Ewangelia zbawienia Tom 1

Ewangelia zbawienia Tom 1

Autorzy: Tomasz Sikorski

Wydawnictwo: self-publishing

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

Ilość stron: 480

cena od: 35.20 zł

Bohaterowie tej książki nie mieszczą się w ściśle określonej wizji lewicowości czy socjalizmu. Byli „ludźmi lewicy” — rzecznikami socjalizmu, bo sami przypisywali sobie takie intuicje ideowe, nierzadko syntetyzując własną „lewicowość” z postępowością, demokratyzmem czy też radykalizmem. Nie inaczej jest z „chrześcijaństwem”. Nie tyle był to dla nich system religijny, styl myślenia religijnego, ile źródło motywacji (…). Tworząc programy, wizje, wysuwając mniej lub bardziej konkretne dezyderaty (polityczne, społeczne, ekonomiczne) czerpali pełnymi garściami z Ewangelii, nauczania Chrystusa i Apostołów. Bliższa im była wizja chrześcijaństwa pierwotnego, niezinstytucjonalizowanego, w ich przekonaniu „czystego” i „nieskażonego” naturalną słabością człowieka (także duchownych). Zwłaszcza w epoce romantyzmu synteza religii z myślą polityczną była sprzężeniem naturalnym, a chrześcijańska motywacja dążeń socjalistycznych była niemal powszechna (…) Ze Wstępu

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Ewangelia zbawienia Tom 2 Ewangelia zbawienia Tom 3 Ewangelia zbawienia Tom 1 Ewangelia zbawienia Tom 3 Ewangelia zbawienia Tom 2 Ewangelia zbawienia Tom 1