Nowoczesna korespondencja biznesowa po niemiecku

Nowoczesna korespondencja biznesowa po niemiecku

Autorzy: Agnieszka Drummer Richard Boehnke

Wydawnictwo: Poltext

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

cena od: 27.92 zł

Język niemiecki

Poziom B2 – C1

Komunikacja, a zwłaszcza korespondencja nie tylko w świecie biznesu, zmieniła się w ostatnich latach diametralnie.

SMS-y, e-maile, komunikatory, profile społecznościowe - Facebook, Google+, Twitter czy globalne sieci kontaktów typu LinkedIn to współczesne metody komunikacji.

Znajdziesz tu liczne przykłady formułowania poprawnych listów biznesowych, e-maili, składania zamówień, rezerwacji czy reklamacji. Słownictwo i zwroty zaczerpnięte są ze współcześnie używanego w biznesie angielskiego, a w ich przyswojeniu pomagają ćwiczenia językowe. Znajdziesz tu spektrum tematów i słownictwa związanego z bankowością, księgowością, zarzadzaniem, handlem międzynarodowym, PR, reklamą i marketingiem, usługami finansowymi.

Dzięki tej publikacji nabierzesz pewności w komunikacji biznesowej z kontrahentami, którzy postrzegać będą Ciebie jako profesjonalnego partnera w rozmowach handlowych.

***

Agnieszka Drummer tłumaczka i lektorka języka niemieckiego, autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych oraz bestsellerowych podręczników. Uczy Polaków języków obcych przez internet.

Richard Boehnke lektor niemieckiego i jednocześnie – biznesmen, pracował m.in. w radzie zakładowej jednej z największych niemieckich firm (Kirch Media), był także dyrektorem firmy zajmującej się produkcją filmów i handlem prawami autorskimi.

 

Agnieszka Drummer

Richard Boehnke

Nowoczesna korespondencja biznesowa po niemiecku

Moderne Businesskorrespondenz auf Deutsch

Redakcja

Anna Żółcińska

Projekt okładki

Radosław Krawczyk

Koncepcja graficzna

Wladzimier Michnievič

Skład

STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič

Opracowanie e-wydania

Copyright © 2014 by Poltext Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Wydanie w nowej szacie graficznej.

Warszawa 2018

Poltext Sp. z o.o.

www.poltext.pl

handlowy@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-7561-952-2 (format e-pub)

ISBN 978-83-7561-953-9 (format mobi)

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Przedsłowie

Wstęp

Listy i e-maile Briefe und E-Mails Kiedy napisać list, a nie e-mail?

Układ listu

Ogólne zwroty do listów i maili

1. Nawiązywanie kontaktów handlowych / Geschäftsanbahnung

2. Nawiązywanie innych kontaktów / Anbahnung anderer Kontakte

3. Podanie o pracę / Bewerbung Życiorys / Lebenslauf

4. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną / Einladung zum Vorstellungsgespräch

5. Odpowiedzi odmowne / Absagen

6. Wymówienia / Kündigungen

7. Upomnienie / Abmahnung

8. Zapytania ofertowe / Anfragen

9. Oferty / Angebote

10. Zamówienie / Bestellung

11. Odwołanie zamówienia / Widerruf von Bestellung

12. Potwierdzenie zamówienia (lub zlecenia) / Auftragsbestätigung

13. Zawiadomienie o wysyłce / Versandanzeige

14. List dołączony (do przesyłki) / Begleitschreiben

15. Faktury / Rechnungen

16. Monity / Mahnungen

17. Reklamacje / Reklamationen

18. Odpowiedzi tymczasowe / Zwischenbescheide

19. Podziękowania / Dankschreiben

20. Zaproszenia / Einladungen

21. Odmowy / Absagen

22. Przeprosiny / Entschuldigungen

23. Życzenia / Glückwünsche Życzenia urodzinowe / Glückwünsche zum Geburtstag

Życzenia z okazji jubileuszu pracy w danej firmie / Glückwünsche zum Dienst- oder Firmenjubiläum

24. Rezerwacje hoteli / Hotelbuchungen

25. Komunikacja wewnętrzna / Interne Kommunikation Narady / Besprechungen

Zamówienia (wewnętrzne) / Bestellungen (Intern)

Dział kadr (aplikacje) / Personalabteilung (Bewerbungen)

Notatka z rozmowy / Gesprächsnotiz

Informacja o nieobecności / Abwesenheitsnotiz

Memo (notatka) / Memo

Okólniki / Rundschreiben

Protokoły / Protokolle

Sprawozdania / Berichte

26. Rozmowy telefoniczne / Telefongespräche Umawianie się / Terminvereinbarung

27. SMS / Skype / WhatsApp SMS

Skróty / Abkürzungen

Skype / www.skype.com

WhatsApp / www.whatsapp.com

28. Portale biznesowe / Businessportale

29. Facebook itp. Facebook / www.facebook.com

Twitter / www.twitter.com

30. Skróty / Abkürzungen

Przedsłowie

Lawinowo rośnie intensywność kontaktów polsko-niemieckich. Kontaktów handlowych, kooperacyjnych, również prywatnych, towarzyskich. Potrzeba zatem wspólnego języka i nie jest nim niestety język polski, lecz język niemiecki. Podręczników do nauki niemieckiego ukazało się w Polsce co niemiara. Ten oto jednak poradnik wyróżnia się praktyczną użytecznością, bo w pełni odpowiada na zapotrzebowanie czytelnika, który pragnie utrzymywać i rozwijać kontakty z niemieckimi partnerami. Autorzy wyposażają go w arsenał wielu setek użytecznych sformułowań, dzięki którym można z powodzeniem prowadzić korespondencję na wszelkie tematy biznesowe. To poradnik na miarę XXI wieku: szczególny nacisk położono w nim na komunikację internetową. Czytelnik zostaje tu zasypany ogromem instrukcji, zaleceń i wskazówek dotyczących komunikacji e-mailowej, Facebooka itd. Wszystkie te instrukcje wyłożono nad wyraz przystępnie.

Potraktowanie tej książki jako vademecum uczyni z czytelnika uznanego w swym gronie specjalistę w nowoczesnej korespondencji z Niemcami.

Małgorzata Grabowska

wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych Wirtschaftsdeutsch w Centrum Kształcenia Podyplomowego ALK, lektor angielskiego i niemieckiego

Wstęp

Komunikacja, a zwłaszcza korespondencja w świecie biznesu zmieniła się w ostatnich latach diametralnie. Jeszcze niedawno pisało się głównie listy i wysyłało je pocztą. Oczywiście ta forma kontaktu jeszcze nie całkiem wymarła, ale coraz bardziej zastępują ją inne typy komunikacji, zwłaszcza maile.

Wysyłamy sobie nawet biznesowe SMS-y, choć waga tej formy kontaktu też już maleje – coraz więcej ludzi, zwłaszcza w biznesie, posługuje się smartfonami, a korzystając z nich, nie ogranicza się do SMS-ów, tylko również tą drogą odpowiada na maile.

Lecz nowoczesna komunikacja to nie tylko maile. Wszechobecne stają się platformy internetowe, na których czele stoi w tej chwili niewątpliwie Facebook (ale istnieją i podobne, np. Google+). Ważną rolę odgrywa także Twitter. Bardzo popularne są również globalne sieci kontaktów typu LinkedIn.

I właśnie o tym tu piszemy. O NOWOCZESNEJ korespondencji w niemieckim świecie biznesu.

Podajemy tu bardzo bogaty zbiór praktycznych przykładów, jak DZIŚ pisze się różne listy, maile, wiadomości na Facebooku itd.

Powszechnie panuje opinia, że z Niemcami „można się dogadać po angielsku”. Często faktycznie można. Ale ta możliwość jest nagminnie przeceniana, bo firma niemiecka, mając do wyboru zagranicznego partnera biznesowego operującego niemieckim lub operującego tylko angielskim, z reguły wybierze jednak tego, z którym porozumienie możliwe jest po niemiecku.

Ponieważ adresujemy ten poradnik do osób, które znają język niemiecki na poziomie wyższym niż początkujący, zrezygnowaliśmy z tłumaczeń kompletnych przykładów listów i maili.

Tłumaczenia miałyby tu dwie zasadnicze wady:

Na ogół nie da się tłumaczyć dosłownie, tłumaczy się raczej według sensu danego zdania czy akapitu. Mając więc polskie tłumaczenie niemieckiego zdania, nie możemy go bezkrytycznie identycznie przejąć do jakiegoś innego kontekstu.

Praktycznie wszystkie podane tu przykłady są tak czy inaczej specyficzne. Co z tego, że przetłumaczymy np. zamówienie na części stalowe, jeśli czytelnikowi będzie chodziło o zamówienie truskawek. Albo przetłumaczymy list motywacyjny lekarza, a do pracy chce aplikować inżynier.

Dlatego wszystkie typowe zwroty, których można użyć w różnych kontekstach, podajemy w poszczególnych rozdziałach w oddzielnych zestawieniach, pod nagłówkiem „Przydatne zwroty”.

Dzięki temu mamy tu cały duży zestaw komponentów, a z drugiej strony przykłady z życia wzięte, jak tych komponentów można w listach i mailach użyć.

Uwaga. Tłumaczenia „przydatnych zwrotów” są czasem nie w stu procentach dosłowne, bo rzadko można coś tłumaczyć słowo w słowo na inny język. Zakładamy, że użytkownicy tego poradnika opanowali język niemiecki co najmniej na poziomie B1 i potrafią samodzielnie rozróżnić, co jest np. liczbą pojedynczą, a co mnogą danego niemieckiego słowa. I wiedzą też np., że niemieckie słowo „Sie” to forma grzecznościowa i może oznaczać „Państwo”, ale także „Pani” lub „Pan”.

Jak posługiwać się tą książką?

Przejrzeć całą, żeby z grubsza wiedzieć, jakie działy zawiera.

Przeczytać pierwszy zestaw zwrotów – „Ogólne zwroty do listów i maili” (str. 21).

W przypadku jakiejś konkretnej potrzeby (np. „muszę napisać zamówienie”) odnaleźć pasujący rozdział.

Przeczytać kilka ogólnych zdań o danej formie pism (czyli początek rozdziału).

Przyjrzeć się dokładnie podanym przykładom.

Wybrać, które z „przydatnych zwrotów” podanych po przykładach mogą zostać użyte w twoim konkretnym piśmie.

Napisać to pismo (np. zamówienie), posługując się gotowymi komponentami, a treść dostosowując do twoich konkretnych potrzeb.

Ta książka ukazuje się w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej. Oczywiście wzięliśmy pod uwagę różnice między specyfiką korespondencji niemiecko- i anglojęzycznej tam, gdzie było to potrzebne. Staraliśmy się jednak możliwie zachować podobny układ całości.

Autorzy

Listy i e-maile

Briefe und E-Mails

Listy znane dotychczas z korespondencji biznesowej przejdą zapewne niedługo ostatecznie do historii. Powodem jest rozwijająca się błyskawicznie technika. Tak jak dawniej listy pisane odręcznie zastąpiła maszyna do pisania, a potem maszynę do pisania zastąpił komputer, tak dziś maile coraz bardziej wypierają „klasyczną” korespondencję listowną.

Również wysyłanie faksów odchodzi powoli w zapomnienie. Wprawdzie wiele firm podaje jeszcze także swój numer faksu, ale praktyczne wykorzystanie tej techniki błyskawicznie maleje w dobie wszechobecnych maili i skanerów.

Jednak wiele zasad dotyczących dawniej (i jeszcze teraz) listów biznesowych dotyczy także wysyłania korespondencji drogą mailową. Dlatego w wielu firmach w dalszym ciągu pisze się „klasyczne” listy biznesowe, z tą tylko różnicą, że nie są wysyłane pocztą, lecz jako załącznik do maila, na ogół w formacie pdf.

Nie tylko firmy wysyłają listy biznesowe do innych firm. Czasem „zwykły człowiek” również musi napisać list biznesowy. To może być np. aplikacja o pracę albo pismo do urzędu, albo też reklamacja po zakupie jakiegoś towaru.

Dla tych z Państwa, którzy pracują w niemieckich firmach lub w firmach utrzymujących kontakty z Niemcami, znajomość reguł nowoczesnej niemieckiej korespondencji biznesowej jest absolutną koniecznością.

Kiedy napisać list, a nie e-mail?

W oczywistych przypadkach kiedy korespondujesz z klientem, który nie posługuje się pocztą elektroniczną.

Kiedy chcesz do korespondencji dołączyć ulotki, broszury itp., szczególnie większą ilość, a przypuszczasz, że twój odbiorca może ich nie wydrukować, gdyby były załączone do maila.

Kiedy chcesz wysłać np. jakieś specjalnie przygotowane zaproszenie na ładnym papierze.

Kiedy potrzebny ci jest podpis kwitujący osobisty odbiór korespondencji.

Kiedy chcesz pokazać, że włożyłeś w korespondencję trochę wysiłku, ponieważ zależy ci na wywarciu dobrego wrażenia na odbiorcy czy zbudowaniu pozytywnych skojarzeń.

Kiedy piszesz do jakiejś firmy/klienta po raz pierwszy, list wygląda bardziej oficjalnie i wiarygodnie, mniej kojarzy się ze spamem niż mail; pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i kreuje opinię o piszącym i o firmie.

Mail może wylądować w skrzynce „Spam”.

Układ listu

Układ listu biznesowego reguluje w Niemczech norma DIN5008. Przewiduje ona kilka możliwych wariantów, które prezentujemy poniżej.

Ramki służą wyłącznie do obrazowego przedstawienia, które części składowe listu mają się gdzie konkretnie znajdować; oczywiście pisząc list, nie używamy ramek. Również punkty (•) służą wyłącznie do pokazania, gdzie wg normy ma być ile pustych linijek.

Dwa pierwsze przykłady są identyczne, w pierwszym pokazujemy dokładnie ramy danych obszarów tekstu, w drugim widzimy to samo – bez ramek.

Platz für Logo(-Schrift)

Firma · Straße · 00000 Ort

Anrede

Name

Straße

PLZ Ort

Vorgangsnummer:

Ansprechpartner:  Vorname Name

Abteilung:  xx

Telefon:  000 111 222-20

Telefax:  000 111 222-40

E-Mail:  vorname.name@ihre-domain.de

Internet:  www.domain.de

Datum: 12.12.2016

Betreff

Sehr geehrte Damen und Herren,

[hier Text eingeben]

Mit freundlichen Grüßen

Firmenname (möglich)

Vorname Name (ranghöher)

Vorname Name (rangniedriger)

Anlagen

Firmenname

Straße 40

10000 Ort

Telefon 0000 xxxx-0

Telefax 0000 xxxx-yy

info@ihre-domain.de

www.ihre-domain.de

Bankverbindung

Bank

IBAN: DE000000

BIC: DEUTXXXX

Handelsregister

Amtsgericht XXX

HRB 0000

Platz für Logo(-Schrift)

Firma · Straße · 00000 Ort

Anrede

Name

Straße

PLZ Ort

Vorgangsnummer:

Ansprechpartner:  Vorname Name

Abteilung:  xx

Telefon:  000 111 222-20

Telefax:  000 111 222-40

E-Mail:  vorname.name@ihre-domain.de

Internet:  www.domain.de

Datum: 12.12.2016

Betreff

Sehr geehrte Damen und Herren,

[hier Text eingeben]

Mit freundlichen Grüßen

Firmenname (möglich)

Vorname Name (ranghöher)

Vorname Name (rangniedriger)

Anlagen

Firmenname

Straße 40

10000 Ort

Telefon 0000 xxxx-0

Telefax 0000 xxxx-yy

info@ihre-domain.de

www.ihre-domain.de

Bankverbindung

Bank

IBAN: DE000000

BIC: DEUTXXXX

Handelsregister

Amtsgericht XXX

HRB 0000

Platz für Logo

Firma, Straße, PLZ, Ort

Firma

Anrede (Frau/Herr)

Titel/Name

Betreff

Sehr geehrte Damen und Herren,

[hier Text eingeben]

Mit freundlichen Grüßen

Firmenname (möglich)

Vorname Name (ranghöher)

Vorname Name (rangniedriger)

Firmenname

Straße 40

10000 Ort

Telefon 0000 xxxx-0

Telefax 0000 xxxx-yy

info@ihre-domain.de

www.ihre-domain.de

Bankverbindung

Bank

IBAN: DE000000

BIC: DEUTXXXX

Handelsregister

Amtsgericht XXX

HRB 0000

Platz für Logo(-Schrift)

Firma, Straße, PLZ, Ort

Firma

Anrede (Frau/Herr)

Titel/Name

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Land

name@domain.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht

Unser Zeichen, Unsere Nachricht

Telefon, Name

Datum

29.01.2016

Betreff

Sehr geehrte Damen und Herren,

[hier Text eingeben]

Mit freundlichen Grüßen

Firmenname (möglich)

Vorname Name (ranghöher)

Vorname Name (rangniedriger)

Firmenname

Straße 40

10000 Ort

Telefon 0000 xxxx-0

Telefax 0000 xxxx-yy

info@ihre-domain.de

www.ihre-domain.de

Bankverbindung

Bank

IBAN: DE000000

BIC: DEUTXXXX

Handelsregister

Amtsgericht XXX

HRB 0000

Ogólne zwroty do listów i maili

Podajemy tu trzy zestawy najpotrzebniejszych zwrotów, których można używać w bardzo wielu sytuacjach.

Zwroty grzecznościowe – powitalne i pożegnalne – są typowe we wszelkiego rodzaju listach i mailach biznesowych. Zwrotów ze „środka” używamy naturalnie zależnie od konkretnej sytuacji.

Zwroty grzecznościowe – powitalne:

Po niemiecku

Po polsku

Sehr geehrte Damen und Herren,

Szanowni Państwo,

Sehr geehrte Frau …,

Szanowna Pani,

Sehr geehrter Herr …,

Szanowny Panie,

Sehr geehrte Frau Dr. …,

Szanowna Pani Doktor,

Sehr geehrter Herr Dr. …,

Szanowny Panie Doktorze,

Sehr geehrte Frau Professorin …,

Szanowna Pani Profesor,

Sehr geehrter Herr Professor …,

Szanowny Panie Profesorze,

Liebe Frau …,

Droga Pani …,

Lieber Herr …,

Drogi Panie …,

Lieber Thomas,

Drogi Tomaszu,

Liebe Anna,

Droga Anno,

Uwaga! We WSZYSTKICH powyższych zwrotach (oprócz pierwszego) wstawiamy

zawsze NAZWISKO adresata, a nie jego imię. Czyli np. „Sehr geehrte Frau Kramer” lub „Liebe Frau Kramer”, a nie „Sehr geehrte Frau Simone Kramer“ lub „Liebe Frau Simone“.

Po skrócie „Dr.“ w języku niemieckim stawiamy kropkę.

Uwaga! Jeśli nie znamy nazwiska adresata (wszystko jedno, jakiej jest on płci), to nie możemy napisać tylko „Sehr geehrter Herr” lub „Sehr geehrte Frau”. Również w takim wypadku sięgamy do neutralnego „Sehr geehrte Damen und Herren”, co jest zawsze bezpieczne i poprawne.

Zwroty na rozwinięcie listu – czyli część środkowa:

Po niemiecku

Po polsku

Wir schreiben Ihnen bezüglich …

Piszemy do Państwa w sprawie …

Wir schreiben Ihnen im Zusammenhang mit …

Piszemy do Państwa w związku z …

Bezug nehmend auf …

W nawiązaniu do …

In Bezug auf …

Nawiązując do …

Ich schreibe Ihnen, um mich nach … zu erkundigen.

Piszę do Państwa z zapytaniem o …

Ihr Unternehmen wurde uns von … sehr empfohlen.

Pańska firma została nam wysoce polecona/zarekomendowana przez …

Wären Sie so freundlich …

Czy byłby Pan tak uprzejmy …

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn …

Był(a)bym zobowiązany/-a, gdyby …

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über … zusenden könnten.

Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mogli Państwo przesłać nam więcej informacji na temat …

Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden …

Czy mógłby mi Pan przesłać …

Wir sind daran interessiert, … zu beziehen/erhalten.

Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem …

Ich möchte Sie fragen, ob …

Chciał(a)bym zapytać, czy …

Können Sie mir … empfehlen?

Czy mógłby mi Pan polecić …?

Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden?

Prosiłbym o przesłanie mi …

Wir wären Ihnen dankbar, wenn …

Będziemy wdzięczni, jeśli …

Wir sind an … interessiert und würden gerne wissen, …

Jesteśmy zainteresowani … i chcielibyśmy się dowiedzieć …

Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie … herstellen.

Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo …

Wir beabsichtigen …

Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem …

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass …

Z przykrością informujemy, że …

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www. …

Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej www. …

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Jeżeli potrzebuje Pan/Pani dodatkowych informacji, jestem do Pana/Pani/Państwa dyspozycji.

Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.

W razie jakiejkolwiek potrzeby proszę się z nami kontaktować.

Vielen Dank im Voraus.

Z góry dziękuję.

Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.

Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.

Bitte antworten Sie uns umgehend, da …

Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ …

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Liczę/Cieszę się na możliwość rozpoczęcia współpracy.

Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.

Dziękuję za Pańską/Państwa pomoc w tej sprawie.

Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist …

Proszę o kontakt. Mój numer telefonu to …

Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.

Czekam na Pana/Pani/Państwa odpowiedź.

Zwroty grzecznościowe – pożegnalne:

Po niemiecku

Po polsku

Mit freundlichen Grüßen

Z poważaniem / Z serdecznymi pozdrowieniami /

Z wyrazami szacunku / Serdecznie pozdrawiam,

Mit freundlichem Gruß

Z poważaniem / Z serdecznymi pozdrowieniami /

Serdecznie pozdrawiam,

Mit verbindlichen Grüßen

Z uprzejmymi pozdrowieniami,

Freundliche Grüße

Serdeczne pozdrowienia,

Mit besten Grüßen

Z najlepszymi pozdrowieniami,

Beste Grüße aus …

Najlepsze pozdrowienia z …,

Herzliche Grüße

Serdeczne pozdrowienia (znacznie mniej formalnie)

Liebe Grüße

Serdeczne pozdrowienia (znacznie mniej formalnie)

Grüße

Pozdrowienia (znacznie mniej formalnie)

Mit den besten Wünschen

Z najlepszymi życzeniami,

1

Nawiązywanie kontaktów handlowych

Geschäftsanbahnung

Wiele polskich firm pragnęłoby nawiązać kontakty biznesowe z niemieckojęzycznymi partnerami. Powszechnie panuje opinia, że z Niemcami „można się dogadać po angielsku”, ale niemiecka firma, mając do wyboru np. dostawcę z Polski komunikującego się tylko po angielsku i innego, piszącego po niemiecku, raczej wybierze tego drugiego. Tak jest po prostu znacznie wygodniej.

List do potencjalnego partnera handlowego powinien być napisany możliwie indywidualnie i tak, aby wzbudzał zaufanie.

W Niemczech wszystkie firmy mają obowiązek być członkiem lokalnej izby przemysłowo-handlowej – IPH (po niemiecku: Industrie- und Handelskammer, IHK). Niektóre z niemieckich izb przemysłowo-handlowych mają nawet strony internetowe w różnych językach (w tym też po polsku), aby ułatwić nawiązywanie międzynarodowych kontaktów. Izby przemysłowo-handlowe są bardzo wszechstronne w swojej działalności. Oprócz pomocy w nawiązywaniu kontaktów między firmami IPH udzielają porad i informacji, dysponują bazami danych o firmach, informują o targach i realizują programy publiczne wspierające udział w targach, wspierają firmy w składaniu wniosków o finansowanie udziału w targach, organizują wspólne ekspozycje i stanowiska na targach i sprawują nad nimi pieczę. IPH publikują też biuletyny informacyjne, oferują internetowe strony informacyjne, organizują konferencje, sympozja, szkolenia, seminaria itd., itp.

Oprócz poszczególnych regionalnych IPH istnieje też związek wszystkich izb przemysłowo-handlowych w Niemczech – Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, www.dihk.de).

Wiele ciekawych informacji po polsku można znaleźć np. na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, www.berlin.trade.gov.pl/pl/).

Istnieje też specjalna Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (po niemiecku: Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer, AHK Polen, www.ahk.pl), której głównym zadaniem jest wspieranie niemieckich firm w Polsce i polskich w Niemczech oraz informowanie o rynku niemieckim.

Nawet jeśli mamy już potencjalnego partnera handlowego, dzięki http://www.marktplatz.pl/ można np. znaleźć transport międzynarodowy itp.

Poszukując więc niemieckiego partnera biznesowego, warto rozpocząć poszukiwania od dokładnego poczytania podanych stron internetowych i ewentualnie skontaktowania się z tymi organizacjami w swojej konkretnej sprawie.

Również poza oficjalnymi (także rządowymi) stronami wspierającymi polsko-niemieckie kontakty gospodarcze można w internecie znaleźć ogrom informacji i innych portali oferujących pomoc i kontakty branżowe.

Oczywiście nie jest naszym zamiarem robienie reklamy akurat jakiejś konkretnej firmie, w internecie jest ogromy wybór firm wspomagających w różny sposób międzynarodowe kontakty biznesowe. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać odpowiednie słowa kluczowe, np.:

deutsch polnische Geschäfte

Geschäftskontakte Deutschland

Geschäftskontakte Polen

Geschäfte zwischen Polen und Deutschland

Handelspartner Deutschland

lub po polsku:

Niemcy handel zagraniczny

biznes w Niemczech

rynek niemiecki

kontakty handlowe z Niemcami

Niemcy wymiana handlowa

Można też szukać precyzyjniej, dopisując konkretną dziedzinę gospodarki, o którą nam chodzi.

I jeszcze jedno.

Firmy, które zamierzają współpracować z niemieckimi partnerami biznesowymi, bardzo zachęcamy do stworzenia także niemieckojęzycznej wersji swojej strony internetowej! To naprawdę jedna z podstawowych rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że chcą Państwo współpracować np. z węgierską firmą i cała strona tej firmy jest tylko po węgiersku.

Ważne jest także naprawdę poprawne tłumaczenie informacji. Przy przygotowywaniu materiału do tej książki natknęliśmy się na wiele stron polskich firm, które mają nie tylko częściowo błędne, ale wręcz śmieszne tłumaczenia na niemiecki, co naprawdę obniża wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach niemieckiego partnera biznesowego.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Nowoczesna korespondencja biznesowa po niemiecku Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku Niemiecki od rana do wieczora