Święta Jadwiga Królowa darem dla Polski i Europy - refleksje historyczno-teologiczne

Święta Jadwiga Królowa darem dla Polski i Europy - refleksje historyczno-teologiczne

Autorzy: Agata Łucja Bazak

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

cena od: 5.81 zł

W 1999 r., kiedy powstawał rękopis tej książki minęło 600 lat od śmierci królowej Jadwigi, ale i 600 lat od utworzenia Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej, 600 lat zainicjowania i sfinansowania przez królową fundacji bursy dla studentów litewskich w Pradze. Zbliżało się także 600 lat reorganizacji krakowskiej Almae Matris. Rocznice te wówczas skłaniały do refleksji nad życiem i dziełem świętej królowej Jadwigi wyniesionej w 1997 roku na ołtarze. 14 lat temu poznałam biografię królowej Jadwigi. „Spotkałam” ją podczas studiów nagle, niespodziewanie można by rzec z „rękami dobrych owoców i sercem pełnym miłości”. Muszę przyznać, że zafascynowała mnie jej postawa i życie. Dziś, wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie jak żyjąc w świecie żyć dla Boga, w Nim i przy Nim? oraz jak łączyć wyznawaną wiarę z pracą zawodową? Odpowiedź może dać przykład życia królowej Jadwigi, która w swoim życiu również szukała tej równowagi.

Agata Łucja Bazak

Święta Jadwiga Królowa darem dla Polski i Europy

- refleksje historyczno-teologiczne

Armoryka

Sandomierz

Redakcja i projekt okładki: Agata Łucja Bazak

Na okładce: Marcello Bacciarelli, Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej, licencja public domain, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jadwiga_by_Bacciarelli.jpg

© Copyright by Agata Łucja Bazak

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawnictwo ARMORYKA

ul. Krucza 16

27-600 Sandomierz

tel +48 15 833 21 41

e-mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl

http://www.armoryka.pl/

ISBN 978-83-64145-96-4

WSTĘP

W 1999 r., kiedy powstawał rękopis tej książki minęło 600 lat od śmierci królowej Jadwigi, ale i 600 lat od utworzenia Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej, 600 lat zainicjowania i sfinansowania przez królową fundacji bursy dla studentów litewskich w Pradze. Zbliżało się także 600 lat reorganizacji krakowskiej Almae Matris. Rocznice te wówczas skłaniały do refleksji nad życiem i dziełem świętej królowej Jadwigi wyniesionej w 1997 roku na ołtarze.

14 lat temu poznałam biografię królowej Jadwigi. „Spotkałam” ją podczas studiów nagle, niespodziewanie można by rzec z „rękami dobrych owoców i sercem pełnym miłości”. Muszę przyznać, że zafascynowała mnie jej postawa i życie.

Dziś, wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie jak żyjąc w świecie żyć dla Boga, w Nim i przy Nim? oraz jak łączyć wyznawaną wiarę z pracą zawodową? Odpowiedź może dać przykład życia królowej Jadwigi, która w swoim życiu również szukała tej równowagi.

Adam Czartoryski w 1828 r. pisząc o pamiątkach przechowywanych w puławskiej „Świątyni Sybilli” stwierdził: „Żaden z królów naszych nie jest tyle godzien posągu i pomnika oznaczającego wieczny hołd narodu, jak Jadwiga, bo któryż król rozszerzył więcej granice kraju naszego, któryż ważniejsze prowincje zwycięskim podbił orężem? Któryż dla swojego ludu trudniejsze i droższe uczynił ofiary? A co największa po tylu dziełach o jakimże z monarchów polskich da się powiedzieć jak o niej, iż żaden błąd, żadna wina, pociągające później klęski co raz większe za sobą, nie mogą być jej pamięci zarzucone” [M. Jagosz, "Beatyfikacja i kanonizacja świętej Jadwigi Królowej", Kraków 2003, s. 62.].

Święta Jadwiga połączyła w swoim życiu wszystkie sfery zarówno te na forum państwowym, prywatnym, społecznym z Ewangelią. Doświadczyła dotknięcia Niewidzialnego i zrobiła wszystko by On stał się widzialny w jej życiu, życiu jej męża i poddanych. Dlatego też postać królowej zachwyca, zadziwia i pociąga.

Swoim życiem dała uniwersalny wzór świętości dla ludzi wszystkich stanów, oraz wskazała, że warto żyć i warto czynić dobro. Posiadała głębię bogactwa duchowego i dlatego też stała się pośrednikiem, a jeżeli kto zechce to i nawet towarzyszką w drodze do Boga. Jej kanonizacja przyniosła światło Ducha Świętego i dała zachętę dla wielu osób do doskonalenia życia ziemskiego. Można powiedzieć, że Jan Paweł II wynosząc ją na ołtarze podarował ją Polsce i Europie. Święta Jadwiga stała się więc darem dla setek tysięcy chrześcijan w czasach przełomu dwóch tysiącleci.

Niniejsza książka nosi tytuł „Święta Jadwiga królowa darem dla Polski i Europy” i zawiera refleksje teologiczno- historyczne na temat życia i świętości królowej Jadwigi.

Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza zatytułowana „Święta Jadwiga królowa darem dla Polski” wprowadza w jej życie i czyny dokonywane na tronie polskim. Pokazuje jej duchowość i wartości, którymi się w życiu kierowała.

Część druga, „Święta Jadwiga królowa darem dla Europy”, ukazuje jej postać na arenie międzynarodowej. Głównie jej troskę o naród litewski i ruski, zabiegi o jedność i pokój oraz o przekaz wiary. Mowa jest także o tym czego może nauczyć dzisiaj narody zrzeszone w unii.

Część trzecia, „Święta Jadwiga królowa wzorem scalania królestwa ziemskiego z Chrystusowym” skupia się na tych działaniach królowej, które mają wymiar duchowy. Pokazuje, że możliwe jest życie Ewangelią w świecie.

W pracy znajdują się również liczne cytaty z wypowiedzi Ojca Świętego, Jana Pawła II dla podkreślenia, że to co realizuje w swoim życiu i życiu narodów królowa Jadwiga jest wciąż aktualne i potrzebne także i w obecnym czasie. Może nawet bardziej.

„Miłość jest największa”. „Wiemy - pisze święty Jan - że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci” (1 J 3, 14). A więc, kto miłuje, uczestniczy w życiu - w tym życiu, które jest od Boga.... A my dzisiaj, wsłuchując się w słowa Apostołów, pragniemy Ci powiedzieć - Tobie, Nasza święta królowo - że pojęłaś jak mało kto tę Chrystusową i apostolską naukę. Nieraz klękałaś u stóp wawelskiego krucyfiksu, ażeby uczyć się takiej ofiarnej miłości od Chrystusa samego. I nauczyłaś się jej. Potrafiłaś życiem swoim dowieść, że Miłość jest największa” ["Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy kanonizacyjnej królowej Jadwigi", Kraków 1997].

Autorka

5 lutego 2013 roku

ROZDZIAŁ I. ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA DAREM DLA POLSKI

1. Jadwiga Andegaweńska królem Polski

Jadwiga przychodzi na świat prawdopodobnie 17 lub 18 lutego 1374 roku jako trzecia córka węgierskiej pary królewskiej - Ludwika Andegaweńczyka i jego drugiej żony, Elżbiety Bośniaczki. (Pierwsza żona Ludwika, córka cesarza Karola IV, Małgorzata, zmarła po bardzo krótkim pożyciu przy połogu).

ROZDZIAŁ II. ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA DAREM DLA EUROPY

1. Odpowiedzialne i światłe jednoczenie narodów

Małżeństwo Jadwigi i Jagiełły oraz będąca jego następstwem unia polsko - litewska zmienia w XIV w. cały układ sił w Środkowej i Wschodniej Europie. Dla samej Jadwigi decyzja o małżeństwie z dużo starszym od siebie Władysławem Jagiełłą jest trudna. Pomimo wewnętrznej walki, jaką z sobą toczy decyduje się zrezygnować z miłości i szczęścia osobistego. Odwołuje ważność dziecięcych zaślubin z Wilhelmem Habsburgiem i poślubia Władysława Jagiełłę.

ROZDZIAŁ III. ŚWIĘTA JADWIGA WZOREM SCALANIA KRÓLESTWA ZIEMSKIEGO Z CHRYSTUSOWYM

1. Królewskość i świętość Jadwigi Andegaweńskiej

Podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce 8 czerwca 1997 roku królowa Jadwiga zostaje kanonizowana, a jej duchowe dziedzictwo nabiera nowego blasku i staje się można rzec wzorem „scalania królestwa ziemskiego z królestwem Chrystusa”.

ZAKOŃCZENIE

Królowa Jadwiga jest darem dla Polski i Europy trzeciego tysiąclecia. Jej osobowość wskazuje na wartości, które są bardzo potrzebne społeczeństwom dzisiejszej Europy. Postać świętej prezentuje się jako model postępu w poszanowaniu życia, osobistej godności, wolności, praw człowieka, rodziny i narodu.

BIBLIOGRAFIA (WYBÓR)

Chrześcijaństwo, a integracja europejska, red. H. Stompor, S. Pyszka, Kraków 1997.

Jagosz M., Beatyfikacja i kanonizacja świętej Jadwigi Królowej, Kraków 2003.

Jasienica P., Polska Jagiellonów, Warszawa 1988.

Kała P., Kościół Katolicki a Uniwersytet Jagielloński w okresie jego 600-letniej działalności, [w:] "Z zagadnień kultury chrześcijańskiej", Lublin 1973.

Klubówna A., Cztery panie Jagiełłowe, Olsztyn 1983.

Klubówna A., Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, Warszawa 1973.

Kosman M., Jagiełło królem Polski, Warszawa 1987.

Ku czci świętej Jadwigi Królowej, red. A. Szczotka, Kraków 1999.

Kuczyński S., Król Jagiełło ok. 1351-1434, Warszawa 1987.

Machejek M., Święta Jadwiga królowa Polski, Kraków 1997.

Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego czyli ewangeliczny model Marii i Marty w duchowości św. Jadwigi królowej, red. A. Sielepin, Kraków 2001.

Rudzki E., Polskie królowe, Warszawa 1985.

Sroka A., Królowa Jadwiga, Kraków 2002.

Szajnocha K., Jadwiga i Jagiełło, Warszawa 1969.

Szmulewicz M., Chwała Bogu Ojcu, Tarnów 1999.

Świerzawski W., Święta Jadwiga Królowa, Sandomierz 1998.

Świerzawski W., Święta Jadwiga Królowa, nauczycielka wiary światłej i wychowawczyni Narodu, Sandomierz 1999.

Wyrozumski J., Królowa Jadwiga, między epoką piastowską, a jagiellońską, Kraków 1997.

Spis tresci

Okladka

Strona tytulowa

Strona redakcyjna

WSTEP

ROZDZIAŁ I. SWIETA JADWIGA KROLOWA DAREM DLA POLSKI

ROZDZIAŁ II. SWIETA JADWIGA KROLOWA DAREM DLA EUROPY

ROZDZIAŁ III. SWIETA JADWIGA KROLOWA WZOREM SCALANIA KROLESTWA ZIEMSKIEGO Z CHRYSTUSOWYM

ZAKONCZENIE

BIBLIOGRAFIA

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w parafii Staszów w latach 1918-1939 Wiara. Skarb ukryty w Bogu Józef Jaroń. Legionista, nauczyciel, więzień Kozielska Szkoła początkowa w Staszowie do drugiej połowy XVIII wieku Święta Jadwiga Królowa darem dla Polski i Europy - refleksje historyczno-teologiczne