Jak przygotować się do egzaminu IELTS? Poradnik studenta dla studenta

Jak przygotować się do egzaminu IELTS? Poradnik studenta dla studenta

Autorzy: Justyna Tarnowska

Wydawnictwo: self-publishing

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: PDF MOBI EPUB

cena od: 9.59 zł

E-book Jak przygotować się do egzaminu IELTS? Poradnik studenta dla studenta to pomocnik nie tylko dla samouków, ale przede wszystkich dla każdego, kto poważnie myśli o przystąpieniu do egzaminu IELTS. 

E-book zawiera dokładny opis organizacji poszczególnych części egzaminu, strategie pomocne w uczeniu się do egzaminu, przykładowe tematy oraz opracowania wypowiedzi z części WRITING. 

W e-booku odnajdziesz wiele rad z pierwszej ręki i sprawdzonych sposobów, aby z sukcesem przygotować się do egzaminu IELTS.

Część 2 – Czytanie (Reading)

• Czas trwania 60 minut.

• 3 sekcje.

• 40 pytań.

• Każde pytanie warte jest 1 pkt.

Opis części egzaminu

Część „czytanie” trwa 60 minut włącznie z czasem na przeniesienie odpowiedzi na

arkusz odpowiedzi. Test składa się z 3 sekcji z łącznie 40 pytaniami. Teksty znajdujące się

w arkuszu egzaminacyjnym zawierają od 2 200 do 2 750 słów i pochodzą z czasopism,

dzienników, książek oraz gazet. Chociaż teksty nie są napisane specjalistycznym językiem,

zawierają wiele słów opisujących zjawiska naukowe (np. przyrodnicze) i zagadnienia

z wiedzy powszechnej (np. polityka, socjologia, historia). Każda sekcja zawiera kilkanaście

pytań wśród których można wyróżnić następujące typy pytań:

• wybór opcji (z dostępnych A, B, C lub D);

• odnajdywanie informacji w tekście (zadanie typu PRAWDA/FAŁSZ/NIE

PODANO lub TAK/NIE/NIE PODANO);

• odnajdywanie twierdzeń autorów/osób, które cytuje autor;

• łączenie informacji;

• łączenie paragrafów z nagłówkami;

• łączenie początków i końcówek zdań;

• uzupełnianie zdań;

• uzupełnianie podsumowania/streszczenia;

24

• uzupełnianie notatki;

• uzupełnianie tabeli;

• uzupełnianie diagramu sekwencji działań (tzw. flow chart);

• oznaczenie etapów na diagramie;

• udzielanie krótkich odpowiedzi (jedno-, dwu- lub trzywyrazowych).

Ogólnie nie ma zasady, który typ pytań pojawi się w poszczególnych sekcjach.

Dlatego ważne jest poznanie i przećwiczenie wszystkich typów pytań. Ważne jest

również sprawdzenie poprawności zapisu odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi oraz

wyraźne pisanie.

Strategie – jak czytać?

1. Pierwszą i najważniejszą zasadą, którą należy zastosować jest czytanie poleceń.

Dzięki temu będziemy wiedzieli jakie jest nasze zadanie. Podkreśl

w poleceniu i zadaniu kluczowe słowa i liczby oraz nagłówki tabeli. Zaś przy

przenoszeniu odpowiedzi na arkusz odpowiedzi upewnij się, czy w arkuszu

zapisujesz odpowiednią liczbę słów (zazwyczaj od 1 słowa do 3 słów), liczb (np.

liczba lat) i odpowiedzi (czasami jesteśmy poproszeni o wskazanie

2 słów, które stanowią jedną odpowiedź).

2. Są różne techniki czytania i odnajdywania odpowiedzi. Jedni lektorzy polecają

szybkie przejrzenie zadań w celu rozpoznania ich typów, a następnie

przeskanowanie pierwszych i ostatnich zdań każdego z paragrafów (w pierwszym

zdaniu kryje się temat paragrafu, a w końcowym paragrafie opinia lub

podsumowanie myśli). Inni sugerują czytanie po jednym paragrafie

i odpowiadanie na pasujące do nich pytania. Niektóre polecenia wskazują wprost,

w którym paragrafie znajdziesz odpowiedź. Wypróbuj obie metody i sprawdź,

25

która z nich najbardziej Tobie odpowiada. Wybierz metodę, która przede

wszystkim nie zakłóca Twojego procesu myślenia i nie rozprasza.

3. Czytając teksty podkreślaj kluczowe fragmenty (np. daty, nazwiska, podziały na

typy lub rodzaje, elementy składowe procesów lub mechanizmów). Bardzo

często pytania dotyczą właśnie takich fragmentów tekstu. Podkreślenie

kluczowych słów pomoże Ci w szybszym znalezieniu odpowiedniej informacji.

4. W części „czytanie”, podobnie jak w części „słuchanie”, część zadań odwołuje się

do znajomości słów bliskoznacznych. Twoim zadaniem może być uzupełnienie

tekstu wyrazami z ramki, które są synonimami słów występujących w pierwotnym

tekście. Warto zastanowić się jakiego słowa brakuje (jaką część mowy ono

reprezentuje) i wstawić je w odpowiedniej formie gramatycznej.

5. Jednymi z trudniejszych zadań są te, które polegają na potwierdzeniu lub

zanegowaniu występowania w tekście poszczególnych stwierdzeń. Warto

zapamiętać, że odpowiedź NIE oznacza, że w tekście zawarto przeciwstawne

twierdzenie, zaś odpowiedź NIE PODANO oznacza, ze w tekście nie ma wzmianki

o takim twierdzeniu (chociaż nikt nie twierdzi, że nie jest ono prawdziwe). Zwracaj

też uwagę na to o czyją opinię pytają, autora czy osoby, na którą powołuje się

autor. Upewnij się, że dany fragment zawiera opinię osoby, o którą pytają

w poleceniu.

6. Łączenie paragrafów z nagłówkami także należy do trudniejszych zadań. Bardzo

często wydaje się, że kilka nagłówków pasuje do jednego paragrafu. W tym

przypadku nie należy sugerować się tematem paragrafu zawartym w jego

pierwszym zdaniu. Konieczne jest przeczytanie całego paragrafu i zlokalizowanie

kluczowych słów oraz fraz. W tym typie zadania zdarza się również tak, że nie

26

wszystkie nagłówki są do wykorzystania. Niestety nie zawsze znajdziesz o tym

wzmiankę w poleceniu zadania.

7. W zadaniach polegających na uzupełnieniu streszczenia, warto przyjrzeć się

nagłówkom, które sugerują temat podsumowania danych akapitów. Łatwiej

wtedy wrócić do odpowiedniego fragmentu w tekście. Nie wszystkie zagadnienia

zawarte w streszczeniu są w kolejności, w której występują w tekście. Stąd staraj

się dokładnie czytać każde zdanie, aby zrozumieć jaką informację reprezentują

i jakiego słowa może brakować.

8. Jeśli tekst zawiera objaśnienia trudniejszych pojęć należy je przeczytać. Zazwyczaj

są one umieszczone na dole strony pod tekstem. Plus dla ciebie, jeśli tematyka

artykuły jest Tobie znana w języku ojczystym. Prawdopodobnie łatwiej będzie Ci

wtedy zrozumieć tekst i odpowiedzieć na pytania.

9. Nie spędzaj zbyt dużo czasu nad jednym pytaniem. Jeśli nie możesz znaleźć

odpowiedzi to idź dalej, a na samym końcu powróć do tego pytania. Bardzo często

zdarza się, że czytając raz jeszcze pytanie odnajdujemy odpowiedź.

Jak ćwiczyć czytanie?

Zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu i przerobić testy dostępne

w podręcznikach przygotowujących do egzaminu IELTS. Korzystaj z różnych wydawnictw,

które publikują testy z lat poprzednich. Im więcej testów przerobisz, tym więcej zyskasz

praktyki i przećwiczysz pracę z tekstem, analizę pytań oraz odnajdywanie odpowiedzi.

Dla

wzbogacenia

słownictwa

czytaj

również

prasę

anglojęzyczną.

W szczególności warto czytać gazety oraz dzienniki z informacjami opisującymi sytuację

na świecie. Dziennikarze piszący dla tych gazet posługują się językiem wzorcowym,

poprawnym gramatycznie i słowotwórczo. Używają mało kolokwializmów i określeń

27

slangowych. W tym rodzaju prasy znajdziesz również szeroki wybór artykułów

popularnonaukowych i tekstów publicystycznych, które są źródłem dobrego słownictwa,

zwłaszcza dla osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Poniżej

zamieszczam linki do niektórych dzienników w wersji elektronicznej:

➢ Wielka Brytania

https://www.thetimes.co.uk

https://www.theguardian.com/uk-news

http://www.bbc.com

➢ Australia

http://www.theaustralian.com.au

http://www.theage.com.au

http://www.abc.net.au/news/

➢ Stany Zjednoczone

http://time.com

https://www.usatoday.com

➢ Kanada

http://nationalpost.com

https://www.theglobeandmail.com

28

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

English-Polish Social Guide for girls English-Polish Social Guide for guys Jak przygotować się do egzaminu IELTS? Poradnik studenta dla studenta