Granica Zofia Nałkowska

Granica Zofia Nałkowska

Autorzy: Zofia Nałkowska

Wydawnictwo: MTJ/SMPB

Kategorie: Klasyka

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

cena od: 8.42 zł

W ebooku znalazły się:
 • kalendarium życia i twórczości oraz biografia Zofii Nałkowskiej;
 • charakterystyka epoki literackiej;
 • omówienie-streszczenie treści powieści Granica;
 • geneza i budowa powieści Granica;
 • charakterystyka głównych bohaterów utworu;
 • omówienie znaczenia tytułu powieści;
 • wybór najważniejszych cytatów z powieści;
 • bibliografia - wybrana literatura przedmiotowa.
 • Strona tytułowa

  LEKTURY SZKOLNE

  Zofia Nałkowska

  GRANICA

  (omówienie powieści)

  Opracował A. I. Kordela

  Warszawa 2007

  Strona redakcyjna

  Lektury szkolne

  Zofia Nałkowska. Granica. Opracowanie

  Tekst – A. I. Kordela

  Wybór ilustracji – D. Wódz

  Opracowanie graficzne – I. Mitura

  Redakcja i korekta – A. I. Kordela

  © Copyright by MTJ, Warszawa 2007

  ISBN 978-83-7699-153-5

  Kalendarium życia i twórczości Zofii Nałkowskiej

  Zofia Nałkowska – kalendarium życia i twórczości

  1884 r. – 10 listopada w Warszawie urodziła się Zofia Nałkowska, córka Anny z Szafranków i Wacława Nałkowskich;

  1891-1901 r. – nauka na prywatnej pensji w Warszawie;

  1904 r. – wyszła za mąż za poetę Leona Rygiera;

  1907 r. – brała udział w krajowym zjeździe Kobiet Polskich. Wygłosiła referat „Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego”. Wygłosiła odczyt wNałęczowie i była w domu Żeromskich;

  1909 r. – przeniosła się do Krakowa;

  1911 r. – 29 stycznia umarł Wacław Nałkowski. Pisarka definitywnie rozstała się z Leonem Rygierem;

  1918 r. – została kierowniczką działu literackiego w Wydziale Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów;

  1920 r. – została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Pracowała w Biurze Propagandy Zagranicznej przy Prezydium Rządu;

  1922 r. – wyszła powtórnie za mąż za Jana Gorzechowskiego i przeniosła się do Warszawy;

  1924 r. – wyjechała z mężem do Grodna, gdzie Gorzechowski pełnił obowiązki dowódcy żandarmerii wojskowej. Pracowała w Towarzystwie Opieki nad Więźniami;

  1929 r. – otrzymała nagrodę literacką miasta Łodzi. Rozstała się z mężem;

  1933 r. – otrzymała nominację na członka Polskiej Akademii Literatury. Została członkiem literackiej grupy „Przedmieście”, oraz Akademii Kobiecej;

  1936 r. – otrzymała Nagrodę Państwową za powieść Granica. Została wyróżniona Złotym Wawrzynem PAL;

  1937 r. – pisarka uczestniczyła w paryskich obradach kongresu Pen-Club i wygłosiła referat „Pisarz i krytyk”;

  1939 r. – 6 września Nałkowska wraz z Bogusławem Kuczyńskim, Polą Gojawiczyńską i jej córką, uciekli z Warszawy w kierunku Lublina. Powróciła sama w pierwszych dniach października. Otworzyła z siostrą sklep z wyrobami tytoniowymi;

  1945 r. – została członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce;

  1949 r. – wzięła udział w Światowym Kongresie Pokoju;

  1950 r. – Nałkowska przeniosła się do Warszawy;

  1954 r. – pisarka zmarła 17 grudnia w Warszawie. Zofia Nałkowska została pochowana w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.

  Twórczość pisarska

  Powieści:

  1906 r. – Kobiety

  1907 r. – Książę (powieść będąca dalszym ciągiem Kobiet)

  1909 r. – Rówieśnice

  1911 r. – Narcyza

  1914 r. – Węże i róże

  1920 r. – Hrabia Emil

  1923 r. – Romans Teresy Hennert

  1925 r. – Dom nad łąkami

  1928 r. – Niedobra miłość

  1935 r. – Granica

  1938 r. – Niecierpliwi

  1948 r. – Węzły życia

  1953 r. – Mój ojciec

  Dramaty (m. in.):

  1930 r. – Dom kobiet

  1931 r. – Dzień jego powrotu

  Pisała też opowiadania i nowele wydane m.in. w zbiorach:

  1922 r. – Charaktery

  1946 r. – Medaliony

  Dzienniki

  Zofia Nałkowska – biografia

  Zofia Nałkowska – biografia

  Zofia Nałkowska urodziła się 10 listopada 1884 roku w Warszawie. Jej ojciec, Wacław Nałkowski, był wybitnym uczonym geografem, pedagogiem i publicystą o poglądach lewicowych. Matka Nałkowskiej – Anna z Szafranków – była znanym dydaktykiem – opracowywała między innymi podręczniki szkolne z zakresy wiedzy o ziemi ojczystej. Wokół domu Nałkowskich skupiała się duża grupa ludzi stanowiących elitę umysłową ówczesnej Polski. Wśród nich znajdowali się Ignacy Matuszewski, Adolf Dygasiński i Ludwik Krzywicki.

  W roku 1907 Zofia ukończyła prywatną pensję dla dziewcząt. Nie podjęła jednak studiów wyższych. Powodów była kilka: pierwszy – w zaborze rosyjskim nie prowadzono szkół dla dziewcząt, zaś drugi – wyjazd za granicę nie był również możliwy z powodu braku pieniędzy.

  Jednak dojrzewając w atmosferze intelektualnej domu rodzinnego, Nałkowska bardzo wcześnie zdobyła bardzo rozległą wiedzę literacką i filozoficzną. Uczestniczyła wprawdzie w tajnych zajęciach „Uniwersytetu Latającego”, ale wiedzę zdobywała przede wszystkim poprzez pracę samokształceniową, lekturę beletrystyki i domowe studia nad dziełami z zakresu historii, socjologii i filozofii.

  Debiutowała niezwykle młodo, najpierw jako poetka – autorka licznych wierszy, dopiero później jako powieściopisarka.

  Nałkowska dwukrotnie wychodziła za mąż. Po raz pierwszy – z poetą Leonem Rygierem. Związek ten trwał jednak krótko. Drugie małżeństwo – z piłsudczykiem Janem Gorzechowskim, żołnierzem legionów, człowiekiem o poglądach prawicowych, przetrwało siedem lat.

  Pisarka przez całe życie prowadził ożywioną działalność społeczną i organizatorską. Po powstaniu 1905 roku pracowała w Towarzystwie Opieki nad więźniami. Już po odzyskaniu niepodległości wraz ze Stefanem Żeromskim organizowała życie literackie, a w 1920 roku przyczyniła się do powstania Związku Zawodowego Literatów Polskich. Od roku 1928 była wiceprezesem polskiej sekcji PEN-Clubu, międzynarodowej organizacji pisarzy. W roku 1933 jako jedyna kobieta została stałym członkiem Polskiej Akademii Literatury. Opiekowała się młodymi twórcami i starała się pomagać najlepszym z nich w przecieraniu literackich szlaków. Była także działaczką towarzystwa przyjaźni polsko-francuskiej.

  Od roku 1933 należała do grupy twórczej „Przedmieście”. Uczestniczyli w działaniach organizacyjnych tej grupy tacy pisarze jak Gustaw Morcinek i Adolf Rudnicki. Nałkowska pomimo związków z ówczesną elitą władzy nie odżegnywała się od swych lewicowych korzeni – współtworzyła również lewicujące środowiska twórcze, do których grupa „Przedmieście” należała.

  W czasie drugiej wojny światowej pisarka mieszkała w Warszawie, gdzie pracowała w sklepie tytoniowym i uczestniczyła w konspiracyjnym życiu kulturalnym.

  U schyłku okupacji zamieszkała na krótko w Adamowiźnie koło Grodna. Po wyzwoleniu udała się na krótko do Krakowa. W tym czasie brała udział w pracach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W lutym 1945 roku mieszkała też krótko w Łodzi i pracowała w zespole redakcyjnym „Kuźnicy”.

  Po wojnie Zofia Nałkowska została laureatką wielu nagród literackich i państwowych za swą działalność literacką i społeczną.

  Zmarła 17 grudnia 1954 roku w Warszawie. Jej grób znajduje się w Alei Zasłużonych na Powązkach.

  Spis treści

  Strona tytułowa

  Strona redakcyjna

  Kalendarium życia i twórczości Zofii Nałkowskiej

  Zofia Nałkowska – biografia

  Zofia Nałkowska – o twórczości pisarki

  Omówienie powieści „Granica”

  O epoce, w której powstała powieść „Granica”

  Geneza powieści „Granica”

  O głównych bohaterach powieści „Granica”

  Kariera Zenona Ziembiewicza w powieści „Granica”

  „Granica” – znaczenie tytułu

  Struktura formalna powieści „Granica”

  Wybór cytatów z powieści „Granica”

  Wybrana literatura przedmiotowa

  KSIĄŻKI TEGO AUTORA

  Między zwierzętami. Opowiadania i fragmenty Medaliony Medaliony Zofii Nałkowskiej Granica Zofia Nałkowska