Jestem z tobą. Słowa Jezusa dla młodych duchem pragnących odczuć Jego bliskość i moc

Jestem z tobą. Słowa Jezusa dla młodych duchem pragnących odczuć Jego bliskość i moc

Autorzy: John Woolley

Wydawnictwo: Esprit

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

cena od: 15.71 zł

Przyjmij moc Bożego słowa na każdy dzień

Podczas modlitwy ks. Johna Woolley’a Jezus Chrystus wypełnił jego umysł pięknymi słowami i polecił mu, by je spisał i podzielił się nimi z tymi, którzy chcą czuć Bożą bliskość i siłę każdego dnia.

FRAGMENT

Te krótkie rozważania pomogą ci skupić się na tym, co najważniejsze, i odkryć potęgę Bożej miłości w każdej sytuacji życiowej.

Ks. John Woolley (1928-2008) – duchowny anglikański, kapelan szpitalny, autor tłumaczonej na wiele języków serii książek Jestem z tobą, która dotykała serc ludzi na całym świecie, niosąc pocieszenie i radość.

Originally published under the title

I Am with You. For Young People and the Young at Heart Divine Words as Given to Fr John Woolley by John Woolley

Copyright © 1984 John Woolley

Oryginally published in the UK by John Hunt Publishing Ltd.

(Laurel House, Station Approach, Alresford, Hants, SO24 9JH, UK). Published in 2004 under license from John Hunt Publishing Ltd.

Polish edition © 2017 Wydawnictwo Esprit

Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo Esprit 2017

All rights reserved

Na okładce: James Tissot, The Communion of the Apostles,

Reprodukcja: © Brooklyn Museum of Art / The Bridgeman Art

Library / PhotoPower

Imprimatur:

Kuria Metropolitalna w Krakowie

nr 2558/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

bp Jan Szkodoń; o. prof. Tomasz Dąbek, cenzor

Redakcja: Marzena Lipińska, Justyna Yiğitler, Ewa Micyk

ISBN 978-83-65847-45-4

Wydanie I, Kraków 2017

Wydawnictwo Esprit sp. z o. o.

ul. Przewóz 34/100, 30-716 Kraków

tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaz@esprit.com.pl

ksiegarnia@esprit.com.pl

biuro@wydawnictwoesprit.com.pl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Skład wersji elektronicznej: Aneta Więckowska

konwersja.virtualo.pl

Spis treści

Do czytelnika

Oto moja modlitwa za ciebie

Modlitwa przed lekturą

Modlitwa

Od redakcji

Wszystkie rozdziały dostępne w pełnej wersji książki.

Do czytelnika

Prawdopodobnie słyszałeś już o docenionych przez wielu współczesnych rozważaniach jestem z tobą, które niosą pomoc niezliczonym rzeszom ludzi na świecie.

Podczas modlitwy ks. Johna Pan Jezus Chrystus wypełnił jego umysł pięknymi słowami i polecił mu, by je spisał i podzielił się nimi z tymi, którzy chcą czuć Jego bliskość i siłę każdego dnia.

W tej książce znajdziesz słowa przekazane ojcu Johnowi przez Jezusa, przeznaczone szczególnie dla osób młodych.

Jesteśmy przekonani, że docenisz tę wyjątkową edycję jestem z tobą i będziesz sięgał do niej każdego dnia.

Po otrzymaniu pięknych i natchnionych słów spisanych w tej książce ks. John wybrał odpowiednie wersety biblijne, w których przemawia do nas Bóg.

Oto moja modlitwa

za ciebie

Modlę się, by nasz Pan Jezus przez te słowa pomagał ci i napełniał cię siłą każdego dnia.

Obyście wy, wszyscy młodzi czytelnicy na całym świecie, znaleźli prawdziwe szczęście w trakcie odkrywania, jak wielka jest Jego miłość do was.

Niech On ci błogosławi i zachowa cię w swojej miłości do końca twojego życia.

Modlitwa przed lekturą

Panie Jezu, kiedy czytam Twoje słowo, pomóż mi oddalić wszystkie myśli poza myślą o Tobie.

Gdy przyjmuję Twoje słowo, wiem, że przyjmuję Ciebie samego. Pragnę, byś był coraz większą częścią mnie.

Gdy przyjmuję Ciebie, przyjmuję Twój spokój, Twoją odwagę, Twoją radość i Twoją miłość dla innych.

Dziękuję, Panie Jezu.

Moje dziecko, ten wszechświat jest dla ciebie wielką zagadką.

Chcę, abyś wiedział, że jego sekretem jest m i ł o ś ć.

Moja miłość uczestniczyła w tworzeniu światów, zanim się objawiła, gdy przyszedłem na ziemię.

Zawsze pamiętaj, że za w s z y s t k i m, co zaobserwujesz w moim wszechświecie, stoi miłość. To znaczy, że Bóg nie jest odległym Stwórcą, ale ciągle troszczy się o ciebie. Smuci się, gdy ty jesteś smutny, i raduje, gdy ty się radujesz.

Ta miłość zawsze będzie twoim udziałem.

U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.

(Łk 12, 7)

Gdy byłem na ziemi, Bóg został objawiony jak nigdy przedtem. Ludzie nie musieli już szukać porównań, by wyobrazić sobie, jaki jest Bóg.

Moje przyjście na ziemię było s p o t k a n i e m. Boża miłość spotkała się z ludzkimi potrzebami. Jest to jedyne miejsce, gdzie ludzie mogą p r a w d z i w i e poznać Boga.

Nie zamartwiaj się tym, w jaki sposób Bóg objawił się w innych miejscach we wszechświecie. Raduj się, że gdy Ja przyszedłem na ziemię, ludzie mogli d o w i e d z i e ć s i ę w s z y s t k i e g o o Bogu Ojcu.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginął, ale miał życie wieczne.

(J 3, 16)

Chcę, byś każdego dnia rozmyślał nad Krzyżem. Moje ukochane dziecko, to jest miejsce, w którym możesz dostrzec rzeczy najwyraźniej.

Na Krzyżu wyrzekłem się całej mocy. Jedyne, co Mi pozostało, to miłość.

Zło chciało pokonać miłość, ale okazało się bezsilne.

Zwycięstwo mojego Ojca wykazało moc tej miłości.

Chcę, by każde moje dziecko znalazło pomoc, którą tylko Ja mogę zaoferować.

Gdy rozmyślasz o Krzyżu, powiedz Mi: Panie Jezu, moje serce należy do Ciebie.

Życie moje oddaję za owce.

(J 10, 15)

Proś o to, byś mógł żyć blisko Mnie przez całe swoje życie.

Jeśli tak uczynisz, zacznę przybliżać cię do siebie i będę cię postrzegał przez pryzmat tego, jakim kiedyś się staniesz – doskonałym.

Jeśli będziesz Mnie pragnąć, dotrzesz do miejsca, które dla ciebie zaplanowałem – mimo że często Mnie zawodzisz.

Moje dziecko, nie strać nigdy p r a g n i e n i a, by być bardzo blisko Mnie. To pragnienie pochodzi ode Mnie.

Pewnego dnia będziesz widział i znał Mnie w pełni, i pozostanie tak już do końca czasu.

Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.

(Oz 11, 4)

To bardzo ważne, byś myślał o Mnie jako o Tym, który p a n u j e nad wszechświatem. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz oczekiwać ode Mnie wielkich czynów! Nigdy nie słuchaj ludzi, którzy budzą w tobie zwątpienie w to, że Ja panuję nad wszystkim. Boli Mnie, gdy ludzie nie widzą, Kim naprawdę jestem.

Ty wiesz, że jestem ukochanym Synem Boga Ojca. Żadna inna droga nie poprowadzi cię do Niego. To przeze M n i e Bóg uczynił wszystko, co widzisz dookoła. T y l k o przeze Mnie miliony ludzi odnalazły szczęście po tak wielu latach życia bez nadziei.

Jeśli zawsze będziesz postrzegał Mnie jako Najwyższego, wszystkie inne rzeczy w twoim życiu znajdą się na właściwym miejscu.

Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

(J 10, 30)

Moje dziecko, chcę, żebyś wiedział, że nic nie może oddzielić cię od mojej miłości.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Jestem z tobą. Słowa Jezusa dla młodych duchem pragnących odczuć Jego bliskość i moc 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu