Starożytności polskie w czterech tomach: tom II

Starożytności polskie w czterech tomach: tom II

Autorzy: Jędrzej Moraczewski

Wydawnictwo: Armoryka

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 303

cena od: 7.80 zł

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu

REPRINT. Jest to słownik starożytnych wyrażeń polskich ułożony w porządku alfabetycznym. Reprint wydania z roku 1842 roku wydanego nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. Autor o tym swoim dziele tak niegdyś się wyraził: „Dzieło to pisane jest ze źródeł, o ile się zasadza na kronikach i pisarzach powszechniej znanych: użyto niemało i monografii. Dzieła wszystkich badaczy teraźniejszych zgromadziliśmy sobie jak najstaranniej i korzystaliśmy z ich pracy, bo zdaje się, że korzystać było obowiązkiem. Imiona tych badaczy przytaczamy zawsze, może niekiedy prze pomyłkę w pismie albo druku opuszczone.” Jest to praca monumentalna zawierająca informacje na temat wyrażeń, miejscowości, urzędów, zawodów itp. w dawnej Rzeczypospolitej. Pod tym względem jest więc to praca unikalna i absolutnie zasługująca na to, aby się znaleźć w bibliotece każdego, kogo pasjonuje nasza ojczysta tradycja i kultura. Naprawdę z tego opracowania encyklopedycznego można się bardzo wiele dowiedzieć. Polecamy!

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Starożytności polskie w czterech tomach: tom II Starożytności polskie w czterech tomach: tom III Starożytności polskie w czterech tomach: tom IV Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej do piętnastego wieku Wypadki poznańskie z roku 1848 opisane przez Jędrzeja Moraczewskiego Włościanin polski ze względu historycznego, statystycznego i politycznego.