Teksty doświadczenia. Tom 1

Teksty doświadczenia. Tom 1

Autorzy: Ewa Paczoska Izabela Poniatowska Mateusz Chmurski

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: PDF

cena od: 26.34 zł

Zbiór tekstów poświęconych zagadnieniom istotnym dla konstruowania mapy modernizmów Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918, omawiających przekształcenia tożsamościowe, kształtowanie się prądów ideowych w regionie oraz poszukiwania koncepcji narodowości i europejskiej wspólnoty, odnowę duchowości, redefinicje cielesności w przestrzeni kultury czy oddziaływanie freudyzmu. Znakomite teksty analityczne badaczy tego okresu, wzbogacone o cenne indeksy, stanowią bogate źródło wiedzy dla literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów, etnologów, a także krytyków literackich i filmowych, zainteresowanych słabo dotąd opisaną tematyką modernizmu tego regionu.

Trzytomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki. Autorzy proponują rozpoznanie literatury Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918 jako pewnej całości, posługując się kategorią ważną dla badań kulturowych, które przypisują dziś szczególne znaczenie fenomenowi miejsca.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Lekcje uważności Teksty doświadczenia. Tom 1 Doświadczenia tekstu. Tom 2 Wspólnota pytań. Tom 3