Jak Polska zbawiała świat. Mesjasze i prorocy

Jak Polska zbawiała świat. Mesjasze i prorocy

Autorzy: Jerzy Besala

Wydawnictwo: Bellona

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

cena od: 25.41 zł

Państwa, narody czy plemiona tworzą mity i legendy, które uzasadniają ich istnienie i przydają im nadprzyrodzonego wymiaru. Nie inaczej jest z nami, Polakami. Nasi przodkowie przed wiekami wierzyli, że polskie dzieje nie zaczęły się od Mieszka I, lecz od od biblijnego Noego i jego synów. Dowodzili tego liczni kronikarze, a szlachta przyjmowała ich wywody przekonana, że jest „narodem wybranym” ‒ potomkami legendarnych Sarmatów. Polacy mieli też być wybrańcami Boga i w roli przedmurza bronić katolicyzmu przed islamem. Ten sam Bóg doprowadził do upadku Rzeczypospolitej, aby dzięki polskiej ofierze, odkupieniu na wzór Chrystusowego, odrodził się nowy, lepszy świat ‒ pisali w XIX wieku na emigracji romantyczni poeci

z Mickiewiczem na czele.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Wielkiej Wojny i II Rzeczpospolitej Jak Polska zbawiała świat. Mesjasze i prorocy Rewizja nadzwyczajna. Skazy na królach i inne historie Alkoholowe dzieje Polski. Czasy rozbiorów i powstań T.2 Małżeństwa królewskie. Jagiellonowie Tam kiedyś była Rzeczpospolita. Ziemie ukrainne 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu