Niebo przemówiło

Niebo przemówiło

Autorzy: Carver Alan Ames

Wydawnictwo: Esprit

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

cena od: 27.51 zł

Wyjątkowe przesłania z nieba!

Wszyscy pragniemy, by Bóg dotknął naszych serc, oczekujemy z utęsknieniem Jego bliskości i słów podczas codziennej modlitwy. Jeden z największych współczesnych mistyków, Carver Alan Ames, otrzymał niezwykły dar wyjątkowej bliskości Jezusa, Matki Bożej oraz świętych Kościoła. Najpiękniejsze słowa z rozmów z Panem oraz tymi, którzy czerpią radość ze szczęścia wiecznego, zapisał właśnie w tej książce. To przesłania nie tylko od Boga, ale także od świętych Archaniołów, apostołów, Anny, Marii Magdaleny, Maksymiliana Kolbego i innych, którzy każdego dnia wspierają nas w niebie swoim wstawiennictwem. Te słowa pomogą ci umocnić się w wierze oraz zbudować trwałą więź z Jezusem.

C.A. Ames – charyzmatyk, mistyk i wielki mówca chrześcijański. Autor best­sellerowej książki Oczami Jezusa.

Originally published under the title

Heavenly Words Collection by Carver Alan Ames

Copyright © by Carver Alan Ames

Copyright © for Polish translation by Wydawnictwo Esprit 2018

All rights reserved

Książka ta, podobnie jak inne publikacje C.A. Amesa, zawiera treści pochodzące z objawień prywatnych. Kościół katolicki nie potwierdza zwykle takich objawień pełnią swego autorytetu i nie udziela opisującym je książkom swojego imprimatur.

Należy jednak podkreślić, że działalność ewangelizacyjna i pisarska Alana Amesa – której sednem jest „szerzenie wiary katolickiej i jej przekazu życia i nadziei” – odbywa się za wiedzą i aprobatą jego biskupa, którego list rekomendacyjny zamieszczamy na końcu książki.

NA OKŁADCE: James Jacques Joseph Tissot

Reprodukcja: © Brooklyn Museum of Art, New York, USA /

Bridgeman Images / PhotoPower

REDAKCJA: Magdalena Mnikowska, Gabriela Rogowska, Maria Mazurowska

ISBN 978-83-66061-37-8

Wydanie I, Kraków 2018

Wydawnictwo Esprit sp. z o. o.

ul. Przewóz 34/100, 30-716 Kraków

tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl

ksiegarnia@esprit.com.pl

biuro@wydawnictwoesprit.com.pl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Skład wersji elektronicznej: Kamil Raczyński

konwersja.virtualo.pl

Spis treści

TOM 1

NIEBO PRZEMAWIA

Przesłania od Aniołów i świętych

Oddany Ojcu

Słowo o świętych od Jezusa i Maryi

Jezus

Maryja, Królowa Świętych

Jezus

Jezus

Święta Agnieszka

Święty Aidan

Święty Alfons

Święty Ambroży

Święty Andrzej

Święta Anna

Święty Antoni (opat)

Święty Antoni Maria Claret

Święty Antoni Padewski

Święty Augustyn

Święty Barnaba

Święty Bartłomiej

Święta Beatrycze

Święty Benedykt

Święta Bernadetta

Święty Bernard

Święty Bonawentura

Święty Bonifacy

Święta Brygida

Święta Katarzyna ze Sieny

Święty Karol

Święta Klara

Święty Damian

Święty Dominik

Święty Jan Bosko

Święty Edward Wyznawca

Święta Elżbieta

Święty Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek Ksawery

Święty Archanioł Gabriel

Święta Gertruda

Święty Grzegorz

Święta Helena

Święty Ignacy Antiocheński

Święty Ignacy Loyola

Święty Jakub Większy

Święty Jakub Apostoł (młodszy)

Święty Joachim

Święty Jan Apostoł

Święty Jan Chrzciciel

Święty Jan od Krzyża

Święty Jan Vianney

Święty Józef

Święty Juda

Święty Justyn

Święty Wawrzyniec

Święty Leon Wielki

Święty Leonard

Święty Ludwik

Święty Łukasz

Święta Małgorzata

Święta Małgorzata Maria

Święty Marek

Święta Marta

Święty Marcin z Tours

Święta Maria Egipcjanka

Święta Maria Magdalena

Święty Mateusz

Święty Maciej Apostoł

Święty Maksymilian Kolbe

Święty Archanioł Michał

Święta Monika

Święty Norbert

Święty Oliwer Plunkett

Święty ojciec Pio

Święty Patryk

Święty Paweł

Święty Piotr

Święta Filomena

Święty Archanioł Rafał

Święty Ryszard

Święty Szymon Stock

Święty Stanisław

Święty Stefan

Święty Szczepan

Święta Teresa z Ávili

Święty Teodor

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (Mały Kwiatek)

Święty Tomasz Apostoł

Święty Tomasz z Akwinu

Święty Tomasz More

Święty Tymoteusz

Święty Tytus

Święty Wincenty à Paulo

TOM 2

NASZ OJCIEC MÓWI

Przedmowa

Wprowadzenie

Wprowadzenie od Ojca

Różaniec Trójcy Świętej

TOM 3

PRZESŁANIA PRZEKAZANE CARVEROWI ALANOWI AMESOWI

Wstęp

O wizji Maryi, Królowej Krzyża

O obrazie przedstawiającym Królową Krzyża

Modlitwa o łaski

Księga I. Droga

1. Droga do Boga

Modlitwa

Poświęcenie

Adoracja

Cześć

Życie z Bogiem

Głoszenie Boga światu

Pokazywanie światu Bożej miłości

Czczenie Boga

Pokuta za grzechy innych

Modlitwa o napełnienie Duchem Świętym

Modlitwy o przebaczenie

Święta Trójca

Jak napełnić siebie miłością

Modlitwy o miłość

Niesienie Ducha Bożego innym

Droga do prawdziwego szczęścia

2. Droga z Bogiem

Słowa Ojca

3. Droga do Bożego miłosierdzia

4. Droga do wiecznej miłości

Księga II. Oczywista droga

1. Grzechy ludzkości

Aborcja

Prawda

Cudzołóstwo

Życie lub śmierć

Chciwość i zazdrość

Niemoralne czyny

Nadużywanie różnych substancji

Wybór ludzi

2. Głos rozsądku

3. Niezrozumienie drogi

Zrozumienie prawdy

Ewolucja ludzkości

Relacje Boga z człowiekiem

Relacje człowieka z jego braćmi i siostrami

4.Droga do domu

(Na spotkania modlitewne)

Księga III. Droga życia

1. Ludzie

2. Sakramenty

3. Kościół

4. Rady

Eucharystia

O paradzie gejów Mardi Gras

(po tym, jak płakałem podczas spowiedzi)

(o charyzmatykach, zielonoświątkowcach itd.)

Mój mały sąd

Wszystkie rozdziały dostępne w pełnej wersji książki.

NIEBO PRZEMAWIA

Przesłania od Aniołów i świętych

Tom 1

C.A. Ames

ODDANY OJCU

Wstęp

Książka ta stanowi wybór przesłań od trzech Archaniołów: św. Gabriela, św. Michała i św. Rafała. Dodatkowo zawiera ona wiele przesłań przekazanych mi przez różnych świętych. Czytając przesłania, zauważycie, że tylko części z nich towarzyszą cytaty z Pisma Świętego. To dlatego, że na początku Pan nie podpowiadał mi żadnych nawiązań, zaczął to czynić w grudniu 1995 roku.

Przekazany mi fragment z Biblii czasem ma długość jednego lub dwóch wersów, a czasem tylko jednego lub dwóch słów z danego wersu. Niekiedy jest to połączenie dwóch lub trzech wersów z różnych ksiąg. Na początku posługiwałem się cytatami z Biblii Jerozolimskiej i Biblii Douay–Rheimsa, ale później zdecydowałem się na korzystanie jedynie z New American Bible1, aby uniknąć niejasności.

Mam nadzieję, że każdy, kto przeczyta te przesłania, zostanie dotknięty łaską Bożą, a święci w niebie poprowadzą go ku głębszej relacji z Panem.

Alan Ames

Słowo o świętych od Jezusa i Maryi

JEZUS

2.06.1997

Święci dają przykład całej ludzkości; przykład dotyczący tego, jak żyć; przykład, za którym mogą pójść nawet najniżsi, aby stać się świętymi; przykład świadczący o tym, że w Bożej miłości wszystko jest możliwe. Świętość… oferowana całej ludzkości, ale przyjęta tylko przez tych, którzy wierzą prawdziwie.

Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego (Dz 16, 17).

MARYJA, KRÓLOWA ŚWIĘTYCH

1.11.1995

Dzień ku czci chwały Boga i Jego świętych,

dzień dla upamiętnienia miłości świętych do Boga,

dzień przypominający o oddaniu świętych dla Boga.

Niebo świętuje miłość i oddanie świętych,

które przyniosły Bogu chwałę.

JEZUS

1.11.1997

Święci – znaki miłości.

Święci – przykład miłości.

Święci – cieszą się wiecznością miłości.

[…] skarb w niebie […] (Łk 18, 22).

JEZUS

28.07.1998

W świętym jest droga do życia w mojej miłości, dla mojej chwały.

W świętym jest droga do służenia Mi i pokazania, jak cenne jest wykonywanie mojej pracy.

W świętym jest droga prowadząca do nieba; droga, którą może kroczyć każdy.

Święci pokazują ludzkości, że wszyscy ludzie mogą znaleźć się w niebie, bez względu na dzielące ich różnice, że istnieje wiele ścieżek, ale tylko jedna właściwa droga, i to Ja jestem tą drogą.

[…] według wiary […] (2 Kor 5, 7).

[…] sięgającą niebios […] (Ps 71, 19).

***

Święta Agnieszka

21.01.1997

Jezus oferuje miłość wszystkim, ale wielu Go odrzuca.

Szatan oferuje nienawiść wszystkim,

a jednak wielu go przyjmuje.

Często ludzie przyjmują to, co rani,

a odrzucają to, co niesie ratunek.

Kiedy ludzkość oprzytomnieje i zorientuje się, jaką krzywdę sobie robi?

[…] Jego przykazań nie strzegli […] (Ps 78, 56).

21.01.1997

Potrzeby kobiet są takie same jak potrzeby mężczyzn: chcą być kochane, potrzebują troski i ratunku. Potrzeby te mogą być zaspokojone tylko w Jezusie.

[…] niewiasto, wielka jest twoja wiara […] (Mt 15, 28).

21.01.1997

W modlitwie odnajdź siłę, której potrzebujesz.

W modlitwie odnajdź pokój, którego szukasz.

W modlitwie odnajdź Boga.

[…] Bóg mojego zbawienia […] (2 Sm 22, 47).

***

Święty Aidan

31.08.1998

Wyznanie grzechów, bastion wiary;

czy bez szczerego i pokornego wyznania grzechów

mógłbyś bowiem twierdzić, że masz wiarę?

[…] zgodnie z tradycją, którą przejęliście od nas (2 Tes 3, 6).

31.08.1998

Człowiek, który patrzy na swoje słabości, rozpoznaje je

i prosi Boga o łaskę potrzebną do ich przezwyciężenia,

jest człowiekiem, który kroczy drogą pokory.

[…] Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę (Jk 4, 6).

31.08.1998

Silny człowiek jest delikatny i żyje miłością Boga,

bez względu na wszelki opór.

[…] miłością Chrystusa Jezusa (Flp 1, 8).

***

Święty Alfons

29.12.1996

Niepokalana Maryja, tytuł nadany przez Boga.

Niepokalana Maryja, tytuł, który mówi prawdę.

Niepokalana Maryja, tytuł, który pokazuje Boże miłosierdzie.

Syn Boży mógł przyjść na ziemię wyłącznie dzięki czystemu,

pozbawionemu grzechów naczyniu.

Syn Boży jest czysty i wolny od grzechu,

więc jakże mógłby się narodzić za pośrednictwem naczynia,

które nosiłoby jakikolwiek grzech?

W swoim miłosierdziu Bóg stworzył Matkę swojego Syna,

bezgrzeszną i czystą, aby prawda mogła przyjść na świat

poprzez Boże stworzenie miłości.

[…] przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym (Ba 4, 29).

23.08.1997

Modlitwa z nadzieją na odpowiedź to modlitwa o to, czego oczekujesz.

Modlitwa z nadzieją, że wypełni się wola Boga, to modlitwa o to, co wiesz, że mimo wszystko będzie najlepsze.

Modlitwa z nadzieją, że wszyscy ludzie poznają miłość Boga, to modlitwa o to, co jest najlepsze dla innych.

Modlitwa powinna być ofiarą. Modlić się należy nie za siebie, ale za to, by wypełniła się wola Boża. Jeśli modlicie się o to, aby wszyscy ludzie otworzyli serca dla Boga, modlicie się szczerze.

12.06.1998

Ojciec jest miłością,

Syn jest miłością,

Duch jest miłością,

Jedną miłością, jednym Bogiem, jedną Prawdą.

[…] Boga żywego […] (Ps 42, 3).

***

Święty Ambroży

1.11.1996

Siła miłości w twoim sercu postrzegana jest przez pryzmat miłości, którą dzielisz się z innymi.

28.07.1998

Świętość można odnaleźć, całkowicie oddając się Bogu i nigdy nie zbaczając z tej ścieżki.

[…] nie znikną […] (Iz 59, 21).

28.07.1998

Bycie świętym oznacza pełną determinacji miłość Boga,

zrozumienie, że poprzez Jego miłość należy kochać i szanować

wszystkie Jego stworzenia.

[…] Boga wszechrzeczy […] (Syr 50, 22).

28.07.1998

Prawdziwa męskość i prawdziwa kobiecość wiodą do świętości.

Jedynie w pełnym fałszu życiu ta świętość jest ulotna, a niebo nie może zostać odnalezione.

[…] opuścili źródło żywej wody (Jr 17, 13).

***

Święty Andrzej

29.03.1997

Kiedy Pan spoczywał w grobie, zastanawiałem się,

co wydarzy się w przyszłości.

Kiedy Pan spoczywał tam w pokoju, dręczyły mnie myśli o tym,

co miało nadejść.

Kiedy Pan tam spoczywał, mając wkrótce objawić prawdę światu,

byłem przy grobie i starałem się pogodzić z prawdą.

W tamtych chwilach nachodziły mnie obawy i ogarniała słabość,

wkrótce jednak zostały one pokonane, kiedy Pan

powstał i pokazał światu prawdę Bożą.

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was (J 14, J8).

15.02.1998

W Bożych dłoniach powinni być wszyscy.

W Bożych dłoniach mogą być wszyscy.

W Bożych dłoniach będą wszyscy, kiedy przyjmą Jezusa jako swego Pana.

[…] nucąc radośnie hymny na cześć Pana (Iz 60, 6).

15.02.1998

Jako apostoł szerzyłem wiarę.

Jako chrześcijanin zostałeś powołany, by robić to samo.

[…] lecz świat Go nie poznał (J 1, 10).

23.08.1998

Krzyż Jezusa rzuca cień na wszystkich ludzi.

Krzyż Jezusa przekazuje wybaczenie wszystkim ludziom.

Krzyż Jezusa jest znakiem miłości do wszystkich ludzi.

Pełne miłości przebaczenie Jezusa jest dla wszystkich ludzi, jak powtarzał On wielokrotnie, tylko zło rzuca na to cień wątpliwości.

[…] który wydał siebie samego na okup za wszystkich […] (1 Tm 2, 6).

23.08.1998

Aby być bratem lub siostrą Chrystusa, trzeba przyjąć fakt, że jest się częścią Jego rodziny i żyje się tak, jak On o to prosi.

[…] o sposobie postępowania i podobania się Bogu […] (1 Tes 4, 1).

23.08.1998

Jako apostoł Pana Jezusa zostałem pobłogosławiony i mogłem zobaczyć Jego życie, które stało się dla mnie przykładem do naśladowania.

Jeśli ludzie będą dziś podążać za tym przykładem, oni także zostaną pobłogosławieni i pewnego dnia poznają życie w niebie, gdzie też będą przebywać z Jezusem.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29).

***

Święta Anna

1.11.1996

Będąc dzieckiem, Matka Boża napełniała moje życie radością.

Jako Matka wszystkich ludzi, Maryja ofiaruje tę radość swoim dzieciom.

1.11.1997

Być silnym, być delikatnym.

Być odważnym, być pokornym.

Być świętym, być kochającym.

To delikatni bowiem, poprzez swoją pokorną miłość do Boga, pokazują, jak odważnym można być w sile Jego miłości oraz jak można stać się świętym.

U Niego zwycięstwo i siła […] (Hi 12, 16).

13.05.1998

Świętość czeka na wszystkich, którzy podążają śladami Jezusa.

Niebo jest nagrodą dla wiernych, a wieczność w Bożym sercu stanowi ostateczne miejsce spoczynku dla tych, którzy cierpią w Jego imieniu.

W blasku świętości […] (Ps 110, 3).

13.05.1998

Służba Bogu wiedzie do świętości w niebie.

[…] o przymierzu Najwyższego […] (Syr 28, 7).

8.08.1998

Matki i ojcowie powinni przekazywać miłość swoim dzieciom, dzięki czemu ich dzieci będą miały możliwość należycie dojrzeć.

Matki i ojcowie powinni okazywać dzieciom, że troszczą się o nie, aby mogły czuć się bezpiecznie.

Matki i ojcowie powinni pamiętać, że w ich dzieciach jest przyszłość, a jeśli dzieci poznają miłość, przyszłość będzie bezpieczna w miłości Boga i wzajemnej miłości ludzi.

[…] i potomkowi twojemu […] (Ga 3, 16).

[…] nowa ziemia […] (Iz 66, 22).

8.08.1998

To w miłości świat odnajdzie pokój.

[…] Panie, swoją łaskawość […] (Ps 85, 8).

***

Święty Antoni (opat)

1.11.1997

Na pustyni dusz ludzi, którzy nie znają Jezusa, jest źródło czekające, aby wytrysnąć. Nie muszą oni długo kopać, aby je znaleźć. Kiedy to zrobią, pustynia stanie się żyzną ziemią, na której będzie dojrzewać miłość.

Ty otworzyłeś źródła […] (Ps 74, 15).

***

Święty Antoni Maria Claret

1.11.1996

Nigdy nie traćcie z oczu sakramentów, a nigdy nie stracicie z oczu Boga.

Święty Antoni Maria Claret

***

Święty Antoni Padewski

10.02.1997

Majestat Pana jest majestatem miłości.

Zwierzchnictwo Pana jest zwierzchnictwem miłości.

Panowanie Pana jest panowaniem miłości.

Pan jest bowiem Królem miłości i rządzi jako władca wszystkich serc, które przyjmują Jego potężną miłość oraz próbują w niej żyć.

Jego królestwo jest wiecznym królestwem […] (Dn 3, 100).

27.03.1997

Grzechy ludzkości mocno ciążyły Jezusowi na duszy, kiedy modlił się w Getsemani, nigdy jednak nie stracił miłości, którą darzy każdego człowieka.

Żyjcie w ten sam sposób; nie traćcie miłości do bliźnich,

bez względu na to, jak mocno was skrzywdzą.

Głos mój się wznosi do Boga i wołam,

głos mój – do Boga, by mnie usłyszał.

Szukam Pana w dzień mojej niedoli.

Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga (Ps 77, 2–3).

9.07.1997

Człowiek nigdy nie zrozumie siebie, dopóki nie przyjmie Jezusa jako Pana; dopiero wtedy odnajdzie prawdziwego siebie.

[…] ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia (Syr 2, 5).

9.07.1997

Trwajcie w miłości i odnajdźcie prawdziwych siebie.

Kto przebywa pod osłoną Najwyższego […] (Ps 91, 1).

18.09.1997

Zamieszkajcie bez reszty w sercu Jezusa i stańcie się niczym niewinne dziecko, które przyjmuje Jego słowo bez żadnych wątpliwości. W ten sposób znajdziecie to, czego wszyscy pragniecie.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni […] (Ps 48, 10).

18.09.1997

W sakramentach odnajdziecie wszystkie łaski i dary, których potrzebujecie, aby wypełniać wolę Boga, a będąc posłusznymi Bożej woli, znajdziecie siłę, której potrzebujecie.

Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę […] (Ps 4, 4).

10.12.1997

Hojność staje się tobą.

Hojność pokazuje twoją miłość.

Hojność przyjmowana jest przez serca potrzebujących.

Zawsze bądź hojny w miłości.

[…] wszystko, co moje, do ciebie należy (Łk 15, 31).

6.08.1998

Przykład miłości zobaczycie w papieżu.

Przykład prawdy zobaczycie w papieżu.

Przykład tego, jak Bóg prowadzi swoje dzieci, zobaczycie w papieżu.

Patrzcie więc i bądźcie posłuszni, gdyż wówczas będziecie postępować zgodnie z przykładem miłości, jaki Bóg wam dał. To prawda, w którą wszyscy powinni wierzyć.

[…] pasterza […] (Mt 26, 31).

6.08.1998

To w sercu świętego mieszka miłość Boga. Jeśli jest inaczej, osoba ta nie jest święta.

[…] z korzeniami wyrwą wiarołomnych (Prz 2, 22).

6.08.1998

Pozostawanie w Bożej miłości to dar, który Bóg ofiaruje wszystkim ludziom. W tej miłości wszyscy ludzie odnajdą wszystko, czego potrzebują, aby prowadzić dobre życie.

[…] syci dobrami […] (Łk 1, 53).

***

Święty Augustyn

1.11.1996

Prawda Boga jest jedyną prawdą, wedle której należy żyć, gdyż wszystko inne jest oszustwem.

23.08.1997

Kiedy zło rządzi sercami ludzi, wielu z nich cierpi.

Kiedy miłość rządzi sercami ludzi, wielu z nich cieszy się szczęściem.

Wybór jest oczywisty, a jednak tak łatwo jest zbłądzić.

Czemu masz serce wzburzone […]? (Hi 15, 12–13).

23.08.1997

Miłość to prawdziwe życie.

Zło to prawdziwa śmierć.

Wybierajcie mądrze.

Oto na was sprowadzę […] (Jr 5, 15).

Słuchajcie […] by poznać rozsądek (Prz 4, 1).

28.08.1997

W obecności innych zawsze pamiętajcie o obecności Jezusa.

[…] nikogo nie zostawia […] (Na 1, 3).

18.02.1998

Wszystko, co stworzył Bóg, jest kochane, gdyż On stworzył wszystko w swojej miłości i będzie nadal kochał wszystko, co stworzył, przez całą wieczność.

18.02.1998

Myśl pełna miłości jest modlitwą.

28.08.1998

Rozważając swoje życie, rozważajcie Jezusa, gdyż to w Nim jest prawdziwe życie.

[…] w Bogu żywym […] (1 Tm 4, 10).

28.08.1998

Siła, którą znajdziecie w kochającym Bogu, jest siłą, z jaką kocha was Duch Święty.

[…] a ustanowionym według Ducha Świętości […] (Rz 1, 4).

28.08.1998

Jeśli macie miłość Bożą w sercu, nic nie jest niemożliwe.

Jeśli macie miłość Bożą w sercu, możecie przezwyciężyć wszystko.

Jeśli macie miłość Bożą w sercu, nic nie stanie wam na drodze.

[…] Ty jesteś Bogiem mej ucieczki […] (Ps 43, 2).

***

Święty Barnaba

10.08.1998

Obecnie w Kościele jest wielu ludzi, którzy są obojętni na wiarę i interesują się wyłącznie sobą oraz swoim życiem.

Jakże to smutne, że jest ich tak wielu, a jednocześnie to właśnie oni są pierwszymi, którzy narzekają, kiedy na świecie dzieje się źle. Ludzie ci powinni zrozumieć, że częściowo ponoszą odpowiedzialność za wydarzenia na świecie, ponieważ nie żyją wiarą, nie opierają się grzechowi i nie są posłuszni prawom Boga.

Jeśli świat ma stać się lepszym miejscem, ludzie ci winni zrozumieć, że muszą się zmienić, a kiedy to zrobią, zmieni się świat.

Nie poddawajcie się apatii; żyjcie wiarą i patrzcie, jak Boża miłość znów rządzi światem.

To Boże wezwanie jest skierowane do wszystkich w Jego Kościele; posłuchajcie go i już się nie odwracajcie.

Nawróćcie się, odwróćcie […] (Ez 14, 6).

10.08.1998

Nie trzeba wiele, aby być uprzejmym, jedynie miłości.

[…] przekroczą […] (Iz 8, 7).

[…] miłości Boga (J 5, 42).

10.08.1998

Imię Jezusa jest jak okrycie miłości, którym zostaniecie otuleni w trudnych chwilach.

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie […] (Iz 58, 9).

***

Święty Bartłomiej

30.07.1997

Podążanie tą samą drogą co Jezus było największym błogosławieństwem w moim życiu. Tak samo może być w przypadku wszystkich ludzi, jeśli tylko zdecydują się kroczyć razem z Nim.

Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła (J 12, 35).

1.11.1997

Dzielcie się w bólu Bożej miłości, tylko bowiem dzięki temu poświęceniu uratujecie dusze.

Dzielcie się w chwale Bożej miłości, w ten sposób bowiem przynosicie chwałę Bogu.

Dzielcie się w łasce Bożej, w ten sposób pokazujecie bowiem bliźnim, że Bóg istnieje.

26.07.1998

Miłość zaczyna się i kończy w Jezusie, ponieważ miłość istnieje tylko w Jezusie.

[…] pełnię […] (Mdr 12, 17).

26.07.1998

Jezus prosi wszystkich ludzi, aby żyli w Jego miłości, dzięki czemu będą mogli istnieć naprawdę.

[…] aby i oni byli uświęceni w prawdzie (J 17, 19).

26.07.1998

W miłości Jezusa jest wszystko, co potrzebne w życiu; poza Jego miłością jest tylko śmierć.

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie […] (Ef 5, 15).

24.08.1998

Każdy człowiek jest twoim bratem lub twoją siostrą i tak musisz go traktować.

Każdy człowiek jest tobie równy, musisz zawsze o tym pamiętać.

Każdy człowiek jest stworzeniem twojego Boga, a dla Boga jesteście wszyscy równi, jesteście członkami Jego rodziny; nigdy o tym nie zapominajcie.

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 22).

24.08.1998

Możesz głosić Ewangelię, tylko jeśli rozpoznajesz i przyjmujesz jej słowa, a możesz to zrobić tylko poprzez Bożą łaskę.

Dał im Bóg ducha […] (Rz 11, 8).

***

Święta Beatrycze

1.11.1996

Modlitwa jest darem, który może przynieść wiele łask, jeśli podczas niej otworzysz swoje serce.

***

Święty Benedykt

1.11.1996

Poświęcenie życia Bogu to oddanie Bogu daru, który wam dał.

11.07.1997

W obecności Pana wszyscy zobaczą prawdę o sobie; jakże zdziwionych będzie wielu z nich.

Zobaczą wszystkie nieprawości w swoim życiu, wszystkie czyny, którymi urazili Boga, i poczują wstyd.

W obecności Pana ich dusze zostaną obnażone, a ich serca złamane.

W obecności Pana wszyscy zrozumieją, czym i kim naprawdę są.

Następnie, dzięki sile Bożej miłości, wielu otrzyma przebaczenie i propozycję zamieszkania w królestwie niebieskim na wieki. Inni natomiast otrzymają wieczny dom, którego szukali, prowadząc grzeszne życie i całkowicie odrzucając Boga.

Naród kroczący w ciemnościach […] (Iz 9, 1).

[…] grzechy twoje odsłoni (Lm 4, 22).

1.11.1997

Nigdy nie bójcie się Złego; stójcie silni w Bożej miłości, a Zły nie będzie mógł was skrzywdzić.

Nigdy nie wątpcie w Boga, a Zły nie będzie mógł was zabrać.

Nigdy nie wypuszczajcie Bożej miłości ze swoich serc, a Zły nie będzie mógł do nich wniknąć.

Nie należy bać się Złego; dlaczego mielibyśmy bać się tego, co zostało pokonane?

Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych (Ps 97, 10).

16.01.1998

Codzienna modlitwa:

Panie, uczyń ten dzień kolejnym sposobem na modlitwę.

Panie, uczyń ten dzień kolejnym sposobem na miłość.

Panie, uczyń ten dzień kolejnym sposobem na pomoc.

Uczyń ten dzień Twoim, Panie.

Niech mówią lata […] (Hi 32, 7).

16.01.1998

Jeśli zło jest blisko, módlcie się.

Jeśli zło jest blisko, nie bójcie się.

Jeśli zło jest blisko, ufajcie Jezusowi.

Jeśli będziecie tak postępować, zło nie będzie mogło wygrać.

Połamał Pan laskę złoczyńców […] (Iz 14, 5).

9.02.1998

Módlcie się z serca za wszystko, co przyniesie chwałę Panu, a wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Do Niego wołałem […] (Ps 66, 17).

9.02.1998

Zło nie może cię zatrzymać, jeśli zupełnie poddasz się Bogu.

[…] On ich uwolnił […] (Ps 107, 13).

23.04.1998

Pełne modlitwy rozważania na temat cierpienia Jezusa zbliżą cię do tego cierpienia, ale też do radości, którą ono niesie.

Kto umarł jako sprawiedliwy […] (Mdr 4, 16).

Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia (Dz 10, 40).

23.04.1998

Mądrze jest zaakceptować swoje słabości, ale niemądrze jest wykorzystywać je jako powód, by nic nie robić.

Stąd wokół ciebie są sidła […] (Hi 22, 10).

19.06.1998

Niesienie krzyża to dar od Boga, którym możecie dzielić się w Jego miłosierdziu.

[…] za wszystkich świętych […] (Ef 6, 18).

***

Święta Bernadetta

6.06.1997

Żyjesz w Bożej chwale, jeśli ofiarujesz Bogu każdą chwilę.

Żyjesz w Bożej miłości, jeśli ofiarujesz Mu każdą nagrodę.

Żyjesz, jeśli chwalisz Boga, dzieląc się Jego miłością ze wszystkimi.

6.06.1997

Idąc z Bogiem, odnajdziesz obok siebie Jego Błogosławioną i Niepokalaną Matkę, która będzie ci pomagać i prowadzić cię.

Idąc z Maryją, łatwiej odnajdziesz Jego miłość.

Idąc z miłością, odkryjesz, że Bóg napełnia cię wszystkim, czego potrzebujesz, i ofiaruje ci swoją Niepokalaną Matkę, aby pomogła ci wykonywać Jego pracę.

Synu mój, słuchaj karcenia swego ojca,

nie odrzucaj pouczenia swej matki,

gdyż są wieńcem powabnym dla głowy […] (Prz 1, 8–9).

1.11.1997

Obojętnie, czy to Francja, czy Hiszpania,

Obojętnie, czy to Anglia, czy Japonia,

Obojętnie, czy to Rosja, czy Afryka,

To jest Boża ziemia i o tym powinniśmy pamiętać.

Któż może odmówić chrztu tym […] (Dz 10, 47).

***

Święty Bernard

15.08.1998

W każdej twarzy dostrzegaj cud Bożej miłości.

W każdej twarzy dostrzegaj piękno Bożej miłości.

W każdej twarzy dostrzegaj wielkość Bożej miłości.

W każdym człowieku dostrzegaj, jak wielka jest miłość Boga do ludzi, skoro Jego stworzenie jest tak piękne. Patrz i podziwiaj, jak wiele miłości jest w każdej osobie, którą stworzył.

[…] oglądaliśmy Jego chwałę […] (J 1, 14).

15.08.1998

Życie poświęcone chwaleniu Boga to życie, które warto przeżyć.

[…] na ustach moich zawsze Jego chwała […] (Ps 34, 2).

15.08.1998

Każdy dzień dniem służby Bogu.

Każdy dzień dniem dziękowania Bogu.

Każdy dzień dniem miłowania Boga.

Co za wspaniały dar otrzymuje codziennie ludzkość.

[…] tobie pobłogosławił Bóg […] (Ps 45, 3).

20.08.1998

Jezus Chrystus, Syn Boży, był, jest i zawsze będzie najwspanialszym ze wszystkich nauczycieli. Jeśli żyjecie wedle Jego nauk, swoim przykładem nauczycie innych Jego miłości.

[…] niektórych z nich doprowadzę do zbawienia (Rz 11, 14).

20.08.1998

Kościół ma w sobie mądrość Boga, gdyż Duch Święty napełnia Kościół Jego łaską i z miłością nim kieruje. Dlatego ważne jest, aby być posłusznym Kościołowi, bo w ten sposób – poprzez swoje posłuszeństwo Bogu – okazujemy wielką mądrość.

[…] aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze (Rz 1, 5).

20.08.1998

Świętość przychodzi z pokorną służbą w miłości Bożej.

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,

którzy pełnicie Jego nakazy;

szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory […] (So 2, 3).

***

Święty Bonawentura

1.11.1997

Serce,

dusza,

człowiek.

To, co jest w twojej duszy, widać w twoim sercu. W ten sposób możesz dostrzec człowieka.

[…] występki moje nie są zakryte […] (Ps 69, 6).

***

Święty Bonifacy

19.08.1998

Dzieci Boga – ludzie.

Rodzina Boga – ludzie.

Odbicie Boga – ludzie.

Po to stworzono ludzi. Jeśli tylko spróbują, mogą tym być.

[…] nazywać ich będą synami Boga żywego (Rz 9, 26).

19.08.1998

Dziś na świecie jest wielu fałszywych bożków, a jedynym sposobem na to, by im nie ulec, jest przyjęcie Bożej miłości.

[…] ich zabiegi zmierzają ku złemu […] (Jr 23, 10).

Ich bożki – to srebro i złoto,

robota rąk ludzkich (Ps 115, 4).

19.08.1998

Jeśli pozwolicie, aby otoczyło was zło i przyjmiecie w życiu fałszywe wartości, odkryjecie, że niewiele zasad moralnych możecie przekazać następnym pokoleniom.

Będzie w nich rósł grzech, a Zły upomni się o wiele dusz, natomiast winą zostaną obciążeni częściowo ci, którzy nie dali prawdziwych wskazówek temu pokoleniu. Zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności.

Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień (Mt 3, 10).

***

Święta Brygida

28.09.1997

Modlitwa może być radością, jeśli szukacie Pana w miłości.

Modlitwa może być pełna łaski, jeśli szukacie Pana z pokorą.

Modlitwa może być sposobem na zbliżenie się do Boga, jeśli szukacie Go w pokornej miłości.

[…] kto się poniża […] (Mt 23, 12).

28.09.1997

Łagodność może być sposobem na odzwierciedlenie Bożej miłości i ukazanie jej tym, których spotykacie. Dzięki waszej łagodności możecie stać się odbiciem miłości Chrystusa.

Uprzejmość może być sposobem na służenie Jezusowi, a służąc, można pokazać, jak żyć w Jego miłości.

Siła serca przychodzi razem z łagodnością i uprzejmością, gdyż to dzięki nim można odnaleźć siłę Jezusa, aby dzielić się Jego miłością.

[…] nie żyli dla siebie, lecz dla Tego […] (2 Kor 5, 15).

28.09.1997

Najważniejszą podróżą w twoim życiu musi być poszukiwanie Boga; jeśli w nią nie wyruszysz, wkrótce będziesz zgubiony.

28.09.1997

Obecnie wielu ludzi odwraca się od Boga, ale Bóg, w swoim miłosierdziu, nie odwraca się od nich. Czeka, aż do Niego wrócą, wtedy ofiaruje im drogę do domu, do nieba, poprzez swojego Syna Jezusa, który jest zbawieniem dla świata, nie dla nielicznych.

28.09.1997

Jako sługa Boży musisz służyć bliźnim, tak jak sam Jezus pokornie służył ludziom.

Jako sługa Boży nieustannie powinieneś ofiarować siebie i wykonywać Jego wolę.

Jako sługa Boży nigdy nie powinieneś stawiać siebie ponad kimś innym, zawsze pamiętaj o tym, że Bóg kocha każdego człowieka.

Następnie powinieneś starać się kochać wszystkich i służyć im.

28.09.1997

Służba w Jego imieniu… cudowne uczestnictwo w niesieniu krzyża.

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem (Łk 14, 27).

10.11.1997

Człowiek, który kocha Boga, kocha cały świat, ponieważ świat jest Bożym stworzeniem miłości.

Człowiek, który kocha Boga, kocha wszystkich ludzi, ponieważ każdy z nich jest Bożym dzieckiem.

Człowiek, który kocha Boga, kocha bezwarunkowo, ponieważ prawdziwa Boża miłość jest bezwarunkowa.

Kiedy człowiek naprawdę kocha Boga, kocha całe stworzenie bez względu na to, jak to stworzenie odpowiada na jego miłość, ponieważ widzi, że okazując miłość każdemu, rzeczywiście okazuje Bożą miłość.

***

Święta Katarzyna ze Sieny

1.11.1997

Posłuszeństwo wobec Boga to nie upór czy fanatyzm, ale prawdziwa miłość.

Twoje napomnienia są przedziwne,

dlatego przestrzega ich moja dusza (Ps 119, 129).

***

Święty Karol

1.11.1997

Aby uczyć w imieniu Jezusa, zaufaj Jezusowi.

Aby głosić Słowo, bądź prowadzony przez Ducha Świętego.

Aby przynieść zbawienie duszom, poproś Ojca o pomoc,

a wówczas Bóg będzie z tobą.

[…] trwacie w Panu (1 Tes 3, 8).

***

Święta Klara

1.11.1995

Do odbudowy potrzebujesz mocnych fundamentów; odnajdź je w Jezusie.

To, co budujesz na mocnych fundamentach, będzie stało zawsze.

Buduj w miłości i patrz, jak dom rośnie. Dom, który jest miłością Jezusa.

1.09.1998

Gromadzenie majątku nic nie znaczy, jeśli nie masz miłości Boga w życiu i jeśli nie wykorzystujesz majątku w celu szerzenia Bożej miłości.

[…] bogaty w łaskę […] (Jl 2, 13).

1.09.1998

Dzielić się z głodnymi,

dawać biednym,

pomagać potrzebującym – to obowiązek wszystkich chrześcijan,

zwłaszcza tych bogatych.

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

***

Święty Damian

23.07.1998

Pamiętajcie, aby pomagać wszystkim ludziom i nikogo nie ignorować.

[…] rozdał jej […] (Mt 24, 45).

23.07.1998

Bieda jest często w sercach, nie w dobrach.

Ponieważ ulękło się twoje serce […] (2 Krn 34, 27).

23.07.1998

Sądzenie ludzi, obojętnie, czy na to zasłużyli, czy nie, należy pozostawić Bogu, ponieważ w swoim człowieczeństwie możecie popełnić wiele błędów.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa (Ef 4, 20).

***

Święty Dominik

1.11.1996

Porządek w życiu można odnaleźć tylko wtedy, kiedy zamieszka w nim Bóg.

1.11.1997

W chaosie świata odnajdź porządek w miłości Boga.

W zamęcie świata odnajdź pokój w miłości Boga.

W grzechu świata odnajdź dobroć w miłości Boga.

Ona jest tutaj, wystarczy spojrzeć.

Ześle pokój – ocali moje życie […] (Ps 55, 19).

5.08.1998

Jeśli ludzie zgadzają się na grzech, nie oznacza to, że grzech będzie słuszny.

Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga! (Dz 13, 16).

5.08.1998

Jest tylko jedna prawda i jest nią Bóg.

Jest tylko jedno prawo, którego należy przestrzegać, i jest nim Bóg.

Jest tylko jeden Bóg, a jest Nim Trójca Święta.

[…] jest tak mądry, aby to pojął […] (Oz 14, 10).

5.08.1998

Aby szerzyć Bożą miłość, przemawiajcie cicho, łagodnie i z miłością, ale nie odbiegajcie od prawdy.

[…] nienaganni będą na niej zachowani (Prz 2, 21).

5.08.1998

Zbawienie można odnaleźć w prawdzie.

[…] prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela (Iz 10, 20).

5.08.1998

Głoszenie Bożej chwały oferowane jest wielu, ale niewielu to robi.

Głoszenie Bożej miłości jest obowiązkiem wszystkich, ale niewielu to robi.

Głoszenie Bożego wybaczenia jest tym, czego oczekuje się od wyznawców Boga, ale niewielu to robi.

Obowiązkiem wszystkich, którzy kochają Boga, jest nieść przesłanie o Jego wybaczeniu i o tym, że wszyscy zostaliśmy powołani do życia w Jego chwale – to obowiązek, którego nikt nie powinien odrzucić.

[…] wykładają go w synagogach (Dz 15, 21).

***

Święty Jan Bosko

1.11.1996

Marzeniem ludzkości jest bycie szczęśliwym.

Nadzieją ludzkości jest bycie kochanym.

Prawdą ludzkości jest odnaleźć się w Bogu.

Święty Jan Bosko z Mamą Margaritą (swoją matką) oraz Grigio – cudownym psem, który pojawiał się zawsze wtedy, kiedy św. Jan Bosko potrzebował ochrony. Mama Margarita stała się oddaną matką dla wielu chłopców pozostających pod opieką św. Jana Bosko.

***

Święty Edward Wyznawca

30.08.1997

Wyznanie grzechów oczyszcza duszę, uwalnia umysł i pociesza serce – to cudowny dar, o którym nie należy zapominać.

Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość,

przewrotność naszych przodków,

bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie (Jr 14, 20).

30.08.1997

Dziś tak wielu ludzi zapomniało o wielkości Bożego miłosierdzia oraz o znaczeniu, jakie ma Boże przebaczenie w sakramencie spowiedzi.

Nic dziwnego, że świat pogrążył się w otchłani rozpaczy, w której nadal się znajduje. Skoro nie stawiacie czoła swoim grzechom, nieuniknione jest to, że stają się coraz większe.

Spowiedź jest łaską dla każdego z osobna, a także darem dla świata. Dar ten może powstrzymać rozpad zasad moralnych i społeczności, o ile tylko przyjmuje się go całym sercem.

Dokąd naiwni mają kochać naiwność (Prz 1, 22).

30.08.1997

Wszystkie grzechy świata mogą zostać wybaczone.

Wszystkie grzechy świata mogą zostać zdjęte.

Wszystkie grzechy świata można zastąpić miłością.

To propozycja, która przechodzi ludzkie pojmowanie, ale którą należy przyjąć w świętym darze spowiedzi.

[…] słowo Pana w ogniu wypróbowane […] (Ps 18, 31).

30.08.1997

Wszystkie wasze plany powinny wiązać się z Jezusem.

Cała wasza praca powinna być pracą dla Boga.

Całe życie powinniście służyć Bogu, dzięki czemu odnajdziecie spełnienie w Jego miłości.

[…] bez miary udziela [mu] Ducha (J 3, 34).

***

Święta Elżbieta

1.11.1997

W niebie jest wielu świętych, których ludzie nie znają, jednak Bóg zna każdego z nich.

W niebie jest wielu świętych, których czyny pozostały niezauważone na ziemi, ale Bóg cenił sobie każdą chwilę ich życia.

W niebie jest wielu świętych cieszących się Bożą miłością w nagrodę za cichą służbę i miłość.

[…] Boże, pamiętałeś o mnie […] (Dn 14, 38).

***

Święty Franciszek z Asyżu

1.11.1995

Dla Pana oddałem wszystko.

Dla Pana kochałem wszystko.

Dla Pana robiłem wszystko; postępujcie tak samo.

27.11.1996

Zobacz Bożą miłość w niebie.

Zobacz Bożą miłość na ziemi.

Zobacz Bożą miłość pod wodą.

Boża miłość jest wszędzie, a ty nie musisz spoglądać daleko, aby ją dostrzec.

27.11.1996

Obserwowanie rosnącego kwiatu jest spoglądaniem na cud stworzenia.

Obserwowanie życia zwierzęcia jest spoglądaniem na miłość stworzenia.

Obserwowanie człowieka żyjącego w miłości jest spoglądaniem na prawdę stworzenia.

Prawda jest taka: wszyscy są połączeni Bożą miłością w stworzeniu, wszyscy zostali stworzeni, aby żyć obok siebie, wyrażając Bożą miłość.

10.02.1997

Miasto, które nosi moje imię, nie odzwierciedla mojej miłości do Boga.

Miasto, które nosi moje imię, przyprawia mnie o smutek.

Miasto, które nosi moje imię, sprawia, że muszę zmienić imię.

San Francisco ma w sobie niewiele świętości i wiele grzechu; musi zmienić się, aby stać się odbiciem Bożej miłości, jeśli chce zdjąć smutek ciążący mi na sercu.

Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości […]” (Iz 56, 1).

2.02.1998

W każdej rzeczy dostrzegaj Bożą miłość.

W każdym widoku dostrzegaj Bożą chwałę.

W każdej chwili dostrzegaj Boże miłosierdzie.

[…] Bóg nasz jest miłosierny (Ps 116, 5).

[…] i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia […] (Łk 1, 50).

2.02.1998

Stworzenie to dar, który należy docenić.

Ludzkość to stworzenie, które musi docenić otrzymany dar.

[…] daje nam […] (Jr 8, 14).

14.06.1998

Śpiewanie całym sercem o Bożej miłości to śpiewanie prawdziwej pieśni miłości.

Wołanie całą duszą do Boga i oddawanie Mu czci to prawdziwe wysławianie miłości.

Emanowanie całym sobą chwałą Bożej miłości to potężny dar, który może odmienić wiele dusz i sprowadzić je do Boga.

Idź i głoś […] (Jr 2, 2).

***

Święty Franciszek Ksawery

20.04.1996

Jeśli chwalicie Boga słowami, nie powiecie wystarczająco wiele.

Jeśli śpiewacie Bogu z miłością, nie uda wam się wszystkiego wyrazić.

Kiedy otwieracie się całkowicie w modlitwie i chwalicie Boga, wyrażacie prawdziwą miłość do Niego.

20.04.1996

Modlitwa to sposób na otulenie się Bożą miłością.

Modlitwa to sposób na odnalezienie prawdziwej duchowości.

Modlitwa to sposób na zrozumienie siebie.

Jeśli słuchasz słów swojej modlitwy, odkrywasz, że tym, czego naprawdę potrzebujesz w życiu, jest głębsza duchowość, która skieruje cię ku Bożej miłości.

22.09.1997

Zawsze pamiętaj o tym, co i dlaczego dał ci Jezus,

następnie pamiętaj, jak ci wybaczył i że nigdy nie przestaje cię kochać. Pamięć o tym pozwoli ci zbliżyć się do Boga i otoczy cię ochronną tarczą.

[…] posłuchaj, nie odstępuj od słów moich ust (Prz 5, 7).

22.09.1997

Rozważanie życia Chrystusa przyniesie wam prawdziwe życie.

Przeto i wy w liczbie świąt waszych imiennie określonych obchodźcie ów pamiętny dzień z wszelkimi biesiadami […] (Est 8, 12u).

22.09.1997

Święci zostali stworzeni przez Boga w Jego miłosierdziu, aby pokazać, że wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety mogą znaleźć się w niebie, jeśli tylko tego zapragną.

Święci pokazują, że nawet ten, który wydaje się najsłabszy lub najbardziej oddalony od Boga, może zostać zbawiony i stać się świętym.

Święci otaczają Boga w niebie, wiecznie żyjąc w Jego radości, a wielu z tych, którzy tam przebywają, nieraz uważano na ziemi za niegodnych Bożej chwały.

Dla Boga jednak każdy człowiek może stać się świętym; On pozostawia wybór ludziom.

[…] oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon […] (Mt 13, 23).

***

Święty Archanioł Gabriel

1.12.1995

Wyśpiewujcie prosto z serca radość miłości do Boga.

Wyśpiewujcie prosto z serca pochwały dla Pana.

Wyśpiewujcie prosto z serca prawdziwe słowa miłości do Boga.

1.12.1995

Skoro Aniołowie zbierają się, aby chwalić Boga, to samo muszą robić ludzie.

Skoro Aniołowie zbierają się, aby z pokorą kłaniać się Bogu, to samo muszą robić ludzie.

Skoro Aniołowie nieustannie chwalą Boga, to samo muszą robić ludzie.

Kiedy ludzie będą mogli być tacy jak Aniołowie, pokój, miłość i radość zapanują na ziemi na zawsze.

1.12.1995

Błogosławiona Maryja, Matka całej ludzkości, Królowa Niebios i Matka Boża. Słodka córka Boga, tak Go kochająca, że oddała siebie całą dla tej miłości. Słodka oblubienica Ducha, która w pełni przyjęła Bożą wolę. Błogosławiona kobieta, która pokazała swoim dzieciom, jak kochać Boga.

25.07.1996

Światło Boga, miłość Boga, JEZUS.

Miłosierdzie Boga, potęga Boga, JEZUS.

Przebaczenie Boga, zapach Boga, JEZUS.

Zbawcza łaska Boga, Boży zbawiciel, JEZUS.

25.07.1996

W sercach Aniołów jest miłość, Boża miłość.

Z serca Boga pochodzi miłość w postaci Aniołów.

Aniołowie – Boży słudzy miłości i Boży posłańcy miłości.

25.07.1996

Aniołowie chronią, Aniołowie prowadzą, Aniołowie kochają – poprzez Bożą łaskę.

25.03.1997

Poprzez siłę Bożej miłości Aniołowie otaczają was i czuwają nad wami.

Poprzez siłę Bożej miłości Aniołowie obejmują was i otaczają swoją miłością.

Poprzez siłę Bożej miłości Aniołowie stoją twardo przy waszym boku jako towarzysze walki przeciwko złu.

Aniołowie kochają was, Aniołowie dbają o was, Aniołowie czuwają nad wami… zatem módlcie się przez ich wstawiennictwo i ofiarujcie im dar swojej miłości.

25.03.1997

Anielskie głosy śpiewem chwalą Boga.

Anielskie serca świecą jasno w miłości do Boga.

Anielskie chóry otwierają serca, chwaląc Boga, ponieważ Go kochają.

25.03.1997

Aniołowie przynoszą pokój.

Aniołowie przynoszą miłość.

Aniołowie przynoszą pełną pokoju miłość Bożą, która cię otacza.

25.03.1997

Jest wielu Aniołów, dużo więcej niż ludzie będą mogli kiedykolwiek pojąć.

Większość Aniołów kocha Boga, ale niektórzy Go nie kochają, a ci aniołowie, którzy upadli i zostali pozbawieni Bożej łaski, w ogóle nie mają w sobie miłości.

W odwecie chcą upodobnić do siebie ludzi, ponieważ ludzie niekochający Boga sprawiają im radość.

Świętują za każdym razem, gdy jakaś dusza odwróci się od Niego, gdyż jest to kolejna dusza, która będzie cierpieć razem z nimi w wieczności.

Źli aniołowie są wszędzie i starają się zniszczyć to, co stworzył Bóg; nie rozumieją, że nie mogą tego zrobić.

Pośród stworzenia jest znacznie mniej złych aniołów niż tych, które kochają Boga i cieszą się, widząc, jak dusze rosną w Bożej miłości.

Pamiętajcie o Bożych Aniołach w swoich modlitwach, ponieważ toczą one nieustanną bitwę w celu ochrony ludzi przed złem.

To dzięki waszym modlitwom Bóg udzieli więcej łaski za pośrednictwem dobrych Aniołów, to dzięki waszym modlitwom zło nie będzie się rozprzestrzeniać.

1.04.1997

Obowiązkiem Anioła jest wypełnianie woli Boga.

Służba Anioła to praca dla Boga.

Anioł istnieje dzięki Bożej łasce.

[…] oddał ją dzierżawcom […] (Pnp 8, 11).

1.04.1997

Zastępy aniołów otaczają Boży tron i chwalą Boga.

Zastępy aniołów otaczają krzyż i wyśpiewują prośby o przebaczenie.

Zastępy aniołów otaczają Hostię i wciąż śpiewają pieśni chwały.

Więc grać będziemy me pieśni na strunach […] (Iz 38, 20).

1.04.1997

Boża miłość obejmuje całe stworzenie.

Boża miłość jest dla każdej duszy.

Boża miłość jest obecna we wszystkim.

Jeśli ludzie otworzyliby oczy, zobaczyliby to.

Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca […] (Ps 36, 2).

9.07.1997

Aniołowie i święci na wysokości chwalą Boga swoim istnieniem.

Aniołowie i święci na wysokości chwalą Boga w wieczności.

Aniołowie i święci na wysokości czekają, aż ludzie będą robić to samo.

Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą (Łk 1, 19).

Syn Człowieczy pośle aniołów swoich […] (Mt 13, 41).

27.11.1997

Kiedy Maryja powiedziała „tak”, Jej słowa rozbrzmiewały w wieczności.

Kiedy Maryja powiedziała „tak”, całkowicie poddała się Bogu.

Kiedy Maryja powiedziała „tak”, ludzkość otrzymała przykład, jak należy ufać i być posłusznym Bogu bez względu na to, o co zostanie się poproszonym.

Maryja, prawdziwa służebnica Boga, która wciąż Mu służy, zawsze dla Jego chwały, a nie dla własnej.

Na ten przykład powinni spojrzeć wszyscy ludzie.

Służycie Chrystusowi jako Panu (Kol 3, 24).

27.11.1997

Uczyń swoje serce sercem Boga, a zbudujesz dom w wiecznej miłości.

Wybadaj mnie, Boże […] (Ps 139, 23).

23.12.1997

W powietrzu unosiła się ekscytacja niesiona wiatrem przez ziemię.

W powietrzu unosiło się uczucie, że wkrótce stanie się coś cudownego.

Powietrze przenikała wiedza stworzenia, że Bóg przyjdzie na ziemię.

Ludzie, zwierzęta, rośliny, woda i sama ziemia czekali na narodzenie Zbawiciela oraz na to, że jedyny Boży Syn przyniesie Bożą chwałę na ten świat.

Cała planeta czekała, aby dzielić z Bogiem Jego pierwszy oddech na ziemi – tchnienie miłości, która miała odnowić ten słabnący świat i stać się początkiem nowego raju dla wszystkich.

[…] na całej ziemi (Za 5, 6).

23.04.1998

Tak jak Aniołowie kłaniają się Bogu, pragnąc jedynie Go zadowolić i wykonywać Jego wolę, tak samo ludzie muszą złożyć pokłon Bogu, jeśli chcą zamieszkać w niebie.

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! (Ps 150, 6).

[…] z aniołami […] (Mk 8, 38).

23.04.1998

Bycie znakiem Bożej miłości oznacza niepopadanie w gniew i wystrzeganie się złego traktowania bliźnich.

[…] wystrzegam się grzechu (Ps 18, 24).

8.09.1998

Dzień na świętowanie,

dzień na wspominanie,

dzień na podziękowanie.

Ten dzień jest dniem świętowania i dziękowania Bogu podczas wspominania narodzin Błogosławionej Matki.

[…] kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził (Syr 3, 4).

8.09.1998

Dziś, w dniu wspominania Matki ludzkości, powinno się też wspominać miłosierdzie i miłość, jakie okazał Bóg.

[…] wywyższyłeś lud Twój, Panie, i rozsławiłeś […] (Mdr 19, 22).

8.09.1998

Tak jak Maryja chodziła po ziemi, pokornie służąc Bogu, tak samo muszą czynić Jego naśladowcy, jeśli chcą chwalić Jego, a nie samych siebie.

[…] zawsze mówią: „Pan jest wielki” […] (Ps 40, 17).

***

Święta Gertruda

5.02.1998

Ludzkość może być ogrodem pełnym pięknych róż miłości, jeśli tylko zwróci się do Jezusa i w Nim odkryje pokarm, który pozwala wzrastać.

[…] pośrodku ciebie jestem Ja – Święty […] (Oz 11, 9).

5.02.1998

Mówienie prawdy uprzejmie i z miłością nigdy nie skrzywdzi drugiego człowieka.

Dlatego zawsze kochajcie, bądźcie uprzejmi i zawsze trzymajcie się prawdy.

Miła mowa przyciąga przyjaciół […] (Syr 6, 5).

5.02.1998

Jako święta modlę się za ludzi.

Jako święta błagam ludzi, aby się zmienili.

Jako święta proszę wszystkich, aby słuchali Słowa Bożego, a następnie starali się także zostać świętymi i dołączyć do mnie w Bożej chwale w niebie.

Słuchaj, o Boże, mojego wołania […] (Ps 61, 2).

16.07.1998

Zawsze będziecie mieć przy sobie biednych, ale to nie znaczy, że możecie ich ignorować.

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych (Łk 14, 13).

16.07.1998

Wiele rodzin zostaje rozdzielonych, ale dopóki w ich sercu jest miłość, nie zostają zniszczone.

[…] umiłowanego mej duszy […] (Pnp 3, 4).

***

Święty Grzegorz

1.11.1996

W chlebie nieba zawarta jest wieczność,

w krwi nieba zawarte jest przebaczenie.

***

Święta Helena

9.08.1998

Masz przed sobą biednych, nie ignoruj ich.

Masz przed sobą chorych, nie odwracaj się od nich.

Masz wokół siebie zagubionych, nie przeocz ich.

Jezus bowiem kocha każdego z nich, dlatego ty też musisz ich kochać.

Bliski się stałeś w dniu, gdy Cię wzywałem […] (Lm 3, 57).

9.08.1998

Złoto i srebro nie mogą się równać życiu innego człowieka, więc nie martwcie się o bogactwo. Zamiast tego myślcie o potrzebujących i dostrzeżcie prawdziwy skarb w każdym bracie i w każdej siostrze.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich (Flp 2, 4).

9.08.1998

W każdym człowieku dostrzegajcie dar miłości i każdego witajcie tak, jakbyście witali Jezusa.

[…] charyzmat Boży […] (2 Tm 1, 6).

***

Święty Ignacy Antiocheński

17.10.1996

W Bogu kochamy,

w Bogu żyjemy.

16.04.1998

Nie ma w życiu problemów, których nie można przezwyciężyć.

Nie ma w życiu trudności, których nie można pokonać.

Nie ma w życiu bitew, których nie można wygrać.

Potrzebne jest tylko zaufanie do Jezusa, Syna Bożego.

Któż Mu się sprzeciwi, a ocaleje? (Hi 9, 4).

16.04.1998

Wiara jest ziarnem miłości obecnym we wszystkich sercach; musi tylko zostać użyźniona Bożą miłością, aby mogła się rozwijać.

Apostołowie prosili Pana: „Dodaj nam wiary” (Łk 17, 5).

16.04.1998

Niosąc krzyż, Jezus okazał miłość.

Znosząc ból, Jezus pokazał, że się o nas troszczy –

przyjął do swojego serca brzemię ludzkości.

Jezus umarł na krzyżu, okazując ludziom, że ich kocha i dba o ich dobro.

[…] zaufam na wieki łaskawości Boga (Ps 52, 10).

***

Święty Ignacy Loyola

1.11.1995

Podążajcie za prawdą, nigdy nie zbaczajcie ze ścieżki, gdyż jest ona prosta i prawdziwa.

Stańcie się żołnierzami Bożej miłości i walczcie tylko miłością, gdyż ona pokonuje wszystko.

15.03.1997

Bądźcie wdzięczni za tych, którzy pomagają.

15.03.1997

Armia miłości, aby bronić wiary.

Armia nadziei, aby szerzyć wiarę.

Armia prawdy, aby nieść wiarę potrzebującym.

Armia Bożych dzieci, które wypełniają Jego wolę i są posłuszne Jego papieżowi.

My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą (Iz 64, 7).

15.03.1997

Nie zawstydzajcie bliźnich,

nie lekceważcie bliźnich,

tylko kochajcie ich i wybaczajcie im.

15.03.1997

Kapłaństwo, szczególny dar dla ludzkości, dar miłości: miłości Boga do człowieka i miłości człowieka do Boga.

Kiedy kapłaństwo będzie postrzegane we właściwy sposób, z szacunkiem, na jaki zasługuje, Kościół znów stanie się silny.

Kapłaństwo dane z miłością powinno być przeżywane w miłości. Wówczas odzwierciedli miłość tak, jak to zostało zaplanowane – odzwierciedli miłość Boga.

[…] dopóki nie wykona On i nie urzeczywistni zamysłów swego serca (Jr 23, 20).

8.10.1997

Żołnierze Jezusa przyszli na ten ląd (do Japonii), aby szerzyć wiarę. Przelali krew, aby użyźnić ziemię łaskami Boga, a z miłością Boga, która była ich siłą, oddali całych siebie.

Dali Japonii i reszcie świata przykład nieśmiertelnej miłości. Mimo że ich ciała umarły, ich miłość nie zginęła.

Przypomnieli światu, że Jezus jest Królem wszystkich narodów, a wszystkie narody mogą znaleźć się w Jego królestwie miłości.

Żołnierze Jezusa, którzy zmarli dla Bożej chwały, wołają dziś do wiernych, aby stali się nową armią Boga, armią nieśmiertelnej miłości, nieśmiertelnej służby i nieśmiertelnych poświęceń dla chwały Bożej.

Słuchajcie wezwania i odpowiedzcie na nie, aby stać się świętymi w niebie.

[…] aby wprowadzić ich do dziedzictwa […] (Syr 46, 8).

3.08.1998

Praktykowanie wiary oznacza życie nią w każdej chwili swojego życia.

[…] według wiary […] (2 Kor 5, 7).

3.08.1998

Wiara, którą Jezus dał światu, jest wiarą katolicką; wszystkie inne formy chrześcijaństwa to tylko cienie tego, co Bóg dał ludziom.

[…] Świętego Izraela, który cię wybrał (Iz 49, 7).

3.08.1998

Teologia jest słuszna tylko wtedy, gdy nie przeczy prawdom, które Bóg dał ludziom.

[…] otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa […] (Flp 3, 9).

***

Święty Jakub Większy

21.11.1995

Cień padł na serca większości ludzi, cień egoizmu i cień grzechu. Światło Syna jest tak jasne, że może rozproszyć każdą ciemność, każdy cień. Poświećcie tym światłem w sercach waszych braci i sióstr i zanieście im prawdziwe życie, które jest dla wszystkich.

21.11.1995

Gdy idziemy po schodach, ważne jest, aby uważnie stawiać każdy krok, by nie potknąć się i nie upaść. Stawiając kolejne kroki ku niebu, chwytajcie dłoń Jezusa, a On pozwoli wam pewnie piąć się do góry.

21.11.1995

Kiedy pewnego dnia leżałem w objęciach Jezusa, cierpiąc ból z powodu dolegliwości ciała, On powiedział mi: „Przyjacielu, zdejmuję teraz twój ból tak samo, jak zdejmę ból wielu, którzy za tobą podążą”.

Ból ustał, ale nie poruszyłem się, ponieważ chciałem pozostać w ciepłych i pełnych miłości objęciach Jezusa.

Tak samo jest w przypadku wszystkich Bożych dzieci.

Jezus uwolni was od bólu, jeśli Mu zaufacie, ale po tym, jak minie wasz ból, powinniście chcieć pozostać w ramionach Jezusa.

Kiedy będziecie przebywać w ramiona Jezusa tylko z tego powodu, że Go kochacie, odnajdziecie prawdziwy pokój i prawdziwe Boże szczęście.

21.12.1995

Tajemnica Bożego narodzenia, kiedy to Bóg przyszedł na ziemię, jest tajemnicą miłości. To wówczas Bóg stał się tym, co stworzył, aby ludzie mogli zobaczyć, jak się o nich troszczy oraz jaki sposób życia dla nich wybrał.

Tajemnica Bożego narodzenia jest znakiem miłości dla wszystkich ludzi, który mówi: „Bóg cię kocha, a ponieważ tak wiele dla Niego znaczysz, był przygotowany na to, aby oddać siebie w ręce świata i zostać potraktowany jak człowiek; pokazał też, jak być człowiekiem”.

Tajemnica Bożego narodzenia przenika świat wówczas, kiedy boskość w osobisty sposób zbliża się do ludzi, mówiąc: „Jestem tu dla ciebie, aby pokazać, że będę nieść twoje brzemię i dam ci siłę, byś pozbył się grzechu w imię mojej miłości”.

Ludzie muszą spojrzeć na Dzieciątko Jezus, by dostrzec czystą, niewinną miłość, która przyszła na ziemię, a następnie muszą się przekonać, że ta nigdy się nie zmieniła, kiedy Bóg żył na ziemi.

Następnie muszą dostrzec, że w życiu ludzi ta miłość też nie musi się zmieniać.

Boże narodzenie – tajemnica miłości, która dzięki wierze może wszystkich przygarnąć do siebie.

[…] w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15).

21.12.1997

W sercu boskości jest miejsce dla ludzkości.

W sercu ludzkości musi być miejsce dla boskości.

[…] znalazł wiarę w świecie […] (1 Tm 3, 16).

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Niebo przemówiło Za zasłoną Chodzić w Duchu Świętym. Życie i duchowa droga Carvera Alan Amesa Manna z nieba