Przeszłość jako przedmiot wiedzy

Przeszłość jako przedmiot wiedzy

Autorzy: Krzysztof Pomian

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 532

cena od: 8.00 zł

Publikacja ukazuje proces kształtowania się nowoczesnych pojęć definiujących historię jako dyscyplinę naukową. Jednak autor wykracza znacznie poza samą tematykę formowania się nauk historycznych, prezentując zmiany w tkance społecznej i światopoglądowej, które temu procesowi nie tylko towarzyszyły, lecz także go warunkowały. Publikacja jest zatem również znakomitym przewodnikiem po świecie kultury umysłowej od średniowiecza aż do początków Oświecenia.

"Można, unikając zbyt wielkiego uproszczenia, określić to dzieło jako niezwykle celne opracowanie najbardziej istotnych problemów z dziejów epistemologii nauk humanistycznych, w którym Autor umiał do dawnych tekstów poświęconych refleksji w tej właśnie dziedzinie zastosować niezwykle trafny i owocny kwestionariusz". z recenzji Juliusza Domańskiego

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Wśród mistrzów i przyjaciół Europa i jej narody Przeszłość jako przedmiot wiedzy Przeszłość jako przedmiot wiary