Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku

Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku

Autorzy: Agnieszka Drummer Beata Williamson

Wydawnictwo: Poltext

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

cena od: 27.92 zł

Język angielski

Poziom B2 – C1

Komunikacja, a zwłaszcza korespondencja nie tylko w świecie biznesu, zmieniła się w ostatnich latach diametralnie.

SMS-y, e-maile, komunikatory, profile społecznościowe - Facebook, Google+, Twitter czy globalne sieci kontaktów typu LinkedIn to współczesne metody komunikacji.

Znajdziesz tu liczne przykłady formułowania poprawnych listów biznesowych, e-maili, składania zamówień, rezerwacji czy reklamacji. Słownictwo i zwroty zaczerpnięte są ze współcześnie używanego w biznesie angielskiego, a w ich przyswojeniu pomagają ćwiczenia językowe. Znajdziesz tu spektrum tematów i słownictwa związanego z bankowością, księgowością, zarzadzaniem, handlem międzynarodowym, PR, reklamą i marketingiem, usługami finansowymi.

Dzięki tej publikacji nabierzesz pewności w komunikacji biznesowej z kontrahentami, którzy postrzegać będą Ciebie jako profesjonalnego partnera w rozmowach handlowych.

***

Agnieszka Drummer tłumaczka i lektorka języka niemieckiego, autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych oraz bestsellerowych podręczników. Uczy Polaków języków obcych przez internet.

Beata Williamson anglistka, nauczycielka i lektorka języka angielskiego, od wielu lat mieszka w Londynie.

Agnieszka Drummer

Beata Williamson

Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku

Modern Business Correspondence in English

Redakcja: Anna Żółcińska

Koncepcja graficzna: Wladzimier Michnievič

Skład: STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič

Projekt okładki: Amadeusz Targoński, targonski.pl

Opracowanie e-wydania:

Zdjęcia na okładce:

© jamesteohart | shutterstock.com

© g-stockstudio | shutterstock.com

© jamesteohart | shutterstock.com

© chombosan | shutterstock.com

© VLADGRIN | shutterstock.com

Copyright © 2014 by Poltext sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Wydanie w nowej szacie graficznej

Warszawa 2018

Poltext Sp. z o.o.

www.poltext.pl

handlowy@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-7561-905-8 (format epub)

ISBN 978-83-7561-906-5 (format mobi)

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Wstęp

Listy i e-maile / Letters and emails Kiedy napisać list, a nie e-mail / When to write a letter and not an email

Zanim zaczniesz pisać Before you start writing

Główne elementy listu (list może zawierać wszystkie lub większość z nich) / Main elements of the letter (the letter may have all or most of them)

Układ listu / Layout of the letter

E-maile / Emails

Ogólne zwroty do listów i maili / Common expressions for letters and emails

1. Nawiązywanie kontaktów handlowych/ Establishing business contacts

2. Nawiązywanie innych kontaktów/ Establishing other contacts

3. Podanie o pracę/ Job application Życiorys / CV (Curriculum Vitae)

4. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną / Invitation for a job interview

5. Odpowiedzi odmowne / Rejection of application

6. Wymówienia / Letters of termination of employment or contract

7. Upomnienie / Warning

8. Zapytania ofertowe / Offer enquiries

9. Oferty / Letters of offer

10. Zamówienie / Order

11. Odwołanie zamówienia / Cancelling an order

12. Potwierdzenie zamówienia (lub zlecenia) / Confirming an order

13. Zawiadomienie o wysyłce / Notification of shipment

14. List dołączony (do przesyłki) / Information cover letter

15. Faktury / Invoices

16. Monity / Reminders

17. Reklamacje / Complaints

18. Prośby o więcej czasu / Requests for allowing more time

19. Podziękowania / Letters of thanks

20. Zaproszenia / Invitations

21. Odmowy / Refusing an invitation/offer

22. Przeprosiny / Apologies

23. Życzenia / Greetings

24. Rezerwacje hoteli / Hotel bookings

25. Komunikacja wewnętrzna / Internal communication Narady /Meetings

Zamówienia (wewnętrzne) / Internal orders

Dział kadr (aplikacje) / Personnel (Applications)

Notatka z rozmowy / Note from a conversation

Informacja o nieobecności / Information about absence

Protokoły /Minutes

Sprawozdania /Reports

26. Rozmowy telefoniczne / Telephone calls

27. SMS / Skype / WhatsApp SMS

Skype www.skype.com

WhatsApp www.whatsapp.com

28. Portale biznesowe / Business portals Uwagi na temat stylu w mediach społecznościowych Comments about style in Social Media

Elementy, zwroty używane w mediach społecznościowych Words and expressions used in Social Media

29. Facebook / www.facebook.com Profile /Profile

Strony /Sites

Grupy /Groups

Twitter www.twitter.com

30. Skróty / Abbreviations

Wstęp

Komunikacja, a zwłaszcza korespondencja w świecie biznesu zmieniła się w ostatnich latach diametralnie. Jeszcze niedawno pisało się głównie listy i wysyłało je pocztą. Oczywiście ta forma kontaktu jeszcze nie całkiem wymarła, ale coraz bardziej zastępują ją inne typy komunikacji, zwłaszcza maile.

Wysyłamy sobie nawet biznesowe SMS-y, choć waga tej formy kontaktu też już maleje – coraz więcej ludzi, zwłaszcza w biznesie, posługuje się smartfonami, a korzystając z nich, nie ogranicza się do SMS-ów, tylko również tą drogą odpowiada na maile.

Lecz nowoczesna komunikacja to nie tylko maile. Wszechobecne stają się platformy internetowe, na których czele stoi w tej chwili niewątpliwie Facebook (ale istnieją i podobne, np. Google+). Ważną rolę odgrywa także Twitter. Bardzo popularne są również globalne sieci kontaktów typu LinkedIn.

I właśnie o tym tu piszemy. O NOWOCZESNEJ korespondencji w angielskim i międzynarodowym świecie biznesu.

Powszechnie panuje opinia, że z ludźmi na całym świecie „można się dogadać po angielsku”. Zwykle to prawda, jako że angielski jest lingua franca biznesu i nie tylko. Czyli umiejętność pisania korespondencji w języku angielskim jest niezbędna, jeśli pracujemy w firmie, która ma międzynarodowe kontakty. Coraz więcej polskich firm takie kontakty posiada, więc pracownik umiejący komunikować się pisemnie jest niezbędny.

Podajemy tu bardzo bogaty zbiór praktycznych przykładów, jak DZIŚ pisze się różne listy, maile, wiadomości na Facebooku itd.

Ponieważ adresujemy ten poradnik do osób, które znają język angielski na poziomie wyższym niż początkujący, zrezygnowałyśmy z tłumaczeń kompletnych przykładów listów i maili.

Tłumaczenia miałyby tu dwie zasadnicze wady:

Na ogół nie da się tłumaczyć dosłownie, tłumaczy się raczej według sensu danego zdania czy akapitu. Mając więc polskie tłumaczenie angielskiego zdania, nie możemy go bezkrytycznie identycznie przejąć do jakiegoś innego kontekstu.

Praktycznie wszystkie podane tu przykłady są tak czy inaczej specyficzne. Co z tego, że przetłumaczymy np. zamówienie na części stalowe, jeśli czytelnikowi będzie chodziło o zamówienie truskawek. Albo przetłumaczymy list motywacyjny lekarza, a do pracy chce aplikować inżynier.

Dlatego wszystkie typowe zwroty, których można użyć w różnych kontekstach, podajemy w poszczególnych rozdziałach w oddzielnych zestawieniach, pod nagłówkiem „Przydatne zwroty”.

Dzięki temu mamy tu cały duży zestaw komponentów, a z drugiej strony przykłady z życia wzięte, jak tych komponentów można w listach i mailach użyć.

Uwaga. Tłumaczenia „przydatnych zwrotów” są czasem nie w stu procentach dosłowne, bo rzadko można coś tłumaczyć słowo w słowo na inny język. Zakładamy, że użytkownicy tego podręcznika opanowali język angielski co najmniej na poziomie B1 i potrafią np. samodzielnie rozróżnić, co jest liczbą pojedynczą, a co mnogą danego angielskiego słowa oraz znają podstawowe konstrukcje czasowe. I wiedzą też np., że angielskie słowo „you” to forma grzecznościowa i może oznaczać „Państwo”, ale także „Pani” lub „Pan”.

Jak posługiwać się tą książką?

Przejrzeć całą, żeby z grubsza wiedzieć, jakie działy zawiera.

Przeczytać pierwszy zestaw zwrotów – „Ogólne zwroty do listów i maili” (str. 29).

W przypadku jakiejś konkretnej potrzeby (np. „muszę napisać zamówienie”) odnaleźć pasujący rozdział.

Przeczytać kilka ogólnych zdań o danej formie pism (czyli początek rozdziału).

Przyjrzeć się dokładnie podanym przykładom.

Wybrać, które z „przydatnych zwrotów” podanych po przykładach mogą zostać użyte w twoim konkretnym piśmie.

Napisać to pismo (np. zamówienie), posługując się gotowymi komponentami, a treść dostosowując do twoich konkretnych potrzeb.

Ta książka ukazuje się w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej. Oczywiście wzięłyśmy pod uwagę różnice między specyfiką korespondencji niemiecko- i anglojęzycznej tam, gdzie było to potrzebne. Starałyśmy się jednak możliwie zachować podobny układ całości.

Autorki

Listy i e-maile

Letters and emails

Listy znane dotychczas z korespondencji biznesowej przejdą zapewne niedługo ostatecznie do historii. Powodem jest rozwijająca się technika. Tak jak dawniej listy pisane odręcznie zastąpiła maszyna do pisania, a potem maszynę do pisania zastąpił komputer, tak dziś maile coraz bardziej wypierają „klasyczną” korespondencję listowną.

Jednak wiele zasad dotyczących dawniej (i jeszcze teraz) listów biznesowych dotyczy także wysyłania korespondencji drogą mailową. Dlatego w wielu firmach w dalszym ciągu pisze się „klasyczne” listy biznesowe z tą tylko różnicą, że nie są wysyłane pocztą, lecz jako załącznik do maila, na ogół w formacie pdf.

Nie tylko firmy wysyłają listy biznesowe do innych firm. Czasem „zwykły człowiek” również musi napisać list biznesowy. To może być np. aplikacja o pracę albo pismo do urzędu, albo np. reklamacja po zakupie jakiegoś towaru.

Kiedy napisać list, a nie e-mail

When to write a letter and not an email

W oczywistych przypadkach kiedy korespondujesz z klientem, który nie posługuje się pocztą elektroniczną.

Kiedy chcesz do korespondencji dołączyć ulotki, broszury itp., szczególnie większą ilość, a przypuszczasz, że twój odbiorca może ich nie wydrukować, gdyby były załączone do maila.

Kiedy chcesz wysłać np. jakieś specjalnie przygotowane zaproszenie na ładnym papierze.

Kiedy potrzebny jest ci podpis kwitujący osobisty odbiór korespondencji.

Kiedy chcesz pokazać, że włożyłeś w korespondencję trochę wysiłku, ponieważ zależy ci na wywarciu dobrego wrażenia na odbiorcy czy zbudowaniu pozytywnych skojarzeń.

Kiedy piszesz do jakiejś firmy/klienta po raz pierwszy, list wygląda bardziej oficjalnie i wiarygodnie, mniej kojarzy się ze spamem niż mail; pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i kreuje opinię o piszącym i o firmie.

Mail może wylądować w skrzynce „Spam”.

Jeśli wiesz, że odbiorca odkłada korespondencję do segregatora, ułatwiasz mu pracę – nie musi on drukować maila, to też robi dobre wrażenie.

Generalnie kiedy nie zależy ci na szybkim skomunikowaniu się z kimś, tylko na wywarciu dobrego wrażenia.

Jeśli masz do przekazania więcej spraw, to lepiej napisz list, a nie maila, albo dołącz swój list do maila jako załącznik; w mailach porusza się zwykle jeden temat.

Maile nie są uważane za poufną korespondencję, więc jeśli chcesz poruszyć delikatną sprawę, to lepiej napisz list.

Zanim zaczniesz pisać

Before you start writing

Sprawdź dokładnie, do kogo piszesz, czy jest to właściwa osoba, czy znasz poprawną pisownię imienia i nazwiska i poprawny adres.

Sprawdź, co masz napisać, czy masz wszystkie potrzebne fakty i informacje, czy przeczytałeś dokładnie poprzednią korespondencję, jeśli taka była.

Zaplanuj swój list, może zanotuj gdzieś główne punkty, aby niczego nie zapomnieć.

Sprawdź, czy twoja firma ma jakiś specjalny wzór pisania listów; może się okazać, że różni się on nieco od wzorów, które podamy poniżej.

List nie powinien być zbyt długi, żeby nie zniechęcał do przeczytania go, nie przeładuj go niepotrzebnymi informacjami, postaraj się zmieścić go na jednej stronie, góra dwóch.

Napisanie listu wiąże się z dość formalnymi zasadami na temat układu strony, miejsca poszczególnych elementów listu na stronie, inaczej niż w przypadku pisania maila.

Przedstawimy tu trzy możliwości wyglądu korespondencji wysyłanej w postaci listu: układ blokowy, układ na wpół blokowy i układ wcięty. Omówimy również te elementy listu, które nie pojawią się w mailu (poniżej zaznaczone symbolem*). Rzeczy wspólne dla listów i maili (np. jak rozpocząć czy zakończyć list/mail) omówimy w dalszej części tego rozdziału poświęconej korespondencji mailowej.

Układ wcięty jest tradycyjny i może obecnie wyglądać trochę staroświecko; większość firm stosuje układ blokowy lub na wpół blokowy. W obu tych rodzajach wyglądu strony stosuje się otwartą interpunkcję, czyli nie używa się przecinków po każdej linijce adresu czy powitania. Zwróć na to uwagę we wzorze i przykładach. Jeśli zdecydujesz się na tradycyjny układ wcięty, to używaj odpowiednich znaków interpunkcyjnych w całym liście.

Nagłówek firmowy może oczywiście być albo po lewej, albo pośrodku, albo po prawej, w zależności od tego, jak został zaprojektowany papier listowy firmy.

Pamiętaj!

Twoja firma może mieć własny styl, używany po to, aby kojarzył się z tą właśnie, konkretną firmą. Może to być nie tylko układ listu, ale również konkretny rodzaj czcionki.

Główne elementy listu

(list może zawierać wszystkie lub większość z nich)

Main elements of the letter

(the letter may have all or most of them)

Nagłówek firmowy / Letter head

Nazwisko i tytuł / Name and title

Adres/Address*

Adnotacja/Reference

Data/Date*

Pozdrowienie/Greeting

Tytuł/nagłówek / Title/heading

Wstęp/Introduction

Główna część listu / Main body of the letter (która może składać się z więcej niż jednego akapitu)

Podsumowanie/Summary

Zakończenie/Complimentary close

Podpis i tytuł / Signature and title

Załączniki/Enclosures*

Lista innych osób, które również otrzymają ten list / Copies*

Stopka/Footer zawierająca dane kontaktowe firmy zebrane w trzech lub czterech kolumnach. Stopka może być lub może jej nie być – to zależy od danej firmy.

Układ listu

/ Layout of the letter

1. Układ blokowy

/ Blocked layout

Elementy listu są wyrównane do lewej strony.

Nagłówek firmowy/Letterhead/Nagłówek firmowy/Letterhead

Imię i nazwisko/Name

Adres/Address

Kod pocztowy/Postcode

Data/Date

Pozdrowienie/Greeting

Tytuł/nagłówek / Title/Heading

Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction.

Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body.

Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body.

Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary.

Zakończenie/Complimentary close

Podpis/Signature

Tytuł/Ttitle

Załączniki/Enclosures

Lista innych osób, które również otrzymają ten list/Copies

2. Układ na wpół blokowy

/ Semi-blocked layout

W takim układzie data jest wyrównana do prawej strony, a nagłówek, a czasem również zakończenie i podpis, są wyśrodkowane.

Nagłówek firmowy/Letterhead/Nagłówek firmowy/Letterhead

Data/Date

Imię i nazwisko/Name

Adres/Address

Kod pocztowy/Postcode

Pozdrowienie/Greeting

Tytuł/nagłówek / Title/Heading

Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction.

Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body.

Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body.

Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary.

Zakończenie/Complimentary close

Podpis/Signature

Tytuł/Ttitle

Załączniki/Enclosures

Lista innych osób, które również otrzymają ten list/Copies

3. Układ wcięty

/ Indented layout

Każda pierwsza linijka akapitu jest wcięta (zwykle przez czterokrotne naciśnięcie klawisza spacji. Nagłówek, zakończenie, podpis i tytuł są wyśrodkowane. Data jest wyrównana do prawej strony. Inne elementy listu są wyrównane do lewej strony.

Nagłówek firmowy/Letterhead/Nagłówek firmowy/Letterhead

Data/Date

Imię i nazwisko/Name

Adres/Address

Kod pocztowy/Postcode

Pozdrowienie/Greeting

Tytuł/nagłówek / Title/Heading

Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction.

Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body.

Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body.

Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary.

Zakończenie/Complimentary close

Podpis/Signature

Tytuł/Title

Załączniki/Enclosures

Lista innych osób, które również otrzymają ten list/Copies

Układ blokowy

/ Blocked layout

London Association of Accountants

331 Commercial Road, London E1 2DT

Telephone: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com info@londonaccountants.com

Mr William Blake

Deputy Manager

City Accounting Ltd

Canary Wharf

London E3 5XZ

24 October 2015

Ref: Your letter of 12 September 2015

Dear Mr Blake

The Annual London Association of Accountants Conference

We are pleased to confirm the date and venue for the 2014 Annual Conference of London Association of Accountants.

The conference will take place in the Hotel Plaza Conference Room 3 on the first floor. The event is planned for the 21st August 2014. The conference participants will have the chance to participate in a few informative and interactive sessions. We are hosting Professor James Higgins from London University who will give the introductory speech.

During the conference we will announce this year’s winners of nationally recognised London Association of Accountants Awards. The awards ceremony will be followed by official dinner. If you would like to participate please book your place in advance. You will find all the required information in the conference brochure.

Yours sincerely

Alicia Snokes

Information Officer

Enc

Copies to:

Martin Howles, Manager

Edna Brian, Chief Accountant

London Association of Accountants

Tel.: +44 0206 1111 3333

Barclays Bank

Company Registration No.: 06506671

331 Commercial Road

Fax: +44 0206 1111 3334

Woolwich

London E1 2DT

www.londonaccountants.com

Sort code: 11-22-33

United Kingdom

Info@londonaccountants.com

Account no: 1112223

Układ na wpół blokowy

/ Semi-blocked layout

London Association of Accountants

331 Commercial Road, London E1 2DT

Telephone: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com info@londonaccountants.com

24 October 2015

Mr William Blake

Deputy Manager

City Accounting Ltd

Canary Wharf

London E3 5XZ

Ref: Your letter of 12 September 2015

Dear Mr Blake

The Annual London Association of Accountants Conference

We are pleased to confirm the date and venue for the 2014 Annual Conference of London Association of Accountants.

The conference will take place in the Hotel Plaza Conference Room 3 on the first floor. The event is planned for the 21st August 2014. The conference participants will have the chance to participate in a few informative and interactive sessions. We are hosting Professor James Higgins from London University who will give the introductory speech.

During the conference we will announce this year’s winners of nationally recognised London Association of Accountants Awards. The awards ceremony will be followed by official dinner.

If you would like to participate please book your place in advance. You will find all the required information in the conference brochure.

Yours sincerely

Alicia Snokes

Information Officer

Enc

Copies to:

Martin Howles, Manager

Edna Brian, Chief Accountant

London Association of Accountants

Tel.: +44 0206 1111 3333

Barclays Bank

Company Registration No.: 06506671

331 Commercial Road

Fax: +44 0206 1111 3334

Woolwich

London E1 2DT

www.londonaccountants.com

Sort code: 11-22-33

United Kingdom

Info@londonaccountants.com

Account no: 1112223

Układ wcięty

/ Indented layout

London Association of Accountants

331 Commercial Road, London E1 2DT

Telephone: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com info@londonaccountants.com

24 October 2015

Mr William Blake

Deputy Manager

City Accounting Ltd

Canary Wharf

London E3 5XZ

Ref: Your letter of 12 September 2015

Dear Mr Blake

The Annual London Association of Accountants Conference

We are pleased to confirm the date and venue for the 2014 Annual Conference of London Association of Accountants.

The conference will take place in the Hotel Plaza Conference Room 3 on the first floor. The event is planned for the 21st August 2014. The conference participants will have the chance to participate in a few informative and interactive sessions. We are hosting Professor James Higgins from London University who will give the introductory speech.

During the conference we will announce this year’s winners of nationally recognised London Association of Accountants Awards. The awards ceremony will be followed by official dinner.

If you would like to participate please book your place in advance. You will find all the required information in the conference brochure.

Yours sincerely

Alicia Snokes

Information Officer

Enc

Copies to:

Martin Howles, Manager

Edna Brian, Chief Accountant

London Association of Accountants

Tel.: +44 0206 1111 3333

Barclays Bank

Company Registration No.: 06506671

331 Commercial Road

Fax: +44 0206 1111 3334

Woolwich

London E1 2DT

www.londonaccountants.com

Sort code: 11-22-33

United Kingdom

Info@londonaccountants.com

Account no: 1112223

Uwagi

1. Format daty

/ Date format

Nie skracaj dat, lecz pisz je w całości: 21 October 2014

Jeśli chcesz umieścić też dzień tygodnia, to zrób to tak (z przecinkiem): Wednesday, 21 October 2014 albo Wednesday, October 21 2014

2. Format adresu

/ Address format

Na kopercie, jak również w adresie odbiorcy w lewym górnym rogu swojego listu użyj tytułu odbiorcy, pełnego nazwiska, stanowiska i adresu firmy.

Jeśli piszesz do mężczyzny: Mr James Smith

Jeśli piszesz do zamężnej kobiety: Mrs Anna Smith

Jeśli piszesz do niezamężnej kobiety: Miss Anna Smith

Jeśli nie wiesz, czy kobieta jest zamężna: Ms Anna Smith

Jeśli odpowiadasz na czyjś list, po prostu przepisz to, jak się ta osoba podpisała pod swoim listem.

Czyli adres będzie wyglądał np. tak: Mr William Blake Deputy Manager City Accounting Ltd Canary Wharf London E3 5XZ

albo tak:

Mr William Blake,Deputy Manager,City Accounting Ltd,Canary Wharf,London E3 5XZ

Jeśli adres zawiera numer domu, to napiszesz go przed nazwą ulicy, czyli: 89 Clarendon Rise

3. Lista załączników

Wystarczy jeśli napiszesz Enc (skrót od enclosures).

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Nowoczesna korespondencja biznesowa po niemiecku Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku Niemiecki od rana do wieczora