English for Business and Politics

English for Business and Politics

Autorzy: Dagmara Świda

Wydawnictwo: Poltext

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

Ilość stron: 320

cena od: 19.95 zł

Kultowy podręcznik Dagmary Świdy teraz dostępny z nagraniem dźwiękowym w formie pliku mp3! 

Dzięki tej książce z łatwością przyswoisz słownictwo z zakresu gospodarki i polityki a czytanie oryginalnych tekstów czy śledzenie wypowiedzi po angielsku np. na konferencjach, w radiu i telewizji  nie będzie już problemem.
Książka jest przeznaczona dla studentów szkół wyższych i pomaturalnych kształcących przyszłych ekonomistów, finansistów, biznesmenów, dyplomatów, dziennikarzy, specjalistów z zakresu zarządzania i innych pokrewnych dziedzin. Może być stosowana już na średnim poziomie nauczania „języka ogólnego”, a także może służyć do samodzielnej nauki tym wszystkim, którzy interesują się tą tematyką.
Teksty oparto na materiałach dobranych z prasy codziennej i specjalistycznej. Są one odpowiednio adaptowane do potrzeb dydaktycznych i zawierają kluczową dla wybranej tematyki leksykę, połączenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne. Każdy tekst jest zaopatrzony w słowniczek.
Graficzna organizacja słownictwa specjalistycznego jest nowością w podręcznikach przeznaczonych do nauczania języka fachowego. Mapy i diagramy ilustrują w sposób syntetyczny użycie kluczowych słów we właściwych połączeniach wyrazowych. Umożliwia to ich szybkie zapamiętywanie i prawidłowe stosowanie.
Ćwiczenia utrwalają terminologię i połączenia wyrazowe, pomagając przezwyciężyć interferencję języka ojczystego oraz pozwalają na opanowanie standardów obowiązujących w języku angielskim.

W książce podany jest kod umożliwiający bezpłatne pobranie ze strony wydawnictwa pliku dźwiękowego mp3 z nagraniami wybranych tekstów z książki.

 

Dagmara Świda

English For Business and Politics

Nowe wydanie klasycznego i popularnego podręcznika do nauki języka angielskiego

z nagraniem audio

Redakcja

Anna Żółcińska

Projekt okładki

Marcin Górski

Koncepcja graficzna

Wladzimier Michnievič

Skład

STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič

Opracowanie e-wydania

© Copyright 1997 by Poltext sp. z o.o.

Wydanie zaktualizowane Warszawa 2014

Wydanie z nagraniem audio mp3 Warszawa 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2017

Poltext sp. z o.o.

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118

www.poltext.pl

ISBN 978-83-7561-791-7 (format e-pub)

ISBN 978-83-7561-813-6 (format mobi)

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Wstęp

Wprowadzenie

1. Diplomatic Visits Unit 1: The US President Invites King Mohammed of Morocco

Unit 2: Foreign Visits of the Polish President

Unit 3: The Hungarian President Visits Italy

Unit 4: Great Expectations for Expanded Relations

2. Economic and Political Relations Unit 5: The Polish President Tours South America

Unit 6: Economic Community Set Up by African States

Unit 7: A warm Reception for the Pope

Unit 8: The US and Vietnam Normalize Relations

Unit 9: A Royal Speech

3. Fairs and Exhibitions Unit 10: European Fashion in Hong Kong

Unit 11: More Will Exhibit at the Brno Fair

Unit 12: A Motor Show for Commercial Vehicles

4. Companies and Entrepreneurs Unit 13: A Young Entrepreneur

Unit 14: A Successful Small Business

Unit 15: Investing in Poland

Unit 16: The Survival of a Company

Unit 17: Eco-Friendly Business

5. An Emerging Economy Unit 18: A New Tiger

6. Contracts, Deals and Tenders Unit 19: Daewoo to Take Over FSO of Poland

Unit 20: Public Tender Closes with Three Bids

Unit 21: Paris and Teheran Agree on Uranium Project

Unit 22: Samsung Signs Five-Year Deals

Unit 23: GM Signs a Joint Venture Agreement

Unit 24: Rescue of Czech Truck Maker Tatra

7. Economic Performance Unit 25: Europe’s Fastest-Growing Economy

Unit 26: A Resumption of Growth or Return to Recession?

Unit 27: US Manufacturers Expect Slower Growth

Unit 28: An Anti-Inflation Programme

8. The President, Parliament and Government Unit 29: Italy’s EU Presidency

Unit 30: Preparation of the Budget

Unit 31: Dini Calls Confidence Vote to Pass Budget

Unit 32: Budget Wins Approval before End-of-Year Deadline

Unit 33: The Resignation

Unit 34: Elections Scheduled for April 21

Unit 35: The Italians Go to the Polls

9. Monetary Policy Unit 36: No Plans to Revalue the Czech Crown

Unit 37: Floating the Zloty

Unit 38: The EMU Deficit Limit May Be Exceeded

Unit 39: The Suspension of the Dollar’s Convertibility into Gold

Unit 40: Victims of the Market

10. The Central Bank Unit 41: The Central Bank in the Policy Making Process

11. On the Commodity Markets Unit 42: The History of the London Metal Exchange

Unit 43: Functions of the London Metal Exchange

Unit 44: Trading

Unit 45: Late Rally in Copper Prices

Unit 46: Commodity Prices Up Sharply

Unit 47: Downturn in Silver Values

Unit 48: Some Commodity Trading Terms

Unit 49: Coffee Trades at £1000

Unit 50: Coffee Hits New Records after Early Downturn

Unit 51: The Soft-Commodity Markets

Unit 52: From Reuter’s Commodity Reports

12. On the Stock Markets Unit 53: A New Issue on the Warsaw Stock Exchange

Unit 54: Company Results

Unit 55: Bullish Markets

Unit 56: Bearish Markets

Table of Countries, Nationalities, Languages and Money

Oral Drills

WSTĘP

Drogi Czytelniku, książka, którą trzymasz w ręku, to klasyczny już podręcznik do nauki angielskiego. Jest to książka kultowa, na której wychowały się szerokie rzesze polskich biznesmenów, przedsiębiorców i polityków. Książka uczy precyzyjnego rozumienia i stosowania słownictwa ekonomicznego w języku angielskim i zawiera teksty oparte na wiadomościach gazetowych, proste słowniczki terminologiczne, diagramy, mapy oraz wykresy przedstawiające najważniejsze połączenia wyrazowe. Zawiera także ćwiczenia, które pozwalają efektywnie utrwalić specyficzne słownictwo i struktury gramatyczne. Zachęca do referowania aktualnych informacji, przedstawiania własnych opinii w formie pisemnej i ustnej.

Przekazujemy Państwu zaktualizowaną wersję tego klasyka. Zaktualizowany został kontekst historyczny opisywanych wydarzeń, pozostawiając słynną „metodologię Świdy” nienaruszoną.

Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni i szkół pomaturalnych kształcących ludzi biznesu, finansistów, menedżerów, ekonomistów, dyplomatów i dziennikarzy, a także dla profesjonalistów uprawiających te zawody. Z książki skorzystają zarówno osoby uczęszczające na kursy angielskiego, jak i osoby uczące się samodzielnie. Po przerobieniu podręcznika osoby te będą mogły bez trudu czytać angielskojęzyczną prasę biznesową oraz ze zrozumieniem śledzić bieg wydarzeń w świecie biznesu za pośrednictwem radia, telewizji i internetu.

Serdecznie dziękuję panu redaktorowi Markowi Rostockiemu za inicjatywę aktualizacji książki oraz pani redaktor Annie Żółcińskiej za cenne uwagi w procesie korekty.

Aktualizacja kultowej książki mojej śp. Mamy była dla mnie zaszczytem.

Olgierd Świda

kwiecień 2014

WPROWADZENIE

Na świecie język angielski stał się podstawą komunikowania się między ludźmi w związku z:

globalizacją rynków i konkurencji;

rozwojem organizacji międzynarodowych;

globalizacją mediów informacji i komunikacji.

W Polsce rośnie świadomość znaczenia, jakie ma bardzo dobra znajomość języka angielskiego w związku ze wspomnianymi tendencjami ogólnoświatowymi oraz:

obecnością w naszym kraju zagranicznych korporacji i ponadnarodowych grup kapitałowo-przemysłowych;

dążeniem Polski do odgrywania znaczącej roli w organizacjach międzynarodowych.

Erę informacyjną charakteryzuje szybki przepływ nieograniczonych ilości informacji, które są przekazywane w każdej dziedzinie za pomocą jednoznacznego kodu językowego. Operowanie terminologią stosowaną w danej specjalności stało się podstawą globalizujących się kontaktów zawodowych.

Celem podręcznika jest zapoznanie Czytelników ze słownictwem z zakresu gospodarki i polityki z uwzględnieniem najbardziej aktualnych zagadnień. Książka przygotowuje do czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących tej tematyki oraz rozumienia wypowiedzi np. na konferencjach, w radiu i telewizji satelitarnej. Umożliwia też nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formie ustnej i pisemnej oraz prowadzenia rozmów na tematy profesjonalne.

English for Business and Politics jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów szkół wyższych i pomaturalnych kształcących przyszłych ekonomistów, finansistów, biznesmenów, dyplomatów, dziennikarzy, specjalistów z zakresu zarządzania i innych pokrewnych dziedzin. Książka może być stosowana już na średnim poziomie nauczania „języka ogólnego”, a także może służyć do samodzielnej nauki tym wszystkim, którzy interesują się tą tematyką.

Teksty oparto na materiałach dobranych z prasy codziennej i specjalistycznej. Są one odpowiednio adaptowane do potrzeb dydaktycznych i zawierają kluczową dla wybranej tematyki leksykę, połączenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne. Każdy tekst jest zaopatrzony w słowniczek obejmujący również najnowsze terminy i pojęcia z zakresu praktyki gospodarczej.

Graficzna organizacja słownictwa specjalistycznego jest nowością w podręcznikach przeznaczonych do nauczania języka fachowego. Mapy i diagramy ilustrują w sposób syntetyczny użycie kluczowych słów we właściwych połączeniach wyrazowych. Umożliwia to ich szybkie zapamiętywanie i prawidłowe stosowanie.

Ćwiczenia utrwalają terminologię i połączenia wyrazowe, pomagając przezwyciężyć interferencję języka ojczystego, oraz pozwalają na opanowanie standardów obowiązujących w języku angielskim. Oprócz tego:

tematy dla ustnych prezentacji, pisemnych referatów i dyskusji stymulują samodzielne wypowiedzi związane z tematyką poszczególnych lekcji i rozdziałów;

teksty przeznaczone do tłumaczenia na język angielski pobudzają twórczą pracę studenta i umożliwiają wykazanie się umiejętnością właściwego doboru opanowanych już zasobów leksykalnych i poprawnością stylistyczną;

na podstawie przemówień, które znajdują się w książce, studenci uczą się pisania oficjalnych wystąpień;

odpowiednie przykłady umożliwiają przygotowanie profilu i prezentacji firmy;

komentowanie wykresów jest ćwiczone według podanych wskazówek;

liczne ćwiczenia nawiązują do struktur gramatycznych, które pojawiły się w tekstach (książka nie zawiera jednak systematycznego kursu gramatyki);

w książce zamieszczono zestaw zwrotów stosowanych przy pisaniu rekomendacji.

Za konsultację i materiały serdecznie dziękuję pani profesor Eufemii Teichmann (SGH), pani profesor Hannie Ulatowskiej (University of Texas), panu profesorowi Władysławowi L. Jaworskiemu (SGH), panu Jimowi Dembowskiemu Ph.D., panu Janowi C. Faryaszewskiemu, Master of International Management, pani Sylvii Zack Ph.D., panu mgr. Adamowi Dujczyńskiemu, panom dr. Ryszardowi Adamowiczowi (SGH) i dr. Stanisławowi Wesołowskiemu oraz dyplomatom – panu ambasadorowi Bogusławowi Zakrzewskiemu i panu Wojciechowi Piątkowskiemu.

Uwaga. Pisownia jest podana według reguł obowiązujących w British English. Należy zaznaczyć, że w pisowni brytyjskiej coraz powszechniej końcówki „-se” i „-sation” przyjmują formę amerykańską, np. realize, realization zamiast realise, realisation.

1 Diplomatic Visits

Unit 1: The US President Invites King Mohammed of Morocco

Your browser does not support the audio element.

Morocco’s King Mohammed VI will visit Washington on a state visit on March 15 at the invitation of the US President. The two leaders will discuss ways of strengthening bilateral relations and expanding cooperation between the United States and Morocco. It will be the first meeting between the two leaders.

On his arrival in Washington the King will review a military guard of honour. In his talks with the President he is expected to touch on the situation in the Middle East and particularly Morocco’s role in the peace process in this region. A US spokesman has pointed out that they will discuss all major issues of international concern. Radio Rabat reports that the role of Islamic countries in world affairs is likely to be another chief topic.

The King, accompanied by his wife and his foreign minister, will visit New York in order to attend a session at the United Nations before flying back to Rabat.

Vocabulary

a state visit

wizyta państwowa

on a state visit

z wizytą państwową

at the invitation of sb

na czyjeś zaproszenie

to strengthen bilateral relations

wzmocnić dwustronne stosunki

to expand cooperation between …

rozszerzać współpracę między …

on arrival

zaraz po przybyciu

to review a military guard of honour

dokonać przeglądu kompanii honorowej

to touch on sth

poruszyć (problem)

the Middle East

Bliski Wschód

spokesman

rzecznik

to point out

zaznaczyć, podkreślić

a major issue

ważny problem, sprawa do załatwienia

concern

tu: sprawa wzbudzająca zaniepokojenie

world affairs

sprawy/problemy światowe

to be likely to …

jest prawdopodobne, że …, prawdopodobnie

chief topic

główny/ważny temat

accompanied by sb

w towarzystwie

Exercises

1. Answer the following questions.

Who will come to Washington on a state visit?

When will the King visit the United States?

What will the two leaders discuss?

Have the two leaders ever met before?

What will the King do on arrival in Washington?

What problems is he expected to touch on in his talks with the President?

What did the spokesman point out?

What other chief topic may be discussed?

Will he fly to New York?

Who will accompany him?

2. Match the words in column A with their partners in column B. Give the Polish meaning. Practise until you can do it with the right side covered.

A

B

state

affairs

bilateral

concern

a guard

topic

peace

East

international

of honour

world

relations

chief

visit

the Middle

process

to arrive

a military guard of honour

to expand

issues

to strengthen

out

to discuss

on a visit

to attend

relations

to review

on

to point

a session

to touch

cooperation

3. Look up the text and complete this fork.

The King will

discuss ways of strengthening bilateral relations.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

etc.

4. Translate the second part of the sentence into English.

Begin with: The two leaders are expected to touch on … = Oczekuje się, że dwaj przywódcy poruszą … .

Example: The two leaders are expected to touch on (… ważne sprawy światowe).The two leaders are expected to touch on important world affairs.

… dwustronne stosunki.

… wzmocnienie dwustronnych stosunków.

… sposoby wzmocnienia dwustronnych stosunków.

… rozszerzenie współpracy między Marokiem i Stanami Zjednoczonymi.

… sposoby rozszerzania współpracy między tymi krajami.

… sytuację na Bliskim Wschodzie.

… rolę Maroka w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie.

… rolę krajów muzułmańskich w sprawach światowych.

… ważne sprawy, które wzbudzają zaniepokojenie na świecie.

5. Write the above sentences again substituting “to be likely to” for “to be expected to” (to be likely to … = prawdopodobnie).

Example: The two leaders are expected to touch on important world affairs.The two leaders are likely to touch on important world affairs.

6. Translate the second part of the sentence into English.

Begin with: Radio Rabat reports that … = Radio Rabat podaje, że … .

… król odwiedzi Stany Zjednoczone w marcu.

… król przybędzie do Waszyngtonu z wizytą państwową.

… król przybędzie na zaproszenie prezydenta.

… będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców.

… oba kraje chcą wzmocnić dwustronne stosunki.

… omówią sytuację na Bliskim Wschodzie.

… omówią rolę Maroka w procesie pokojowym.

… poruszą ważne sprawy, które wzbudzają zaniepokojenie na skalę międzynarodową.

… poruszą ważne problemy światowe.

… pokój na Bliskim Wschodzie będzie prawdopodobnie głównym tematem rozmów.

… król weźmie udział w sesji ONZ.

… będzie mu towarzyszyła żona i minister spraw zagranicznych.

7. Practise the above sentences orally.

Begin with: The spokesman has pointed out that … = Rzecznik zaznaczył, że … .

8. Present your point of view.

What do you know about Morocco?

Major conflicts in the Middle East.

The role Islam and Islamic countries play in the world today.

Unit 2: Foreign Visits of the Polish President

Your browser does not support the audio element.

The Polish President is scheduled to visit Germany this week on his first official foreign trip since his election in November. The itinerary includes a Berlin meeting with Germany’s President Joachim Gauck. The talk are expected to focus on expanding economic cooperation between Poland and Germany and on other issues of bilateral concern. Later this month the President will hold talks with the NATO leadership during a two-day visit to Brussels, and is likely to pay an official visit to the United States next year. He has also received an invitation to Moscow from the Russian President but no date has been set for the visit so far.

Vocabulary

to be scheduled to do sth

mieć coś do zrobienia zgodnie z planem (według planu)

an official trip

oficjalna podróż

itinerary

plan podróży, marszruta

to focus on sth

koncentrować się na …

to hold talks with sb

przeprowadzić rozmowy z kimś

leadership

dowództwo

a two-day visit

dwudniowa wizyta („two-day” jest przymiotnikiem określającym rzeczownik „visit” i dlatego „day” nie przyjmuje końcówki liczby mnogiej)

to pay a visit

złożyć wizytę

to receive an invitation from sb

otrzymać zaproszenie od kogoś

to set a date for …

ustalić datę

Exercises

1. Answer the following questions.

Which country is the Polish President scheduled to visit first?

When was he elected President?

What does his itinerary include?

What are the talks expected to focus on?

Who will he hold talks with in Brussels?

Where is he likely to pay an official visit next year?

Who has he received an invitation from?

When will this visit take place?

2. Complete these collocations.

to hold

to pay

to receive

to set

the itinerary

economic

a foreign

the talks

3. Complete this fork.

The itinerary of the President’s foreign visits includes …

4. Fill in the missing prepositions.

The King … Morocco is scheduled to visit the USA … a state visit … May 15 … the invitation … the US President. He will be accompanied … his wife. … his arrival … Washington he will discuss ways … expanding cooperation … the two countries. A spokesman pointed … that he had also received an invitation … New York … the UN Secretary-General and is to meet him … the United Nations during his five-day stay … the United States. The date … the visit has already been set. The talks are expected to focus … issues … international concern.

5. Read the examples, then write similar sentences using the data given below.

Examples: (1) The Polish prime minister has arrived in Paris on an official two-day visit.

His two-day stay in Paris is an official visit.

(2) The King will arrive in Washington on a state visit next month. His four-day stay in Washington will be a state visit.

The Polish foreign minister, arrive, official visit, two days, yesterday, London.

The Polish President, pay, four-day, state visit, Sweden, next Monday, the invitation of the Swedish King.

The governor of the Italian Central Bank, pay a visit, unofficial, Warsaw, next month.

Elizabeth II, the Queen of England, arrived, Poland, state visit, two days, in March 1996, the invitation of the Polish President.

The UN Secretary-General, arrive, last Monday, Brussels, official visit, one day.

Elizabeth II, the Queen of England, arrive on the Caribbean Islands, private visit, ten days, in winter.

6. Translate the second part of the sentence into English.

Begin with: The President is scheduled to … = Prezydent ma zgodnie z planem …

… odwiedzić Niemcy i Belgię.

… złożyć pierwszą zagraniczną wizytę w grudniu.

… przybyć do Brukseli 15 stycznia.

… odlecieć z powrotem do Warszawy 16 stycznia.

… spotkać się w Berlinie z prezydentem Niemiec.

… przeprowadzić rozmowy z prezydentem Niemiec.

… przeprowadzić rozmowy z dowództwem NATO.

… złożyć oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych.

… wziąć udział w sesji ONZ.

Unit 3: The Hungarian President Visits Italy

Your browser does not support the audio element.

Rome. The President of Hungary, Mr Arpad Göncz, who was elected head of state in 1990, arrived here on four-day visit to Italy and the Vatican. At the start of his visit, President Göncz met the Italian President and is scheduled to hold talks with the prime minister later in the day. He is due to meet Italian business leaders on the second day of his stay in Italy.

After the meeting with prime minister Dini the two leaders made no public statement. A press release issued by the premier’s office said they had agreed to strengthen the already close ties between their countries and touched on some important international events. Sources quoted by the press said that Göncz and Dini had discussed security issues as well as Hungary’s request to enter the EU. Hungary along with some other Eastern and Central European countries would like to join the European Union and NATO as soon as possible. According to an Italian news agency Hungary is one of the countries with the biggest chance of joining these organizations but the process of integration will take time.

The Hungarian President, Mr Arpad Göncz, is due to meet Pope John Paul, who visited Hungary in 1996, at the Vatican on Thursday.

Vocabulary

to be elected

być wybranym na …

head of state

głowa państwa

to arrive on a visit to …

przybyć z wizytą do …

on a four-day visit

z czterodniową wizytą

to be due to

coś ma być zrobione w określonym, zaplanowanym terminie

public statement

publiczne oświadczenie

to issue a press release

wydać oświadczenie dla prasy

to agree to do sth

zgodzić/zgadzać się na zrobienie czegoś

close ties

bliskie/ścisłe więzi

international events

wydarzenia międzynarodowe

source

tu: źródło informacji

to quote a source

cytować źródło

security issues

sprawy bezpieczeństwa

the EU = the European Union

UE = Unia Europejska

to enter the EU

przystąpić/wstąpić do UE

request

prośba, wniosek

along with …

wraz z …

to join the EU

przyłączyć się do UE

Exercises

1. Answer the following questions.

When was Mr Arpad Göncz elected head of state?

For how long will he be staying in Italy?

Whom did he meet at the start of his visit?

Whom is he scheduled to hold talks with later in the day?

Whom is he due to meet on the second day of his stay in Italy?

Did the two leaders make a public statement after the meeting?

How was the press informed?

What did the press release say?

What issues had been discussed, according to these sources?

What organizations would some Eastern and Central European countries like to join?

What chance of joining the EU does Hungary have according to a news agency?

Will the process of integration be quick?

When is Hungary’s President due to meet Pope John Paul?

2. Change the following according to the examples. Example 3 is not possible when the phrase is marked *.

Examples: (1) Mr David Cameron, the British prime minister, … (2) British prime minister David Cameron … (3) Britain’s prime minister David Cameron …

Zwróć uwagę na przecinki, które oddzielają nazwisko i tytuł w pierwszym przykładzie. W drugim przykładzie kolejność jest odwrotna, brak przecinków, słowa „mister” oraz przedimka „the”. Takie nazwy stanowisk, jak president, prime minister można pisać dużą bądź małą literą.

Mr Arpad Göncz, the former President of Hungary, … .

Mohammed VI, the King of Morocco, … .

Mrs Angela Merkel, the Chancellor of Germany, … .

Mrs Indira Gandhi, the late Indian prime minister, … .

Mr Bill Clinton, the former President of the United States, … .

Sir Winston Churchill, the British war-time prime minister, … .

Mr Ban Ki-moon, the present UN Secretary-General, … .*

Mr Ban Ki-moon, the present Secretary-General of the United Nations, … .*

Mr José Luis Zapatero, the previous Spanish prime minister, … .

3. Fill in the missing words.

Mr Ross was e… head of s… last year. Today he is d… to a… in Warsaw o… two-day s… visit. After the m… with our prime minister no p… s…. will be made. The prime minister’s office will i… a press r… . The two leaders are expected to a… to s… ties between our countries. S… q… by the press say that s… issues are to be t… on. Poland wants to j… the E… U… as s… as but the p… of integration will t… time. A… to a news agency he is s… to meet business l… on the second day of his s… in Warsaw.

4. Translate the following texts into English. Follow the example and use the expressions in bold type.

Example: The Finnish prime minister is due to arrive in Poland next week at the invitation of the Polish Government. His trip will include a visit to Silesia. He is scheduled to meet leading businesspeople there. He will be the first Finnish prime minister to meet Polish business leaders.

Premier Polski ma przybyć do Szwecji w przyszłym tygodniu na zaproszenie premiera Szwecji. Jego podróż będzie obejmowała wizytę w Göteborgu. Zgodnie z planem ma on odwiedzić fabrykę samochodów Volvo. Będzie on pierwszym polskim mężem stanu (statesman), który odwiedzi tę fabrykę.

Premier Australii ma przybyć do Paryża w poniedziałek na zaproszenie prezydenta Francji. Jego podróż będzie obejmowała dwudniowy pobyt w pałacu Rambouillet. Ma on tam przeprowadzić rozmowy z prezydentem Francji. Będzie on pierwszym australijskim przywódcą, który odwiedzi ten pałac.

Prezydent Grecji wkrótce przybędzie do Wielkiej Brytanii na zaproszenie królowej Anglii. Jego podróż będzie obejmowała wizytę w zamku Windsor (Windsor Castle), gdzie mają się odbyć rozmowy. Będzie on pierwszym prezydentem Grecji, który odwiedzi ten zamek.

5. Translate the following sentences into English.

Use the expression “to be due to” = coś ma być zrobione w określonym, zaplanowanym terminie.

Example: Brytyjski minister spraw zagranicznych ma w poniedziałek (zgodnie z planem) wyjechać na Bliski Wschód.The British foreign minister is due to leave for the Middle East on Monday.

Brytyjski minister spraw zagranicznych przybędzie dzisiaj do Polski z dwudniową wizytą.

Zgodnie z planem ma zaraz po przybyciu spotkać się z polskim ministrem spraw zagranicznych.

W poniedziałek po południu ma również odbyć rozmowy z premierem.

Po spotkaniu rzecznik premiera ma wygłosić publiczne oświadczenie.

Po rozmowach ma być również wydane oświadczenie dla prasy.

Polski minister spraw zagranicznych ma dzisiaj przybyć do Berlina na rozmowy dotyczące (for talks on) spraw bezpieczeństwa.

Na początku wizyty ma też poruszyć sprawę wniosku o przyjęcie do UE.

Proces integracji z UE potrwa długo.

Niektóre kraje wschodnioeuropejskie mają wstąpić do Unii Europejskiej po 2020 r.

6. A network of phrases connected with „OFFICIAL TALKS”. Give their Polish meaning and use them in sentences of your own.

7. Translate the second part of the sentence into English.

Begin with: A press release issued today says that … = W wydanym dzisiaj oświadczeniu dla prasy stwierdza się, że …

Example: … prośba Turcji o przystąpienie do UE będzie omawiana jutro.A press release issued today says that the Turkish request to enter the EU will be discussed tomorrow.

… premier Wielkiej Brytanii przybędzie do Polski z dwudniową wizytą.

… ma on zgodnie z planem również odbyć rozmowę z prezydentem RP. (2×)

… po rozmowach obaj przywódcy złożą publiczne oświadczenie.

… w czasie drugiego dnia pobytu w Polsce premier ma się spotkać z czołowymi polskimi biznesmenami. (2×)

… więzi między obu krajami są już bardzo bliskie od wielu lat i zostaną wzmocnione w przyszłości.

… Turcja chce wstąpić do UE tak szybko, jak to możliwe.

… kilka krajów Europy Wschodniej chce przyłączyć się do NATO.

… proces integracji z UE potrwa najprawdopodobniej dość długo.

… międzynarodowe wydarzenia i sprawy zostały poruszone w rozmowach. (passive voice)

… sprawy bezpieczeństwa były jednym z głównych tematów rozmów.

… oba kraje najprawdopodobniej rozszerzą dwustronną współpracę po tej wizycie.

… poruszyli rolę Unii Europejskiej w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie.

… plan podróży premiera obejmuje wizytę w Krakowie.

… ma on zgodnie z planem odwiedzić uniwersytet i zamek na Wawelu (the Wawel castle).

8. Write exercise 7 once again.

Begin with: The spokesperson informed that … = Rzecznik poinformował, że …

Po czasowniku wprowadzającym w czasie przeszłym stosuje się w zdaniach podrzędnych zasadę następstwa czasów. Użyj jednego z czasów przeszłych: Simple Past, Past Perfect lub Future-in-the-Past.

9. Make full statements on the following.

The itinerary of the President’s visit to Rome.

His meeting with the Italian prime minister.

Ruritania’s request to enter the EU and NATO.

10. Present your point of view.

Speak about a visit which a high ranking official of a foreign country has paid to Poland.

Speak about a visit the Polish President or prime minister has paid abroad.

Why does Poland want to enter the EU?

Unit 4: Great Expectations for Expanded Relations

Your browser does not support the audio element.

Seoul, March 1996. Mr John Major, the British prime minister, is paying an official visit to South Korea and there are great expectations for the expansion of mutual relations. The press gives a wide coverage of the visit stressing that the summit talks between Great Britain and Korea mark the beginning of a new era of strengthening economic, political and cultural relations between the two nations.

According to the press the British premier has improved the image of Britain in the eyes of the Koreans. First, he pledged cooperation with regard to technology transfer to Korea. Some hi-tech joint projects are the key point of the negotiations between the Korean government and British manufacturers. Then, he issued a warning to North Korea that it must comply with the Nuclear Non-Proliferation Treaty and accept site inspections by the International Atomic Energy Agency, and further promised to support a nuclear-free Korean peninsula. Finally, at a banquet given in his honour, the prime minister personally handed over to president Kim an ancient Korean manuscript that had been kept at the library of the British Museum since 1867.

Premier John Major is the first British prime minister to pay a visit to South Korea since 1986. He is scheduled to leave for London on Saturday.

Speech by the Prime Minister of the Republic of Korea at a reception he hosted in honour of the visiting prime minister of the United Kingdom

Mr Prime Minister,

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

We are honoured to receive the visit by the Prime Minister of the United Kingdom. It is a landmark development in our bilateral relations. They will go on expanding, growing from strength to strength and benefiting both peoples, adding to their prosperity and friendship.

The Korean people are very happy that an important item of their national heritage has been presented by the Prime Minister on the occasion of this visit. We appreciate this friendly gesture very much indeed.

Now I request you to join me in to the toast to the health and well-being of Her Majesty the Queen!

Reply by the Prime Minister of the United Kingdom

Mr Prime Minister,

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

May I thank on behalf of the delegation of the United Kingdom and myself for the kind and friendly words just addressed to us and for the hospitable reception given to us by the Korean people. The sumptuous banquet, with which we are now honoured, is good evidence of our amicable relations.

I fully share your view, Excellency, and also trust that our relations in all fields will continue to develop and enrich, in the process, the nations of both our traditionally friendly countries.

May I wish the brave and hard-working Korean people new successes in their sustained endeavour to place their ancient state among the most advanced nations of the planet.

Please drink with me the toast to the health and well-being of the President of the Republic of Korea.

Vocabulary

to pay visit to …

złożyć wizytę

expectations for sth

oczekiwanie, nadzieja na coś

mutual relations

wzajemne stosunki

the press gives a wide coverage of …

prasa szeroko komentuje …

summit talks

rozmowy na szczycie

to mark the beginning of sth

oznaczają początek czegoś

to improve the image of …

poprawić wizerunek

firtst … then … and further … finally

najpierw … potem … i dalej … w końcu (przy wyliczaniu)

to pledge sth

zobowiązać się do czegoś (uroczyście)

with regard to sth

odnośnie do czegoś

high-tech (high technology)

zaawansowana technologia

joint project

wspólne przedsięwzięcie

to issue a warning

tu: wystosować ostrzeżenie, ostrzec

to comply with

zastosować się do czegoś

the Nuclear Non-Proliferation Treaty

Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej

site inspection

inspekcja terenu, miejsca

at a banquet given in his honour

na bankiecie wydanym na jego cześć

to hand sth over

przekazać coś

sb is the first (second) to do sth

zrobił to jako pierwszy (drugi)

to leave for …

wyjechać do …

to host a reception

wydać przyjęcie

to be honoured

być zaszczyconym

landmark development

przełomowe wydarzenie

to benefit sb

przynieść komuś korzyść

national heritage

dziedzictwo narodowe

to appreciate sth

tu: wysoko sobie cenić

well-being

pomyślność

to request

poprosić

on behalf of …

w czyimś imieniu

to address

tu: skierować

to give a hospitable/warm reception to sb

przyjąć kogoś gościnnie/ciepło

evidence

tu: znak, oznaka, dowód

hospitable

gościnny

sumptuous

wystawny, wspaniały

amicable

przyjazny, przyjacielski

to share sb’s view

podzielać czyjś pogląd

endeavour

wysiłek

Exercises

1. Answer the following questions.

Who is paying an official visit to South Korea?

What does South Korea hope for?

What coverage does the press give of this visit?

Why are these summit talks important?

How has the British prime minister improved the image of Britain in the eyes of the Koreans?

What did he pledge?

What projects are the key point of negotiations between the Korean government and British manufacturers?

What must North Korea comply with?

What must this country accept?

What happened at a banquet given in the prime minister’s honour?

When is he scheduled to leave for London?

2. Translate the above given speeches into Polish in writing. Use your dictionary.

3. Fill in the missing words.

The Polish foreign trade minister is p… an unofficial v… to Syria. There are great e… for the expansion of m… relations. The Polish press gives w… c… to the talks stressing that they m… the beginning of a new e… of economic contacts between the two countries. The Polish minister has i… the i… of Poland pledging cooperation with r… to the export of modern machines and technology for the Syrian industry. The t… of modern technology is the k… p… of n… between the Syrian government and Polish manufacturers. A b… was given in his h… . He is scheduled to l… f… Warsaw on Friday night.

4. Look up the text and complete this fork.

Begin with: The prime minister improved Britain’s image in the eyes of the Koreans.

First, he

Then,

Further,

Finally,

5. You have read or heard about an official visit.

Begin with the below given expressions to quote your sources.

According to the press

The BBC/the PAP reported that

The spokesperson pointed out that

Sources quoted by the press said that

A press release issued today says that

6. A map of words, expressions and phrases connected with “VISIT”.

Use them when writing an account of an official visit.

7. Translate the following sentences into English.

Królowa Anglii złożyła dwudniową wizytę w Polsce 25 i 26 marca 1996 r.

Prezydent wydał w pałacu bankiet na cześć królowej.

Rozmowy na szczycie mają się odbyć we Francji pod koniec miesiąca.

Negocjacje między naszym rządem a producentem pociągów TGV odbyły się w Paryżu w ubiegłym tygodniu.

Premier spotka się zgodnie z planem z czołowymi ludźmi interesu w drugim dniu pobytu w Wielkiej Brytanii.

Sprawy międzynarodowe i rozszerzenie dwustronnej współpracy były kluczowymi punktami rozmów w Warszawie.

Sprawa integracji z Unią Europejską ma być dyskutowana na następnym spotkaniu na szczycie.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przeprowadziła już (carry out) inspekcje na terenie elektrowni atomowej w Iraku (nuclear power plant).

Wczoraj Agencja wystosowała ostrzeżenie wobec Pakistanu i podkreśliła, że Pakistan musi się zastosować do postanowień Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej.

8. Imagine you are a TV reporter covering the British prime minister’s three-day visit to South Korea. Prepare three short reports for the evening TV news on the events of each day of the visit. Invent and add some details. Present the reports in class.

9. Present your point of view.

Nuclear energy – hope or hazard?

What may happen if some nations do not comply with the Non-Proliferation Nuclear Treaty?

Write the speech you would deliver at a banquet in Seoul if you were Polish premier visiting the Republic of Korea.

Oral Test

Practise until you can say these sentences in English. Make sure you remember!

Prezydent Rurytanii przybędzie do Polski z wizytą państwową. Przyjedzie na zaproszenie polskiego prezydenta. Będzie mu towarzyszył minister spraw zagranicznych. Polska i Rurytania wzmocnią dwustronne stosunki. Rozszerzą współpracę. Zaraz po przybyciu prezydent dokona przeglądu kompanii honorowej. Obaj prezydenci omówią rolę Polski w procesie pokojowym. Poruszą ważne problemy, które budzą zaniepokojenie na świecie. Rola UE w sprawach światowych będzie jednym z głównych tematów. Prezydent weźmie udział w sesji parlamentu.

(Zgodnie z planem) Prezydent odwiedzi Włochy. Będzie to oficjalna podróż zagraniczna. Plan podróży obejmuje jednodniowy pobyt w Rzymie i spotkanie z prezydentem Włoch. Rozmowy będą się koncentrowały na współpracy gospodarczej. Później prezydent złoży dwudniową wizytę w Brukseli. Odbędzie rozmowy z dowództwem NATO. Otrzymał zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otrzymał zaproszenie z Waszyngtonu. Data wizyty będzie wkrótce ustalona.

Pan Ross został wybrany głową państwa. Przybył z wizytą państwową do Francji. Ma według planu odbyć rozmowy z premierem Francji. W drugim dniu pobytu spotka się z prezydentem. Najprawdopodobniej złoży publiczne oświadczenie po rozmowach. Premier wyda oświadczenie dla prasy. Obaj przywódcy zgodzili się wzmocnić bliskie już więzi między obu krajami. Omówili sprawy bezpieczeństwa. Rurytania chce przystąpić do UE wraz z kilkoma innymi krajami.

Prasa szeroko komentuje jego wizytę. Rozmowy na szczycie oznaczają początek nowej ery w dwustronnej współpracy. Oba kraje rozszerzą wzajemne stosunki gospodarcze. Rząd francuski zobowiązał się do współpracy odnośnie do wspólnych przedsięwzięć. Kluczowym punktem negocjacji jest transfer technologii. Francja musi się zastosować do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej. Pan Ross jest pierwszym prezydentem Rurytanii, który składa wizytę we Francji. Jutro ma wyjechać do Rurytanii.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

English for Business and Politics 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Wielka czwórka Obywatel Coke Droga Steve'a Jobsa Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000 Kapitał w XXI wieku