa wiele opcji, które pozwalaj uwzgldni wygadzanie, antyaliasing, okrelanie krzywych i wiele innych operacji omówionych dokadniej w dalszej czci rozdziau.

Wane jest powicenie czasu na poznanie wszystkich opcji tego filtru, poniewa oferuje on wiele moliwoci. Uycie tego filtru okae si niezmiernie owocne. Na przykad nawet opcje podgldu s dokadniejsze ni inne podobne obecne w niektórych filtrach.

Poza tym opcje filtru Wyginanie zapewniaj bardziej elastyczny sposób pracy z obrazem.

Naley zauway, e opcje podgldu w tym oknie dialogowym wymagaj troch czasu na przeprowadzenie operacji przetwarzania. Z tego powodu udostpniono dwie opcje wywietlania: Pojedynczy podgld (umoliwia rczny podgld) i Automatyczny podgld (prezentuje zmiany w trakcie ich wprowadzania). Druga z wymienionych opcji wyjtkowo intensywnie wykorzystuje zasoby systemowe (procesor) i moe spowolni prac.

W oknie dialogowym filtru Wyginanie mona skonfigurowa wiele opcji. Oto one:

 Opcje — w tej sekcji okna dialogowego filtru Wyginanie mona okreli warto

obrotu obrazu, wygadzanie i antyaliasing, a take wybra wariant przetwarzania kopii obrazu zamiast oryginau. W celu ustawienia wartoci obrotu obrazu naley uaktywni pole edycyjne i wprowadzi warto obrotu z przedziau od 0 do 360 stopni (odmierzane przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara wzgldem punktu

pocztkowego obrazu). Po zaznaczeniu opcji Pracuj na kopii zostanie utworzona nowa warstwa w oknie dialogowym Warstwy (rysunek 13.21). Warstwa ta nosi nazw curve_bend_ dummylayer_b i umoliwia obserwowanie zmian dokonywanych w obrbie obrazu bez modyfikowania oryginalnej warstwy lub wpywania na ni

w inny sposób. Jeli nie wycofano zmian, po klikniciu przycisku OK nastpi zmodyfikowanie obrazu.

 Modyfikacje krzywej — opcja ma zwizek z magi uzyskiwan za pomoc

filtru Wyginanie. Opcja ma posta siatki. Uywana w poczeniu z opcj Obrót pozwala uzyska kilka bardzo fajnie wygldajcych efektów znieksztacenia.

Linia pozioma obecna na rodku siatki okrela miejsce, w którym mona

rozpocz znieksztacanie wyników pracy. Kady punkt wzdu linii, który

zostanie zmieniony, nosi nazw wza. Moliwe jest uchwycenie za pomoc

myszy kadego wza i dalsze wygicie obrazu wzdu siatki. Ograniczenie,

o którym naley wiedzie, korzystajc z tej siatki, powoduje, e jednoczenie na siatce mona utworzy tylko dwie krzywe. Kadej zdefiniowanej krzywej

jest nadawana nazwa. Jedna krzywa jest powizana z górn krawdzi, a drug

z doln. Krzywe s aktywowane przez wybranie odpowiedniego przycisku opcji.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

405

Rysunek 13.21. Uycie filtru Wyginanie w celu zastosowania dla obrazu efektów znieksztacenia.

Aby utworzy now warstw o nazwie curve_bend_ dummylayer_b, która umoliwia wywietlanie zmian w obrbie obrazu bez modyfikowania oryginau do momentu zatwierdzenia zmian przez kliknicie przycisku OK w oknie dialogowym Wyginanie, mona uy opcji Pracuj na kopii

 Krzywa do krawdzi — opcja umoliwia skonfigurowanie górnej i dolnej sekcji obrazu. Pozwala okreli, czy aktywna krzywa powinna zosta zastosowana dla górnej, czy dla dolnej czci obrazu. Skonfigurowanie krawdzi krzywej nie jest

atwe, gdy jest to zalene od aktywnej krzywej, która moe zmienia si zalenie od sposobu obracania obrazu. Z tego powodu naley monitorowa wprowadzane

zmiany i sprawdza je czsto w ramce podgldu okna dialogowego.

 Typ krzywej — opcja umoliwia automatyczne ustawienie wygadzonej i odpowiednio zaokrglonej krzywej podczas przesuwania wzów w sekcji

Modyfikacje krzywej okna dialogowego filtru Wyginanie. Moliwe jest ustawienie opcji Wygadzony lub Swobodny. Opcja Swobodny pozwala odrcznie narysowa

dan krzyw. Krzywa zastpuje aktywn krzyw.

 Kopiuj, Odbij, Zamie i Resetuj — przyciski oferuj wiele opcji. Kliknicie przycisku Kopiuj powoduje skopiowanie aktywnej krzywej, która jest uywana, z jednej krawdzi do drugiej krawdzi obrazu. Przycisk Odbij umoliwia skopiowanie (lub odbicie) aktywnej krzywej do drugiej krawdzi obrazu.

Przycisk Odbij, nieznacznie rónicy si od przycisku Kopiuj, pozwala uzyska

efekt odbicia, który jest odwrotnoci tego, co zostaoby uzyskane w przypadku uycia przycisku Kopiuj. Przycisk Zamie generuje interesujcy wynik.

Powoduje on mianowicie zamian miejscami górnej i dolnej krzywej w obrbie obrazu. Opcja Górnej umoliwia zdefiniowanie górnej czci obrazu, a opcja Dolnej dolnej czci. Przycisk Resetuj po prostu przywraca dla aktywnej krzywej domylny lub oryginalny punkt pooenia.

 Otwórz lub Zapisz — przycisk Otwórz pozwala na zaadowanie krzywej z pliku, a przycisk Zapisz umoliwia zapisanie w pliku wymiarów utworzonej krzywej (wicej o tym poniej). Dziki temu mona zastosowa krzyw w innych

istniejcych (lub nowych) obrazach zaadowanych w oknie obrazu.

Kup książkę

Poleć książkę

406

Cz IV  Filtry i efekty

Moliwe jest zapisanie opcji punktów krzywej w pliku, a nastpnie otwarcie go w celu zastosowania ustawie predefiniowanych dla nowych obrazów. Na rysunku 13.22 przedstawiono proces adowania pliku curve_bend.points, który przyspiesza prac. Tego typu pliki mona znale, klikajc w górnej czci okna dialogowego Odczyt punktów krzywej z pliku na przykad katalog profilu lub folder Moje dokumenty.

Rysunek 13.22.

adowanie

z zapisanego pliku

punktów krzywej,

które mog by

uyte dla nowych

obrazów. Dziki

temu oszczdza si

wiele czasu,

a ponadto mona

zapewni du

dokadno

podczas

podejmowania

próby zastosowania

dla wielu obrazów

identycznego efektu

Wytoczenie

Wytoczenie jest efektem zastosowania filtru Wytoczenie dla warstwy aktywnej obrazu.

Filtr ten moe by uywany tylko w przypadku obrazów RGB. Oznacza to, e dla innych obrazów, takich jak obrazy CMYK lub w skali szaroci, pozycja Wytoczenie podmenu Filtry bdzie nieaktywna i niemoliwa do uycia.

Filtr przydaje si podczas tworzenia w obrbie obrazu rónych efektów wietlnych.

W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/Wytoczenie.

Na rysunku 13.23 przedstawiono okno dialogowe filtru Wytoczenie, w którym mona modyfikowa efekt stosownie do potrzeb.

Filtr Wytoczenie wpywa na warstw aktywn obrazu lub zaznaczenie. W wynikach pracy mona utworzy wypukoci lub wgbienia bd jasne i ciemne obszary. W oknie dialogowym filtru Wytoczenie udostpniono wiele opcji. Oto one:

 Funkcja — moliwe jest uycie dwóch opcji: Mapowanie wypukoci i Wytoczenie.

Opcja Mapowanie wypukoci pozwala skonfigurowa ustawienia wygadzania, które zachowuj kolory oryginalnego obrazu. Opcja Wytoczenie powoduje utworzenie obrazu o odcieniach szaroci na podstawie oryginalnego pliku

obrazu RGB.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

407

Rysunek 13.23.

Wywietlanie

ustawie filtru

Wytoczenie podczas

edytowania pliku

RGB. Filtr umoliwia

uzyskanie zmylnych

efektów, tak jak

w przypadku zamiany

obrazu o penych

kolorach w co,

co przypomina

rcznie sporzdzony

rysunek

 Azymut — przy uyciu suwaka tej opcji lub pola wartoci liczbowej istnieje moliwo okrelenia iloci wiata uywanego na obrazie na podstawie punktów zakresu. Wartoci te zawieraj si w przedziale od 0 do 360 stopni, co odpowiada obwodowi koa. Wartoci s okrelane przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (kierunek wschodni wyznacza 0 stopni, a zachodni 90 stopni).

 Wzniesienie — opcja ta, konfigurowana bardzo podobnie do opcji Azymut, umoliwia nadanie obrazowi okrelonej gbi. Moliwa jest zmiana wysokoci wzgldem horyzontu, zenitu i odwrotnoci horyzontu.

 Gbia — opcja ta, konfigurowana bardzo podobnie do opcji Azymut i Wzniesienie, pozwala zapewni elementowi gbi, gdy jest ona uywana w poczeniu z opcj

Wzniesienie. Do utworzenia gbi opcja wykorzystuje wiato. Zwikszenie wartoci opcji Gbia powoduje zmniejszenie iloci wiata i odwrotnie.

Grawerowanie

Grawerowanie to bardzo stara, wykorzystywana od wieków technika, w przypadku której najpierw uywano kamieni! Technika polega na rytowaniu wzorów na pycie (lub innej paskiej powierzchni), która nastpnie moe posuy od uzyskania litografii.

Obecnie w wiecie cyfrowym otrzymywany efekt jest taki sam, lecz bez potrzeby si-

gania po skay i kamienie. Zamiast nich wystarczy kliknicie mysz, aby uy filtru Grawerowanie.

Filtr Grawerowanie ( Filtry/Znieksztacenia/Grawerowanie) jest stosowany do uzyskania efektu grawerowania w obrbie obrazu. Obraz moe mie posta czarno-biaej grafiki, a ponadto moe by uywany tylko w warstwach (lub zaznaczeniach pywajcych) z kanaem alfa. W przeciwnym razie filtr Grawerowanie bdzie niedostpny w podmenu Znieksztacenia.

Kup książkę

Poleć książkę

408

Cz IV  Filtry i efekty

Po dodaniu warstwy pozycja Grawerowanie staje si aktywna i mona uruchomi filtr.

Na rysunku 13.24 przedstawiono wynik dodania warstwy, dziki czemu moliwe jest zastosowanie efektu filtru Grawerowanie.

Rysunek 13.24.

Utworzenie nowej warstwy

w celu umoliwienia

uycia filtru Grawerowanie

dla zaznaczenia

Na rysunku 13.25 zaprezentowano okno dialogowe filtru Grawerowanie. W oknie mona okreli, w jakim stopniu efekt zostanie zastosowany dla obrazu.

Rysunek 13.25.

Uycie okna dialogowego

filtru Grawerowanie

w celu zastosowania

efektów znieksztacenia

dla biecego obrazu

lub zaznaczenia

Dla filtru Grawerowanie mona ustawi kilka opcji. Suwak Wysoko (lub pole edycyjne) umoliwia uycie wysokoci grawerowanych linii z zakresu od 2 do 16. Moliwe jest ustawienie szerokoci linii midzy poszczególnymi grawerowanymi liniami przez zaznaczenie pola wyboru Ogranicz szeroko linii. Po wykonaniu tej czynnoci cienkie linie nie bd rysowane w obszarach o przylegajcych lub zestawionych kolorach.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

409

Czy co drugi wiersz

Filtr Czy co drugi wiersz ( Filtry/Znieksztacenia/Czy co drugi wiersz) zapewnia prosty do zastosowania efekt, który umoliwia dokadnie to, na co wskazuje jego nazwa. Filtr czyci co drugi wiersz w obrbie warstwy aktywnej obrazu. Dla tych wierszy filtr ustawia kolor ta. Przed uyciem tego efektu konieczne jest ustawienie koloru ta.

W przeciwnym razie domylnie zostanie zastosowana jednolita biel. Na rysunku 13.26

przedstawiono okno dialogowe, w którym mona wprowadzi zmiany.

Rysunek 13.26.

Uycie okna dialogowego

filtru Czy co drugi wiersz

w celu okrelenia

elementów okna obrazu,

dla których zostanie

ustawiony kolor ta

Moliwe jest zmodyfikowanie kilku opcji filtru Czy co drugi wiersz. Pole Wiersze/Kolumny umoliwia okrelenie, czy zostan uyte wiersze, czy kolumny. Pole Parzyste/Nieparzyste pozwala ustawi parzyste lub nieparzyste wiersze bd kolumny. Pole Czy/Wypenij suy do okrelenia, czy to zostanie wypenione kolorem biecego ta, czy wyczyszczone. W przypadku ustawienia pozycji Wypenij tem uywany jest kolor ustawiony dla ta.

Korzystajc z efektu filtru Czy co drugi wiersz, konieczne jest równie bazowanie na kanale alfa. Jeli warstwa aktywna zawiera kana alfa, wyczyszczone wiersze lub kolumny nie bd moliwe do wywietlenia z powodu ich przezroczystoci. Aby filtr rozpocz przetwarzanie, naley klikn przycisk OK. Kliknicie przycisku Resetuj spowoduje przywrócenie dla ustawie w oknie dialogowym filtru Czy co drugi wiersz wartoci pierwotnych (domylnych).

Filtr ten przydaje si, gdy podane jest uzyskanie efektów przeplatania. Na przykad filtru Czy co drugi wiersz mona uy w celu otrzymania wyniku odwrotnego jak w przypadku filtru Usuwanie przeplotu.

Deformowanie

Filtr Deformowanie umoliwia znieksztacenie obszarów obrazu w celu uzyskania efektów zanikania zapewnianych przez rozbudowane narzdzia animacji. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/Deformowanie. Na rysunku 13.27 przedstawiono okno filtru Deformowanie, które moe by pomocne w two-rzeniu animacji dla obrazów.

Kup książkę

Poleć książkę

410

Cz IV  Filtry i efekty

Rysunek 13.27.

Uycie filtru

Deformowanie

do tworzenia

animacji w obrbie

obrazów.

W przypadku

znieksztacenia

widocznego na

obrazie na górze

zastosowano

tryb deformacji

Przesunicie,

który umoliwi

przemieszczenie

elementów obrazu.

Dla obrazu na dole

uyto trybu

Skurczenie,

osigajc

za pomoc

tego samego

narzdzia zupenie

inny efekt

Jak wida, okno dialogowe filtru Deformowanie zawiera wiele funkcji i opcji. Zapewne jest to jeden z filtrów najtrudniejszych do opanowania i obsugi z powodu jego elastycznoci oraz bogatego zestawu moliwoci.

Opanowanie metod poprawnego stosowania animacji moe by zadaniem ambitnym, lecz moliwym do zrealizowania. W celu skorzystania z filtru Deformowanie mona wybra tryb deformacji, a nastpnie klikn w ramce podgldu i przecign wskanik myszy. W oknie dialogowym mona zauway przydatn podpowied, która zawiera wyjanienie, jak uywa funkcji podgldu, która róni si znacznie w porównaniu z innymi wczeniej omówionymi filtrami efektów znieksztacania. Przycisk Resetuj znajdujcy si

na dole okna dialogowego powoduje zresetowanie ustawie , a take ramki podgldu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

411

W oknie dialogowym filtru Deformowanie mona uy wiele opcji, które umieszczono na dwóch osobnych kartach: Ustawienia i Animacja. Nastpujce opcje zlokalizowano w obrbie karty Ustawienia:

 Tryb deformacji — opcje w tej sekcji umoliwiaj w atwy sposób przesunicie, rozrost, zwinicie (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara lub zgodnie z nim), usunicie i skurczenie. Tryb Przesunicie pozwala na rozcignicie obszarów obrazu, a tryb Rozrost na rozrost tych obszarów na podstawie miejsca, które wybrano w obrbie obrazu. Uycie trybu Zwinicie PWZ lub Zwinicie ZWZ

daje moliwo uzyskania dla obrazu efektu zwinicia. Tryb Usunicie pozwala usun wszelkie wczeniej zastosowane efekty znieksztacenia. Cho w tym celu mona te skorzysta z przycisku Resetuj, powoduje on zresetowanie caego obrazu, natomiast tryb Usunicie cechuje si selektywnoci. Tryb Skurczenie jest pomocny, gdy podane jest skurczenie lub zoenie obszarów obrazu.

Po wybraniu kadego z trybów ramka podgldu pozwala dobrze zorientowa si, jakie s ich moliwoci.

 Promie deformacji i Stopie deformacji — suwak lub pole edycyjne opcji Promie deformacji pozwala ustawi promie pikseli obrazu z przedziau od 5

do 100. Opcja Stopie deformacji oferuje taki sam suwak i pole edycyjne, a take

uatwia zdefiniowanie ksztatu obrazu przy uyciu pikseli z zakresu od 0,0 do 1,0.

Wczenie opcji Dwuliniowy zapewnia obrazowi efekt wygadzania.

 Nadpróbkowanie adaptywne — z opcji naley skorzysta w celu nadania obrazowi lepszego wygldu przez umoliwienie uycia dla obrazu wyszej

czstotliwoci próbkowania. Aby tak byo, naley zaznaczy pole wyboru

Nadpróbkowanie adaptywne. Nastpnie mona okreli pooenie suwaków (lub wprowadzi warto w polach edycji) Maksymalna gbia i Próg.

Animacja to druga karta okna dialogowego filtru Deformowanie. Karta umoliwia zastosowanie dla obrazu efektów animacji. Filtr ten dziaa w poczeniu z filtrem Od-twórz. Gdy oba filtry s jednoczenie uywane, pozwalaj uzyska animowan grafik.

Kart Animacja przedstawiono na rysunku 13.28.

Rysunek 13.28.

Korzystanie

z karty Animacja

w celu uzyskania

efektów

i zastosowania

opcji, takich jak

Odwrócony

i Ping pong

Kup książkę

Poleć książkę

412

Cz IV  Filtry i efekty

Filtr Deformowanie jest uywany wprost w przypadku prostych stylów animacji, przypominajcych animowany GIF. Tryb Rozrost powoduje rozrost animacji. Tryb Zwinicie sprawia, e animacja jest zwijana. Tryb Skurczenie powoduje skurczenie animacji. Pomocne moe by podkrelenie, e efekty te wystpuj w postaci animacji dla wielu warstw, a nie, tak jak w przypadku innych narzdzi programu GIMP, tylko dla jednego obrazu. W rozdziale 19. zamieszczono wicej informacji o pakiecie GAP, a take wyjaniono, jak za pomoc programu GIMP tworzy animowane obrazy GIF.

Karta Animacja zawiera wiele opcji. Oto one:

 Animacja — zaznaczajc to pole wyboru, umoliwia si programowi GIMP

(i filtrowi Deformowanie) wykorzystanie dodatku Odtwórz do uzyskania efektów animacji.

 Ilo ramek — suwak i pole edycji tej opcji pozwalaj na okrelenie liczby ramek pojawiajcych si w ostatecznych wynikach pracy. Na przykad ustawienie wartoci 5 spowoduje wygenerowanie animacji przy uyciu piciu rónych

skonfigurowanych obrazów (i odpowiadajcych im warstw). Ramki s

przechowywane jako warstwy. Po zapisaniu wyniki pracy s przechowywane

w macierzystym formacie XCF programu GIMP.

 Odwrócony — w celu aktywowania tej opcji naley zaznaczy pole wyboru.

Spowoduje to utworzenie animacji na podstawie oryginalnej animacji, która jest odtwarzana odwrotnie.

 Ping pong — opcja ta róni si od opcji Odwrócony tylko tym, e rozpoczyna odtwarzanie do przodu, a nastpnie po osigniciu ko ca animacji przechodzi do odtwarzania jej z powrotem do pocztku. Przypomina to gr w ping ponga.

Na rysunku 13.29 przedstawiono jedn warstw ostatecznego wyniku pracy. Daje to moliwo bycia kreatywnym podczas korzystania z wielu obrazów i warstw. Po opa-nowaniu obsugi filtru Deformowanie mona utworzy naprawd interesujc animacj.

Na przykad mona uy okna dialogowego Warstwy i dokona edycji kadej warstwy (moe to by zmiana kolorów) w celu uzyskania bardziej oryginalnej animacji.

Rysunek 13.29.

Wywietlanie

jednej warstwy

wielowarstwowej

animacji utworzonej

za pomoc filtru

Deformowanie

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

413

Znieksztacenie geometryczne

Filtr Znieksztacenie geometryczne ( Filtry/Znieksztacenia/Znieksztacenie geometryczne) zapewnia bogaty w moliwoci zestaw narzdzi, który umoliwia ulepszanie i zniekszta-

canie obrazów w programie GIMP. Jeli konieczne jest utworzenie wklsego obrazu lub wygicie go w celu uzyskania efektu ruchu, naley skorzysta z filtru Znieksztacenie geometryczne. Jak wida na rysunku 13.30, filtr ten pozwala uzyska efekty, a take poprawi ju znieksztacony obraz, który by moe wykonano za pomoc aparatu oferuj-

cego dokadnie taki sam efekt co filtr Znieksztacenie geometryczne.

Rysunek 13.30.

Uycie filtru

Znieksztacenie

geometryczne

do symulowania

efektu filtru aparatu,

wygenerowania

znieksztacenia

w obrbie wyranej

grafiki lub nadania

obrazowi

okrelonej gbi

Opcja Podgld (aktywna po zaznaczeniu pola wyboru) oferuje te same moliwoci co filtr Usuwanie czerwonych oczu, lecz zapewnia wiksz elastyczno w trakcie przetwarzania obrazu lub zaznaczenia. W oknie dialogowym filtru Znieksztacenie geometryczne udostpniono wiele opcji. Oto one:

 Gówne — suwak i pole edycji tej opcji umoliwiaj okrelenie dokadnej wartoci korekcji sferycznej wymaganej do uzyskania w obrbie obrazu lub

zaznaczenia efektów wypukoci i wklsoci.

 Krawd — opcja dziaa tak samo jak opcja Gówne i okrela stopie korekcji, jaka musi zosta zastosowana dla krawdzi obrazu.

 Powikszenie — opcja dziaa identycznie jak opcje Gówne i Krawd .

Opcja umoliwia okrelenia stopnia powikszenia i zmniejszenia obrazu.

 Jasno — dziaanie tej opcji jest takie samo jak opcji Gówne, Krawd i Powikszenie. Za pomoc suwaka (lub pola edycji) mona okreli poziom jasnoci zastosowanej dla obrazu. Opcja dziaa tylko wtedy, gdy dla opcji

Gówne lub Krawd ustawiono warto rón od zera.

Kup książkę

Poleć książkę

414

Cz IV  Filtry i efekty

 Przesunicie X i Przesunicie Y — suwaki tych opcji pozwalaj okreli efekt uzyskiwany w wyniku ustawienia dla opcji Gówne i Krawd wartoci rónej od zera, a nastpnie kontrolowa kad o do momentu zapewnienia przez efekt

danego wyniku.

Mozaika

Tradycyjni artyci definiuj mozaik jako dzieo sztuki przedstawiajce wzór zoony z niewielkich elementów wykonanych z barwionego kamienia, szka lub innych elementów. Filtr Mozaika zapewnia ten efekt przez pocicie warstwy aktywnej (lub zaznaczenia) na fragmenty przypominajce typowe ksztaty, a nastpnie rozdzielenie ich w taki sposób, e obraz jest podobny do tradycyjnej mozaiki.

Poza tym dla kadego utworzonego fragmentu filtr Mozaika stosuje niewielk gbi

w celu uycia wspóczynnika ksztatu. Aby uruchomi filtr, naley wybra pozycj

Filtry/Znieksztacenia/Mozaika. Na rysunku 13.31 przedstawiono uycie filtru Mozaika do wygenerowania obrazu bazujcego na zagadnieniach obowizujcych w tradycyjnej sztuce.

Rysunek 13.31.

Znieksztacanie

obrazu za pomoc

filtru Mozaika

w celu uzyskania

obrazu bazujcego

na zagadnieniach

obowizujcych

w tradycyjnej sztuce.

Filtr umoliwia

kontrolowanie opcji

kafelków, a take

owietlenia i koloru

Moliwoci opcji filtru Mozaika s bardzo due, czego odzwierciedleniem s suwaki suce do ich kontrolowania. Poniej opisano wiele opcji moliwych do uycia w oknie dialogowym filtru Mozaika.

 Antyaliasing — opcja ta, któr omówiono wczeniej w rozdziale, suy do zmniejszania stopnia postrzpienia krawdzi obrazu. Za pomoc filtru Mozaika mona zmodyfikowa obraz i zastosowa funkcje wygadzania w celu uzyskania lepiej wygldajcego obrazu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

415

 Urednianie kolorów — opcja zapewnia obrazowi gradient, dziki czemu dla wewntrznych kafelków (znajdujcych si w obrbie granic) moe zosta

wykonane urednianie do jednego koloru. W ten sposób uzyskuje si

elastyczno podczas podejmowania próby wyczyszczenia i zmodyfikowania

utworzonych kafelków lub tych, które zostan wygenerowane po klikniciu

przycisku OK. Panel podgldu pozwala znale waciwy gradient

do zastosowania.

 Dozwól podzia kafli — opcja umoliwia kontrolowanie procesu podziau kafelków obrazu z wieloma kolorami, zapewniajc wiksz szczegóowo

i elastyczno znieksztacenia obrazu.

 Dziobate powierzchnie — opcja umoliwia uzyskanie efektu podziurawienia, który przypomina obraz przedstawiajcy ziarnist i porowat powierzchni.

 Owietlanie pierwszoplanowe/ta — opcja dziaa dokadnie tak, jak wskazuje na to jej nazwa. Pozwala okreli, jakie kafelki s owietlane, a ponadto zapewnia efekty gbi. Midzy kad krawdzi poczenia (lub cza) owietlanie moe by uyte w celu wywoania wraenia podniesienia kafelków.

 Tiling Primitives (typy podstawowe kafelkowania) — opcja ma wymyln nazw, która okrela typ (lub ksztat) tworzony przez kafelki. Na przykad mona utworzy

kwadraty, szecioboki, omioboki i trójkty. Po wywietleniu zaznaczenia

na panelu podgldu mona wybra, jaki efekt kafelkowania najlepiej pasuje

do kompozycji lub uzyskanych wyników pracy.

 Rozmiar kafla — suwak i pole edycji tej opcji umoliwiaj ustawienie rozmiaru powierzchni midzy poczeniami i krawdziami. Moliwe jest tworzenie duych lub maych kafelków na podstawie okrelonych wymaga .

 Wysoko pytki — podobnie do opcji Rozmiar kafla opcja pozwala na okrelenie wysokoci kadego kafelka w wynikach pracy.

 Odstpy midzy kaflami — podobnie do opcji Rozmiar kafla i Wysoko pytki opcja ta zapewnia moliwo tworzenia wikszych pocze midzy kafelkami.

 Uporzdkowanie kafli — nadejdzie taki moment, gdy podane bdzie nadanie kafelkom bardziej znieksztaconego wygldu. W tym celu naley skorzysta

z opcji Uporzdkowanie kafli. Poziom uporzdkowania mona okreli

w przedziale od 0 do 1. Ustawienie dla opcji wartoci 0 zapewni losowy ksztat i zaznaczenie o zmiennym rozmiarze. Po ustawieniu wartoci 1 wiele kafelków uzyska jednakowy rozmiar, cho moe to nie przypomina prawdziwego obrazu

mozaiki. Uywajc ustawienia znajdujcego si midzy tymi dwoma wartociami, mona uzyska widok obrazu cechujcy si wikszym „nieadem”.

 Kierunek wiata — opcja suy do zmiany kierunku sztucznego wiata tworzonego przez filtr Mozaika.

 Wariacje koloru — opcja umoliwia ustawienie lub zmniejszenie iloci koloru uywanego w obrbie obrazu. W celu zmiany kolorystyki obrazu moliwe jest

zmniejszenie lub zwikszenie wartoci tej opcji.

Kup książkę

Poleć książkę

416

Cz IV  Filtry i efekty

Wydruk gazetowy

Zestaw filtrów programu GIMP sucych do tworzenia znieksztacenia okazuje si sze-roki i wyjtkowo pomocny w zapewnianiu wielu sposobów ulepszania, a take defor-mowania obrazów. Filtr Wydruk gazetowy pozwala na tworzenie obrazów, które przypominaj wydrukowane w artykule prasowym. Wygld takiego obrazu jest wyjtkowo unikalny, poniewa zwykle brak w nim kolorów. Wystpuj tylko czer i biel. Jeli uyto kolorów, wielokrotnie wydaj si by ponure i pozbawione dynamiki.

Dziaanie filtru jest proste. Filtrowi Wydruk gazetowy mona zezwoli na zastosowanie pótonu dla obrazu przy uyciu techniki ditheringu (rozpraszania) punktów klastrowych.

Dithering jest procesem polegajcym na porównaniu próbki schematu kolorów biece-go piksela, a nastpnie zastosowaniu uzyskanego wyniku dla wszystkich innych pikseli.

Kolejno uzyskiwane wyniki dithering punktów klastrowych wykorzystuje do przeprowadzenia oceny na podstawie tego, jak blisko siebie znajduj si (lub jak bardzo przylegaj) piksele. Z kolei w przypadku ditheringu punktów rozproszonych wyniki te s

uywane do oceny na podstawie stopnia oddalenia pikseli od siebie. Dithering punktów rozproszonych jest odwrotnoci ditheringu punktów klastrowych.

Wynikiem zastosowania ditheringu i filtru Wydruk gazetowy jest zapewnienie jednolitego wygldu i zachowania wszystkich pikseli obrazu, a take uniknicie utraty rozdzielczoci przestrzennej. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/

Wydruk gazetowy. Na rysunku 13.32 przedstawiono przykad obrazu przetworzonego za pomoc filtru Wydruk gazetowy.

Rysunek 13.32.

Wywietlenie

przykadu obrazu

przetworzonego

za pomoc filtru

Wydruk gazetowy

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

417

Opcje filtru Wydruk gazetowy uwzgldniaj moliwo przywrócenia dla caego filtru ustawie domylnych, a take kontrolowania rozdzielczoci, typu ekranu i funkcji wy-gadzania. W oknie dialogowym filtru Wydruk gazetowy udostpniono wiele opcji. Oto one:

 Rozdzielczo — opcje w tej sekcji uatwiaj kontrolowanie rozmiaru oczka

obrazu, oferujc wiksz elastyczno podczas pracy i opcje dotyczce obrazu cechujce si najlepsz przejrzystoci. Wiele suwaków i pól edycji suy

do dostosowania obrazu. Suwak i pole edycji ustawienia Wejciowe SPI s

uywane do konfigurowania rozdzielczoci wyraonej w liczbie próbek na cal (SPI — samples per inch). Pocztkowo dla tego ustawienia automatycznie jest stosowana rozdzielczo obrazu wejciowego. Opcja Wyjciowe LPI róni si

od suwaka i pola edycji opcji Wejciowe SPI tylko tym, e jej warto jest wyraana jako liczba linii przypadajcych na cal (LPI — lines per inch). Opcja Rozmiar oczka suy do konfigurowania rozmiaru oczka okrelanego w pikselach.

 Ekran — opcje tej sekcji umoliwiaj dokonanie wyboru midzy opcjami RGB

i opcjami CMYK, a take okrelenie intensywnoci. Pozwala to na wybranie

obszaru kolorów, który ma by wykorzystywany.

Zawinicie strony

Filtr Zawinicie strony jest prosty w uyciu i niewymagajcy specjalnego objaniania.

Filtr tworzy efekt zawinicia strony przypominajcy obracanie jednej ze stron czasopisma.

Filtr zawija jeden naronik obrazu, powodujc, e wyglda on jak obracana strona.

W celu uzyskania takiego efektu program GIMP bazuje na kanale alfa i warstwie. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/Zawinicie strony.

Na rysunku 13.33 przedstawiono okno dialogowe filtru Zawinicie strony.

Rysunek 13.33.

Wywietlanie

okna dialogowego

filtru Zawinicie strony,

w którym mona

uzyska interesujcy

efekt dotyczcy

naronika obrazu

Kup książkę

Poleć książkę

418

Cz IV  Filtry i efekty

W oknie dialogowym filtru Zawinicie strony mona skonfigurowa wiele opcji. Przede wszystkim, moliwe jest okrelenie miejsca zawinicia strony — w górnym lewym, dolnym lewym, górnym prawym lub dolnym prawym naroniku obrazu. W sekcji Uoenie zawinicia mona wybra opcj Poziomo lub opcj Pionowo. Moliwe jest równie uycie opcji Cie pod zawiniciem, która zapewnia efekt mocniejszego cienia w naroniku obrazu bezporednio poniej zawinicia strony. Za pomoc menu rozwijanego mona okreli

gradient. Moliwe jest te zmodyfikowanie nieprzezroczystoci zawinicia, która powoduje lepsz widoczno zawinitego naronika.

Wirowanie

Filtr Wirowanie (w przypadku tego filtru uywa si terminu „wspórzdne biegunowe”) suy do uzyskania w obrbie obrazu efektu znieksztacenia przypominajcego wirowanie. Efekt ten mona obejrze na panelu podgldu w oknie dialogowym pokaza-nym na rysunku 13.34. W celu uruchomienia filtru Wirowanie naley wybra pozycj

Filtry/Znieksztacenia/Wirowanie. Na rysunku 13.34 przedstawiono okno dialogowe tego filtru.

Rysunek 13.34.

Wywietlanie

okna dialogowego

Wirowanie,

w którym mona

uzyska dla obrazu

efekt wirowania

Filtr jest atwy w uyciu i prosty do opanowania. Czy potrzebny jest efekt znieksztacenia w postaci wirowania? Po prostu warto uy tego filtru. Filtr moe by równie wy-korzystany na potrzeby odwzorowania obrazu, czy to za pomoc filtrów odwzorowania, czy przez zastosowanie obrazu dla obiektu trójwymiarowego. Opcje filtru Wirowanie s

nastpujce:

 Zblienie do okrgu w procentach — opcja wywietla warto procentow, któr

mona ustawi w celu uzyskania gbi w obrbie obrazu. Za pomoc suwaka lub pola edycji mona zmieni warto procentow i sprawdzi efekt jej ustawienia na panelu podgldu.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

419

 Przesunicie kta — opcja uatwia kontrolowanie kta, od którego rozpocznie si

wirowanie bazujce na okrgu. Kty zawieraj si w przedziale wynoszcym

360 stopni (od 0 do 359q). Moliwe jest równie zaznaczenie pól wyboru

Odwzorowanie odwrotne, Odwzorowanie od góry i Rozwinicie. Jeli wczono opcj Odwzorowanie odwrotne, odwzorowanie rozpocznie si od prawej strony.

W przypadku wybrania opcji Odwzorowanie od góry dolny rzd obrazu pojawi si na zewntrz, a górny rzd zostanie umieszczony w rodku. Po zaznaczeniu opcji Rozwinicie obraz zostanie odwzorowany na okrg. Jeli opcji tej nie zaznaczono, zostanie uyty prostokt.

Falowanie

Filtr Falowanie to nastpne narzdzie, które jest bardzo atwe w uyciu i proste do opanowania. Narzdzie to tworzy efekt falowania, przypominajcy fale tworzce si

po rzuceniu kamieni na tafli stojcej wody. Dziaanie filtru polega na przemieszczaniu pikseli warstwy aktywnej w celu uzyskania zudzenia pofalowanego obrazu. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/Falowanie. Na rysunku 13.35 pokazano, jak filtru Falowanie mona uy dla statycznego obrazu w celu uzyskania wraenia ruchu.

Rysunek 13.35.

Efekt filtru

Falowanie

zastosowany

w celu uzyskania

wraenia ruchu

dla statycznego

obrazu

Kup książkę

Poleć książkę

420

Cz IV  Filtry i efekty

Po uruchomieniu filtru mona skorzysta z wielu jego ustawie , aby osign efekty znieksztacenia. Oto dostpne opcje:

 Opcje — opcje w tej sekcji umoliwiaj uycie antyaliasingu i utrzymanie moliwoci kafelkowania. Antyaliasing poprawia krawdzie obrazu, dziki czemu maj spójny wygld. W celu utrzymania moliwoci kafelkowania konieczne jest jedynie zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Zapewni to, e program GIMP

zachowa obraz, jeli uyto kafelkowania. W ten sposób uzyskuje si interesujcy efekt kafelkowanych obrazów.

 Krawdzie — sekcja umoliwia ustawienie dla obrazu opcji Zawi , Rozma i Czarny.

Poniewa filtr Falowanie powoduje przemieszczenie pikseli, przyciski opcji tej sekcji pozwalaj zachowa integralno krawdzi (lub pocze w przypadku

kafelków). Dziki temu kafelkowany obraz nie zostanie zupenie znieksztacony przez efekt falowania. Za pomoc opcji Zawi mona poinstruowa program

GIMP, aby zawin piksele w celu zmniejszenia uszkodzenia pocze , których moe dokona filtr Falowanie (z pewnoci tak bdzie). Wybranie opcji Rozma

spowoduje dziaanie odwrotne jak w przypadku opcji Zawi . Dziaanie to polega

na rozmyciu pocze . Opcja Czarny moe by uyta w celu zastpienia pikselem pustych obszarów lub miejsc obrazu. Opcja spowoduje wypenienie pustego

obszaru czarnym pikselem.

 Uoenie — opcje w tej sekcji umoliwiaj okrelenie, czy obraz ma poziom

czy pionow orientacj wzgldem obrazu wywietlonego w oknie obrazu.

 Typ fali — opcje w tej sekcji okna dialogowego filtru Falowanie umoliwiaj

wybranie dwóch rónych typów fali. Mona skonfigurowa fal pioksztatn lub sinusoidaln. Fale sinusoidalne s powszechnie uywane w przypadku danych

analogowych, a fale pioksztatne zwykle reprezentuj sygnay cyfrowe.

 Czstotliwo — za pomoc suwaka lub pola edycji mona te okreli okres

powizany z dugoci fali. Liczb pikseli mona ustawi w przedziale od 0 do 200.

 Amplituda — za pomoc suwaka lub pola edycji mona równie okreli

amplitud powizan z wysokoci fali. Liczb pikseli mona ustawi

w przedziale od 0 do 200.

 Przesunicie fazowe — opcj mona skonfigurowa podobnie jak opcje Czstotliwo i Amplituda, lecz moliwe wartoci zawieraj si w przedziale od 0 do 360 stopni.

Przesunicie

Filtr Przesunicie ( Filtry/Znieksztacenia/Przesunicie) dziaa zgodnie z nazw. Filtr przesuwa wszystkie piksele obrazu w poziomie lub w pionie. Na rysunku 13.36 przedstawiono sposób uycia filtru dla obrazu. Na rysunku wida, jak prosty obraz mona przesun na podstawie wartoci okrelonej za pomoc menu rozwijanego lub pola edycji opcji Stopie przesunicia.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

421

Rysunek 13.36.

Wywietlanie

znieksztaconego

obrazu w oknie

dialogowym filtru

Przesunicie

Niezalenie od tego, czy operacja przesuwania jest realizowana w poziomie, czy w pionie, opcja Stopie przesunicia umoliwia ustawienie liczby pikseli do przesunicia (lub

uycie innej dostpnej jednostki miary).

Propagacja wartoci

Filtr Propagacja wartoci dotyczy kolorowanych granic. Filtr sporzdza wzorzec wszystkich pikseli obrazu, a nastpnie na podstawie uzyskanej rónicy stosuje wzorzec dla obrazu z uwzgldnieniem wykrytych typów pikseli. Filtr okrela redni warto, a nastpnie propaguje lub dystrybuuje j w przypadku pozostaych pikseli obrazu. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/Propagacja wartoci.

Na rysunku 13.37 przedstawiono uycie filtru dla grafiki w celu uzyskania zniekszta-

conego widoku oryginalnego obrazu.

Rysunek 13.37.

Uycie filtru

Propagacja wartoci

w celu

zmodyfikowania

wszystkich

pikseli obrazu tak,

aby na przykad

w przypadku

wymogu uzyskania

janiejszego obrazu

zostaa podjta

próba zastosowania

wikszej wartoci

biaych pikseli

w obrbie obrazu

Kup książkę

Poleć książkę

422

Cz IV  Filtry i efekty

Opcje filtru Propagacja wartoci s rozbudowane, lecz proste do zrozumienia. Jeli zaznajomiono si ze sposobem dziaania narzdzia, konieczne bdzie jedynie uycie pozostaych sekcji z opcjami w celu zmodyfikowania i dopracowania wyników przetwarzania. W oknie dialogowym filtru Propagacja wartoci udostpniono wiele opcji.

Oto one:

 Tryb — sekcja umoliwia wybranie wielu opcji sucych do dopracowania wyników pracy. Na przykad mona wybra opcj Wicej biaego (wiksza

warto), która zapewnia obrazowi wiksz liczb biaych pikseli. Zrozumienie przeznaczenia reszty opcji równie nie powinno stanowi adnego problemu.

Jeli wymagane jest wicej czerni, trzeba jedynie wczy opcj trybu Wicej czarnego (mniejsza warto) i sprawdzi, czy obraz wyglda poprawnie na panelu podgldu. Nie ma powodu do tego, aby obawia si eksperymentowania

podczas korzystania z filtrów, poniewa podczas tworzenia sztuki wygld obrazu ostatecznie jest zaleny od uytkownika. Jeli poszukiwane s konkretne efekty, które pozwalaj uzyska obraz o wikszej nieprzezroczystoci, naley uy tego przycisku opcji sekcji Tryb.

 Propagacja — opcje tej sekcji daj moliwo ustawienia dolnego i górnego progu, a take redniego czasu propagacji.

 Kierunek propagacji — pola wyboru z tej grupy umoliwiaj wybranie kierunku propagacji (w gór, w dó, w lew stron lub w praw stron obrazu).

Wideo

Filtr Wideo jest bardzo przydatny i niezwykle prosty w uyciu. Umoliwia tworzenie plików RGB z nisk wartoci plamki. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj

Filtry/Znieksztacenia/Wideo (rysunek 13.38).

Rysunek 13.38.

Wywietlenie

efektu filtru Wideo

dla obrazu otwartego

w oknie obrazu

programu GIMP

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

423

W celu uzyskania ekranu przypominajcego ekran z obrazem wideo mona skorzysta

z tego filtru, który powoduje znieksztacenie niezbdne do utworzenia symulacji linii normalnie obserwowanych w przypadku tamy wideo VHS lub obrazu telewizyjnego.

Jest to przydatne, gdy obraz ma naprawd zwróci uwag ogldajcego. Poniewa

wikszo osób jest bardzo dobrze zaznajomiona z obrazem telewizyjnym, jest to znakomity sposób uzyskania efektu, który symuluje wygld takiego obrazu.

Ze wzgldu na dostpno wielu emulacji ekranu naley wiedzie, czym si one róni.

Jeli typ emulacji obrazu wideo nie przypad do gustu, mona poszuka innych opcji, dodatków i narzdzi, które poprawi wyniki przetwarzania.

Faluj

Filtr Faluj (podobny do filtru Falowanie) to nastpne bardzo atwe w uyciu narzdzie, które pozwala uzyska znieksztacone widoki obrazu. Narzdzie to tworzy efekt falowania przypominajcy fale tworzce si po rzuceniu kamieni po tafli stojcej wody.

Dziaanie filtru polega na przemieszczaniu pikseli warstwy aktywnej w celu uzyskania zudzenia pofalowanego obrazu lub fali. W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/Faluj. Na rysunku 13.39 przedstawiono znieksztacony obraz z efektem fali.

Rysunek 13.39.

Wywietlanie

znieksztaconego

obrazu w oknie

dialogowym

filtru Faluj.

Za pomoc

tego filtru mona

uzyska efekty

wirowania

i rozmazania

Opcje filtru Faluj przypominaj opcje filtru Falowanie. W oknie dialogowym filtru Faluj udostpniono wiele opcji. Oto one:

 Tryb — sekcja zawiera dwa podstawowe tryby: Rozma i Przyczernij. Opcja Rozma powoduje, e obszary zaznaczenia lub obrazu bd puste wewntrz i po bokach. Opcja Przyczernij umoliwia uycie dla wszystkich pustych obszarów kolorowanych pikseli.

Kup książkę

Poleć książkę

424

Cz IV  Filtry i efekty

 Odbiciowy — to pole wyboru powoduje zastosowanie efektu odbicia w obrbie fali.

Opcji naley uy do odbicia fali z kadej strony piku krzywej.

 Amplituda — za pomoc suwaka lub pola edycji moliwe jest równie ustawienie amplitudy, która jest powizana z wysokoci fali. Opcja zmienia wysoko fal tworzonych w obrbie obrazu.

 Faza — opcja jest konfigurowana podobnie do opcji Amplituda i uatwia skupienie przesunicia na piku fali.

 Dugo fali — moliwe jest te ustawienie dugoci fali za pomoc suwaka lub pola edycji. Opcja okrela odlego midzy pikami wszystkich fal w obrbie obrazu.

Skrcenie i zaciskanie

Jeli przedstawione do tej pory efekty znieksztacenia s niewystarczajce, dostpnych jest jeszcze kilka dodatkowych filtrów. Filtr Skrcenie i zaciskanie oferuje efekt znieksztacenia, który dotyczy tylko wybranego obszaru przetwarzanego obrazu. Podobnie do wikszoci innych filtrów filtr ten moe by zastosowany dla niewielkiego fragmentu lub segmentu obrazu przy uyciu dowolnego narzdzia zaznaczania znajdujcego si

w oknie Przybornik. Dziki temu jeli efekt wirowania ma zosta uyty dla zaznaczonego obszaru, a nie dla caego obrazu, bdzie to moliwe do zrealizowania. W porównaniu z innymi omówionymi metodami (na przykad filtr Przesunicie) filtr Skrcenie i zaciskanie pozwala szybciej osign takie efekty w celu uzyskania danego rezultatu.

Filtr Skrcenie i zaciskanie ( Filtry/Znieksztacenia/Skrcenie i zaciskanie) znieksztaca obraz w taki sposób, e wszystkie fale maj wspólny rodek. Filtr tworzy efekt wiru, który mona zastosowa dla obrazów. Zaciskanie suy do eliminowania defektów b-

dcych wynikiem uycia w aparacie obiektywu typu „rybie oko” (w tym przypadku stosuje si te termin „znieksztacenie beczkowate”). Na rysunku 13.40 pokazano, jak obraz moe zosta skrcony i zacinity w celu uzyskania rónych efektów znieksztacenia.

Rysunek 13.40.

Wywietlanie

obrazu

znieksztaconego

za pomoc filtru

Skrcenie

i zaciskanie

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 13.  Filtry rozmycia, uwydatniania i znieksztacenia

425

W oknie dialogowym filtru Skrcenie i zaciskanie udostpniono wiele opcji. Oto one:

 Kt skrcenia — opcja powoduje zastosowanie efektu skrcania zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub przeciwnie do niego.

 Moc zaciskania — opcja ustawia gbi. Oznacza to, e w przypadku efektu wiru

rodek powinien sprawia wraenie wciganego. Suwak lub pole edycji opcji

pozwalaj na utworzenie gbi przez modyfikacj wartoci.

 Promie — opcja suy do ustawiania szerokoci efektu wiru. W celu uzyskania wklsoci wiru mona go troch poszerzy za pomoc tej opcji.

Wiatr

Czy ju uzyskano wystarczajce znieksztacenie? Có, jeli jest jeszcze miejsce na jedno wspaniae narzdzie suce do tworzenia cyfrowego dziea sztuki, naley je prze-znaczy na filtr Wiatr. Stosujc ten filtr do znieksztacenia obrazu, mona uzyska rozmycie dynamiczne.

Narzdzie to moe by uywane tak jak dowolny filtr podmenu Rozmycie. Filtr jest wszechstronny, gdy pozwala uzyska bardzo kreatywne znieksztacenia. Filtr Wiatr moe przetwarza bardzo cienkie czarne i biae linie, wykrywajc krawdzie obrazu i rozcigajc go w celu utworzenia rozmycia dynamicznego.

W celu uruchomienia filtru naley wybra pozycj Filtry/Znieksztacenia/Wiatr. Na rysunku 13.41 przedstawiono okno dialogowe filtru. Umoliwia ono okrelenie stylu, kierunku i krawdzi, których dotyczy tworzone rozmycie dynamiczne. Jak wida na rysunku, za pomoc panelu podgldu mona korygowa rozmycie w celu otrzymania interesuj-

cego efektu znieksztacenia.

Rysunek 13.41.

Uycie filtru Wiatr

do uzyskania efektu

znieksztacenia

w postaci rozmycia.

W tym przypadku opcji

W lewo uyto, aby

zaprezentowa , e

efekt znieksztacenia

poda za zaznaczeniem

w oknie dialogowym

Wiatr

Kup książkę

Poleć książkę

426

Cz IV  Filtry i efekty

W oknie dialogowym filtru Wiatr udostpniono wiele opcji. Oto one:

 Styl — opcje w tej sekcji mog by uyte do uzyskania efektu ruchu. Podobnie do wywoywanego przez matk natur prawdziwego wiatru zrzucajcego licie

z drzew lub zapewniajcego relaksujc bryz opcje te pozwalaj okreli styl uzyskanego efektu. Naley wypróbowa obie opcje, Wiatr i Podmuch, aby otrzyma efekty przypominajce odpowiednio bryz lub huragan.

 Kierunek — wiatr moe wia ze wschodu, zachodu, pónocy lub poudnia. Cho

prawdziwy wiatr moe pochodzi z dowolnego kierunku (wcznie z kierunkami w gór i w dó), ustawienia sekcji Kierunek filtru Wiatr umoliwiaj jedynie uzyskanie efektu wiatru wiejcego z lewej lub prawej strony panelu podgldu.

 Naruszane krawdzie — przeznaczenie tej opcji okrela jej nazwa. Naruszan

krawdzi moe by krawd pocztkowa, krawd ko cowa lub obie.

 Próg — warto suwaka mona ustawi w zakresie od 0 do 50. Im wiksza warto, tym efekt ma mniejszy wpyw na cay obraz.

 Sia — moliwe jest ustawienie róda wiatru z dwóch kierunków. Modyfikujc warto tej opcji, mona zastosowa wspóczynnik siy w celu uzyskania

silniejszego wiatru z dowolnego kierunku.

Do momentu kliknicia przycisku OK wszystkie zmiany ustawie s prezentowane w ramce podgldu bez modyfikowania obrazu. Po wykonaniu tej czynnoci filtr Wiatr generuje ostateczny obraz, który powinien wyglda tak, jakby wiatr wia z lewej do prawej strony obrazu.

Podsumowanie

W rozdziale omówiono mnóstwo filtrów i objaniono sposób ich uycia. W nastpnym rozdziale przedstawiono jeszcze wicej filtrów. W niniejszym rozdziale zamieszczono sporo informacji o rozmywaniu, uwydatnianiu i znieksztacaniu obrazów za pomoc

programu GIMP.

Uzyskano równie informacje na temat pozycji menu Rozmycie, Uwydatnianie i Znieksztacenia, a take wszystkich narzdzi zawartych w tym menu, takich midzy innymi jak Rozmycie Gaussa, Usu paski i Falowanie. Podczas pracy z wieloma zestawami fil-

trów programu GIMP zostan opanowane nowe metody ich obsugi, a ponadto modyfikowania grafiki, fotografii lub zeskanowanych obrazów.

W nastpnym rozdziale omówiono filtry zwizane z tworzeniem obrazów, które mog

zosta wykorzystane do nadania obrazom gbi za pomoc efektów owietlenia i cieni.

Ponadto zostan uyte filtry renderowania, pozwalajce na tworzenie naturalnie wygl-

dajcych obrazów.

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

$IN, 629

Animowany pdzel GIMP, 118

Batch Process, 548

$OUT, 629

Anti-clockwise, 550

Before Writing, 557

$RATE, 629

Antyaliasing, 414

Bevel and Emboss, 659

3Dconnexion SpaceNavigator, 63

Aparat, 702

Bez prowadnic, 129, 245

API (Application Programming

Bez wiata, 495

A

Interface), 641, 671

Bezwzgldny kolorymetryczny, 61

APP0 Marker, 623

B-Frames, 621

Absolute, 553

Appearance, 719

Biaa (bez przezroczystoci), 194

Acquire preview, 699

Applications, 681

Biay punkt, 262

Active Layer Tracking, 584

Apply Constant, 566, 568

biblioteka

Add Postx, 556

Apply Varying, 568

GEGL, 250

Add Prex, 556

artefakty kompresji, 87

GLib, 651

Adobe Illustrator, 137, 151

Ascending Opacity, 599

Bidirectional (double), 598

Adobe Premiere, 602

Aspect, 621

Bidirectional (single), 598

Advanced, 234

Asynchronous, 638

Biegunowy, 487

Aktywna cieka, 241

Audio Bitrate, 619

Biecy katalog, 94

Aktywna warstwa, 241

Audio CODEC, 619, 622

Biecy numer klatki, 608

Aktywny kana, 241

Audio Options, 610

bitmapa, 72, 84

Aktywny kolor, 500, 504

Audioconvert, 627

Blend Mask Blur Radius, 376

Akwarela, 48

Audiole, 611, 636

Blender, 153

Alfa, 285

Audiotrack, 611, 637

Bliej, 122

Algorytm, 465

Auto create after load, 599

blokada kanau alfa, 169

algorytm

Auto delete before save, 600

blokada pikseli, 169

grawerowania pocze , 661

Auto Levels, 551

bluebox, 635

regularyzacji obrazów, 656

AutoDesk FLIC, 117

Bluebox, 587, 589

algorytmy ditheringu, 83

Automatic Preview, 590

Blur, 551

Floyda-Steinberga (ograniczone

Automatyczna aktualizacja, 294

Blur Type, 377

zlewanie kolorów), 84

Automatycznie, 264

Bysk gradientowy, 428

Floyda-Steinberga (zwyky), 84

Auto-Trim Mask Histograms, 377

Byskotanie, 435

Pozycyjny, 84

AVG Period, 625

bracketing, 71, 97, 375

Alias Pix, 117

AVI1, 616, 622

Bright Mask Grayscale, 377

aliasing, 156, 321

Avid, 605

BSD Unix, 692

Alien Map, 288

Avidan, Shai, 228

Buffer, 625

Align Exposure Mode, 378, 379

Azymut, 485

Bufory, 40, 111

Align Threshold, 146

bzip, 117

All visible (ignore pattern), 582

B

Alpha Tolerance, 590

C

Alternatywne pytki, 501

Balans bieli, 275

AL-Tracking, 584

Balans chromowania, 531

Caa warstwa, 294

Analiza szecienna kolorów, 301

Balans kolorów, 136, 254

Cay obraz w oknie, 122

angular, 345

Balans podwietlenia, 531

Cancel, 567

Anim Preview, 593

Barwienie, 136, 257

Case sensitive, 583

Animacja, 412

Barwienie próbek, 296

Change GTK2 Appearance, 722

animatik, 601

Basename, 634

Chmury, 483

Kup książkę

Poleć książkę

734

GIMP. Biblia

Chromowanie biaych obszarów, 531

Delete Selected Frames, 586

edytory nieliniowe, 605

Cienie, 364

Desaturacja, 136, 270

Efekt Xach, 439

CinePaint, 79

Desenie, 34, 39

Efekty wietlne, 432

Clear Video Buffer, 586

Desenie dyfrakcyjne, 450

Eksplorator Windows, 92

Clockwise, 550

Dese , 155

Eksport biecej cieki, 153

CMS (Color Management System), 309

Dese GIMP, 118

Eksport wszystkich cieek zawartych

CMY (Cyan, Magenta, Yellow), 285

Device Dialog, 699

w obrazie, 153

CMY/CMYK, 285

DICOM, 117

Eksportuj ciek, 153

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow,

digitalizacja, 70

Eksportuj ustawienia do pliku, 253

Black), 30, 79, 81, 285

Digits, 580, 634

Emuluj dynamik pdzla, 157

Cofanie wycierania, 336

DirectInput, 712

Enable, 611

Cofnij, 112

dithering, 83

Encapsulated Postscript, 117

Color Overlay, 659

Dithering przezroczystoci, 84

Encoder, 616

Colour, 551

Dodaj, 128

Encoding, 631

Compression, 624

Dodaj do palety, 134

eraser, 712

Contact page sheet size, 559

Dodaj do zaznaczenia, 184, 208, 328

Erozja, 474

Contact Sheet, 558

Dodaj faz, 520

Error Threshold, 146

Contact sheet base name, 559

Dodaj kart, 36

Exact object on frames, 593

Contact sheet image type, 559

Dodaj zakadk, 94

Exact timing, 610

Contact sheet resolution, 559

Dodanie, 150

Exactly, 553

Continue, 567

dodatek, 645

Exchange Frames, 587

Convert Grey, 557

Batch Process, 548

Exclude BG-Layer, 581

Convert Indexed, 557

Separate+, 309

Exposure Blend, 375, 376, 649

Convert to Grey, 552

dodatek kompilowany, 645

Extension, 579, 635

Copy, 585

dodatek Liquid Rescale, 229

Extract Audio, 612

Copy As Wavle, 612

dodatku Contact Sheet, 558

Extract Videorange, 632, 637

Copy properties, 580

DOF — Depth of Field, 359

Extras, 629

Corner Always Threshold, 146

doki, 34

Corner Surround, 146

Dokadnie przytnij, 221, 223

F

Corner Threshold, 146

Dokowalne okna dialogowe, 34

Create or Replace, 600

Dolphin, 92

Faks G3, 117

Crop, 554

Domylna siatka, 56

Fale, 538, 541

cursor, 713

domylne kanay kolorów, 202

Falowanie, 419, 538, 539

Cut, 586

Domylny obraz, 55

Faluj, 423

Cyclic, 599

Dont Recode, 623, 624

Feather Edges, 590

cyrylica (transliterowana), 318

Dopasuj okno, 122

Feather Radius, 590

Czarna (pena przezroczysto), 194

Dopasuj pótno do warstw, 218

Feature preservation mask, 230

Czarny, 466, 488, 504

Dopasuj wysoko do obrazów, 481

Fedora, 684

Czarny punkt, 262

Dowolna paleta, 83

FFMPEG, 605, 616

Czcionka, 319, 482

Dozwól podzia kafli, 415

File type, 559

Czcionki, 40

dpi, 78

Fileformat, 619

Czsto, 290

Drganie, 335

Filename, 562

Cz wspólna, 128

Drop Shadow, 659

Filename to Layer, 587

Czuo koloru, 133

Duplicate Continue, 589

FilmGIMP, 79

Czy co drugi wiersz, 409

Duplicate Frames, 587

Filter All Layers, 565

Duplicate Selected Frames, 586

Filter Alternative Surround, 146

D

DV (Digital Video), 617

Filter Epsilon, 147

dwukierunkowa klatka o kodowaniu z

Filter Iteration Count, 147

Dalej, 122

przewidywaniem, 621

Filter Percent, 147

Dark Mask Grayscale, 377

Dynamiczne skróty klawiszowe, 66

Filter Secondary Surround, 147

Dark Takes Precedence, 377

Dynamika, 308

Filter Surround, 147

Debian, 682

Dziobate powierzchnie, 415

Filtermacro, 479, 560, 562

Debug Flat File, 631

Filtry, 33, 303

Debug Multilayer File, 631

E

Filtry wywietlania, 124

Deformowanie, 409, 502, 505

Filtry wywietlania kolorów, 124

deinterlace, 635

Edge Protection, 377

Final Cut, 605

Deinterlace, 635

Edubuntu, 682

Final Cut Pro, 602

deinterlace Frames x 2, 636

Edycja, 33

Finder, 92

dekompresor, 86

Edycja aktywnego gradientu, 354

Flara obiektywu, 431

Delete, 595, 600

Edytor tekstowy programu GIMP, 317

Flatten, 557, 579

Delete Frames, 587

Edytor zaznaczenia, 39

Flexible Image Transport System, 117

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

735

Floyda-Steinberga (ograniczone

Framesize, 615

GTKPrint, 706

zlewanie kolorów), 84

Frametype, 620

Gutenprint, 702

Floyda-Steinberga (zwyky), 84

freeware, 28

gzip, 118

folder splashes, 716

From CMYK TIFF, 102

Font size [mm], 560

From Frame, 580, 615

H

Foreground as registration color, 285

funkcje modyfikujce zaznaczenie, 198

format, 86

funkcje tworzce zaznaczenia, 197

Handle, 592

AVI, 86

HDR (High Dynamic Range), 71, 97,

bzip, 117

G

375

DICOM, 117

Height, 615

DV (Digital Video), 617

G’MIC, 656, 687

High Color, 83

Encapsulated Postscript, 117

gama modelu obszaru kolorów, 80

hinting, 321

Faks G3, 117

gama profilu kolorów, 60

Hinting, 321

Flexible Image Transport

GAP (GIMP Animation Package), 33,

histogram, 299

System, 117

605

Histogram, 39, 299

GIF, 117, 576

GCC, 651

Historia operacji, 34, 39, 112

GIMP XCF, 117

GEGL (Generic Graphics Library), 80

HSL (Hue, Saturation, Luminosity),

gzip, 118

Generate contact sheet of all files in

272, 284

JPEG, 118

this directory, 559

HSV (Hue, Saturation, Value), 80, 284

KISS CEL, 118

generation loss, 87

HSV/HSL, 284

LZW, 86

Gentoo, 687

HTML z kolorami, 117

PBM, 118

gsto skadu, 323

PDF, 118

Gfigury, 454

I

PGM, 118

GIF, 117, 576

Ignore, 583

PNG, 86, 118, 700

Gigantyczny, 107

Ignore discard mask when enlarging, 236

PNM, 119

Gilotynowanie, 221, 224

Ignorowanie, 499

Postscript, 119

GIMP, 27

Ignorowanie i wycinanie piksela, 471

PPM, 119

GIMP Animation Package, 685, 689

Ignoruj doln warstw nawet jeli

PSD, 116

GIMP Paint Studio, 348

jest widoczna, 182

QuickTime, 86

GIMP Plugin Registry, 538, 642, 687

Ikona systemu Microsoft Windows, 118

SGI IRIS, 119

GIMP Portable, 691

Ilo ramek, 412

SUN Rasterle, 119

GIMP XCF, 117

Iluzja, 491

SVG, 119, 151

GIMP XJT z kompresj, 118

Image Settings, 705

Targa, 86, 119

GimPad, 654, 655

Image slice, 536

TIFF, 86, 119, 700

GIMP-GAP, 650

Importuj ciek, 151

X bitmap, 119

GimPhoto, 654, 655

Importuj ustawienia z pliku, 253

X window dump, 119

Gimp-Print, 706

incremental, 344

XCF, 116, 574

GIMPresjonista, 513

Indeksowany, 82, 576

ZSoft PCX, 119

GIMPshop, 654

Industrial Light & Magic, 80

Format, 637

GLib, 651

Initial frame, 583

Fotokopia, 515

Gbia, 486, 494

Inkscape, 116, 137, 151

Fraktal IFS, 447

gbia

Inner Glow, 659

Frame Range, 600

bitowa, 70, 79

Inner Shadow, 659

Frame Reference, 598

kolorów, 79

Input Mode, 615

Frame Sequence Reverse, 587

ostroci, 359, 393

Input Video, 637

Frame Sequence Shift, 587

Gówne opcje, 294

Inside, 554

Frame specic, 583

GNU, 28

Install New Theme, 720

Framenames, 637

GOP, 620

instancje, 675

Framenr 1, 635

GOP (Group of Pictures), 620

Inteligentne noyce, 127, 131, 132

Framerate, 585, 616

GPL (General Public License), 28

inteligentne powikszanie, 238

Frames, 615, 637

Grab, 102

Intensywno, 364

Frames Convert, 588

Gradient, 351, 465

Interaktywna granica, 132

Frames Crop, 588

Gradient function, 235

Interaktywne zachowanie, 133

Frames Density, 588

Gradient Overlay, 659

Interfejs, 51

Frames Flatten, 588

Gradienty, 34, 40

interfejs API, 671

Frames Layer Delete, 588

Graphics, 681

interfejs Xsane, 104

Frames Modify, 588

Grawerowanie, 407

Interlace, 623, 624

Frames Renumber, 589

grawerowanie pocze , 229

interpolacja, 76

Frames Resize, 589

graymask, 635

Inverse Order, 579

Frames Scale, 589

GREYCstoration, 656, 685, 689

GTK+ Preference Tool, 721

Invert, 552

Kup książkę

Poleć książkę

736

GIMP. Biblia

Invert Layer Selection, 583

Resize, 552

RAW, 624

Inwersja, 272, 464

Rozmiar podgldu, 37

wideo, 617

Iteracje, 504

Sharpen, 555

XVID, 625

ITU (International Telecommunication

Styl kart, 37

koder AVI1, 622

Union), 285

wiato, 494

kodowanie ze zmienn

Turn, 550

przepywnoci, 620

J

Uoenie, 496

Kolor, 192, 481, 482

Video Options, 607

Kolor ciemnego pola, 126

Jaskrawo, 271

Walec, 497

Kolor jasnego pola, 126

Jasno, 271

Wywietl elementy wyboru

Kolor lewego punktu ko cowego, 353

Jasno chromowania, 530

obrazu, 37

Kolor pierwszoplanowy, 134, 353

Jasno i kontrast, 136, 258

Wywietl jako list, 37

Kolor pierwszoplanowy/ta, 81

JavaScript, 535

Wywietl jako siatk, 37

Kolor prawego punktu ko cowego, 353

Jedna trzecia, 245

Wywietl pasek przycisków, 37

Kolor ta, 134, 353, 500

Jednolite chmury, 446

Zablokuj zakadk, 37

Kolor wycióki, 126

Jednostajny, 308

Zamknij kart, 37

Kolor róda wiata, 495

jzyki skryptowe, 672, 673

Kartezja ski, 487

Kolory, 33, 39, 251

Python, 673

Katalog tymczasowy, 64

Kolory punktów ko cowych

Scheme, 673

Katalog wymiany, 64

gradientu, 354

JPEG, 86, 118, 623

Katalogi, 64

Kolory RGB, 99

justowanie, 322

kategoria

Koloryzacja, 303

Domylna siatka, 56

Kompas prewitt, 465

K

Domylny obraz, 55

komponenty, 148

Kadruj, 243

Interfejs, 51

kompozycja, 459

Kadruj wedug zaznaczenia, 221

Katalogi, 64

kompresja, 84

Kafelki, 501

Motyw, 52

bezstratna, 85

Kafelkowe mapowanie wypukoci, 485

Okna z obrazami, 56

stratna, 86

Kalibruj, 59

Okna z obrazami, 57

kompresor, 86

kana, 79

Opcje narzdzia, 53

Konfiguracja skrótów klawiszowych, 67

alfa na zaznaczenie, 220

Pdzle, 64

Konfiguruj dodatkowe urzdzenia

alfa warstwy, 194

Przybornik, 55

wejciowe, 711

alfa, 203

System pomocy, 52

Konsola bdów, 40

duplikowanie, 207

rodowisko, 49

Kontekst, 294

obnianie, 207

Tytu i stan, 58

kontrolka nawigacji, 42

podnoszenie, 207

Urzdzenia wejciowe, 62

kontrolka zmiany rozmiaru okna

usuwanie, 208

Wygld, 57

obrazu, 42

wyjciowy, 282

Wywietlanie, 58

Konwersja obrazu do trybu

Kanay, 34, 38, 201

Zarzdzanie kolorami, 60

indeksowanego, 83

Kana, 194

Zarzdzanie oknami, 63

Kopia warstwy w odcieniach szaroci,

karta, 35

Kt, 506

194

Advanced, 234

Kt obrotu, 505

kopiowanie, 109, 111

Audio Options, 610

KBitrate, 625

Kopiuj, 109

Blur, 551

Keep Knees, 147

Kopiuj ciek, 150

Colour, 551

kerning, 323

korekcja kolorów, 249

Crop, 554

key, 81

Krawd, 464

Dodaj kart, 36

Key Interval, 625

Krita, 116

Encoding, 631

Keycolor, 589

Krycie, 334

Extras, 629

Kierunek, 158

Krycie punktów ko cowych

Gówne opcje, 294

Kierunek wiata, 415

gradientu, 354

Materia, 494

Kimball, Spencer, 27

Krzywe, 136, 264

Menu kontekstowe okna

KISS CEL, 118

krzywe Béziera, 137

dialogowego, 36

Klatka ko cowa, 608

Kubista, 452

Odcz kart, 37

Klatka pocztkowa, 608

Kubizm, 511

Opcje szaroci, 295

Klon perspektywy, 370

Kubuntu, 682

Opcje, 493

Klonowanie, 366

kursory myszy, 108

Output, 232, 557

kluczowanie kolorem, 587

Podaj za aktywnym obrazem, 37

Kod ródowy C, 117

L

Preferences, 612

kodek, 86

LAB, 285

Prostopadocian, 497

JPEG, 623

Labirynt, 451

Przenie na ekran, 38

Motion JPEG (MJPG), 624

Laplace, 466, 467, 469

Rename, 556

PNG, 624

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

737

Lawa, 455

Mapowanie wypukoci, 484

Mozaika, 414

Layer Basename, 581

Margin round image [mm], 560

Mozilla Firefox, 92, 151

Layer Effects, 658

maska, 165

Mona tutaj upuszcza dokowalne

Layer Mergemode, 581

maska odrzucajca cechy, 230

okna, 35

Layer Pattern, 582

maska warstwy, 193

MPEG1, 617

Layer Selection, 582, 599

Maska wyostrzajca, 402

MPEG2, 618

layermask, 635

maska zachowujca cechy, 230

MPlayer, 636

Layers, 615

Master Videoencoder, 629

MPlayer 1.0pre5, 638

LDP, 318

Materia, 494

MPlayer based extraction, 632

leading, 323

Mattis, Peter, 27

MPlayer Based Extraction, 637

Left/Right page border [mm], 560

Max enlargement per step, 235

MS WMF, 118

Lekki ar, 518

Max Quantizer, 625

MSRCR (MultiScale Retinex with

Liczba kolorów, 301

Max transversal step, 234

Color Restoration), 307

Liczba oczek, 344

megapikseli, 71

liczba pikseli, 392

Meneder moduów, 48

N

liczba pikseli na cal (ppi), 392

menu, 32, 42

Line Reversion Threshold, 147

Aparat, 702

Na dole, 482

Line Threshold, 147

Edycja, 33

Na górze, 482

Linia Nowej, 455

Filtry, 33

Na krawdziach, 504

linijki, 42

Jednostki, 43

Nachylenie, 158

Liniowy, 484

Kolory, 251

Nacisk, 158, 336

Linux Mint, 682

Kolory, 33

Nadpróbkowanie adaptywne, 411

liquid rescale, 233

Narzdzia kolorów, 135

Nakadanie, 478

Liquid Rescale, 229, 661, 685, 687, 689

Narzdzia przeksztacania, 135

Name, 584

lista dziaa , 561

Narzdzia, 33

Narzdzia kolorów, 135

Lista obrazów, 297

Obraz, 33, 218

Narzdzia przeksztacania, 135

Lista operacji, 562

Okna, 34

Narzdzia rysownicze, 135

Loop, 609

Plik, 33, 92

Narzdzia zaznaczania, 127

Losowo, 158

Pomoc, 34

Narzdzia, 33

LPR (Line Printer Daemon), 704

Preferencje, 715

Narzdziówka, 34

LZW, 86

Przestrze kolorów, 99

NASM (Netwide Assembler), 651

Rónicowe rozmycie Gaussa, 463

Nasycenie, 61, 192

Tekst, 135

Nasycenie chromowania, 530

Warstwa, 33, 218

Nautilus, 92

a cuch, 149

Wideo, 33

Nawigacja, 39

atka, 373

Widok, 33, 121

Nazwa, 149

atwo modyfikowania, 138

Zaznaczenie, 33

Neon, 467

cze pulpitu, 117

Zmiana rozmiaru warstw, 46

Next step at, 237

czenie gbi, 476

Menu kontekstowe okna dialogowego, 36

Niezaleno od rozdzielczoci, 138

metadane, 86

Niski, 308

M

metoda odwzorowania kolorów, 60

NLE (Non-linear Editor), 602

no deinterlace, 635

Mac OS X, 692

metoda usuwania klatek, 575

Normal, 597

MacPorts, 653, 692, 695, 724

Metoda wprowadzania danych, 318

Normalizuj, 275, 463, 474

Macrole, 630

Miarka, 133, 134

Nowa cieka, 149

Make CMYK pseudo-composite, 312

Miejsca, 94

Nowa warstwa, 111

Maks (%), 499

Mikkie wiato, 190

Nowy dese , 111

Maksymalizacja RGB, 306

Mikser kanaów, 279

Nowy obraz, 111

Maksymalna ilo kolorów, 82

Min Quantizer, 625

Nowy widok, 122

Maksymalna pami dla historii

opcja, 625

NTSC, 609

operacji, 50

Minimalna ilo poziomów cofni, 50

Number of images per row, 560

Maksymalny rozmiar

Moc, 466

Number of rows, 560

miniaturyzowanych plików, 50

Mode, 634

Mae kafelki, 500

Modyfikacja poziomów kolorów, 255

O

Mandriva, 688

Monitor Frames while Encoding, 630

Manual, 552

Monochromatyczny, 282

Obiekt docelowy, 494

mapa gbi, 476

morfing, 593

Obnienie cieki, 150

mapa cze , 229

Morph, 594

Obracajca si kula, 538, 540

Mapa obrazu, 533, 534

Motion JPEG (MJPG), 624

Obraz, 33, 241, 500

Mapa palety, 292

Motyw, 52

Obraz nieprzetworzony, 119

Mapa przesunicia, 504

Move, 595

Obraz odwrócony, 500

Mapa wanoci, 505

Move Path, 591

obrazy, 42

Kup książkę

Poleć książkę

738

GIMP. Biblia

Obrazy, 40, 105

Owietlanie pierwszoplanowe/ta, 415

Playback, 586

obrazy rastrowe, 72

Otaczajce, 486, 496

Plazma, 446

obrazy wektorowe, 73

Otoczka 3D, 542, 543

Plik, 33, 92

obrót obrazu, 227

Otwarcie obrazu, 32, 91, 93, 96

plug-in, 645

Obszar, 294

Otwarcie pooenia, 97

Paszczyzna, 494

obszar kolorów, 80

Otwórz, 96

Pomie , 446

obszar statusu, 42

Otwórz jako warstwy, 96, 97

pótno, 42, 45

OCR (Optical Character Recognition),

Otwórz pooenie, 97

pytka gbia ostroci, 359

701

Outer Glow, 659

PNG, 86, 118, 624, 700

Odbicie, 246

Output, 232, 557

Pniak, 155

odbicie obrazu, 225

Output Audio, 637

PNM, 119

Odbij segment, 354

Output on a new layer, 233

Pobranie jednego okna, 101

Odbysków, 496

Output the seams, 233

Pobranie koloru, 133, 134, 143

Odcienie szaroci, 82, 99, 270, 576

Output Type, 710

Pocztkowe ustawienie kreski, 156

Odcie , 192

Outside, 554

Podaj za aktywnym obrazem, 37

Odcie i nasycenie, 136, 255

Overall rigidity, 234

Podgld, 94, 149

Odcinek filmu, 478

Overprint pure black, 311

Podgld koloru, 133

Odd Frames rst, 623

Podkrok, 505

Odejmij, 128

P

Podniesienie cieki, 150

Odejmij od zaznaczenia, 185, 208, 328

Podwietlenie, 129, 245, 496

Odejmowanie, 150, 190

Package Manager, 682

Podzia skali, 308

Odcz kart, 37

PackageKit, 684

Podziel segment równomiernie, 354

Odnonik, 535

pad, 713

Podziel segment w punkcie

Odplamianie, 397

Padded, 553

porednim, 354

Odstp midzy dziurami, 483

Page Setup, 705

Podzielnik, 473

Odstp midzy obrazami, 482

Paint Shop Pro, 118

Pokrywanie, 190

Odstpy midzy kaflami, 415

PAL, 609

Pocz w dó, 174

Odwracaj mapowanie wypukoci, 485

Paleta czarno-biaa (1-bitowa), 83

Pocz widoczne cieki, 151

Odwrócenie wartoci, 272

Paleta kolorów, 34, 38

Pocz widoczne warstwy, 174

Odwrócony, 412

paleta kolorów indeksowanych, 38

Poczenie zaimportowanych

odwzorowanie, 483

Paleta zoptymalizowana dla WWW, 83

cieek, 152

Odwzorowanie obiektu, 493

Palety, 40

Poczenie ziarna, 191

Odwzorowanie rodowiska, 531

Pantone, 30

Pooenie, 129, 245

Odwzorowywanie gradientu, 292

Papierowe kawaki, 498

Pomi niewidoczne warstwy, 175

odwzorowywanie tonów, 71

paski dokowania, 35

Pomoc, 34

Offset, 611

Paste After, 586

Ponów powikszenie, 122

Ograniczenie zaostrzenia, 156

Paste Before, 586

Porzu informacje o tekcie, 327

okna, 32

Paste Replace, 586

Pos, 584

Okna, 34

Pattern Overlay, 660

postprodukcja, 249

okna dialogowe, 34

PBM, 118

Postscript, 119

Okna z obrazami, 56, 57

PDF, 118

PostScript, 704

Okno informacyjne, 134

PDL, 318

Poszarpana krawd, 524

Onionskin Conguration, 597

Peny kolor, 155

Potwierdzaj zamknicie niezapisanych

Onionskin Layers, 598

Pepper, 338

obrazów, 50

Only Visible, 580

Percepcyjny, 61

Powikszaj od rodka, 129, 244

Opacity, 599

Perspektywa, 439

powikszenie, 42

Opcje, 493

Pdzel, 54, 335

Powikszenie, 121, 122, 133, 134

Opcje narzdzia, 38, 53, 129, 338

Pdzle, 34, 39, 64, 333

Powtórz ostatni, 385

Opcje szaroci, 295

PGM, 118

Pozbycie si ramki kiedy jest

Open, 638

Photoshop, 116, 118

nieokrelona, 578

OpenOfce.org, 151

Pierwszy obiekt, 241

Poziom, 308

OpenSUSE, 685

piksel, 70

Poziom przezroczystoci, 486

Operacja GEGL-a, 250

pikseli na cal, 75

Pozioma podstawa, 181

operacje przetwarzania, 548

pikselizacja, 72, 321, 391

Poziomy, 136, 261

Opóniaj ramki, dla których jest

Pikselizacja, 517

Poziomy intensywnoci, 496

nieokrelone oczekiwanie, 577

Pinch, 488

Poziomy wejciowe, 262

Orientation, 237, 559

Ping pong, 412, 609

Pozostawienie maksymalnych

original audio, 611

Pionowa podstawa, 181

kanaów, 307

Oryginalna intensywno, 298

Pixel Selection, 583

Pozostawienie minimalnych

Ostatnio uywane, 385

pixels per inch, 75

kanaów, 307

Ostatnio zamknite doki, 34

Plama po kawie, 523

Pozwala na powikszenie, 244

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

739

Pozycyjny, 84

przycisk Konfiguruj dodatkowe

Rozjanianie, 189, 364

Pó-spaszczenie, 183, 533, 535

urzdzenia wejciowe, 711

Rozjanij/Wypal, 363

Pótony, 364

Przyciski z ikon zakraplacza, 264

Rozó na warstwy, 285

ppi, 75, 78

Przyrostowe, 335

Rozó ponownie uchwyty

PPM, 119

Przytnij obraz, 221, 222

w segmencie, 354

Predator, 516

Punkt do punktu, 43, 122

Rozma, 466, 488, 504

Preferences, 612

Punkty wzorcowe, 39, 125

Rozmiar, 129, 245, 319, 321, 467

Preferencje, 32, 48

Puzzle, 451

Rozmiar cache kafli, 50

Preserve pure black, 311

Python, 673

Rozmiar dygotania, 505

Print to [drukarka], 704

Rozmiar kafla, 415

Print to File, 704

Q

Rozmiar krawdzi, 301

Print with Gutenprint, 707

Rozmiar kroku, 504

profile kolorów, 60

qdiff, 620

rozmiar obrazu, 75

Progowanie, 136, 259

qmax, 620

Rozmiar oczka, 344

Projektant sfery, 456

qmin, 620

Rozmiar pdzla, 133

Promie , 129, 467

qscale, 620

Rozmiar podgldu, 37

Promie deformacji, 411

Quality, 595, 623, 625

Rozmiar podgldu wideo, 609

Propagacja wartoci, 421

QuickTime, 86

Rozmiar siatki, 182

Proporcje, 129, 244

Rozmiar szachownicy, 387

Prostokt, 535

R

Rozmiar wydruku, 76

Prostoktny, 155

random, 345

Rozmycie "w ruchu", 389

Prostopadocian, 494, 497

Range, 237

Rozmycie Gaussa, 387

prowadnice, 43

RAW, 624

Rozmycie kafelkowe, 394

Prowadnice, 129

rawframeS, 616

Rozmywanie, 387

Próbkuj redni kolorów, 134

Reaction Delay, 625

Rozmywanie/Wyostrzanie, 358

Próbkuj wszystkie warstwy, 131, 134

REAL video, 618

rozpraszanie, 83

Próg, 131, 494

Reapply Effects, 660

Rozproszone, 496

Próg alfy, 184

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), 684

Rozrzucenie, 441, 444

Przecicie, 150

Redukcja kolorów, 136, 267

Rozrzut obwodu, 453

Przegldarka CML, 448

Reference Mode, 597

Rozsmarowywanie, 360

Przegldarka fraktali, 453, 488

Reference size, 237

Rozszerzanie, 471

Przegldarka procedur, 676

Refleksyjno, 496

Rozszerzona w razie potrzeby, 175

przeksztacenie, 217

Relative, 553

Rónica, 190

Przeksztacenie zaznaczenia

Remove Software, 684

Rónica chmur, 445

na ciek, 150

Rename, 556

Rónicowe, 466

Przekszta na ciek, 144

Render Mode, 596

rónicowe rozmycie Gaussa, 462

Przecz na zgodne ze wskazówkami

Reparametrize Improvement, 147

Rónicowe rozmycie Gaussa, 463, 464

zegara, 295

Reparametrize Threshold, 147

Rysuj lini, 155

Przeniesienie kanau alfa warstwy, 194

reparametryzacja, 146

Rysuj wzdu cieki, 154

Przenie na ekran, 38

repozytorium nakadek, 687

Rysuj wzdu zaznaczenia, 220

Przenikanie, 538

Rescale order, 235

Rysuje wzdu cieki, 150, 151

przenikanie uj, 597

Reset, 612

Rysunek, 511

Przesiewanie, 188

Resetuj wszystkie filtry, 385

Rzdy, 344

Przeskalowanie cieek do wymiarów

Resize, 552

Rzucanie cienia, 438

obrazu, 152

Resize auxiliary layers, 233

Przestrze kolorów, 99

Resize image canvas, 233

S

Przesunicie, 420, 474, 478

Retinex, 307

Przesunicie dziury, 483

Samplerate, 626

RGB, 82

Przesunicie X, 486

SANE (Scanner Access Now Easy),

RGB (Red, Green, Blue), 79, 80

Przesunicie Y, 486

103, 698

RGB/RGBA, 284

Przesuwanie, 487

Satin, 660

RGBA (Red, Green, Blue, Alpha), 30, 80

Przetnij z zaznaczeniem, 185, 208, 328

Save for Web, 115

RIFF WAV, 629

przetwarzania wsadowe, 547

Ssiadujce, 133

RLE, 86

Przezroczyste to, 494

Scale back to the original size, 233

Roberts, 466

przezroczysto binarna, 183, 203

Scale Largest Image Dimension to, 377

Rodzaj lewego koloru, 353

Przezroczysty, 499

Scaling, 710

Rodzaj prawego koloru, 353

Przybornik, 32, 34, 55

scenorys, 601

Rozcigaj, 474

Przycigaj do prowadnic, 43, 53, 126

Schematyczne chromowanie, 530

Rozcignicie HSV, 279

Przycigaj do siatki, 53, 121, 126, 181

Schematyczne wyobienie, 529

Rozcignicie kontrastu, 275

Przycita do najniszej warstwy, 175

Scheme, 673

rozdzielczo, 75, 79

Przycita do obrazu, 175

Scribus, 151

Rozdzielczo monitora, 59

Kup książkę

Poleć książkę

740

GIMP. Biblia

script-fu, 105, 673

Stwórz bezszwowy, 492

Tiling Primitives, 415

segment gradientu, 352

Styl kart, 37

Timezoom, 585

Select All, 586

Styl pionowy, 180

To, 499

Select None, 586

Styl poziomy, 180

To Directory, 556

Selection only, 609

Styl prowadnic, 245

To Frame, 581, 615

Selection to AnimImage, 569

stylus, 712

Toggle Visibility, 600

Selektywne rozmycie Gaussa, 393

Subdivide Search, 147

tone mapping, 71

Separate+, 102, 309, 665

Subdivide Surround, 148

Top/Bottom page border [mm], 560

Set, 594

Subdivide Threshold, 148

Torvalds, Linus, 28

Set for, 599

Suma, 189

Traktowanie jak wybrany, 296

Sfera, 494

SUN Rasterle, 119

Trim Image to Overlap Area, 379

Sferyczny, 484

Supernowa, 437

tryb

SGI IRIS, 119

Support Devices, 699

bez blokowania, 32

Shamir, Ariel, 228

Suwaki, 290

Delete, 595

ShapePoints, 596

SVG, 119, 151

High Color, 83

Sharpen, 555

SVG ( Scalable Vector Graphics), 151

Indeksowany, 576

Show, 595

Synaptic Package Manager, 682

interaktywny, 236

Shrink/Grow, 590

System pomocy, 52

kolorów, 80, 82

Siatka, 450

systemy zarzdzania kolorami CMS, 309

Kolory RGB, 99

Silent, 637

Szablony, 40

mieszania, 187

SINGLEFRAMES, 616

Szachownica, 449

Move, 595

Sinus, 453

Szeroko, 129, 245

Odcienie szaroci, 99, 270, 576

Sinusoidalny, 485

Szeroko dziury, 483

Show, 595

SIOX (Simple Interactive Object

Szeroko linii, 155

Zoom, 595

Extraction), 132

Szklane pytki, 440

Tryb deformacji, 411

Skala, 308, 335

Szum HSV, 441

Tryb przesunicia, 487

Skala gradientu, 506

Szum RGB, 443

Tryb rysowania, 58

skala kwantyzatora, 620

szybka maska, 42

Tryb, 128, 290, 334

skala pozycyjna, 607

Szybko, 158

Tryby kolorów, 191

Skalowanie obrazu, 47, 56, 77

Szybko animacji obwódki, 58

Tryby matematyczne/czenia, 190

Skaluj obraz, 47, 78

Szybko odtwarzania, 608

Tryby podstawowe, 187

Skip, 567

Tryby pokrywania, 189

Skadanie, 575

Tryby przyciemniania, 189

Skrcanie, 488

Tryby rozjaniania, 187

Skrcenie i zaciskanie, 424

cieka na zaznaczenie, 150, 162

Turn, 550

skrypt, 105

cieki, 34, 38, 148

Twarda krawd, 336

Slajd, 528

city ukonie, 156

Twarde wiato, 190

Smart Update Thumbnails, 586

redni, 271

Tylko bieca warstwa, 244

smugi, 74

rednia krawdzi, 300

Tylko krzyyk, 58

Sobel, 465, 469, 542

rednia przycita do alfy, 400

Tylko wybór, 134

Soczewka, 439

rodkowy punkt, 262

Typ funkcji gradientu dla segmentu, 354

Sony Imageworks, 79

rodowisko, 49

Typ kolorowania segmentu, 354

Source Alpha, 590

wiata, 364

Typ mapowania, 484

SoX (Sound eXchange), 628

wiato, 494

Typ róda wiata, 495

Split Image into Frames, 580

wiato kierunkowe, 495

typy interpolacji

Spaszcz obraz, 175

wiato punktowe, 495

Brak, 47

Spyrogimp, 456

Liniowa, 47

Stackposition, 599

T

Sinc (Lanczos3), 47

Stalówka, 349

Tabela HTML, 118

Szecienna, 47

Stay, 129, 244, 353

tablica przycisków, 607

Tytu i stan, 57, 58

Stan urzdzenia, 38

Tangent Surround, 148

standard NTSC, 609

Targa, 119

U

standard PAL, 609

Target Alpha, 590

standard scaling, 234

Ubuntu, 682

Tekst na cieki, 327

Stara fotografia, 525

Ubuntu Studio, 682

Tekst na zaznaczenie, 328

Start Time, 637

Uoenie, 496

Tekst za ciek, 328

Stopie deformacji, 411

Uó kafelkowo obraz, 494

Tempo, 336

Storyboard, 615

Uporzdkowanie kafli, 415

Threshold, 589

Storyboard Audio, 630

Upside-down, 550

Threshold Mode, 589

Storyboard File, 630

URI (Uniform Resource Identier), 92

Thumbnails, 609

Stroke, 660

Urzdzenia wejciowe, 62

TIFF, 86, 119, 700

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

741

Use a rigidity mask, 235

scalanie, 173

Wykrywanie pionowe, 470

Use BPC algorithm, 311

skalowanie, 177

Wykrywanie poziome, 469

Use disposal entered above for all

tworzenie, 170

Wymazanie koloru, 334

frames, 578

usuwanie, 172

Wymiary granic warstwy, 220

Ustaw map kolorów, 288

wyrównywanie, 179

Wymiary pótna, 45

Ustaw przezroczysto, 179

zmiana rozmiaru, 176

Wymuszenie, 499

Ustaw rozdzielczo drukowania, 76, 77

Warstwa, 33

Wynikowa, poczona warstwa

Ustaw warstw lub ciek na

Warstwy, 34, 38, 166

powinna by, 175

aktywn, 54

Warto, 192

Wyostrzanie, 401

Ustawienie klatki ko cowej, 608

Waenie alfa, 474

Wypalanie, 364, 538

Ustawienie klatki pocztkowej, 608

Wano wektora, 506

Wypenienie kubekiem, 143

Ustawienie wymiarów pótna obrazu,

Wczytaj lewy kolor z, 353

Wypenij kolorem ta, 179

46, 56

Wczytaj prawy kolor z, 353

Wypenione, 322

Usunicie oderwanego zaznaczenia, 110

wektor gradientu, 351

Wyrównaj, 240

Usunicie cieki, 151

Wiatr, 425

Wyrównane do lewej, 322

Usu nieuywane kolory z palety

Wideo, 33, 422

Wyrównane do prawej, 322

kolorów, 83

Widoczno, 149

WYSIWYG (What You See Is What

Usu paski, 398

Widok, 33

You Get), 325

Usu warstw, 110

Widok zaznaczenia, 298

Wysoki, 308

Usuwanie czerwonych oczu, 400

Width, 615

Wysoko, 129, 245, 481

Usuwanie gorcych punktów, 306

width/height only (uniform scaling), 234

Wysoko dziury, 483

Usuwanie przeplotu, 396

Wielokt, 141

Wysoko liczby, 483

Urednianie kolorów, 415

wierno obrazu, 85

Wysoko obrazu, 482

Utrzymaj Intensywno, 298

Windows, 689

Wysoko pytki, 415

Utworzenie duplikatu cieki, 150

Windows BMP, 119

wysunicie pierwszego wiersza, 323

Utworzenie nowego obrazu, 77, 98, 99

Wirowanie, 418

Wyrodkowane, 322

Utworzenie nowej warstwy z

Wklej, 109

Wyrodkowane linie, 245

oderwanym zaznaczeniem, 110

Wklej ciek, 150

Wyrodkuj punkt poredni

Utwórz nowy obraz, 494

wklejanie, 109, 111

segmentu, 354

Uwydatnianie koloru, 275

wolne oprogramowanie, 28

Wywietl elementy wyboru obrazu, 37

Uyj "podkolorów", 298

Wskanik, 39

Wywietl granice warstwy, 125

Uyj dolnej (niewidocznej) warstwy

Wspóczynnik chromowania, 531

Wywietl jako list, 37

jako podstawy, 182

wspóczynniki kompresji, 86

Wywietl jako siatk, 37

Uyj edytora, 321

wspórzdne wskanika, 42

Wywietl linijki, 127

Uyj koloru z gradientu, 335

Wstaw znak kontrolny Unikodu, 318

Wywietl pasek menu, 127

Uyj wpisanego opónienia do

Wszystkie pytki, 501

Wywietl pasek przewijania, 127

wszystkich klatek, 578

Wszystkie warstwy, 130, 246

Wywietl pasek przycisków, 37

Uyj wybranej czcionki, 319

WWW (World Wide Web), 83

Wywietl pasek stanu, 127

Wybierz dowolny kolor, 126

Wywietl ponownie ostatni, 385

V

Wybór modyfikowanego zakresu, 254

Wywietl prowadnice, 125

Wybór trybu, 134

Wywietl punkty wzorcowe, 125

Van Gogh (LIC), 519

Wybór typu pliku, 96

Wywietl siatk, 125

VCR Navigator, 584

Wybrane kafelki, 501

Wywietl ukryte pliki, 95

Video Bitrate, 619

Wybrany kolor wycióki pótna, 58

Wywietl zaznaczenia, 125

Video CODEC, 619, 622

Wybrany poniej, 500

Wywietla jako siatk, 107

Video Navigator, 584, 585

Wydobycie ziarna, 191

Wywietlaj kolory, 298

Video Options, 607

Wydruk gazetowy, 416

Wywietlaj podpowiedzi, 53

Videoframe Playback, 606, 607

Wygenerowana optymalna paleta, 82

Wywietlaj przyciski pomocy, 53

Videonorm, 616

Wyginanie, 404

Wywietlanie, 58

Videotrack, 637

Wygld, 57

Wywietlanie jako, 344

Volume, 611

Wygld grzbietu, 156

Wytoczenie, 406

Wygld szachownicy, 386

Wzgldny kolorymetryczny, 61

W

Wygld trzonka, 155

Wzmoc ciemne kolory, 485

Wacom, 697, 711

Wygld wycióki pótna, 58

Wzniesienie, 485

Walec, 494, 497

Wygadzaj, 128, 156

Wzór kreski, 156

Wariacje koloru, 415

Wygadzanie, 395, 494

warstwa, 165

Wygadzanie próbek, 299

X

aktywna, 167

Wygadzenie, 133

X bitmap, 119

modyfikowanie, 176

Wygadzenie palety, 301

X window dump, 119

pena, 172

Wygnie, 441

XCF, 115, 574

przezroczysta, 172

wykrywanie krawdzi, 460

Kup książkę

Poleć książkę

742

GIMP. Biblia

XQuartz, 692

Zapamitaj znak wyniku (tylko

Zaznaczenie rozmyte, 127, 131

Xsane, 103, 104

w jednym kierunku), 470

Zaznaczenie wedug koloru, 127, 131

XSane, 698

Zaptlenie na zawsze, 577

Ze schowka, 101, 111

XVID, 625

Zapis obrazu, 32

Zoty podzia, 246

zapisywanie plików, 114

zmiana

Y

Zapisz, 115

rozdzielczoci obrazu, 76

Zapisz jako, 115

rozmiaru obrazu, 76

YaST, 687

Zapisz kopi, 115

ta, 209

YaST2, 687

Zapisz lewy kolor do, 354

Zmiana kolorów, 290

YCbCr, 285

Zapisz prawy kolor do, 354

Zmiana na wybrany, 296

YUV (luma, chrominance), 81

Zapisz w postaci animacji, 577

Zmiana rozmiaru warstw, 46

Zarzdzaj ustawieniami, 253

Zmie kana czerwony, 290

Z

Zarzdzanie kolorami, 60

Zmie kana zielony, 290

Zablokuj zakadk, 37

Zarzdzanie oknami, 63

Zmie kolejno strzaek, 295

Zachowaj luminancj, 282

Zasig przycigania, 53

Zmie kolor w alf, 183, 302

Zachowanie luminancji, 255

Zastp, 128

Zmie niebieski kana, 290

Zaczynajc od, 481

Zastpowanie, 575

Zmie palet kolorów, 288

zakadka, 94

Zalepienie, 403

Zmikczaj krawdzie, 128

Zakotwiczenie oderwanego

Zawijanie, 471

zmikczanie, 128

zaznaczenia, 110

Zawinicie strony, 417

Zmniejsz zaznaczenie, 130, 246

zakres dynamiczny, 365

Zawinicie wokó, 499

znacznik czasu, 587

Zamie kolory, 292

Zawi , 179, 466, 488, 504

Znieksztacenia macierzowe, 472

Zamknij kart, 37

Zaznacz wszystko, 295, 318

znieksztacenie fraktalne, 488

Zanikanie, 335

Zaznaczenie, 33, 131, 194, 241, 294, 480

Znieksztacenie geometryczne, 413

Zaokrglaj rogi, 129

Zaznaczenie eliptyczne, 127, 130, 145

Zoom, 595

Zaokrglone rogi, 527

Zaznaczenie odrczne, 127, 130, 711

zredukowana liczb kolorów, 74

Zaokrglony, 155, 156

Zaznaczenie pierwszego planu, 127

Zreplikuj segment, 354

Zaostrzony, 156

Zaznaczenie prostoktne, 127, 128,

Zrównanie, 273

129, 130, 145

Zrzut ekranu, 101

ZSoft PCX, 119

zypper, 687

Kup książkę

Poleć książkę

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Samotny, niekochany Promyk Zaopiekuj się mną. Samotny, niekochany Promyk Zaopiekuj się mną Zaopiekuj się mną. Bezdomny, smutny Puszek Gwiazda. Wymarzona rola Sary. Tom 2 Gwiazda. Wszystkie światła na Chloe. Tom 1