Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica

Przyszłość semiotyki. The Future of Semiotics. Il futuro della semiotica

Autorzy: Umberto Eco

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: PDF

cena od: 9.47 zł

Łódzki wykład Umberta Eco o przyszłości semiotyki stał się – w sposób tyleż zamierzony, co niezamierzony  – manifestem i głosem w dyskusji na temat roli dyscypliny, która wchodzi na nowe tory swego naukowego rozkwitu. Rozkwit ów dotyczy dwóch kierunków – ściśle „dyscyplinarnego” (koncept „semiotyki ogólnej”) i interdyscyplinarego (koncept „semiotyk szczegółowych”). Obydwa są charakterystyczne dla nurtu nawiązującego do kwestii „encyklopedii” rozumianej jako labirynt wiedzy oraz przestrzeń komunikacji znaków werbalnych i niewerbalnych, wydobywanych z rzeczywistości i pamięci o jej wytworach.

Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że prezentowany manifest Umberta Eco odpowiada na najbardziej żywotne wyzwania współczesnej i przyszłej semiotyki, co potwierdza zainteresowanie międzynarodowego środowiska semiotycznego, oczekującego na wydanie jednego z ostatnich esejów naukowych Mistrza. Pragniemy zaznaczyć, że opublikowanie tego tekstu było zamysłem Autora. Jest on spełniany zgodnie z wolą Jego samego oraz spadkobierców, w tym najbliższych Mu uczniów i współpracowników.

 

Z Wprowadzenia

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

W co wierzy ten, kto nie wierzy? Pape Satan aleppe Jak podróżować z łososiem Imię róży Wydanie poprawione przez autora Temat na pierwszą stronę Baudolino