Missa brevis G-dur

Missa brevis G-dur

Autorzy: Andrzej Sejfried

Wydawnictwo: self-publishing

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 351

cena od: 49.90 zł

Missa brevis G-dur to pierwszy utwór wokalno-instrumentalny o tematyce
sakralnej, którym rozpocząłem pisanie muzyki mającej głęboki związek z religią.
Msza jest formą muzyczną, przez którą do ludzi przemawia sam Bóg. To utwór,
będący pewnego rodzaju łącznikiem między Nim w Niebie, a nami tu na Ziemi.
Przybliża słowa tak dobrze znane nam z Pisma Świętego. Pomaga wierzyć w wielką
tajemnicę naszego Stwórcy, a także uczy modlitwy i pokory. Dzięki wierze, jaką
obdarzył nas kochający Bóg, z każdym dniem idziemy ku Niemu z radością
w sercu. W każdej mszy znajduje się wyznanie naszej wiary czyli „Credo”, w którym
pojawia się męka i śmierć na krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To ten
moment w muzyce, który przepełniony jest wielkim bólem i cierpieniem.
W codziennym życiu każdy z nas tak samo jak Jezus niesie swój krzyż
i wielokrotnie upada pod jego ciężarem zdążając do miłosiernego i kochającego
Boga. Niejednokrotnie błądzimy i zbaczamy z wyznaczonej nam przez Boga drogi,
a tym samym zadajemy ból Chrystusowi, który najbardziej pragnie naszego
zbawienia. Droga do nieskończenie kochającego Stwórcy jest prosta. To człowiek
najczęsciej czyni ją skomplikowaną i czasem niemożliwą do przebycia. Jednakże
jeśli w naszych sercach zawsze będą płonęły świece wiary, miłości i nadziei, to
nigdy nie zbłądzimy. Módlmy się razem za pomocą tych prostych słów z Biblii,
a
 kochający Ojciec patrzący z ukrycia zawsze będzie z nami i nikomu, kto w Niego
wierzy, nie pozwoli zginąć na wieki.

Fragmenty mszy do odsłuchania w linku poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=oVgQM4J2uWU&feature=youtu.be

 

 

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Missa brevis G-dur Układ okresowy pierwiastków