Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie

Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie

Autorzy: Jacek Gawrychowski

Wydawnictwo: PZWL

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

Ilość stron: 210

cena od: 65.40 zł

Publikacja jest pierwszą polską monografią, w której kompleksowo omówiono problematykę zmian chorobowych umiejscowionych w śródpiersiu określanych mianem guzów śródpiersia. Autorzy - specjaliści w tej dziedzinie - przygotowali opracowanie prezentujące aktualną i interdyscyplinarną wiedzę z tego zakresu. Treść książki została ujęta w dwóch częściach. W części ogólnej znalazły się informacje z zakresu anatomii śródpiersia i różnych metod diagnostyki. Część druga publikacji została poświęcona szczegółowemu omówieniu różnych zmian chorobowych umiejscowionych w śródpiersiu. Oddzielne rozdziały poświęcono nowotworowym zmianom umiejscowionym w grasicy oraz guzom śródpiersia u dzieci. Całość napisana przejrzyście, prostym językiem bez zbytniego unaukowienia, a doskonałe ryciny ilustrujące poszczególne rozdziały podnoszą wartość dydaktyczną publikacji. Książka adresowana jest do chirurgów (w tym do torakochirurgów, kardiochirurgów, chirurgów ogólnych), a także do onkologów, internistów, patomorfologów, lekarzy zajmujących się diagnostyką (radiologiczną, USG, TK, PET), pediatrów oraz lekarzy innych specjalności niezabiegowych.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie