Wizualizacja informacji w humanistyce

Wizualizacja informacji w humanistyce

Autorzy: Veslava Osińska Redakcja: Małgorzata Kowalska

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 326

cena od: 46.40 zł

Tematyka książki, dobrze oddana jej tytułem, mieści się w najnowszym nurcie humanistyki, zwanym humanistyką cyfrową. Dotyczy problemu obiecującego, zarówno z punktu widzenia metodyki badań jaki i form prezentacji wiedzy. Niewątpliwie będzie cennym wkładem w popularyzację koncepcji i metod wizualizacji informacji z dziedziny humanistyki. [...] Problematyka wizualizacji, jako stosunkowo nowa, budzi wiele kontrowersji, a tym samym wymaga rzetelnego zaprezentowania. Konieczne wydaje się popularyzowanie w środowisku naukowym doświadczeń stosunkowo nielicznych jeszcze humanistów korzystających z metod i narzędzi do wizualizacji, gdyż jest to najefektywniejsza droga do „oswojenia” problemu. Wzbudzenie przekonania o naukowej przydatności wizualizacji może przyczynić się do otwarcia przed wieloma humanistami nowych pól badawczych, a także nowych możliwości metodycznych.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Wizualizacja informacji w humanistyce WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne