Kompendium wiedzy o logistyce

Kompendium wiedzy o logistyce

Autorzy: Redakcja: Elżbieta Gołembska

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

Ilość stron: 352

cena od: 34.30 zł

Fenomen rozwoju współczesnej logistyki, zwłaszcza logistyki globalnej, wynika między innymi z faktu, iż traktuje się ją jako epicentrum transformacji biznesu. Globalizujące się systemy gospodarcze, w trudnych warunkach XXI wieku, zwanego wiekiem niepewności i hiperkonkurencji, wymagają, jak nigdy dotąd, nowoczesnego zarządzania logistycznego. Mówi się nawet, iż gospodarka światowa patrzy na logistykę jak na ostatnią szansę obniżania kosztów produkcji i obrotu. W tej sytuacji, zdobywanie przez przedsiębiorstwa kluczowych kompetencji logistycznych jest warunkiem koniecznym uzyskiwania przez nie przewagi konkurencyjnej. Wiedza o logistyce winna być zatem podstawą budowania sprawnych i ekonomicznie racjonalnych systemów gospodarowania zasobami rzeczowymi i ludzkimi.

(Fragment Wstępu)

Czwarte, poprawione i uzupełnione wydanie książki stanowi od lat cenioną pomoc naukową dla studentów i wykładowców, a także dla menedżerów mających styczność z zagadnieniami logistyki w swojej pracy. W uporządkowany i przejrzysty sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia z dziedziny logistyki, takie jak:

  • koszty logistyczne,
  • audyt logistyczny,
  • magazynowanie, transport i zasady tworzenia łańcucha logistycznego,
  • technologie informatyczne w logistyce,
  • modele koordynowania procesów logistycznych w produkcji, dystrybucji i w sektorze usług,
  • logistyka globalna,
  • eurologistyka.

Autorzy są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Kompendium wiedzy o logistyce 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Wielka czwórka Obywatel Coke Droga Steve'a Jobsa Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000 Kapitał w XXI wieku