Nie tylko Herbert

Nie tylko Herbert

Autorzy: Mariusz Solecki

Wydawnictwo: e-bookowo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: PDF

cena od: 10.89 zł

E-book o tytanach polskiej poezji: Herbercie, Różewiczu, Miłoszu i ich następcach; starszych (K. Karasek, L. A. Moczulski, K. Hoffman), w średnim wieku (R. Krynicki, A. Szymańska, P. Roguski, J. Durski), względnie młodych (J. Szymik, J. Sochoń, U. M. Benka, K. Kuczkowski, B. Gruszka-Zych, G. Kociuba, D. Suska) i najmłodszych (R. Kobierski, S. Sokołowski, J. Jakubowski, A. Nowaczewski). Pisany z pasją i profesjonalizmem. Akademicki i kontrowersyjny. Nić Ariadny po labiryncie liryki z przełomu tysiącleci.

Mariusz Solecki

Nie tylko Herbert

Szkice krytyczne i eseje interpretacyjne o poezji polskiej z przełomu tysiącleci

Copyright by Mariusz Solecki 2018

ISBN 978-83-934664-1-2

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydanie I 2018

Konwersja do epub i mobi A3M Agencja Internetowa

Od autora

Przed Państwem elektroniczna książka o tytanach polskiej poezji: Herbercie, Różewiczu, Miłoszu – i ich następcach: starszych (K. Karasek, L. A. Moczulski, K. Hoffman, Z. Jankowski), w wieku średnim (R. Krynicki, A. Szymańska, P. Roguski, J. Durski), względnie młodych (J. Szymik, J. Sochoń, U. M. Benka, K. Kuczkowski, J. Drzewucki, B. Gruszka-Zych, G. Kociuba, D. Suska) i najmłodszych (R. Kobierski, S. Sokołowski, J. Jakubowski, A. Nowaczewski, G. Kwiatkowski). Pisana z pasją i z profesjonalizmem. Akademicka i kontrowersyjna. Nić Ariadny po labiryncie liryki z przełomu tysiącleci.

E-book zbiera teksty krytycznoliterackie i eseje interpretacyjne, ogłaszane (w znakomitej większości) przez autora w czasopismach kulturalnych na przestrzeni kilkunastu lat (2002–2018). Poświadcza niezłą kondycję polskiej poezji na przełomie tysiącleci.

Nota o pierwodrukach

E-book zawiera 37 artykułów literaturoznawczych: 7 esejów interpretacyjnych i 30 szkiców krytycznych. Prawie wszystkie z nich były drukowane (niekiedy w nieco innej wersji i pod zmienionym przez redakcję tytułem) w prasie literackiej (alfabetycznie: „Akcent”, „Almanach Prowincjonalny”, „Kresy”, „Pogranicza”, „Pro Libris”, „Topos”, „Twórczość”, „Zarys”), zaś jeden – został zamieszczony na portalu PCh24.pl.

Spis treści

Od autora

Wściekłość i wstyd (T. Różewicz, Wyjście, 2004)

Ostatnie wiersze Miłosza (C. Miłosz, Wiersze ostatnie, 2006)

„Wszystko to wiedziałem znacznie wcześniej”. Motyw starości w Epilogu burzy Zbigniewa Herberta (esej)

Z zabaw i gier dziecięcych Dariusza Suski (D. Suska, Wszyscy nasi drodzy zakopani, 2000)

Brokatowe strofy o dzieciństwie (D. Suska, Cała w piachu, 2004)

Dwójjednia (U.M. Benka, Kielich Orfeusza, 2003)

Utlenianie (K. Kuczkowski, Tlen, 2003)

W drodze do nowego Selinunte (J. Szymik, Z każdą sekundą jestem bliżej Domu. Wiersze z lat 1976–2000, 2001)

Kolor złotych godów istnienia (J. Szymik, Błękit, 2003)

Kronika współczesności w duchu miłosierdzia (J. Szymik, Hilasterion, 2014)

Persewerancja (J. Szymik, Dobre wino, 2017)

Klasyk naszych czasów (J. Drzewucki, Wiersze wybrane, 2010)

Przeszukując Bagaż podręczny Sochonia (J. Sochoń, Bagaż podręczny, 2005)

Pragnienie miłości (J. Sochoń, Powtórzenie raju, 2010)

Róże Różewicza (esej)

Rozbrajanie min przeszłości (P. Roguski, Co mnie obchodzą Niemcy? Was gehen mich die Deutschen an?, 2007)

Pożegnanie z Kolonią (P. Roguski, Adieu, Cologne, 2009)

Feminocentryzm i liryzm magiczny (B. Gruszka-Zych, Podróż drugą klasą, 2002)

Jak błysk magnezji (B. Gruszka-Zych, Ostatnie śniadanie, 2009)

Ucho (esej)

Potęga zachwytu (A. Szymańska, In terra, 2003)

Konwersacje z umarłymi (L.A. Moczulski, Jej nigdy za późno, 2003)

Zanim rozbłysną „światła ciszy” (Z. Jankowski, Zaraz przyjdzie, 2011)

Kość dobrego słowa (K. Hoffman, Drogą, 2004)

Kolaże tekstowo-graficzne (J. Durski, Wiersze, 2004)

Anepigrafy w poezji Zbigniewa Herberta (esej)

Dzieło totalne z samorodkami poezji (R. Krynicki, Kamień, szron, 2004)

Archeolog bytu (S. Sokołowski, Atrapy Dajmoniona, 2004)

Poeta personifikacji (G. Kociuba, Widoki i widzenia, 2005)

Omnipotencja śmierci (R. Kobierski, W dwójkę płyną umarli, 2002)

Skandalista Tadeusz Różewicz (esej)

Pogodna jesień (K. Karasek, Ody, 2009)

Kiedy przyspiesza oddech... (J. Jakubowski, Pseudo, 2007)

Słoje kultu solarnego (G. Kwiatkowski, Osłabić, 2010)

Raj utracony (A. Nowaczewski, Elegia dla Iana Curtisa, 2010)

Wielka i mała ojczyzna. Krajobrazy osobiste w poezji Zbigniewa Herberta (esej)

Różewicz w cieniu Jawienia (esej)

Nota o pierwodrukach

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Dramaty o żołnierzach wyklętych Piłka nożna i poezja. Dogrywka Ustny z polskiego na 100%. Skrajnie praktyczny poradnik maturzysty Nie tylko Herbert Piłka nożna i poezja