Tajemnica łaski w ujęciu Romualda Kosteckiego OP

Tajemnica łaski w ujęciu Romualda Kosteckiego OP

Autorzy: Zygmunt Chmielarz OP

Wydawnictwo: self-publishing

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 466

cena od: 16.00 zł

Tajemnica łaski

w ujęciu Romualda Kosteckiego OP

 

Łaska Boża w swej Pełni jest antidotum na bezbożność, anormalność i dewiacje

Niniejsza książka to „nawigator” po teologii Pełni łaski Bożej, jej dziejach, wierze i praktyce chrześcijańskiej w ujęciu ojca Romualda Kosteckiego OP. Książka pozwala zrozumieć najważniejsze wydarzenia związane z tajemnicą łaski Bożej, od łask osobistych Jezusa Chrystusa i Jego prowadzenia stworzeń rozumnych do Boga Ojca w Duchu Świętym, poprzez Kościół jako środowisko łaski Bożej, do pełni łaski Maryi, aby przybrać nieoczekiwany i niezasłużony dar duchowy: „eksplozję łaski Bożej”, zwłaszcza wobec grzeszników. Znajdują się w tej książce nieomal wszystkie istotne fakty, które zmieniły życie wielu ludzi, również moje.

Biblia ukazuje Chrystusa jako zasadę przemiany świata. Nie tylko gdy jawi się On jako Christus medicus, Boski lekarz uzdrawiający chorych, leczący rany, miłosierny, ale również jako Christus transformator (cała Trójca Przenajświętsza) – ktoś, kto przemienia miecze na pługi, nienawiść w miłość, przemoc w pokój, niesprawiedliwość w sprawiedliwość. Proces transformacji tworzy z istniejącej formy nową. Zasadę tę napotykamy przy transfiguracji Jezusa, tak zwanym przemienieniu na górze Tabor. Pojawi się ona także w transsubstancjacji, przeistoczeniu, jak katolicy określają przemianę substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa na Mszy św. Przy wnikliwszym oglądzie, transformacja zdaje się być głównym zadaniem w programie Jezusa. Przemienia nie tylko zło w dobro czy nienawiść w przyjaźń. Przemienia starego Adama w nowego. Stare Przymierze w Nowe. Stary Testament w Nowy. Królestwo szatańskiego adwersarza w niebiańskie królestwo Boże. Przemienia nawet śmierć w życie, przemijanie w wieczność. Jądrem tej transformacji jest właśnie łaska boska, o niej traktuje ta książka. Przypominam w niej solidną naukę o łasce o. Romualda Kosteckiego OP, która jest obecna we wszystkich jego dziełach, a zwłaszcza w monografii Tajemnica życia nadprzyrodzonego. Zagadnienie łaski uświęcającej. Jest to nauka widziana w perspektywie Pełni łaski św. Tomasza z Akwinu, jest ona ożywcza dla naszej wiary i może stanowić antidotum na współczesną bezbożność, anormalność i dewiacje.

Książka ukazuje kontekst i genezę tego traktatu ojca Romualda Kosteckiego OP, sygnalizuje imponujący wysiłek jego badań nad zagadnieniem łaski oraz otwiera przed czytelnikiem perspektywę zachęcającej przemiany.

Dr Zygmunt Chmielarz OP

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Pragnienie wielkości Matka Boża Gidelska Tajemnica łaski w ujęciu Romualda Kosteckiego OP 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu